Authors:
Noémi Zsuzsanna Mészáros PTE BTK Pszichológia Intézet Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék
PPKE BTK Pszichológia Intézet Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Search for other papers by Noémi Zsuzsanna Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eszter Vámos PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

Search for other papers by Eszter Vámos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsolt Péter Szabó ELTE PPK Pszichológia Intézet Szociálpszichológia Tanszék

Search for other papers by Zsolt Péter Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Tanulmányunkban a kollektív áldozati tudat nevű jelenség magyar nyelvű összefoglalóját kívánjuk nyújtani. Kollektív áldozati tudatról akkor beszélünk, ha egy csoport tagjai között nagyjából egybehangzóan osztott az a vélekedés, hogy a saját csoport egyszeri vagy akár sorozatos támadásoknak volt kitéve más csoportok által. Ezeket a támadásokat, amellett, hogy nem megérdemeltnek és igazságtalannak ítélik meg, olyan, a moralitás szabályait figyelmen kívül hagyó szándékos károkozásnak tartják, melyek bekövetkeztét a csoport nem volt képes megakadályozni, ezért kiszolgáltatottnak érzi magát. Ez a fajta identitáskonstruálás nemcsak a saját csoport belső működésére és jövőjére, hanem más csoportokkal való kapcsolataira nézve is jelentős hatással van.

A jelenség ismertetése során kitérünk a fogalom meghatározásával és operacionalizálásával kapcsolatos problémákra. Bemutatásra kerülnek a csoportszintű áldozattá válás tapasztalatát meghatározó dimenziók, a történelmi viktimizáció eredményeképpen létrejött kollektív áldozati identitás fenntartásának és továbbadásának módjai; emellett az áldozati identitáskonstruálás jelenségének funkciói, valamint destruktív és — lehetséges — konstruktív következményei is. Végezetül, a magyar történelmi pálya sajátosságaiból eredeztethető áldozati identitásállapot jellemzőit tárgyaljuk az elmúlt évek/évtizedek magyar társadalomtudományi kutatásai és elmélkedései alapján.

 • Adwan, S. (2001). Schoolbooks in the making: From conflict to peace; A critical analysis of the new Palestinian textbooks for grades one and six. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 8(2), 5769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alexander, J. C., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N. J., & Sztompka, P. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, CA: University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asmal K. , Asmal, L., & Roberts, R. S. (1997). Reconciliation through Truth: A reckoning of Apartheid’s Criminal Governance. Capetown: David Phillips Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkan, E. (2000). The Guilt of Nations. London: W. W. Norton.

 • Bar-Tal, D. (2001). Why does fear override hope in societies engulfed by intractable conflicts as it does in Israeli society? Political Psychology, 22, 601627.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D. (2003). Collective memory of physical violence: Its contribution to the culture of violence. In: E. Cairns, & M. D. Roe (Eds), The Role of Memory in Ethnic Conflict (7793). UK: Palgrave Macmillan.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D., & Antebi, D. (1992a). Beliefs about negative intentions of the world: A study of the Israeli siege mentality. Political Psychology, 13(4), 633645.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D., & Antebi, D. (1992b). Siege mentality in Israel. International Journal of Intercultural Relations, 16, 251275.

 • Bar-Tal, D., & Cehajic-Clancy, S. (2014). From collective victimhood to social reconciliation: Outlining a conceptual framework. In War, Community, and Social Change (125136). New York: Springer.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D., Chernyak-Hai, L., Schori, N., & Gundar, A. (2009). A sense of self-perceived collective victimhood in intractable conflicts. International Review of the Red Cross, 91(874), 229258.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumeister, R. F., & Hastings, S. (1997). Distortions of Collective Memory: How Groups Flatter and Deceive Themselves. (277293) In: Pennebaker, J. W., Paez, D., & Rimé, B. (Eds), Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilali, R. (2012). Identity centrality and in-group superiority differentially predict reactions to historical victimization and harm doing. International Journal of Conflict and Violence, 6, 322338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilali, R., & Vollhardt, J. R. (2013). Priming effects of a reconciliation radio drama on historical perspective-taking in the aftermath of mass violence in Rwanda. Journal of Experimental Social Psychology, 49(1), 144151.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilewicz, M., & Jaworska, M. (2013). Reconciliation through the righteous: The narratives of heroic helpers as a fulfillment of emotional needs in Polish−Jewish intergroup contact. Journal of Social Issues, 69(1), 162179.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bruckner, P. (2010). The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • Cohrs, J. C., McNeill, A., & Vollhardt, J. R. (2015). The two-sided role of inclusive victimhood for intergroup reconciliation: Evidence from Northern Ireland. Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology, 21, 634647.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connerton, P. (1989). How Societies Remember. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 • Crownshaw, R. (2007). Photography and memory in Holocaust museums. Mortality, 12(2), 176192.

