View More View Less
 • 1 PTE BTK Pszichológia Intézet Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék
 • 2 PPKE BTK Pszichológia Intézet Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék
 • 3 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 • 4 ELTE PPK Pszichológia Intézet Szociálpszichológia Tanszék

Tanulmányunkban a kollektív áldozati tudat nevű jelenség magyar nyelvű összefoglalóját kívánjuk nyújtani. Kollektív áldozati tudatról akkor beszélünk, ha egy csoport tagjai között nagyjából egybehangzóan osztott az a vélekedés, hogy a saját csoport egyszeri vagy akár sorozatos támadásoknak volt kitéve más csoportok által. Ezeket a támadásokat, amellett, hogy nem megérdemeltnek és igazságtalannak ítélik meg, olyan, a moralitás szabályait figyelmen kívül hagyó szándékos károkozásnak tartják, melyek bekövetkeztét a csoport nem volt képes megakadályozni, ezért kiszolgáltatottnak érzi magát. Ez a fajta identitáskonstruálás nemcsak a saját csoport belső működésére és jövőjére, hanem más csoportokkal való kapcsolataira nézve is jelentős hatással van.

A jelenség ismertetése során kitérünk a fogalom meghatározásával és operacionalizálásával kapcsolatos problémákra. Bemutatásra kerülnek a csoportszintű áldozattá válás tapasztalatát meghatározó dimenziók, a történelmi viktimizáció eredményeképpen létrejött kollektív áldozati identitás fenntartásának és továbbadásának módjai; emellett az áldozati identitáskonstruálás jelenségének funkciói, valamint destruktív és — lehetséges — konstruktív következményei is. Végezetül, a magyar történelmi pálya sajátosságaiból eredeztethető áldozati identitásállapot jellemzőit tárgyaljuk az elmúlt évek/évtizedek magyar társadalomtudományi kutatásai és elmélkedései alapján.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adwan, S. (2001). Schoolbooks in the making: From conflict to peace; A critical analysis of the new Palestinian textbooks for grades one and six. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture, 8(2), 5769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alexander, J. C., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N. J., & Sztompka, P. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, CA: University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asmal K. , Asmal, L., & Roberts, R. S. (1997). Reconciliation through Truth: A reckoning of Apartheid’s Criminal Governance. Capetown: David Phillips Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkan, E. (2000). The Guilt of Nations. London: W. W. Norton.

 • Bar-Tal, D. (2001). Why does fear override hope in societies engulfed by intractable conflicts as it does in Israeli society? Political Psychology, 22, 601627.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D. (2003). Collective memory of physical violence: Its contribution to the culture of violence. In: E. Cairns, & M. D. Roe (Eds), The Role of Memory in Ethnic Conflict (7793). UK: Palgrave Macmillan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D., & Antebi, D. (1992a). Beliefs about negative intentions of the world: A study of the Israeli siege mentality. Political Psychology, 13(4), 633645.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D., & Antebi, D. (1992b). Siege mentality in Israel. International Journal of Intercultural Relations, 16, 251275.

 • Bar-Tal, D., & Cehajic-Clancy, S. (2014). From collective victimhood to social reconciliation: Outlining a conceptual framework. In War, Community, and Social Change (125136). New York: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Tal, D., Chernyak-Hai, L., Schori, N., & Gundar, A. (2009). A sense of self-perceived collective victimhood in intractable conflicts. International Review of the Red Cross, 91(874), 229258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumeister, R. F., & Hastings, S. (1997). Distortions of Collective Memory: How Groups Flatter and Deceive Themselves. (277293) In: Pennebaker, J. W., Paez, D., & Rimé, B. (Eds), Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilali, R. (2012). Identity centrality and in-group superiority differentially predict reactions to historical victimization and harm doing. International Journal of Conflict and Violence, 6, 322338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilali, R., & Vollhardt, J. R. (2013). Priming effects of a reconciliation radio drama on historical perspective-taking in the aftermath of mass violence in Rwanda. Journal of Experimental Social Psychology, 49(1), 144151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilewicz, M., & Jaworska, M. (2013). Reconciliation through the righteous: The narratives of heroic helpers as a fulfillment of emotional needs in Polish−Jewish intergroup contact. Journal of Social Issues, 69(1), 162179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bruckner, P. (2010). The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • Cohrs, J. C., McNeill, A., & Vollhardt, J. R. (2015). The two-sided role of inclusive victimhood for intergroup reconciliation: Evidence from Northern Ireland. Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology, 21, 634647.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connerton, P. (1989). How Societies Remember. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 • Crownshaw, R. (2007). Photography and memory in Holocaust museums. Mortality, 12(2), 176192.

