View More View Less
 • 1 PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet
 • 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Háttér és célok: 2016-ban a Sportmotivációs Skála javított verziója (SMS2) kapcsán végzett fordítási és validációs próbálkozásaink során megállapítottuk, hogy a magyar nyelv sajátosságai, valamint a magyar sportolók gondolkodásának eltérő vonásai nem feltétlenül teszik lehetővé a sportmotivációs skálák egy az egyben történő fordítását. Ezért az eredeti irányvonalat és az eredeti elméleti keretrendszert, vagyis az önmeghatározás- elméletet (SDT – Self-determination theory) és annak faktorait (belső motiváció, integrált, identifikált, introjektált, külső szabályozás, amotiváció) megtartva, a magyar viszonyokhoz igazított, a nemzetközi eredményekkel mégis alapvetően összevethető instrumentum megalkotását tűztük ki célul.

Módszer: Az eredeti, angol nyelvű SMS2 skála kialakításához használt 61 item fordítását követően annak 500 fős sportolói mintán történő validálására került sor feltáró és magyarázó faktoranalízis révén. A mintát 319 férfiés 181 nő alkotta, átlagos életkoruk 21,16 év (szórás 6,45) volt.

Eredmények: A feltáró faktorelemzéssel kapott magyar nyelvű Sportmotivációs Skála (H-SMS) 22 tételének faktorstruktúrája az eredeti (SMS2) mérőeszköz faktorszerkezetéhez nagyon hasonló maradt. A H-SMS végső, megerősítő faktorelemzéssel kialakított verziója 6 faktort és 19 tételt foglal magába, melyeket egy 7 fokú skálán válaszol meg a kitöltő. A végleges változat két különböző modell közül került kiválasztásra, és maximálisan megfelel a pszichometriai instrumentumokkal szemben támasztott érvényességi (CMIN/df = 1,77; SRMSR = 0,042; RMSEA = 0,040; PCLOSE = 0,983; NFI = 0,953; TLI = 0,973; CFI = 0,979), valamint megbízhatósági (Cronbach alfa = 0,79–0,89; CR = 0,80–0,94; AVE = 0,65–0,89; AVE > MSV) kritériumoknak. Az eredetitől eltérően a végső struktúrában az intrinzik motivációt mérő faktort két alfaktorra osztottuk: az észlelt kompetenciára (kognitív) és az önhatékonyság növelésére (effektív) irányuló intrinzik motivációra.

Konklúzió: Az eredmények alapján biztonsággal kijelenthető, hogy a skála messzemenőkig alkalmas a sporthoz köthető motivációk mérésére, valamint a nemzetközi eredményekkel való összehasonlításra is.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16, 7494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banville, D., Desrosiers, P., & Genet-Volet, Y. (2000). Translating questionnaires and inventories using a cross-cultural translation technique. Journal of Teaching in Physical Education, 19(3), 374387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bara, F. M., Andrade, D., Miranda, R., Núñez, J. L., Martín-Albó, J., & Ribas, P. R. (2011). Preliminary validation of a Brazilian version of the sport motivation scale. Universitas Psychologica, 10(2), 557566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumgartner, H., & Hombur, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benczenleitner O. , Bognár J., Révész L., Paksi J., Csáki I., & Géczi G. (2013). Motivation and motivational climate among elite hammer throwers. Biomedical Human Kinetics, 5, 610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238246.

 • Bentler, P. M., & Chou, C. P. (1987). Practical Issues in Structural Modeling. Sociological Methods and Research, 16(1), 78117.

 • Bognár J. , Géczi G., Vincze G., & Szabó A. (2009). Coping skills, motivational profiles, and percieved motivational climate in young elite ice hockey and soccer players. International Quarterly of Sport Science, 1, 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bollók S. , Takács J., Kalmár Zs., & Dobay B. (2011). External and internal sport motivations of young adults. Biomedical Human Kinetics, 3, 101105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bouchard, C., Blair, S., & Haskell, W. (2007). Physical activity and health. Champaign: Human Kinetics.