 • Csepeli, GY. (1990). „Nemzeti tudattalan.” Thalassa, Vol. I. No. 1. 4346.

 • Csepeli, GY. (1992). Nemzet által homályosan. Budapest: Századvéd Kiadó.

 • Csepeli, GY. (2002). A nagyvilágon e kívül… Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon 1970–2002. Budapest: Jószöveg Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. (2013a). Nemzeti emlékezet, nemzeti felejtés. A Történelemtanárok Egylete által szervezett Mire emlékszünk? A közösségi memória szelektivitása Magyarországon és a nagyvilágban című konferencián elhangzott előadás bővített, írásos változata. Letöltve: 2016. január 24. http://www.tte.hu/media/pdf/nemzeti_emlekezet.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. (2013b). A magyar faj abszurditása (Prolegomena egy hasonló című, tervezett könyvhöz). Mozgó Világ, 39(1).

 • Csepeli, Gy., & Örkény A. (1996). A nemzeti büszkeség könnyűsége. Élet és Irodalom, 1996. 07. 05. Letöltve: 2016. február 2. http://www.csepeli.hu/pub/1996/csepeli_orkeny_ es_1996_07_05.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. , Örkény A., Székelyi M., & Poór J. (2004). Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón. Társadalmi Riport, 8(1), 471483.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csertő I. , & László J. (2011). A csoportközi értékelés mint a csoporttrauma érzelmi feldolgozásának indikátora a nemzetközi történelem elbeszéléseiben. In Tanács A., Vincze V. (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011 (212222). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danielidou, L., & Horvath, P. (2006). Greek cypriot attitudes toward Turkish cypriots and Turkish immigrants. The Journal of Social Psychology, 146(4), 405421.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degloma, T. (2009). Expanding trauma through space and time: Mapping the rhetorical strategies of trauma carrier groups. Social Psychology Quarterly, 72, 105122.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doosje, B., Branscombe, N. R., Spears, R., & Manstead, A. S. R. (1998). Guilt by association: when one’s group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872886.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dresler-Hawke, E., & Liu, J. H. (2006). Collective shame and the positioning of German national identity. Psicologica Politicia, 32, 131153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, M., Yzerbyt, V., Wigboldus, D. L., & Gordijn, E. H. (2003). Social categorization and fear reactions to the September 11th terrorist attacks. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 15091520.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elcheroth, G. (2006). Individual-level and community-level effects of war trauma on social representations related to humanitarian law. European Journal of Social Psychology, 36, 907930.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F. (2001). Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitás-stratégiák. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Erős, F. (2007). Trauma és történelem — Szociálpszichológiai és pszichoanalitikus tanulmányok. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fasel, R., & Spini, D. (2010). Effects of Victimization on the Belief in a Just World in Four Ex-Yugoslavian Countries. Social Justice Research, 23(1), 1736. doi:10.1007/s11211-010-0111-6