 • Csepeli, GY. (1990). „Nemzeti tudattalan.” Thalassa, Vol. I. No. 1. 4346.

 • Csepeli, GY. (1992). Nemzet által homályosan. Budapest: Századvéd Kiadó.

 • Csepeli, GY. (2002). A nagyvilágon e kívül… Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon 1970–2002. Budapest: Jószöveg Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. (2013a). Nemzeti emlékezet, nemzeti felejtés. A Történelemtanárok Egylete által szervezett Mire emlékszünk? A közösségi memória szelektivitása Magyarországon és a nagyvilágban című konferencián elhangzott előadás bővített, írásos változata. Letöltve: 2016. január 24. http://www.tte.hu/media/pdf/nemzeti_emlekezet.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. (2013b). A magyar faj abszurditása (Prolegomena egy hasonló című, tervezett könyvhöz). Mozgó Világ, 39(1).

 • Csepeli, Gy., & Örkény A. (1996). A nemzeti büszkeség könnyűsége. Élet és Irodalom, 1996. 07. 05. Letöltve: 2016. február 2. http://www.csepeli.hu/pub/1996/csepeli_orkeny_ es_1996_07_05.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. , Örkény A., Székelyi M., & Poór J. (2004). Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón. Társadalmi Riport, 8(1), 471483.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csertő I. , & László J. (2011). A csoportközi értékelés mint a csoporttrauma érzelmi feldolgozásának indikátora a nemzetközi történelem elbeszéléseiben. In Tanács A., Vincze V. (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011 (212222). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danielidou, L., & Horvath, P. (2006). Greek cypriot attitudes toward Turkish cypriots and Turkish immigrants. The Journal of Social Psychology, 146(4), 405421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degloma, T. (2009). Expanding trauma through space and time: Mapping the rhetorical strategies of trauma carrier groups. Social Psychology Quarterly, 72, 105122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doosje, B., Branscombe, N. R., Spears, R., & Manstead, A. S. R. (1998). Guilt by association: when one’s group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dresler-Hawke, E., & Liu, J. H. (2006). Collective shame and the positioning of German national identity. Psicologica Politicia, 32, 131153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, M., Yzerbyt, V., Wigboldus, D. L., & Gordijn, E. H. (2003). Social categorization and fear reactions to the September 11th terrorist attacks. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 15091520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elcheroth, G. (2006). Individual-level and community-level effects of war trauma on social representations related to humanitarian law. European Journal of Social Psychology, 36, 907930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F. (2001). Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitás-stratégiák. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Erős, F. (2007). Trauma és történelem — Szociálpszichológiai és pszichoanalitikus tanulmányok. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fasel, R., & Spini, D. (2010). Effects of Victimization on the Belief in a Just World in Four Ex-Yugoslavian Countries. Social Justice Research, 23(1), 1736. doi:10.1007/s11211-010-0111-6