 • Brière, N., Vallerand, R. J., Blais, M., & Pelletier, L. G. (1995). Développement et validation d’une mesure de motivation intrinsèque et extrinsèque et d’amotivation en contexte sportif: L’Echelle de Motivation dans les Sports (EMS). International Journal of Sport Psychology, 26, 465489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burtscher, J., Furtner, M., Sachse, P., & Burtscher, M. (2011). Validation a German version of the sport motivation scale (SMS28) and motivation analysis in competitive mountain runners. Perceptual and Motor Skills, 112/3, 807820.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Byrne, B. M. (2000). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Camliguney, F. A., Mengutay, S., & Pehlivan, A. (2012). Differences in physical activity levelsin 8-10 year-old girls who attended physical education classes only and those who also reguraly perform extracurricular physical activities. Procedia Social and Behavioral Science, 46, 47084712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carmines, E. G., & McIver, J. P. (1981). Analyzing models with unobserved variables: Analysis of Covariance Structures. In: Bohrnstedt, G. W. & Borgatta, E. F. (Eds), Social measurement: Current issues (pp. 65115). Beverly Hills: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chantal, Y., Guay, F., & Dobreva Martinova, T. (1996). Motivation and elite performance: an exploratory investigation with Bulgarian athletes. International Journal of Sport Psychology, 27, 173182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chatzisarantis, N., Hagger, M., Biddle, S., Smith, B., & Wang, J. (2003). A meta-analysis of perceived locus of causality in exercise, sport, and physical education contexts. Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, 284306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chi, L., & Duda, J. L. (1995). Multi-sample confirmatory factor analysis of the task and ego orientation in sport questionnaire. Research Quarterly Exercise and Sport, 66, 9198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, L. A., & Watson D. (1995). Constructing Validity: Basic Issues in Objective Scale Development. Psychological Assesment. 7(3), 309319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Conners, K. C., Sitarenios, G., Parker, J. D. A., & Epstein, J. N. (1998). The Revised Conners’ Parent Rating Scale (CPRS-R): Factor Structure, Reliability, and Criterion Validity. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 256268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cresswell, S., & Eklund, R. (2005). Motivation and burn out among top amateur rugby players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37, 469477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáki I. , Fózer-Selmeci B., Bognár J., Szájer P., Zalai D., Géczi G. (2016). Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével labdarúgók körében. Testnevelés, Sport, Tudomány, 1/1, 820.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dishman, K. R., & Buckworth, J. (2001). Exercise Psychology. In: Williams, J. M. (Ed.), Applied Sport Psychology: personal growth to peak performance (pp. 497518). Houston: Mayfield Publishing Company

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doganis, G. (2000). Development of a Greek version of the sport motivation scale. Perceptual and Motor Skills, 90, 505512.

 • Duda, J. L. (1989). Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high school athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 11, 318335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research (JMR), 18(3), 382388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Géczi G. , Vincze G., Koltai M., & Bognár J. (2009). Elite young team sport players’ coping, motivation and perceived climate measures. Physical Culure and Sport Studies and Research, 46, 229242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • García Calvo T. , Cervelló E., Jimenéz, R., Iglesias, D., & Moreno Murcia, C. A. (2010). Using Self-Determination Theory to Explain Sport Persistence and Dropout in Adolescent Athletes. The Spanish Journal of Psychology, 13/2, 677684.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyömbér N. , & Kovács K. (2012). Fejben dől el–Sportpszichológia mindenkinek. Budapest: Nolan Libro.

 • Hagger, M. S., & Chatzisarantis, N. (2007). Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport. Leeds: Human Kinetics Europe Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis (Vol. 5), New York: Pearson Prentice Hall.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Journal of Business Research Methods, 6(1), 5360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, S., Ford, S., Kimiecik, J. C., & Marsh, H. (1998). Psychological correlates of flow in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 358378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Járai R. (2004). Nemi különbségek a sport motivációban: Klasszifikációs fa elemzés. Pszichológia, 3, 305314.