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldman, J. (2007). Between Yad Vashem and Mt. Herzl: Changing inscriptions of sacrifice on Jerusalem’s “Mountain of Memory”. Anthropological Quarterly, 80, 11471174.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferenczhalmy R. , Szalai K., & László J. (2011). Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából. Pszichológia, 1, 3546.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fernández, S., Branscombe, N. R., Saguy, T., Gómez, Á., & Morales, J. F. (2014). Higher moral obligations of tolerance toward other minorities an extra burden on stigmatized groups. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(3), 363376.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, É. (2010). A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia Program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp É. , & László J. (2011). Érzelmek a valós csoportközi konfliktusokban: a csoportközi érzelmek történelmi lehorgonyzása. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 467486.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp É. , Péley B., & László J. (2011). A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben. Pszichológia, 31(1), 4767.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gómez, Á., Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., Fernández, S., & Vázquez, A. (2013). Responses to Endorsement of Commonality by Ingroup and Outgroup Members The Roles of Group Representation and Threat. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(4), 419431.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodman, Y. C., & Mizrachi, N. (2008). “The Holocaust does not belong to European Jews alone”: The differential use of memory techniques in Israeli high schools. American Ethnologist, 35(1), 95114.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halperin, E., & Bar-Tal, D. (2011). Socio-psychological barriers to peace making: An empirical examination within the Israeli Jewish society. Journal of Peace Research, 48(5), 637651.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halperin, E., Bar-Tal, D., Nets-Zehngut, R., & Drori, E. (2008). Emotions in conflict: Correlates of fear and hope in the Israeli-Jewish society. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14(3), 233258.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hammack, P. L. (2009). Exploring the reproduction of conflict through narrative: Israeli youth motivated to participate in a coexistence program. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 15, 4974.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, G. (1998). We suffer our memories: Thinking about the past, healing, and reconciliation. American Imago, 55, 2950.

 • Hayner, P. B. (1999). In pursuit of justice and reconciliation: Contributions of truth telling. In Arnson, C. J. (Ed.) Comparative peace processes in Latin America (363383). Stanford: Stanford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernandez-Wolfe, P. (2011). Altruism born of suffering: How Colombian human rights activists transform pain into prosocial action. Journal of Humanistic Psychology, 51(2), 229249.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hopkins, N., Reicher, S., Harrison, K., Cassidy, C., Bull, R., & Levine, M. (2007). Helping to improve the group stereotype: On the strategic dimension of prosocial behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(6), 776788.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (1997). A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai Szemle, 47(10), 4559.

 • Hunyady Gy. (2003). Nemzetkarakterológiák. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hunyady Gy. (2004). A nemzetek jellemzése és a nemzeti sztereotípiák. Előadás a Mindentudás Egyetemén. http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/32-a-nemzetekjelleme-%C3%A9s-a-nemzeti-sztereot%C3%ADpi%C3%A1k.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ignatieff, M. (1993). The Balkan Tragedy. The New York Review of Books, 40(9), (May 13, 1993), 35.

 • Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: Free Press.

 • Jetten, J., Branscombe, N. R., Schmitt, M. T., & Spears, R. (2001). Rebels with a cause: Group identification as a response to perceived discrimination from the mainstream. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(9), 12041213.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahana, B., Kahana, E., Harel, Z., & Segal, M. (1985). The victim as helper: Prosocial behavior during the Holocaust. Humboldt Journal of Social Relations, 13, 357373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khalili, L. (2007). Heroes and martyrs of Palestine—The politics of national commemoration. New York: Cambridge University Press.

 • Khalili, L. (2008). Commemorating battles and massacres in the Palestinian refugee camps of Lebanon. American Behavioral Scientist, 51, 15621574.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kessler, T., & Hollbach, S. (2005). Group-based emotions as determinants of ingroup identification. Journal of Experimental Social Psychology, 41(6), 677685.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klar, Y., Schori-Eyal, N., & Klar, Y. (2013). The “never again” state of Israel: The emergence of the Holocaust as a core feature of Israeli identity and its four incongruent voices. Journal of Social Issues, 69(1), 125143.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopstein, J. S. (1997). The politics of national reconciliation: Memory and institutions in German-Czech relations since 1989. Nationalism & Ethnic Politics, 3, 5178.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács J. , & Pántya J. (2012). A vesztes-szerep mintázatai magyar történelmi események értékelésében. In Kovács J., & Münnich Á. (szerk.) Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák (3356). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kurtiş, T., Adams, G., & Yellow-Bird, M. (2010). Generosity or genocide? Identity implications of silence in American Thanksgiving commemorations. Memory, 18(2), 208224.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi J. (2015). Önpusztító nemzeti habitus. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

 • Lang, B. (1996). Holocaust memory and revenge: The presence of the past. Jewish Social Studies, 2(2), 120.