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldman, J. (2007). Between Yad Vashem and Mt. Herzl: Changing inscriptions of sacrifice on Jerusalem’s “Mountain of Memory”. Anthropological Quarterly, 80, 11471174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferenczhalmy R. , Szalai K., & László J. (2011). Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából. Pszichológia, 1, 3546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fernández, S., Branscombe, N. R., Saguy, T., Gómez, Á., & Morales, J. F. (2014). Higher moral obligations of tolerance toward other minorities an extra burden on stigmatized groups. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(3), 363376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, É. (2010). A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia Program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp É. , & László J. (2011). Érzelmek a valós csoportközi konfliktusokban: a csoportközi érzelmek történelmi lehorgonyzása. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 467486.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp É. , Péley B., & László J. (2011). A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben. Pszichológia, 31(1), 4767.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gómez, Á., Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., Fernández, S., & Vázquez, A. (2013). Responses to Endorsement of Commonality by Ingroup and Outgroup Members The Roles of Group Representation and Threat. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(4), 419431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodman, Y. C., & Mizrachi, N. (2008). “The Holocaust does not belong to European Jews alone”: The differential use of memory techniques in Israeli high schools. American Ethnologist, 35(1), 95114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halperin, E., & Bar-Tal, D. (2011). Socio-psychological barriers to peace making: An empirical examination within the Israeli Jewish society. Journal of Peace Research, 48(5), 637651.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halperin, E., Bar-Tal, D., Nets-Zehngut, R., & Drori, E. (2008). Emotions in conflict: Correlates of fear and hope in the Israeli-Jewish society. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14(3), 233258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hammack, P. L. (2009). Exploring the reproduction of conflict through narrative: Israeli youth motivated to participate in a coexistence program. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 15, 4974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, G. (1998). We suffer our memories: Thinking about the past, healing, and reconciliation. American Imago, 55, 2950.

 • Hayner, P. B. (1999). In pursuit of justice and reconciliation: Contributions of truth telling. In Arnson, C. J. (Ed.) Comparative peace processes in Latin America (363383). Stanford: Stanford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernandez-Wolfe, P. (2011). Altruism born of suffering: How Colombian human rights activists transform pain into prosocial action. Journal of Humanistic Psychology, 51(2), 229249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hopkins, N., Reicher, S., Harrison, K., Cassidy, C., Bull, R., & Levine, M. (2007). Helping to improve the group stereotype: On the strategic dimension of prosocial behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(6), 776788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (1997). A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai Szemle, 47(10), 4559.

 • Hunyady Gy. (2003). Nemzetkarakterológiák. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hunyady Gy. (2004). A nemzetek jellemzése és a nemzeti sztereotípiák. Előadás a Mindentudás Egyetemén. http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/32-a-nemzetekjelleme-%C3%A9s-a-nemzeti-sztereot%C3%ADpi%C3%A1k.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ignatieff, M. (1993). The Balkan Tragedy. The New York Review of Books, 40(9), (May 13, 1993), 35.

 • Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: Free Press.

 • Jetten, J., Branscombe, N. R., Schmitt, M. T., & Spears, R. (2001). Rebels with a cause: Group identification as a response to perceived discrimination from the mainstream. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(9), 12041213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahana, B., Kahana, E., Harel, Z., & Segal, M. (1985). The victim as helper: Prosocial behavior during the Holocaust. Humboldt Journal of Social Relations, 13, 357373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khalili, L. (2007). Heroes and martyrs of Palestine—The politics of national commemoration. New York: Cambridge University Press.

 • Khalili, L. (2008). Commemorating battles and massacres in the Palestinian refugee camps of Lebanon. American Behavioral Scientist, 51, 15621574.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kessler, T., & Hollbach, S. (2005). Group-based emotions as determinants of ingroup identification. Journal of Experimental Social Psychology, 41(6), 677685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klar, Y., Schori-Eyal, N., & Klar, Y. (2013). The “never again” state of Israel: The emergence of the Holocaust as a core feature of Israeli identity and its four incongruent voices. Journal of Social Issues, 69(1), 125143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopstein, J. S. (1997). The politics of national reconciliation: Memory and institutions in German-Czech relations since 1989. Nationalism & Ethnic Politics, 3, 5178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács J. , & Pántya J. (2012). A vesztes-szerep mintázatai magyar történelmi események értékelésében. In Kovács J., & Münnich Á. (szerk.) Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák (3356). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kurtiş, T., Adams, G., & Yellow-Bird, M. (2010). Generosity or genocide? Identity implications of silence in American Thanksgiving commemorations. Memory, 18(2), 208224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi J. (2015). Önpusztító nemzeti habitus. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

 • Lang, B. (1996). Holocaust memory and revenge: The presence of the past. Jewish Social Studies, 2(2), 120.

