View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem
 • 2 Pécsi Tudományegyetem

A virtuális valóságban (VR) végzett gyógyászati és oktatási tevékenység iránt megnövekedett érdeklődés szükségessé teszi a VR-re vonatkozó pszichológiai értelmezési keretek egy csoportjának bemutatását. Az összefoglalóban – szakirodalmi ismeretekre hagyatkozva – a belemerülés (immersion), valamint a jelenlét (presence) fogalmak rövid bemutatását követően a virtuális valóság mentális modelljei közül elsősorban a téri reprezentációra vonatkozó komponenseket fogom bemutatni. Az áttekintés a VR-ben megjelenő multiszenzoros koherencia, tudatos jelenlét, kapcsolat és leválás, átmeneti jelenlét és a különböző affordanciák szerepének ismertetésére koncentrál. Az alkalmazások fejezetrészben pedig néhány, az egészségügyben és az oktatásügyben alkalmazott, és várhatóan az eddigi gyakorlathoz viszonyítva szélesebb körben hazánkban is alkalmazandó VR-alapú eljárások ismertetésére kerül sor. A digitális oktatás és a pszichoterápiás ellátás iránti érdeklődés ellentmondásos. Sokan a klienssel vagy a tanulóval való személyes kapcsolat elvesztésének fenyegető veszélyétől féltik az orvosokat és a pedagógusokat. A betegek és a diákok részéről azonban egyre sürgetőbb az igény a VR-hez kötődő módszerek bevezetésére. A bemutatott összefoglaló tovább erősíti az új digitális eszközök alkalmazásával kapcsolatos igényeket, de ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy szükség van olyan technikai és szaktudományi infrastruktúra megteremtésére, amely kritikus elemzést követően képes elősegíteni a jelenlegi, konfliktusokkal terhes ellátási és oktatási formák fejlődését. Az új VR-módszerek bevezetése a tudomány és a gyakorlat közös feladata.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bailenson, J. N., Yee, N., Blaschovich, J., Beall, A. C., Lundblad, N., & Jin, M. (2008). The use of immersive virtual reality in the learning sciences: Digital transformations of teachers, students and social context. The Journal of the Learning Sciences, 17(1), 102141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall, Inc.

 • Baron-Cohen, S. (2001). Theory of mind in normal development and autism. Prisme, 34, 174183.

 • Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. Advances of Experimental Social Psychology, 6(1), 162.

 • Bohil, C., Alicea, B., & Biocca, F. (2011). Virtual reality in neuroscience research and therapy. Nature Reviews Neuroscience, 12(12), 752762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Botella, C., Palacios, A. G., Baños, R., Quero, R., & Breton-Lopez, J. (2008). Virtual reality in the treatment of pain. Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation, 1(1), 93100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. Wiley-IEEE Press, New York.

 • Cassell, J. (2004). Towards a model of technology and literacy dependent: story listening system. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(1), 75105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, M., & Bargh, J. A. (1997). Nonconscious behavioral confirmation processes: The self- fulfilling consequences of automatic stereotype activation. Journal of Experimental Social Psychology, 33(5), 541560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csibra, G., & Gergely, Gy. (2013). Teleological understanding of actions. In M. R. Banaji, & S. A. Gelman (Eds), Navigating the Social World: What Infants, Children, and Other Species Can Teach Us (pp. 3843). Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deroy, O., Faivre, N., Lunghi, C., Spence, C., Aller, M., & Noppeney, U. (2016). The Complex Interplay Between Multisensory Integration and Perceptual Awareness. Multisensory Research, 29(67), 585606. DOI: 10.1163/22134808-00002529

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Vignemont, F. (2011). Embodiment, ownership and disownership. Consciousness and Cognition, 20(1), 8293. DOI: 10.1016/j.concog.2010.09.004

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Díaz-Orueta, U., Garcia-López, C., Crespo-Eguílaz, N., Sánchez-Carpintero, R., Climent, G., & Narbona, J. (2014). AULA virtual reality test as an attention measure: Convergent validity with Conners' Continuous Performance Test. Child Neuropsychology, 20(3), 328342. DOI: 10.1080/09297049.2013.792332

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ellis, S. R. (1991). Nature and origin of virtual environment: A bibliographic essay. Computing System in Engineering, 2(4), 321347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeman, D. (2008). Studying and treating schizophrenia using virtual reality: A new paradigm. Schizophrenia Bulletin, 34(4), 605610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeman, D., Bradley, J., Antley, A., Bourke, E., DeWeever, N., Evans, N., et al. (2016). Virtual reality in the treatment of persecutory delusion: randomized experimental study testing how to reduce delusional conviction. The British Journal of Psychiatry, 209(1), 6267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gentile, G., Petkova, V. I. & Ehrsson, H. H. (2011). Integration of visual and tactile signals from the hand in the human brain: an FMRI study. Journal of Neurophysiology, 10(2), 910922. DOI: 10.1152/jn.00840.2010

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gibson, J. J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems. London: Allen and Unwin.