 • László, J. (2003). History, identity and narratives. In László, J., & Wagner, W. (Eds), Theories and Controversies in Societal Psychology. (180192) Budapest: New Mandate.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2005). A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Pszichológiai Horizont 3. Budapest: Új Mandátum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2012). Történelem-történetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • László J. , Ehmann B., & Imre O. (2002). Történelem Történetek: A történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia, 22(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. , & Fülöp É. (2010). A történelem érzelmi reprezentációja a történelemkönyvekben és naiv elbeszélésekben. Történelemtanítás, XLV. évfolyam, 1/3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. , & Fülöp É. (2011). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep. Pszichológia, 31(3), 295315.

 • Leach, C. W., Van Zomeren, M., Zebel, S., Vliek, M. L. W., Pennekamp, S. F., Doosje, B., Ouwerkerk, J. W., & Spears, R. (2008). Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical (multicomponent) model of in-group identification. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 144165.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Licata, L., & Klein, O. (2010). Holocaust or benevolent paternalism? Intergenerational comparisons on collective memories and emotions about Belgium’s colonial past. International Journal of Conflict and Violence, 4(1), 46.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lickel, B., Miller, N., Stenstrom, D. M., Denson, T. F., & Schmader, T. (2006). Vicarious retribution: The role of collective blame in intergroup aggression. Personality and Social Psychology Review, 10, 372390.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lifton, R. J. (1967). Death in life. Survivors of Hiroshima. New York: Vintage.

 • Lifton, R. J. (2003). American apocalypse. The Nation, 277(21), 1117.

 • Liu, J. H., & Hilton, D. J. (2005). How the Past Weighs on the Present: Social Representations of History and their Role in Identity Politics. British Journal of Social Psychology, 44(4), 537556.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, J. H., & László, J. (2007). A narrative theory of history and identity. In Social Representations and Identity (85107). Palgrave Macmillan US.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lomsky-Feder, E. (2004). The memorial ceremony in Israeli schools: between the State and civil society. British Journal of Sociology of Education, 25(3), 291305.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacDonald, D. B. (2003). Balkan Holocausts? Serbian and Croatian victim centered propaganda and the war in Yugoslavia. Manchester, UK: Manchester University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mack, J. (1990). The psychodynamics of victimization among national groups in conflict. In: V. Volkan, D. Julius & J. Montville (Eds), The psychodynamics of international relationships (vol. 1) (119129). Concepts and theories. Toronto, ON: Lexington Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manzi, J., & Gonzalez, R. (2007). Forgiveness and reparation in Chile: The role of cognitive and emotional intergroup antecedents. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 13, 7191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maoz, I., & Bar-On, D. (2002). From working through the Holocaust to current ethnic conflicts: Evaluating the TRT group workshop in Hamburg. Group, 26, 2948.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maoz, I., & Eidelson, R. J. (2007). Psychological bases of extreme policy preferences: How the personal beliefs of Israeli-Jews predict their support for population transfer in the Israeli-Palestinian conflict. American Behavioral Scientist, 50, 14761497.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGarty, C., Pedersen, A., Leach, C. W., Mansell, T., Waller, J., & Bliuc, A. M. (2005). Groupbased guilt as a predictor of commitment to apology. British Journal of Social Psychology, 44, 659680.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros N. Zs. , Szabó Zs. P., & László J. (2013). Consensus and differences in the judgment of historical events. In P. Cunningham (Ed.), Identities and Citizenship Education: Controversy, Crisis and Challenges: Selected papers from the fifteenth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Academic Network (656668). London: CiCe — London Metropolitan University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nadler, A., & Shnabel, N. (2008). Instrumental and socioemotional paths to intergroup reconciliation and the needs-based model of socioemotional reconciliation. The social psychology of intergroup reconciliation, 3756.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nair, R., & Vollhardt, J. R. (2012). “We feel your pain, and we’ve been there, too”: Expressions of solidarity between minority groups in India. Presented at the annual meeting of the International Society of Political Psychology, July 6–9 Chicago, IL.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noor, M., Brown, R., Gonzalez, R., Manzi, J., & Lewis, C. A. (2008). On positive psychological outcomes: What helps groups with a history of conflict to forgive and reconcile with each other? Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 819832.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noor, M., Brown, R., & Prentice, G. (2008). Prospects for intergroup reconciliation: Socialpsychological predictors of intergroup forgiveness and reparation in Northern Ireland and Chile. The social psychology of intergroup reconciliation, 97114.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noor, M., Shnabel, N., Halabi, S., & Nadler, A. (2012). When suffering begets suffering: The psychology of competitive victimhood between adversarial groups in violent conflicts. Personality and Social Psychology Review, 16, 351374.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nora, P. (2010). Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Norval, A. J. (1998). Memory, identity and the (im)possibility of reconciliation: The work of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. Constellations, 5, 250265.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norval, A. J. (1999). Truth and reconciliation: The birth of the present and the reworking of history. Journal of African Studies, 25, 499519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic practices. Annual Review of Sociology, 105140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paez, D. (2010). Official or political apologies and improvement of intergroup relations: A neo-Durkheimian approach to official apologies as rituals. Revista de Psicología Social, 25(1), 101115.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pataki F. (2011). A varázsát vesztett jövő. Budapest: Noran Libro Kiadó.