 • László, J. (2003). History, identity and narratives. In László, J., & Wagner, W. (Eds), Theories and Controversies in Societal Psychology. (180192) Budapest: New Mandate.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2005). A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Pszichológiai Horizont 3. Budapest: Új Mandátum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2012). Történelem-történetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • László J. , Ehmann B., & Imre O. (2002). Történelem Történetek: A történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia, 22(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. , & Fülöp É. (2010). A történelem érzelmi reprezentációja a történelemkönyvekben és naiv elbeszélésekben. Történelemtanítás, XLV. évfolyam, 1/3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. , & Fülöp É. (2011). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep. Pszichológia, 31(3), 295315.

 • Leach, C. W., Van Zomeren, M., Zebel, S., Vliek, M. L. W., Pennekamp, S. F., Doosje, B., Ouwerkerk, J. W., & Spears, R. (2008). Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical (multicomponent) model of in-group identification. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 144165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Licata, L., & Klein, O. (2010). Holocaust or benevolent paternalism? Intergenerational comparisons on collective memories and emotions about Belgium’s colonial past. International Journal of Conflict and Violence, 4(1), 46.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lickel, B., Miller, N., Stenstrom, D. M., Denson, T. F., & Schmader, T. (2006). Vicarious retribution: The role of collective blame in intergroup aggression. Personality and Social Psychology Review, 10, 372390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lifton, R. J. (1967). Death in life. Survivors of Hiroshima. New York: Vintage.

 • Lifton, R. J. (2003). American apocalypse. The Nation, 277(21), 1117.

 • Liu, J. H., & Hilton, D. J. (2005). How the Past Weighs on the Present: Social Representations of History and their Role in Identity Politics. British Journal of Social Psychology, 44(4), 537556.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, J. H., & László, J. (2007). A narrative theory of history and identity. In Social Representations and Identity (85107). Palgrave Macmillan US.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lomsky-Feder, E. (2004). The memorial ceremony in Israeli schools: between the State and civil society. British Journal of Sociology of Education, 25(3), 291305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacDonald, D. B. (2003). Balkan Holocausts? Serbian and Croatian victim centered propaganda and the war in Yugoslavia. Manchester, UK: Manchester University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mack, J. (1990). The psychodynamics of victimization among national groups in conflict. In: V. Volkan, D. Julius & J. Montville (Eds), The psychodynamics of international relationships (vol. 1) (119129). Concepts and theories. Toronto, ON: Lexington Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manzi, J., & Gonzalez, R. (2007). Forgiveness and reparation in Chile: The role of cognitive and emotional intergroup antecedents. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 13, 7191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maoz, I., & Bar-On, D. (2002). From working through the Holocaust to current ethnic conflicts: Evaluating the TRT group workshop in Hamburg. Group, 26, 2948.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maoz, I., & Eidelson, R. J. (2007). Psychological bases of extreme policy preferences: How the personal beliefs of Israeli-Jews predict their support for population transfer in the Israeli-Palestinian conflict. American Behavioral Scientist, 50, 14761497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGarty, C., Pedersen, A., Leach, C. W., Mansell, T., Waller, J., & Bliuc, A. M. (2005). Groupbased guilt as a predictor of commitment to apology. British Journal of Social Psychology, 44, 659680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros N. Zs. , Szabó Zs. P., & László J. (2013). Consensus and differences in the judgment of historical events. In P. Cunningham (Ed.), Identities and Citizenship Education: Controversy, Crisis and Challenges: Selected papers from the fifteenth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Academic Network (656668). London: CiCe — London Metropolitan University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nadler, A., & Shnabel, N. (2008). Instrumental and socioemotional paths to intergroup reconciliation and the needs-based model of socioemotional reconciliation. The social psychology of intergroup reconciliation, 3756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nair, R., & Vollhardt, J. R. (2012). “We feel your pain, and we’ve been there, too”: Expressions of solidarity between minority groups in India. Presented at the annual meeting of the International Society of Political Psychology, July 6–9 Chicago, IL.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noor, M., Brown, R., Gonzalez, R., Manzi, J., & Lewis, C. A. (2008). On positive psychological outcomes: What helps groups with a history of conflict to forgive and reconcile with each other? Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 819832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noor, M., Brown, R., & Prentice, G. (2008). Prospects for intergroup reconciliation: Socialpsychological predictors of intergroup forgiveness and reparation in Northern Ireland and Chile. The social psychology of intergroup reconciliation, 97114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noor, M., Shnabel, N., Halabi, S., & Nadler, A. (2012). When suffering begets suffering: The psychology of competitive victimhood between adversarial groups in violent conflicts. Personality and Social Psychology Review, 16, 351374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nora, P. (2010). Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Norval, A. J. (1998). Memory, identity and the (im)possibility of reconciliation: The work of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. Constellations, 5, 250265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norval, A. J. (1999). Truth and reconciliation: The birth of the present and the reworking of history. Journal of African Studies, 25, 499519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic practices. Annual Review of Sociology, 105140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paez, D. (2010). Official or political apologies and improvement of intergroup relations: A neo-Durkheimian approach to official apologies as rituals. Revista de Psicología Social, 25(1), 101115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pataki F. (2011). A varázsát vesztett jövő. Budapest: Noran Libro Kiadó.

