Author:
János Kállai Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék

Search for other papers by János Kállai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A virtuális valóságban (VR) végzett gyógyászati és oktatási tevékenység iránt megnövekedett érdeklődés szükségessé teszi a VR-re vonatkozó pszichológiai értelmezési keretek egy csoportjának bemutatását. Az összefoglalóban – szakirodalmi ismeretekre hagyatkozva – a belemerülés (immersion), valamint a jelenlét (presence) fogalmak rövid bemutatását követően a virtuális valóság mentális modelljei közül elsősorban a téri reprezentációra vonatkozó komponenseket fogom bemutatni. Az áttekintés a VR-ben megjelenő multiszenzoros koherencia, tudatos jelenlét, kapcsolat és leválás, átmeneti jelenlét és a különböző affordanciák szerepének ismertetésére koncentrál. Az alkalmazások fejezetrészben pedig néhány, az egészségügyben és az oktatásügyben alkalmazott, és várhatóan az eddigi gyakorlathoz viszonyítva szélesebb körben hazánkban is alkalmazandó VR-alapú eljárások ismertetésére kerül sor. A digitális oktatás és a pszichoterápiás ellátás iránti érdeklődés ellentmondásos. Sokan a klienssel vagy a tanulóval való személyes kapcsolat elvesztésének fenyegető veszélyétől féltik az orvosokat és a pedagógusokat. A betegek és a diákok részéről azonban egyre sürgetőbb az igény a VR-hez kötődő módszerek bevezetésére. A bemutatott összefoglaló tovább erősíti az új digitális eszközök alkalmazásával kapcsolatos igényeket, de ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy szükség van olyan technikai és szaktudományi infrastruktúra megteremtésére, amely kritikus elemzést követően képes elősegíteni a jelenlegi, konfliktusokkal terhes ellátási és oktatási formák fejlődését. Az új VR-módszerek bevezetése a tudomány és a gyakorlat közös feladata.

The increased interest in health care- and educational activities carried out in virtual reality (VR) brought about the need to discuss certain psychological frameworks of interpretation concerning VR. My summary relies on special literature and partly on our own research work. It aims to define special terms such as immersion and presence that concentrates on presenting those mental models of VR, which comprise components of spatial representation. The overview introduces the concept of multisensory coherence, conscious being there, attachment to and detachment from the digital world, and different forms of affordances. In the Application chapter I primarily present a few of those VR-based processes that may be more widely applied in the future in health care and education in Hungary as well. The interest in digital education and health service has its own contradictions. There are fears that the personal contact between medical practitioners and clients or teachers and students will be lost. On the other hand, there is an increasing demand for the introduction of new methodologies, thus dialogues are inevitable. The more reliable and efficient application of the new processes may bear considerable mental and financial changes. I hope that my presentation will widen the demands concerning the application of digital technologies, and will draw attention on the need to establish technological and disciplinal infrastructure, which, after critical analysis, is able to alter certain – now contradictional – educational and health care processes. Introducing new VR methodologies should be a joint venture of research and practice.

 • Bailenson, J. N., Yee, N., Blaschovich, J., Beall, A. C., Lundblad, N., & Jin, M. (2008). The use of immersive virtual reality in the learning sciences: Digital transformations of teachers, students and social context. The Journal of the Learning Sciences, 17(1), 102141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall, Inc.

 • Baron-Cohen, S. (2001). Theory of mind in normal development and autism. Prisme, 34, 174183.

 • Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. Advances of Experimental Social Psychology, 6(1), 162.

 • Bohil, C., Alicea, B., & Biocca, F. (2011). Virtual reality in neuroscience research and therapy. Nature Reviews Neuroscience, 12(12), 752762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Botella, C., Palacios, A. G., Baños, R., Quero, R., & Breton-Lopez, J. (2008). Virtual reality in the treatment of pain. Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation, 1(1), 93100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. Wiley-IEEE Press, New York.

 • Cassell, J. (2004). Towards a model of technology and literacy dependent: story listening system. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(1), 75105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, M., & Bargh, J. A. (1997). Nonconscious behavioral confirmation processes: The self- fulfilling consequences of automatic stereotype activation. Journal of Experimental Social Psychology, 33(5), 541560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csibra, G., & Gergely, Gy. (2013). Teleological understanding of actions. In M. R. Banaji, & S. A. Gelman (Eds), Navigating the Social World: What Infants, Children, and Other Species Can Teach Us (pp. 3843). Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deroy, O., Faivre, N., Lunghi, C., Spence, C., Aller, M., & Noppeney, U. (2016). The Complex Interplay Between Multisensory Integration and Perceptual Awareness. Multisensory Research, 29(67), 585606. DOI: 10.1163/22134808-00002529

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Vignemont, F. (2011). Embodiment, ownership and disownership. Consciousness and Cognition, 20(1), 8293. DOI: 10.1016/j.concog.2010.09.004