 • Pataki F. , & Ritoók Zs. (szerk.) (1999). Magyarságkép és történeti változásai. Magyarország az ezredfordulón. Budapest: MTA.

 • Pennekamp, S. F., Doosje, B., Zebel, S., & Fischer, A. H. (2007). The past and the pending: The antecedents and consequences of group-based anger in historically and currently disadvantaged groups. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 4155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pettigrew, T. F. (2003). Peoples under threat: Americans, Arabs, and Israelis. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 9, 6990.

 • Pólya T. , Vincze O., Fülöp É., & Ferenczhalmy R. (2007). Az idői perspektíva előfordulása történelmi tankönyvi szövegekben. In MSZNY 2007, V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 235241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Power, S. (1999). To suffer by comparison? Daedalus, 128(2), 3166.

 • Raboteg-Saric, Z., Zuzul, M., & Kerestes, G. (1994). War and children’s aggressive and prosocial behaviour. European Journal of Personality, 8, 210212.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ramanathapillai, R. (2006). The politicizing of trauma: A case study of Sri Lanka. Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology, 12, 118.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rice, C. A., & Benson, J. F. (2005). Hungering for revenge: The Irish famine, the troubles and shame-rage cycles, and their role in group therapy in Northern Ireland. Group Analysis, 38(2), 219235.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ricoeur, P. (2006). Emlékezet — felejtés — történelem. In Gyurgyák J., & Kisantal T. (szerk.), Történelemelmélet I. (108122.) Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rimé, B., Bouchat, P., Klein, O., & Licata, L. (2015). When collective memories of victimhood fade: Generational evolution of intergroup attitudes and political aspirations in Belgium. European Journal of Social Psychology, 45(4), 515532.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roccas, S., Klar, Y., & Liviatan, I. (2006). The paradox of group-based guilt: modes of national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group’s moral violations. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 698711.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S., Halevy, N., & Eidelson, R. (2008). Toward a Unifying Model of Identification with Groups: Integrating Theoretical Perspectives. Personality and Social Psychology Review, 12(3), 280306.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sahdra, B., & Ross, M. (2007). Group Identification and Historical Memory. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(3), 384395.

 • Salomon, G. (2004). A narrative-based view of coexistence education. Journal of Social Issues, 60(2), 273281.