 • Pataki F. , & Ritoók Zs. (szerk.) (1999). Magyarságkép és történeti változásai. Magyarország az ezredfordulón. Budapest: MTA.

 • Pennekamp, S. F., Doosje, B., Zebel, S., & Fischer, A. H. (2007). The past and the pending: The antecedents and consequences of group-based anger in historically and currently disadvantaged groups. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 4155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pettigrew, T. F. (2003). Peoples under threat: Americans, Arabs, and Israelis. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 9, 6990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pólya T. , Vincze O., Fülöp É., & Ferenczhalmy R. (2007). Az idői perspektíva előfordulása történelmi tankönyvi szövegekben. In MSZNY 2007, V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 235241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Power, S. (1999). To suffer by comparison? Daedalus, 128(2), 3166.

 • Raboteg-Saric, Z., Zuzul, M., & Kerestes, G. (1994). War and children’s aggressive and prosocial behaviour. European Journal of Personality, 8, 210212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ramanathapillai, R. (2006). The politicizing of trauma: A case study of Sri Lanka. Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology, 12, 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rice, C. A., & Benson, J. F. (2005). Hungering for revenge: The Irish famine, the troubles and shame-rage cycles, and their role in group therapy in Northern Ireland. Group Analysis, 38(2), 219235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ricoeur, P. (2006). Emlékezet — felejtés — történelem. In Gyurgyák J., & Kisantal T. (szerk.), Történelemelmélet I. (108122.) Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rimé, B., Bouchat, P., Klein, O., & Licata, L. (2015). When collective memories of victimhood fade: Generational evolution of intergroup attitudes and political aspirations in Belgium. European Journal of Social Psychology, 45(4), 515532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roccas, S., Klar, Y., & Liviatan, I. (2006). The paradox of group-based guilt: modes of national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group’s moral violations. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 698711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S., Halevy, N., & Eidelson, R. (2008). Toward a Unifying Model of Identification with Groups: Integrating Theoretical Perspectives. Personality and Social Psychology Review, 12(3), 280306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sahdra, B., & Ross, M. (2007). Group Identification and Historical Memory. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(3), 384395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salomon, G. (2004). A narrative-based view of coexistence education. Journal of Social Issues, 60(2), 273281.