 • Gross, D., Stanney, K., & Cohn, L. (2005). Evoking affordances in virtual environments via sensori-stimuli substitution. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 14(4), 482491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hecht, D., & Reiner, M. (2007). Field dependency and the sense of object – presence in haptic virtual environment. CyberPsychology and Behavior, 10(2), 243251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hercegfi, K., & Izsó, L. (2007). Ergonómia. Budapest: Typotex Kiadó.

 • Hupuczi E. , (2014). A Spatial Presence elmélet strukturális egyenlet modellezése: Operacionalizálhatóság és felhasználói faktorok szerepe a modellben. Nem közölt kézirat. Pécs: PTE BTK Pszichológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ijsselsteijn, W., & Riva, A. G. (2003). Being There: The experience of presence in mediated environments. In G. Riva, F. Davide, & W. A. IJsselsteijn (Eds), Being There: Concepts, effects and measurement of user presence in synthetic environments (pp. 316). Amsterdam, The Netherlands: Ios Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Insko, B. E. (2003). Measuring presence: Subjective, behavioral, and physiological methods. In G. Riva, F. Davide, & W. A. IJsselsteijn (Eds), Being there: Concept, effects and measurement of user presence in synthetic environments (pp. 413434). Amsterdam, The Netherlands: Los Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacob, R. G., Furman, J. M., Clark, D. B., & Durrant, J. D. (1992). Vestibular symptoms, panic, and phobia: Overlap and possible relationships. Annals of Clinical Psychiatry, 4(3), 163174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaber, D., Draper, J., & Usher, J. (2002). Influence of individual differences in VR application design for individual and collaborative immersive virtual environment. In K. Stanney (Ed.), Virtual reality handbook (pp. 379402). New York: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Szolcsányi, T., & Hegedűs, G. (2013). Műkéz illúzió. „Hozzám tartozik, de nem az enyém.” Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 457474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., (2015). A társas kapcsolatok neuropszichológiája. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Kilteni, K., Groten, R., & Slater, M. (2012). The sense of embodiment in virtual reality. Presence, 21(4), 373387.

 • Kim, Y., & Baylor, A. L. (2006). A social-cognitive framework for pedagogical agent as learning companions. Educational Technology Research and Development, 54(6), 569590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauria, R., (1997). Virtual reality: An empirical meta physical testbed. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2). DOI: 10.1111/j.1083-6101.1997.tb00071.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawson, B. D. (2014). Motion sickness symptomatology and origins. In K. S. Kelly, & K. M. Stanney (Eds), Handbook of Virtual Environment: Design, implementation, and applications, 2nd ed. (pp. 532587). Boca Raton, FL: CRC Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of all: The concept of presence. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2).

 • Macedonio, M. F., Parsons, T. D., Digiuseppe, R. A., Wiederhold, B. A., & Rizzo, A. A. (2007). Immersiveness and Physiological Arousal within Panoramic Video-Based Virtual Reality. CyberPsychology and Behavior, 10(4), 508515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meehan, M., Insko, B., Whitton, B., & Brooks, F. P. (2002). Physiological measures of presence in stressful virtual environments. ACM Transactions on Graphics. Proceedings of ACM SIGGRAPH, 21(3), 645653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O'Keefe, J., & Nadel, L. (1978). The hippocampus as a cognitive map. Oxford: Oxford University Press.

 • Palter, V. N., & Grantcharov, T. P. (2010). Virtual reality in surgical skills training. Surgical Clinics of North America, 90(3), 605617. DOI: 10.1016/j.suc.2010.02.005

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perczel-Forintos, D. (2011). A kognitív terápia fénykora: a második és harmadik hullám. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(1), 1129. DOI: 10.1556/MPSzle.66.2011.1.2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, S. M., Furuchi, E., & Ferris, D. P. (2018). Effects of virtual reality high heights exposure during beam-walking on physiological stress and cognitive loading. PlosOne, July 6. DOI: 10.1371/journal.pone.0200306