 • Sani, F., Bowe, M., Herrera, M., Manna, C., Cossa, T., Miao, X., & Zhou, Y. (2007). Perceived collective continuity: Seeing groups as entities that move through time. European Journal of Social Psychology, 37(6), 11181134.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, M. T., & Branscombe, N. R. (2002). The meaning and consequences of perceived discrimination in disadvantaged and privileged social groups. European review of social psychology, 12(1), 167199.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schori, N., Klar, Y., & Roccas, S. (2009). In every generation, they rise up against us to annihilate us: Perpetual Ingroup Victimhood Orientation (PIVO) and behavior in a current intergroup conflict. In 32nd Annual Meeting of the International Society for Political Psychology, Dublin (Ireland).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schori-Eyal, N. (2011). The shadows of the past: Effects of historical group trauma on current intergroup conflicts. Doctoral Dissertation. Tel-Aviv, Israel: Tel-Aviv University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serotta, E. (1994). Survival in Sarajevo. How a Jewish Community Came to the Aid of Its City. Vienna, Austria: Brandstaedtter.

 • Sherif, M. (1956). Experiments in group conflict. Readings about the social animal. 344353.

 • Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment (Vol. 10, 150198). Norman, OK: University Book Exchange.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shnabel, N., & Nadler, A. (2008). A needs-based model of reconciliation: satisfying the differential emotional needs of victim and perpetrator as a key to promoting reconciliation. Journal of Personality and Social Psychology, 94(1), 116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simantov-Nachlieli, I., & Shnabel, N. (2014). Feeling Both Victim and Perpetrator: Investigating Duality Within the Needs-Based Model. Personality and Social Psychology Bulletin, 40, 301314.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, B., & Klandermans, B. (2001). Politicized collective identity: A social psychological analysis. American Psychologist, 56(4), 319331.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suedfeld, P. (1999). Toward a taxonomy of ethnopolitical violence: Is collective killing by any other name still the same? Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 5, 349355.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sullivan, D., Landau, M. J., Branscombe, N. R., & Rothschild, Z. K. (2012). Competitive victimhood as a response to accusations of ingroup harm doing. Journal of Personality and Social Psychology, 102(4), 778795.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E. (1998). Breaking the cycle of genocidal violence: Healing and reconciliation. In Harvey, J. H. (Ed.) Perspectives on Loss: A Sourcebook. Death, Dying, and Bereavement (231238). Philadelphia, PA, US: Brunner/Mazel.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E. (2003). The Psychology of Good and Evil: Why Children, Adults, and Groups Help and Harm Others. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E. (2005). The roots of goodness: The fulfillment of basic human needs and the development of caring, helping and nonaggression, inclusive caring, moral courage, active bystandership, and altruism born of suffering. In G. Carlo & C. Edwards (Eds), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 51. Moral Motivation through the Life Span: Theory, Research, Applications. Lincoln: University of Nebraska Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E., & Bar-Tal, D. (2003). Genocide, mass killing and intractable conflict: Roots, evolution, prevention and reconciliation. In Sears, D. O., Huddy, L., Jervis, R. (Eds), Oxford Handbook of Political Psychology (710751). New York, NY, US: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E., & Vollhardt, J. (2008). Altruism born of suffering: The roots of caring and helping after victimization and other trauma. American Journal of Orthopsychiatry, 78(3), 267280.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stern, P. C. (1995). Why do people sacrifice for their nations? Political Psychology, 16, 217235.

 • Szabó Zs. P. (2013). A nemzeti csoporttal való azonosulás hatása a csoportalapú érzelmek átélésére. PhD-értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó Zs. P. , Banga Cs., Fülöp É., & László J. (2011). A csoportalapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(2), 361380.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalai K. , & László J. (2007). Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében. In: MSZNY 2007 V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. 2007. december 6–7. 242249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tajfel, H. (1982). The social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33, 139.