 • Járai R. (2006). Szelf determináció és tehetség kapcsolata fiatal sportolóknál. Tézisgyűjtemény. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kavussanu, M., Stanger, N., & Boardley, I. (2013). The Prosocial and Antisocial Behaviour in Sport Scale: further evidence for construct validity and reliability. Journal of Sport Sciences, 31/11, 12081221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). New York: Guilford.

 • Li, F., & Harmer, P. (1996). Testing the simplex assumption underlying the sport motivation scale. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67, 396405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, C., Kawabata, M., & Zhang, L. (2016). Validity and reliability of the Sport Motivation Scale-II for Chinese athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 3, 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. A. (2008). The behavioral regulation in sport questionnaire (BRSQ): instrument development and initial validity evidence. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, 323355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyden, P., Lu, M., Jackson, C., Marler, J., Kothari, R., Brott, T., et al. (1999). Underlying structure of the National Institutes of Health Stroke Scale. Stroke, 30, 23472354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mageau, G., & Vallerand, R. J. (2003). The coach and athlete relationship: a motivational model. Journal of Sports Sciences, 21, 883904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Malhotra, N. K., & Simon J. (2008). Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai kiadó

 • Mallett, C., Kawabata, M., Newcombe, P., Otero-Forero, A., & Jackson, S. (2007). Sport motivation scale-6 (SMS-6): a revised six-factor sport motivation scale. Psychology of Sport and Exercise, 8, 600614.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1985). Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First-and higher-order factor models and their invariance across groups. Psychological Bulletin, 97, 562582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros V. , Csigás Z., Ádám Sz., Hevesi K., & Oláh A. (2014). Kognitív Gondolkodás Kérdőív (CTI)–A kérdőiv hazai adaptálásával kapcsolatos első tapasztalatok. Alkalmazott Pszichológia, 14(3), 7388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikulán R. , & Pikó B. (2012). Iskoláskorú sportoló fiatalok káros szenvedélyeinek vizsgálata sportmotivációik és a sportáguk típusa tükrében. Iskolakultúra, 4, 3550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Munkácsi I. , Kalmár Zs., Hamar P., Katona Zs., & Dancs H. (2012). Role of motivation in artistic gymnastics by results of a questionnaire based international survey. Journal of Human Sport & Exercise, 7(1), 91102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Münnich Á. , & Hidegkuti I. (2012). Strukturális egyenletek modelljei: Oksági viszonyok és komplex elméletek vizsgálata pszichológiai kutatásokban. Alkalmazott Pszichológia, 12(1), 77102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neumann-Bódi E. (2012). Vevőértékelés egyéni és szervezeti vásárlók esetében. Doktori értekezés. Buda pest: Corvinus Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nuñez, J., Albo, J., Navarro, J., & Gonzalez, V. (2006). Preliminary validation of a Spanish version of the sport motivation scale. Perceptual and Motor Skills, 102, 919930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paic R. , Kajos A., & Prisztóka Gy. (2016). A magyar nyelvű Sportmotiváció Skála II (SMS-II) előzetes validációja. Magyar Sporttudományi Szemle, 17(66), 50.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M., & Blais, M. R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: the Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 3553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier, L., Fortier, M., Vallerand, R., & Brière, N. (2001). Associations among perceived autonomy support, forms of self-regulation, and persistence: a prospective study. Motivation and Emotion, 25, 279306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier, L. G., & Dion, S. (2007). An examination of general and specific motivational mechanisms for the relationships between body dissatisfaction and eating behaviors. Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 303333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier, L., Vallerand, R., & Sarrazin, P. (2007). Measurement issues in self-determination theory and sport. In: Chatzisarantis, N. & Hagger, M. S. (Eds), Intrinsic motivation and selfdetermination in exercise and sport (pp. 143152). Champaign, IL: Human Kinetics