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Díaz-Orueta, U., Garcia-López, C., Crespo-Eguílaz, N., Sánchez-Carpintero, R., Climent, G., & Narbona, J. (2014). AULA virtual reality test as an attention measure: Convergent validity with Conners' Continuous Performance Test. Child Neuropsychology, 20(3), 328342. DOI: 10.1080/09297049.2013.792332

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ellis, S. R. (1991). Nature and origin of virtual environment: A bibliographic essay. Computing System in Engineering, 2(4), 321347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeman, D. (2008). Studying and treating schizophrenia using virtual reality: A new paradigm. Schizophrenia Bulletin, 34(4), 605610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeman, D., Bradley, J., Antley, A., Bourke, E., DeWeever, N., Evans, N., et al. (2016). Virtual reality in the treatment of persecutory delusion: randomized experimental study testing how to reduce delusional conviction. The British Journal of Psychiatry, 209(1), 6267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gentile, G., Petkova, V. I. & Ehrsson, H. H. (2011). Integration of visual and tactile signals from the hand in the human brain: an FMRI study. Journal of Neurophysiology, 10(2), 910922. DOI: 10.1152/jn.00840.2010

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gibson, J. J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems. London: Allen and Unwin.

 • Gross, D., Stanney, K., & Cohn, L. (2005). Evoking affordances in virtual environments via sensori-stimuli substitution. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 14(4), 482491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hecht, D., & Reiner, M. (2007). Field dependency and the sense of object – presence in haptic virtual environment. CyberPsychology and Behavior, 10(2), 243251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hercegfi, K., & Izsó, L. (2007). Ergonómia. Budapest: Typotex Kiadó.

 • Hupuczi E. , (2014). A Spatial Presence elmélet strukturális egyenlet modellezése: Operacionalizálhatóság és felhasználói faktorok szerepe a modellben. Nem közölt kézirat. Pécs: PTE BTK Pszichológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ijsselsteijn, W., & Riva, A. G. (2003). Being There: The experience of presence in mediated environments. In G. Riva, F. Davide, & W. A. IJsselsteijn (Eds), Being There: Concepts, effects and measurement of user presence in synthetic environments (pp. 316). Amsterdam, The Netherlands: Ios Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Insko, B. E. (2003). Measuring presence: Subjective, behavioral, and physiological methods. In G. Riva, F. Davide, & W. A. IJsselsteijn (Eds), Being there: Concept, effects and measurement of user presence in synthetic environments (pp. 413434). Amsterdam, The Netherlands: Los Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacob, R. G., Furman, J. M., Clark, D. B., & Durrant, J. D. (1992). Vestibular symptoms, panic, and phobia: Overlap and possible relationships. Annals of Clinical Psychiatry, 4(3), 163174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaber, D., Draper, J., & Usher, J. (2002). Influence of individual differences in VR application design for individual and collaborative immersive virtual environment. In K. Stanney (Ed.), Virtual reality handbook (pp. 379402). New York: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Szolcsányi, T., & Hegedűs, G. (2013). Műkéz illúzió. „Hozzám tartozik, de nem az enyém.” Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 457474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., (2015). A társas kapcsolatok neuropszichológiája. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Kilteni, K., Groten, R., & Slater, M. (2012). The sense of embodiment in virtual reality. Presence, 21(4), 373387.

 • Kim, Y., & Baylor, A. L. (2006). A social-cognitive framework for pedagogical agent as learning companions. Educational Technology Research and Development, 54(6), 569590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauria, R., (1997). Virtual reality: An empirical meta physical testbed. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2). DOI: 10.1111/j.1083-6101.1997.tb00071.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawson, B. D. (2014). Motion sickness symptomatology and origins. In K. S. Kelly, & K. M. Stanney (Eds), Handbook of Virtual Environment: Design, implementation, and applications, 2nd ed. (pp. 532587). Boca Raton, FL: CRC Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of all: The concept of presence. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2).

 • Macedonio, M. F., Parsons, T. D., Digiuseppe, R. A., Wiederhold, B. A., & Rizzo, A. A. (2007). Immersiveness and Physiological Arousal within Panoramic Video-Based Virtual Reality. CyberPsychology and Behavior, 10(4), 508515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meehan, M., Insko, B., Whitton, B., & Brooks, F. P. (2002). Physiological measures of presence in stressful virtual environments. ACM Transactions on Graphics. Proceedings of ACM SIGGRAPH, 21(3), 645653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O'Keefe, J., & Nadel, L. (1978). The hippocampus as a cognitive map. Oxford: Oxford University Press.