 • Sani, F., Bowe, M., Herrera, M., Manna, C., Cossa, T., Miao, X., & Zhou, Y. (2007). Perceived collective continuity: Seeing groups as entities that move through time. European Journal of Social Psychology, 37(6), 11181134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, M. T., & Branscombe, N. R. (2002). The meaning and consequences of perceived discrimination in disadvantaged and privileged social groups. European review of social psychology, 12(1), 167199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schori, N., Klar, Y., & Roccas, S. (2009). In every generation, they rise up against us to annihilate us: Perpetual Ingroup Victimhood Orientation (PIVO) and behavior in a current intergroup conflict. In 32nd Annual Meeting of the International Society for Political Psychology, Dublin (Ireland).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schori-Eyal, N. (2011). The shadows of the past: Effects of historical group trauma on current intergroup conflicts. Doctoral Dissertation. Tel-Aviv, Israel: Tel-Aviv University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serotta, E. (1994). Survival in Sarajevo. How a Jewish Community Came to the Aid of Its City. Vienna, Austria: Brandstaedtter.

 • Sherif, M. (1956). Experiments in group conflict. Readings about the social animal. 344353.

 • Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment (Vol. 10, 150198). Norman, OK: University Book Exchange.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shnabel, N., & Nadler, A. (2008). A needs-based model of reconciliation: satisfying the differential emotional needs of victim and perpetrator as a key to promoting reconciliation. Journal of Personality and Social Psychology, 94(1), 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simantov-Nachlieli, I., & Shnabel, N. (2014). Feeling Both Victim and Perpetrator: Investigating Duality Within the Needs-Based Model. Personality and Social Psychology Bulletin, 40, 301314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, B., & Klandermans, B. (2001). Politicized collective identity: A social psychological analysis. American Psychologist, 56(4), 319331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suedfeld, P. (1999). Toward a taxonomy of ethnopolitical violence: Is collective killing by any other name still the same? Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 5, 349355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sullivan, D., Landau, M. J., Branscombe, N. R., & Rothschild, Z. K. (2012). Competitive victimhood as a response to accusations of ingroup harm doing. Journal of Personality and Social Psychology, 102(4), 778795.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E. (1998). Breaking the cycle of genocidal violence: Healing and reconciliation. In Harvey, J. H. (Ed.) Perspectives on Loss: A Sourcebook. Death, Dying, and Bereavement (231238). Philadelphia, PA, US: Brunner/Mazel.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E. (2003). The Psychology of Good and Evil: Why Children, Adults, and Groups Help and Harm Others. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E. (2005). The roots of goodness: The fulfillment of basic human needs and the development of caring, helping and nonaggression, inclusive caring, moral courage, active bystandership, and altruism born of suffering. In G. Carlo & C. Edwards (Eds), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 51. Moral Motivation through the Life Span: Theory, Research, Applications. Lincoln: University of Nebraska Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E., & Bar-Tal, D. (2003). Genocide, mass killing and intractable conflict: Roots, evolution, prevention and reconciliation. In Sears, D. O., Huddy, L., Jervis, R. (Eds), Oxford Handbook of Political Psychology (710751). New York, NY, US: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staub, E., & Vollhardt, J. (2008). Altruism born of suffering: The roots of caring and helping after victimization and other trauma. American Journal of Orthopsychiatry, 78(3), 267280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stern, P. C. (1995). Why do people sacrifice for their nations? Political Psychology, 16, 217235.

 • Szabó Zs. P. (2013). A nemzeti csoporttal való azonosulás hatása a csoportalapú érzelmek átélésére. PhD-értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó Zs. P. , Banga Cs., Fülöp É., & László J. (2011). A csoportalapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(2), 361380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalai K. , & László J. (2007). Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében. In: MSZNY 2007 V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. 2007. december 6–7. 242249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tajfel, H. (1982). The social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33, 139.

