View More View Less
 • 1 PTE BTK Pszichológia Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

Az elmúlt évtizedben meglepő fordulatok következtek be a machiavellizmus kutatásában. Miközben az 1960-as, 1970-es évek klasszikus szociálpszichológiai kísérleteinek számos következtetése tarthatónak bizonyult, néhány esetben számottevő újraértelmezésekre került sor. A machiavellisták valóban racionálisan gondolkodó, „hidegfej8” emberek, de úgy tűnik, intenzív érzelmeket élnek át a társas kapcsolataikban, amelyeket viszont jól lepleznek, és ez segítheti a megtévesztés sikerességét. Minden előzetes elvárás ellenére rossz elmeolvasónak bizonyultak, de képesek lehetnek arra, hogy pontos megállapításokat tegyenek potenciális áldozataik tipikus jellemvonásairól, különösen olyan helyzetekben, amelyek lehetővé teszik a manipulációt. Vágynak az azonnali nyereségre, de képesek hosszú távon is gondolkodni, amennyiben rugalmasan igazítják döntéseiket a szituáció pillanatnyi állásához. Mindez összhangban lehet az ún. Machiavelli-intelligencia evolúciós hipotézisével, amely szerint a csalás és a manipuláció központi szerepet játszott a főemlősök — benne az ember — agyának növekedésében és kognitív képességeinek fejlődésében. A társak szisztematikus és eredményes manipulációja valóban erőteljes szelekciós erő lehetett a múltban, de ez valószín 8leg nem az elmeolvasás és intelligencia kidolgozásához vezetett (azt más evolúciós folyamatok végezhették), hanem a környezet specifikus jellemzőinek a pontos kiértékeléséhez, a csoporttársak árnyalt kategorizálásához és a rugalmas döntéshozatalhoz.

 • Ali, F., Amorim, S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy deficits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47, 758762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ali, F., & Chamorro-Premuzic, T. (2010). Investigating theory of mind deficits in nonclinical psychopathy. Personality and Individual Differences, 49, 169174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C, & Moore, H. (2007). Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Personality and Individual Differences, 43, 179189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei T. (2003). Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris.

 • Bereczkei, T., & Birkas, B. (2014). The insightful manipulator: Machiavellians’ interpersonal tactics may be linked to their superior information processing skills. International Journal of Psychological Studies, 6(4), 6570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei, T., & Czibor, A. (2014). Personality and situational factors differently influence high Mach and low Mach persons’ decisions in a social dilemma game. Personality and Individual Differences, 64, 168173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei, T., & Czibor, A. (megj. előtt). Abusing good intentions: Machiavellians strive for exploiting cooperators. SAGE Open.

 • Bereczkei, T., Deak, A., Papp, P., Perlaki, G., & Orsi, G. (2013). Neural correlates of Machiavellian strategies in a social dilemma task. Brain and Cognition, 82, 108116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Byrne, R. (1995). Thinking Ape. Evolutionary Origins of Intelligence. Oxford: Oxford University Press.

 • Byrne, R., & Whiten, A. (Eds.) (1988). Machiavellian Intelligence. Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans. Oxford: Clarendon Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Christie, R., & Geis, F. L. (1970). Studies in machivaellanism. New York: Academic Press.

 • Czibor, A., & Bereczkei, T. (2012). Machiavellian people’s success results from monitoring their partners. Personality and Individual Differences, 53, 202206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dawkins, R., & Krebs, J. R. (1978). Animal signals: information or manipulation? In J. R. Krebs, & N. B. Davies (Eds.), Behavioral Ecology: An Evolutionary Approach (282–309). Oxford: Blackwell Scientific Publication.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunbar, R. I. M. (1993). Coevolution of neocortical size, group size, and language in humans. Behavioral and Brain Sciences, 16, 681735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Exlinne, R. V., Thiabaut, J., Hickey, C., & Gumpart, P. (1970). Visual interaction in relation to Machiavellianism. In R. Christie, & F. Geis (Eds.), Studies in Machiavellianism (53–76). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geis, F. (1970). The con game. In R. Christie, & F. Geis (Eds.), Studies in Machiavellianism (130–160). New York: Academic Press.