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petkova, V. I., Bjornsdotter, M., Gentile, G., & Ehrsson, H. H. (2011). From Part- to Whole-Body Ownership in the Multisensory Brain. Current Biology, 21(13), 11181122. DOI: 10.1016/j.cub.2011.05.022

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piaget, J. (2002) [orig. pub. 1928]. Grammar and Logic. Judgement and Reasoning in the Child. International Library of Psychology. Developmental Psychology. Vol. 23. London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Postmes, T., Spears, R., & Lea, M. (1998). Breaching or building social boundaries? Side effects of Computer mediated communication. Communication Research, 25(6), 689715.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prothero, J. D., Parker, D. E., Furness III, T. A., & Wells, M. J. (1995). Towards a robust, quantitative measure for presence. In Proceedings of the Conference on Experimental Analysis and Measurement of Situation Awareness (pp. 359366).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Psotka, J. (1996). Immersive training systems: Virtual reality and education and training. Instructional Science, 23(56), 405423.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riva, G. (2008). From virtual to real body: virtual reality as embodied technology. Journal of CyberTherapy and Rehabilitation, 1(1), 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riva, G., Montovani, F., & Bouchard, S. (2014). Presence. In B. K. Wilderhold & S. Bouchard (Eds), Advances in virtual reality and anxiety disorders (pp. 934). London: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sala, M. (2016). Virtual Reality and Education: Overview Across Different Disciplines. In H. Choi., A. Dailey-Hebert., & J. S. Estes (Eds), Emerging Tools and Applications of Virtual Reality in Education. Igi global. DOI: 10.4018/978-1-4666-9837-6.ch001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sas, C., & O'Hare, G. M. P. (2003). Presence equation: An investigation into cognitive factors underlying presence. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(5), 523537. DOI: 10.1162/105474603322761315

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schubert, T. W. (2009). A new conception of spatial presence: once again, with feeling. Communication Theory, 19(2), 161187.

 • Shin, D. H. (2017). The role of affordance in the experience of virtual reality learning: Technological and affective affordances in virtual reality. Telematics and Informatics, 34(8), 18261836.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, V., Lanyi, C. S., & Simon, L. (2005). Using virtual public transport for treating phobias. Journal of Endocrine Genetics, 4(3), 211215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, M. (2002). Presence and the sixth sense. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 11(4), 435439.

 • Slater, M. (2009). Place illusion, and plausibility can lead to realistic behavior in immersive virtual environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Science, 364(1535), 35483557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salter, M., Brogni, A., & Steed, A. (2003). Physiological response to breaks in presence: A pilot study. Presence, The 6th Annual International Workshop on Presence. Aalborg University, October 6–8, Denmark.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, M., & Steed, A. (2000). A virtual presence counter. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 9(5), 413434.

 • Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environment (FIVE): speculations in the role of presence in virtual environment. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(6), 603616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smart, L. J., Stoffregen, T. A., & Bardy, B. G. (2002). Visually induced motion sickness predicted by postural instability. Human Factors, 44(3), 451465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Strickland, D., & Chartier, D. (1997). EEG measurement in a virtual reality headset. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(5), 581589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sutherland, I. (1968). A head-mounted three-dimensional display. Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference (pp. 757764). Washington D. C.: Thomson Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. (1982). Brief manual for the differential personality questionnaire. Unpublished ms. University of Minnesota. Department of Psychology, Minneapolis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Unoka, Z. (2010). Személyiségzavarok sématerápiája. In Perczel-Forintos, D., & Mórotz, J. (Eds), Kognitív viselkedésterápia (pp. 689737). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yee, N., & Bailenson, J. N. (2007). The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on Behavior. Human Communication Research, 33(3), 271290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yee, N., Bailenson, J. N., & Ducheneaut, N. (2009). The Proteus effect: Implication of transformed digital self-representation on online and offline behavior. Communication Research, 36(2), 285312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wiederhold, B., & Wiederhold, M. (2008). Virtual reality for posttraumatic stress disorder and stress inoculation training. Journal of CyberTherapy and Rehabilitation, 1(1), 2336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wirth, W., Hartmann, T., Böcking, S., Vorderer, P., Klimmt, C., Schramm, H., et al. (2007). A process model of the formation of spatial presence experiences. Journal of Media Psychology, 9(3), 493525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witmer, B. G. & Singer. M. J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 7(3), 225240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 22 26
Oct 2020 0 26 31
Nov 2020 0 50 33
Dec 2020 0 7 15
Jan 2021 0 14 20
Feb 2021 0 12 17
Mar 2021 0 8 9