 • Tamari, S. (2002). Narratives of exile. Palestine-Israel Journal, 9(4), 101109. Letöltve: 2016. január 10. http://www.pij.org/details.php?id=113

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomsen, L., Green, E., Ho, A. K., Levin, S., Van Laar, C., Sinclair, S., & Sidanius, J. (2010). Wolves in sheep’s clothing: SDO asymmetrically predicts perceived ethnic victimization among white and Latino students across three years. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 225238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth J. , Vincze O., & László J. (2006). Történelmi elbeszélés és nemzeti identitás. Az Osztrák–Magyar Monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben. Educatio, 15(1), 174182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal. Psychological Review, 110, 403421.

 • Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford and New York: Basil Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Updegraff, J. A., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2008). Searching for and finding meaning in collective trauma: Results from a national longitudinal study of the 9/11 terrorist attacks. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 709722.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Leeuwen, E., & Mashuri, A. (2013). Intergroup helping in response to separatism. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(12), 16471655.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze O. (2009). Mentális állapotok jelentősége csoporttörténetekben a saját és a külső csoport vonatkozásában. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia Program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze O. , & Kőváriné Somogyvári I. (2003). A nemzeti identitás reprezentációja a sikeres történelmi regényekben. Magyar Tudomány, 1, 5866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze O. , & László J. (2010) A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(4), 571595.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Volkan, V. D. (2001). Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large-group identity. Group Analysis, 34, 7997.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Volkan, V. D. (2006). Large-group identity, large-group regression and massive violence. Group-Analytic Contexts, 30, 826.

 • Vollhardt, J. R. (2009a). The role of victim beliefs in the Israeli-Palestinian conflict: Risk or potential for peace? Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 15(2), 135159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2009b). Altruism born of suffering and prosocial behavior following adverse life events: A review and conceptualization. Social Justice Research, 22, 5397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2012). Collective victimization. In L. R. Tropp (Ed.), The Oxford Handbook of Intergroup Conflict (136157) New York, NY: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2013). “Crime against humanity” or “Crime against Jews”? Acknowledgment in construals of the holocaust and its importance for intergroup relations. Journal of Social Issues, 69, 144161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R. (2015). Inclusive victim consciousness in advocacy, social movements, and intergroup relations: Promises and pitfalls. Social Issues and Policy Review, 9, 86117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R., & Bilali, R. (2015). The role of inclusive and exclusive victim consciousness in predicting intergroup attitudes: Findings from Rwanda, Burundi, and DRC. Political Psychology, 36, 489506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J. R., Nair, R., & Tropp, L. R. (2016). Inclusive victim consciousness predicts minority group members’ support for refugees and immigrants. Journal of Applied Social Psychology, 46, 354368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollhardt, J., & Staub, E. (2011). Inclusive altruism born of suffering: The relationship between adversity and prosocial attitudes and behavior toward disadvantaged outgroups. The American Journal of Orthopsychiatry, 81, 307315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Warner, R. H., & Branscombe, N. R. (2012). Observer perceptions of moral obligations in groups with a history of victimization. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(7), 882894.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wayment, H. A. (2004). It could have been me: Vicarious victims and disaster-focused distress. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 515528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2002). World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization.

 • Wohl, M. J., & Branscombe, N. R. (2005). Forgiveness and collective guilt assignment to historical perpetrator groups depend on level of social category inclusiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 88(2), 288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohl, M. J., & Branscombe, N. R. (2008). Remembering historical victimization: Collective guilt for current ingroup transgressions. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 9881006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohl, M. J., Branscombe, N. R., & Klar, Y. (2006). Collective guilt: emotional reactions when one’s group has done wrong or been wronged. European Review of Social Psychology, 17, 136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohl, M. J., Branscombe, N. R., & Reysen, S. (2010). Perceiving your group’s future to be in jeopardy: Extinction threat induces collective angst and the desire to strengthen the ingroup. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 898910.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yildiz, A., & Verkuyten, M. (2011). Inclusive victimhood: Social identity and the politicization of collective trauma among Turkey’s Alevis in Western Europe. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 17(3), 243269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 29 25
Dec 2020 0 7 14
Jan 2021 0 13 15
Feb 2021 0 19 32
Mar 2021 0 23 48
Apr 2021 0 15 30
May 2021 0 0 0