 • Palter, V. N., & Grantcharov, T. P. (2010). Virtual reality in surgical skills training. Surgical Clinics of North America, 90(3), 605617. DOI: 10.1016/j.suc.2010.02.005

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perczel-Forintos, D. (2011). A kognitív terápia fénykora: a második és harmadik hullám. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(1), 1129. DOI: 10.1556/MPSzle.66.2011.1.2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, S. M., Furuchi, E., & Ferris, D. P. (2018). Effects of virtual reality high heights exposure during beam-walking on physiological stress and cognitive loading. PlosOne, July 6. DOI: 10.1371/journal.pone.0200306

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petkova, V. I., Bjornsdotter, M., Gentile, G., & Ehrsson, H. H. (2011). From Part- to Whole-Body Ownership in the Multisensory Brain. Current Biology, 21(13), 11181122. DOI: 10.1016/j.cub.2011.05.022

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piaget, J. (2002) [orig. pub. 1928]. Grammar and Logic. Judgement and Reasoning in the Child. International Library of Psychology. Developmental Psychology. Vol. 23. London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Postmes, T., Spears, R., & Lea, M. (1998). Breaching or building social boundaries? Side effects of Computer mediated communication. Communication Research, 25(6), 689715.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prothero, J. D., Parker, D. E., Furness III, T. A., & Wells, M. J. (1995). Towards a robust, quantitative measure for presence. In Proceedings of the Conference on Experimental Analysis and Measurement of Situation Awareness (pp. 359366).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Psotka, J. (1996). Immersive training systems: Virtual reality and education and training. Instructional Science, 23(56), 405423.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riva, G. (2008). From virtual to real body: virtual reality as embodied technology. Journal of CyberTherapy and Rehabilitation, 1(1), 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riva, G., Montovani, F., & Bouchard, S. (2014). Presence. In B. K. Wilderhold & S. Bouchard (Eds), Advances in virtual reality and anxiety disorders (pp. 934). London: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sala, M. (2016). Virtual Reality and Education: Overview Across Different Disciplines. In H. Choi., A. Dailey-Hebert., & J. S. Estes (Eds), Emerging Tools and Applications of Virtual Reality in Education. Igi global. DOI: 10.4018/978-1-4666-9837-6.ch001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sas, C., & O'Hare, G. M. P. (2003). Presence equation: An investigation into cognitive factors underlying presence. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(5), 523537. DOI: 10.1162/105474603322761315

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schubert, T. W. (2009). A new conception of spatial presence: once again, with feeling. Communication Theory, 19(2), 161187.

 • Shin, D. H. (2017). The role of affordance in the experience of virtual reality learning: Technological and affective affordances in virtual reality. Telematics and Informatics, 34(8), 18261836.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, V., Lanyi, C. S., & Simon, L. (2005). Using virtual public transport for treating phobias. Journal of Endocrine Genetics, 4(3), 211215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, M. (2002). Presence and the sixth sense. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 11(4), 435439.

 • Slater, M. (2009). Place illusion, and plausibility can lead to realistic behavior in immersive virtual environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Science, 364(1535), 35483557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salter, M., Brogni, A., & Steed, A. (2003). Physiological response to breaks in presence: A pilot study. Presence, The 6th Annual International Workshop on Presence. Aalborg University, October 6–8, Denmark.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, M., & Steed, A. (2000). A virtual presence counter. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 9(5), 413434.

 • Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environment (FIVE): speculations in the role of presence in virtual environment. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(6), 603616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smart, L. J., Stoffregen, T. A., & Bardy, B. G. (2002). Visually induced motion sickness predicted by postural instability. Human Factors, 44(3), 451465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Strickland, D., & Chartier, D. (1997). EEG measurement in a virtual reality headset. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(5), 581589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sutherland, I. (1968). A head-mounted three-dimensional display. Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference (pp. 757764). Washington D. C.: Thomson Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. (1982). Brief manual for the differential personality questionnaire. Unpublished ms. University of Minnesota. Department of Psychology, Minneapolis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Unoka, Z. (2010). Személyiségzavarok sématerápiája. In Perczel-Forintos, D., & Mórotz, J. (Eds), Kognitív viselkedésterápia (pp. 689737). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yee, N., & Bailenson, J. N. (2007). The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on Behavior. Human Communication Research, 33(3), 271290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yee, N., Bailenson, J. N., & Ducheneaut, N. (2009). The Proteus effect: Implication of transformed digital self-representation on online and offline behavior. Communication Research, 36(2), 285312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wiederhold, B., & Wiederhold, M. (2008). Virtual reality for posttraumatic stress disorder and stress inoculation training. Journal of CyberTherapy and Rehabilitation, 1(1), 2336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wirth, W., Hartmann, T., Böcking, S., Vorderer, P., Klimmt, C., Schramm, H., et al. (2007). A process model of the formation of spatial presence experiences. Journal of Media Psychology, 9(3), 493525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witmer, B. G. & Singer. M. J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 7(3), 225240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 16 14
Dec 2023 0 49 16
Jan 2024 0 38 15
Feb 2024 0 31 24
Mar 2024 0 22 18
Apr 2024 0 14 7
May 2024 0 0 0