View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem
 • 2 Eszterházy Károly Egyetem
Open access

Háttér és célkitűzések

a kreativitás időbeliségével, például az időnyomás kreativitásra gyakorolt hatásával, kevés kutatás foglalkozik közvetlenül (Amabile, Mueller, Simpson, Hadley, Kramer és Fleming, 2002; Mainemelis, 2002), holott az idő szerepe számottevő a kreatív megnyilvánulások szempontjából. Jelen tanulmány célja, hogy rámutasson e téma főbb kutatási területeire, és összefoglalja a tesztfelvételi idő kreativitásra gyakorolt hatásának vizsgálatával kapcsolatos eredményeket.

Módszer

a kreativitás vizsgálatára a verbális Szokatlan használat teszt, illetve a figurális Körök teszt magyar adaptációját (Zétényi, 1989) alkalmaztuk n = 207 középiskolás diák esetében. 10 perc/teszt tesztfelvételi idő állt rendelkezésre, melynek első felében fekete, második felében színes ceruzát használtak a válaszadók. Így lehetővé vált a 0–5., az 5–10. és a 0–10. percben nyújtott fluencia, originalitás, flexibilitás, átlagos originalitás és relatív flexibilitás pontszám különbségeinek és kapcsolatainak kiszámítása. Az intelligenciát célzó kiegészítő vizsgálatként a Raven-féle SPM-tesztet alkalmaztuk.

Eredmények

a tesztfelvételi időtartamnak szignifikáns hatása van a kreativitás pontszámaira (pl. a vizsgálati személyek asszociációs műveleti sebessége idővel csökken, s a tesztfelvétel első öt percében magasabb pontszámok születnek, mint a másodikban), és az intelligencia- és kreativitásteszt pontszámok közötti kapcsolat alakulására (a második félidőben tapasztalhatók korrelációk). A verbális és a figurális tesztek igen különböznek időbeli aspektusaik tekintetében.

Következtetések

tekintve, hogy a kreativitás tesztelése időkorláthoz kötött és tesztfüggő vizsgálat, a tesztfelvételi időtartam megválasztása lényeges az eredmények alakulása és elemzése szempontjából.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amabile, T. M., Mueller, J. S., Simpson, B. S., Hadley, C. N., Kramer, S. J., & Fleming, L. (2002). Time Pressure And Creativity In Organizations: A Longitudinal Field Study. Harvard Business School Working Paper, No. 02-073.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrews, J., & Smith, D. C. (1996). In search of the marketing imagination: Factors affecting the creativity of marketing programs for mature products. Journal of Marketing Research, 33, 174187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baer, M., & Oldham, G. R. (2006). The Curvilinear Relation Between Experienced Creative Time Pressure and Creativity: Moderating Effects of Openness to Experience and Support for Creativity. Journal of Applied Psychology, 91(4), 963970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barbot, B., Besançon, M., & Lubart, T. (2015). Creative potential in educational settings: its nature, measure, and nurture. Education, 313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkóczi I. (2012). A pozitív pszichológia és a kreativitás kapcsolata. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 173181.

 • Barkóczi I. , & Klein S. (1968). Gondolatok az alkotóképességről és vizsgálatának problémáiról. Magyar Pszichológiai Szemle, 25, 508515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Batey, M., & Furnham, A. (2006). Creativity, intelligence, and personality: a critical review of the scattered literature. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 132(4), 355429.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beaty, R. E., & Silvia, P. J. (2012). Why Do Ideas Get More Creative Across Time? An Executive Interpretation of the Serial Order Effect in Divergent Thinking Tasks. Psychology of Aethetics Creativity and the Arts, 6(4), 309319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek, M., Borovnjak, B., Neubauer, A. C., & Kruse-Weber, S. (2014). Creativity and personality in classical, jazz and folk musicians. Personality and Individual Differences, 63, 117121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Besançon, M., Lubart, T. I., & Barbot, B. (2013). Creative giftedness and educational opportunities. Educational and Child Psychology, 30(2), 7988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw, E. Care (eds), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (1766). Dordrecht: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binnewies, C., & Wörnlein, S. C. (2011). What makes a creative day? A diary study on the interplay between affect, job stressors, and job control. Journal of Organizational Behavior, 32, 589607.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Bono, E. (2009). A kreatív elme. Budapest: HVG Kiadó.

 • Chase, C. (1985). Review of the Torrance test of creative thinking. In J. Mitchell (ed.), The Ninth Mental Measurement Yearbook (16311632). Lincoln: University of Nebraska Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, K. H., Yien, J. M., & Huang, C. J. (2011). The Perceived Leader Support Behavior for Sub-ordinate’s Creativity: The Moderating Effect of Trust. Journal of Social Sciences, 7(2), 257264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chuderski, A. (2015). The broad factor of working memory is virtually isomorphic to fluid intelligence tested under time pressure. Personality and Individual Differences, 85, 98104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkszentmihályi, M. (1990). Motiváció és kreativitás: út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítésének szintézise felé. Pszichológia, 10(1), 325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ekvall, G. (1983). Climate, structure and innovativeness of organizations: a theoretical framework and an experiment. Report 1. FA radet, The Swedish Council for Management and Organizational Behaviour, Stockholm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gilhooly, K. J., Fioratou, E., Anthony, S. H., & Wynn, V. (2007). Divergent thinking: Strategies and executive involvement in generating novel uses for familiar objects. British Journal of Psychology, 98, 611625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hattie, J. (1980). Should creativity tests be administered under test-like conditions? An empirical study of three alternative conditions. Journal of Educational Psychology, 72, 8798.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jauk, E., Benedek, M., & Neubauer, A. C. (2013). The Road to Creative Achievement: A Latent Variable Model of Ability and Personality Predictors. European Journal of Personality, 28(1), 95105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, K. H. (2006). Can we trust creativity tests? A review of the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Creativity Research Journal, 18, 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, K. H. (2007). The Two Torrance Creativity Tests: The Torrance Tests of Creative Thinking and Thinking Creatively in Action and Movement. In Al-Girl Tan (ed.), Creativity. A Handbook for Teachers (117141). London: World Scientific Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komlósi A. (1975). Kreativitás és percepció. Magyar Pszichológiai Szemle, 32, 409418.