 • Geis, F., & Levy, M. (1970). The eye of the beholder. In R. Christie, & F. Geis (Eds.), Studies in Machiavellianism (210–235). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geis, F., Weinheimer, S., & Berger, D. (1970). Playing legislature: Cool heads and hot issues. In R. Christie, & F. Geis (Eds.), Studies in Machiavellianism (173–189). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gigerenzer, G. (1999). Ecological Intelligence: An adaptation for frequencies. In D. D. Cummins, & C. Allen (Eds.), The Evolution of Mind (9–29). Oxford: Oxford University Pess.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrell, W. A., & Hartnagel, T. (1976). The impact of Machiavellianism and the trustfulness of the victim on laboratory theft. Sociometry, 39, 157165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2012). A protean approach to social influence: Dark Triad personalities and social influence tactics. Personality and Individual Differences, 52, 521526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2009). Machiavellianism. In M. R. Leary, & R. H. Hoyle (Eds.), Individual Differences in Social Behavior (93–108). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyons, M., Caldwell, T., & Schultz, S. (2010). Mind-reading and manipulation – Is Machiavellianism related to theory of mind? Journal of Evolutionary Psychology, 8(3), 261274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mchoskey, J. W. (1999). Machiavellianism, intrinsic versus extrinsic goals, and social interest: A self-determination theory analysis. Motivation and Emotion, 23, 267283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mchoskey, J. W. (2001). Machiavellianism and personality dysfunction. Personality and Individual Differences, 31, 791798.

 • Mcillwain, D. (2003). Bypassing empathy: A Machiavellian theory of mind and sneaky power. In B. Repacholi, & V. Slaughter (Eds.), Individual Differences in Theory of Mind (39–66). Hove, E. Sussex: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orosz A. és Bereczkei T. (2015). A machiavellisták érzelmi intelligenciája társas interakcióban. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1), 2335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paal, T., & Bereczkei, T. (2007). Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences, 43, 541551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The Dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research and Personality, 36, 556563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilch, I. (2008). Machiavellianism, emotional intelligence, and social competence: Are Machiavellians interpersonally skilled? Polish Psychological Bulletin, 39, 158164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spitzer, M., Fischbacher, U., Herrnberger, B., GrÖn, G., & Fehr, E. (2007). The neural signature of social norm compliance. Neuron, 56, 185196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sullivan, R. J., & Allen, J. S. (1999). Social deficits associated with schizophrenia defined in terms of interpersonal Machiavellianism. Acta Psychiatria Scandinavia, 99, 148154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SzabÓ E. és Bereczkei T. (2015). Elmeolvasás és machiavellizmus: a manipuláció szituatív feltérképezése. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1), 3753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SzijjÁrtÓ L. és Bereczkei T. (2013). Hidegfejű gondolkodás? Az érzelmi intelligencia és az érzelmi stabilitás szerepe a machiavellista döntéshozatalban. Psychiatria Hungarica, 28, 221228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szijjarto, L., & Bereczkei, T. (2014). The Machiavellians’ “cool syndrome”: They experience intensive feelings but have difficulties in expressing their emotions. Current Psychology. A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues. DOI: 10.1007/s12144–014-9262–1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211, 453458.

 • Vangelisity, A. L., Daly, J. A., & Rudnick, J. R. (1991). Making people feel guilty in conversations: Techniques and correlates. Human Communication Research, 18, 339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wai, M., & TILIOPULOUS, N. (2012). The affective and cognitive empathic nature of the dark triad personality. Personality and Individual Differences, 52, 794799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Whiten, A., & Byrne, R. (Eds.) (1997). Machiavellian Intelligence II. Extensions and Evaluations. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, D. S., Near, D., & Miller, R. R. (1996). Machiavellianism: A synthesis of the evolutionary and psychological literatures. Psychological Bulletin, 119, 285299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. Science, 149, 269274.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 129 128 16
Full Text Views 71 26 1
PDF Downloads 69 23 2