 • Tamari, S. (2002). Narratives of exile. Palestine-Israel Journal, 9(4), 101109. Letöltve: 2016. január 10. http://www.pij.org/details.php?id=113

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomsen, L., Green, E., Ho, A. K., Levin, S., Van Laar, C., Sinclair, S., & Sidanius, J. (2010). Wolves in sheep’s clothing: SDO asymmetrically predicts perceived ethnic victimization among white and Latino students across three years. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 225238.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth J. , Vincze O., & László J. (2006). Történelmi elbeszélés és nemzeti identitás. Az Osztrák–Magyar Monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben. Educatio, 15(1), 174182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal. Psychological Review, 110, 403421.

 • Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford and New York: Basil Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Updegraff, J. A., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2008). Searching for and finding meaning in collective trauma: Results from a national longitudinal study of the 9/11 terrorist attacks. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 709722.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Leeuwen, E., & Mashuri, A. (2013). Intergroup helping in response to separatism. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(12), 16471655.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze O. (2009). Mentális állapotok jelentősége csoporttörténetekben a saját és a külső csoport vonatkozásában. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia Program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze O. , & Kőváriné Somogyvári I. (2003). A nemzeti identitás reprezentációja a sikeres történelmi regényekben. Magyar Tudomány, 1, 5866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze O. , & László J. (2010) A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(4), 571595.

 • Volkan, V. D. (2001). Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large-group identity. Group Analysis, 34, 7997.

 • Volkan, V. D. (2006). Large-group identity, large-group regression and massive violence. Group-Analytic Contexts, 30, 826.

 • Vollhardt, J. R. (2009a). The role of victim beliefs in the Israeli-Palestinian conflict: Risk or potential for peace? Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 15(2), 135159.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2009b). Altruism born of suffering and prosocial behavior following adverse life events: A review and conceptualization. Social Justice Research, 22, 5397.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2012). Collective victimization. In L. R. Tropp (Ed.), The Oxford Handbook of Intergroup Conflict (136157) New York, NY: Oxford University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2013). “Crime against humanity” or “Crime against Jews”? Acknowledgment in construals of the holocaust and its importance for intergroup relations. Journal of Social Issues, 69, 144161.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2015). Inclusive victim consciousness in advocacy, social movements, and intergroup relations: Promises and pitfalls. Social Issues and Policy Review, 9, 86117.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R., & Bilali, R. (2015). The role of inclusive and exclusive victim consciousness in predicting intergroup attitudes: Findings from Rwanda, Burundi, and DRC. Political Psychology, 36, 489506.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R., Nair, R., & Tropp, L. R. (2016). Inclusive victim consciousness predicts minority group members’ support for refugees and immigrants. Journal of Applied Social Psychology, 46, 354368.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J., & Staub, E. (2011). Inclusive altruism born of suffering: The relationship between adversity and prosocial attitudes and behavior toward disadvantaged outgroups. The American Journal of Orthopsychiatry, 81, 307315.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Warner, R. H., & Branscombe, N. R. (2012). Observer perceptions of moral obligations in groups with a history of victimization. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(7), 882894.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wayment, H. A. (2004). It could have been me: Vicarious victims and disaster-focused distress. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 515528.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2002). World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization.

 • Wohl, M. J., & Branscombe, N. R. (2005). Forgiveness and collective guilt assignment to historical perpetrator groups depend on level of social category inclusiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 88(2), 288.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohl, M. J., & Branscombe, N. R. (2008). Remembering historical victimization: Collective guilt for current ingroup transgressions. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 9881006.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohl, M. J., Branscombe, N. R., & Klar, Y. (2006). Collective guilt: emotional reactions when one’s group has done wrong or been wronged. European Review of Social Psychology, 17, 136.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohl, M. J., Branscombe, N. R., & Reysen, S. (2010). Perceiving your group’s future to be in jeopardy: Extinction threat induces collective angst and the desire to strengthen the ingroup. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 898910.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yildiz, A., & Verkuyten, M. (2011). Inclusive victimhood: Social identity and the politicization of collective trauma among Turkey’s Alevis in Western Europe. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 17(3), 243269.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 75 21
Mar 2024 0 64 20
Apr 2024 0 67 12
May 2024 0 23 19
Jun 2024 0 61 13
Jul 2024 0 33 4
Aug 2024 0 0 0