 • Kozbelt, A., Beghetto, R. A., & Runco, M. A. (2010). Theories of creativity. In J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds). Cambridge Handbook of Creativity (2047). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lemons, G. (2011). Diverse Perspectives of Creativity Testing: Controversial Issues When Used for Inclusion Into Gifted Programs. Journal for the Education of the Gifted, 34(5), 742772.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madjar, N., & Shalley, C. E. (2008). ‘Multiple Tasks’ and ‘Multiple Goals’ Effect on Creativity: Forced Incubation or Just a Distraction? Journal of Management, 34(4), 786805.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mainemelis, C. (2002). Time and Timelessness: Creativity in (and out of) the Temporal Dimension. Creativity Research Journal, 14(2), 227238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mönks, J. F., & Ypenburg, H. I. (2011). Ha tehetséges a gyermek. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

 • Piirto, J. (2004). Understanding Creativity. Scottsdale: Great Potential Press.

 • Plucker, J. A. (2000). Is the proof in the pudding? Reanalyses of Torrance’s (1958 to present) longitudinal data. Creativity Research Journal, 12, 103114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Policastro, E., Gardner, H. (1999). From case studies to robust generalizations: An approach to the study of creativity (213225). In R. Sternberg (ed.), Handbook of Creativity. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raven, J. C. (1938). Progressive Matrices Guide to Using Matrices. London: University of London.

 • Richards, R. (2010). Everyday creativity: process and way of life four - key issues (189215). In: J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds), Cambridge Handbook of Creativity. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Runco, M. A. (1999). Time (659663). In M. A. Runco, S. Pritzker (eds), Encyclopedia of Creativity. (Vol. 2). San Diego, CA: Academic.

 • Runco, M. A. (2004). Creativity. Annual Review of Psychology, 55, 657687.

 • Runco, M. A. (2008). Commentary: Divergent Thinking Is Not Synonymous With Creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2, 9396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Runco, M. A., & Acar, S. (2012). Divergent Thinking as an Indicator of Creative Potential. Creativity Research Journal, 24(1), 6675.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The Standard Definition of Creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 9296.

 • Silvia, P. J., Beaty, R. E., & Nusbaum E. C. (2013). Verbal fluency and creativity: General and specific contributions of broad retrival ability (Gr) factors to divergent thinking. Intelligence, 41, 328340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Silvia, P. J., Kaufman, J. C., Pretz, J. E. (2009). Is Creativity Domain-Specific? Latent Class Models of Creative Accomplishments and Creative Self-Descriptions. Pscychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3, 139148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J. K., & Smith, L. F. (2010). Educational creativity (250264). In J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds), Cambridge Handbook of Creativity. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sternberg, R. J. (2012). The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24(1), 312.

 • Silvia, P. J., Winterstein, B. P., Willse, J. T., Barona, C. M., Cram, J. T., & Hess, K. I. (2008). Assessing creativity with divergent thinking tasks: Exploring the reliability and validity of new subjective scoring methods. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2, 6885.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedi M. (1988). Raven-féle intelligenciavizsgáló eljárás (124135). In Mérei F., Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum III. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torrance, E. P. (1966). Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical Manual. Princeton: Personnel Press.

 • Torrance, E. P. (1969). Curiosity of gifted children and performances on timed and untimed tests of creativity. Gifted Child Quarterly, 13, 155158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creative Thinking-Norms-Technical Manual Research Edition-Verbal Tests, Forms A and B Figural Tests, Forms A and B. Princeton, NJ: Personnel Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torrance, E. P. (1987). Guidelines for Administration and Scoring/comments on Using the Torrance Tests of Creative Thinking. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torrance, E. P. (2002). The Manifesto: A Guide to Developing a Creative Career. Westport, CT: Ablex.

 • Wallach, M. (1976). Tests tell us little about talent. American Scientist, 64, 5763.

 • Wallas, G. (1926). The Art of Thought. New York: Harcourt Brace.

 • Weiner, R. (2000). Creativity and Beyond: Cultures, Values, and Change. Albany: State University of New York Press.

 • Wolf, R. N. (2014). Defining the Concept of Creativity. Enschede: University of Twente.

 • Zétényi, T. (1989). A kreativitás-tesztek tesztkönyve I–II. Budapest: Munkalélektani Koordináló Tanács.

 • Zétényi, T. (2010). A kreativitás pszichometriája és a gondolkodás. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 233242.