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier, L., & Sarrazin, P. (2007). The revised six-factor sport motivation scale (Mallett, Kawabata , Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): something old, something new, and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise, 8, 615621.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier G. L. , Rocchi M. A., Vallerand R. J., Deci E. L., & Ryan M. R. (2013). Validation of the revised sport motivation scale (SMS-II). Psychology of Sport and Excercise, 14, 329341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29, 313320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, G. C. (1992). Motivation in Sport and Exercise: Conceptual Constrains and Convergence. In: Roberts, G. C. (Ed.), Motivation in Sport and Exercise (pp. 329). Champaign, IL: Human Kinetics

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2007). Active human nature: Self-determination theory and the promotion and maintenance of sport, exercise, and health. In: Hagger, M. S. & Chatzisarantis N. L. D. (Eds), Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport (pp. 119). Champaign, IL: Human Kinetics

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., & Frederick, C. M. (1997). On energy, personality, and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajtos L. , & Mitev A. (2007). SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó

 • Sarrazin, P., Boiché, J., & Pelletier, L. (2007). A Self-determination theory approach to dropout in athletes. In: Hagger, M. S. & Chatzisarandis, N. L. D. (Eds), Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport (pp. 229241). Champaign, IL: Human Kinetics

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Standage, M., Duda, J., & Ntoumanis, N. (2003). A model of contextual motivation in physical education: using constructs from self-determination and achievement goal theories to predict physical activity intentions. Journal of Educational Psychology, 95, 97110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Standage, M., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory and exercise motivation: facilitating self-regulatory processes to support and maintain health and well-being. In: Roberts, G. C. & Treasure, D. C. (Eds), Advances in motivation in sport and exercise (3rd ed.) (pp. 233270). Champaign, IL: Human Kinetics

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szemes Á. , & Harsányi Sz. G. (2015). Sportmotiváció és flow élmény vizsgálata társastáncok körében. Magyar Sporttudományi Szemle, 61, 2128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szemes Á. , Harsányi Sz. G., & Tóth L. (2016). Különböző sportágakban versenyző sportolók sportmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata. Testnevelés, Sport, Tudomány, 1, 8090.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szemes Á. , Vig P., Géczi G., Patócs Á., Sipos K., & Tóth L. (2017). Különböző életkorú élvonalbeli birkózók észlelt motivációs környezetének és külső-belső motivációs tényezőinek összehasonlító vizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle, 18(69) 3743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth L. (2015). A motiváció mint folyamat komplex értelmezése az iskolai Testnevelés és sport műveltségi terület keretében. In: Révész, L. & Csányi, T. (Eds), Tudományos alapok a testnevelés tanításához (pp. 105134). Budapest: Magyar Diáksport Szövetség

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tsang, E. C. K., Szabo, A., Soos, I., & Bute, P. (2005). A study of cultural differences in motivational orientations towards sport participation of junior secondary school children in four cultures. Journal of Physical Educations and Recreations, 11(1), 4450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vallerand, R. J. (1989). Vers une me˙thodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques: Implications pour la recherche en langue française [Toward a methodology of cross-cultural validation of psychological questionnaires: Implications for research in French]. Psychologie Canadienne, 30(4), 662680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. In: Zanna, M. P. (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp. 29., 271–360). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vallerand, R. J. (2007). Intrinsic and extrinsic motivation in sport and physical activity: a review and a look at the future. In: Tennenbaum, G. & Eklund, R. (Eds), Handbook of sport psychology (3rd ed.) (pp. 5983). New York: John Wiley & Sons

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Sènècal, C., & Vallibres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and arnotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 10031017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign: Human Kinetics

 • Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, H., & Grouis, G. (2005). The sport motivation scale for children: preliminary analysis in physical education classes. Perceptual and Motor Skills, 101, 4354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zamboni, D., Crawford, I., & Carrico, A. (2008). Predictors of sports motivation among gay and bisexual men. Journal of Homosexuality, 54, 449468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 35 52
Dec 2020 0 22 34
Jan 2021 0 25 40
Feb 2021 0 72 85
Mar 2021 0 62 84
Apr 2021 0 35 41
May 2021 0 0 0