View More View Less
 • 1 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • | 2 Zuglói Egészségügyi Szolgálat
 • | 3 Testnevelési Egyetem
 • | 4 Georgia State University, Atlanta, USA
Open access

Háttér és célkitűzések

A perfekcionizmus adaptív és maladaptív formái eltérő módon kapcsolódnak számos, az élsport terén alapvető tényezőhöz (pl. teljesítmény, célorientáció). Vizsgálatunkban ezért a perfekcionista jellemzőkön és az érzelemreguláció minőségén alapuló látens klaszterek azonosítását tűztük ki célul serdülőkorú élsportoló- és kontrollmintában. Feltártuk továbbá az egyes csoportok szubjektívjóllét-mutatóit is.

Módszer

744 versenyszerűen sportoló középiskolást (60,2% fiú, átlagéletkor = 16,83 év, szórás = 1,39) és 591 nem élsportoló osztálytársukat (50,8% fiú, átlagéletkor = 16,91 év, szórás = 1,65) vontuk be a felmérésbe. A kamaszok a következő három skála rövid változatát töltötték ki: Majdnem tökéletes skála (Rice és mtsai, 2014), Kognitív Érzelem-reguláció Kérdőív (Garnefski és Kraaij, 2006) és Serdülő mentális egészség kontinuum skála (Keyes, 2006).

Eredmények

Látensprofil-elemzés segítségével mind az élsportoló-, mind a kontrollmintában egy jól interpretálható 3 osztályos megoldás körvonalazódott megfelelő illeszkedési mutatókkal. A kontrollcsoportban adaptív, maladaptív és nem perfekcionista profilok bontakoztak ki, ami számos korábbi teoretikus és empirikus eredménnyel egybecseng. Az élsportoló kamaszok körében nem perfekcionista csoportot nem tudunk azonosítani. A maladaptív perfekcionisták maladaptív érzelemszabályozással csoport mellett a versenyszerűen sportolók körében az adaptív perfekcionisták két további osztályt építettek fel: míg az egyik adaptív érzelemszabályozó stratégiákat képes mozgósítani, addig a másik adaptív perfekcionista csoport minimális mértékben alkalmaz kognitív érzelemregulációs folyamatokat. A hat látens osztály közül az adaptív perfekcionista élsportolók adaptív érzelemregulációval jellemezhetők a legkiemelkedőbb szubjektívjóllét-szinttel mind a globális, mind az érzelmi, a pszichológiai és a társas well-beinget tekintve.

Következtetések

Rámutattunk arra, hogy az azonosított látens perfekcionizmus csoportok az érzelemszabályozás és a pozitív mentális egészség különböző szintjeivel és mintázatával jellemezhetők.

 • Aldea, M. A., & Rice, K. G. (2006). The role of emotional dysregulation in perfectionism and psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 53, 498510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrews, D. M., Burns, L. R., & Dueling, J. K. (2014). Positive perfectionism: Seeking the healthy “should”, or should we? Open Journal of Social Sciences, 2, 2734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brady, A., Grenville-Cleave, B. (2018). Contemporary findings about the value of well-being and positive psychology in sport and physical activity settings. In Brady, A., & Grenville-Cleave, B. (Eds), Positive Psychology in Sport and Physical Activity (pp. 3547). London and New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burns D. D. (1980). The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, 3451.

 • Burns, L. R., & Fedewa, B. A. (2005). Cognitive styles: Links with perfectionistic thinking. Personality and Individual Differences, 38, 103113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155159.

 • Dunn, J. G. H., Causgrove Dunn, J., & Syrotuik, D. G. (2002). Relationship between multidimensional perfectionism and goal orientations in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 24, 376395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E. H. (2002). Gyermekkor és társadalom. Budapest: Osiris.

 • Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (Eds), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 531). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G. L., & Hewitt, P., L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14, 1418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2006). Positive versus negative perfectionism in psychopathology: A comment on Slade and Owens's dual process model. Behavior Modification, 30, 472495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., & Gray, L. (1998). Psychological distress and the frequency of perfectionistic thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 13631381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frost, R. O., & Henderson, K. J. (1991). Perfectionism and reactions to athletic competition. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, 323335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frost, R. O., Trepanier, K. L., Brown, E. J., Heimberg, R. G., Juster, H. R., Makris, G. S., & Leung, A. W. (1997). Self-monitoring of mistakes among subjects high and low in perfectionistic concern over mistakes. Cognitive Therapy and Research, 21, 209222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire – development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41, 10451053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 13111327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaudreau, P., & Thompson, A. (2010). Testing a 2x2 model of dispositional perfectionism. Personality and Individual Differences, 48, 532537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaudreau, P., & Verner-Filion, J. (2012). Dispositional perfectionism and well-being: A test of the 2 × 2 model of perfectionism in the sport domain. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1(1), 2943.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, H. K., Jowett, G. E., & Hill, A. P. (2014). Perfectionism: The role of personality in shaping an athletes' sporting experience. In Papaioannou, A. G., & Hackfort, D. (Eds). Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. London: Routledge, 152168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, H. K., Kerr, A. W., & Matthews, J. (1998). Precompetitive anxiety in sport: The contribution of achievement goals and perfectionism. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 194217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15, 2733.

 • Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C. L. M. (2006). Mental Health in Adolescence: Is America's Youth Flourishing? American Journal of Orthopsychiatry, 76(3), 395402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C. L. M. (2009). The Nature and Importance of Positive Mental Health in America's Adolescents. In Gilman, R., Huebner, E. S., & Furlong, M. J. (Eds). Handbook of Positive Psychology in Schools (pp. 923). New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: Effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865875.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamers, S. M. A., Westerhof, G. J., Bohlmeijer, E. T., Ten Klooster, P. M., & Keyes, C. L. M. (2011). Evaluating the Psychometric Properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklósi, M., Martos, T., Kocsis-Bogár, K., & Perczel Forintos, D. (2011). A Kognitív Érzelem-Reguláció Kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 26(2), 102111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2017). Mplus User's Guide. Eighth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

 • Nunnually, J. C. (1978). Psychometric Theory. 2nd edition. New York: McGraw–Hill.

 • Oláh, A. (2012). A pszichológia napos oldala. In Oláh A. (szerk.), A pozitív pszichológia világa (pp. 311). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., & Kapitány-Fövény, M. (2012). A pozitív pszichológia tíz éve. In Oláh, A. (szerk.), A pozitív pszichológia világa (pp. 1945). Budapest: Akadémiai Kiadó,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M. (2013). Mentális egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél. Doktori (PhD-) disszertáció. Budapest: ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt M. (2014). Szubjektív jóllétünk érzelmi, pszichológiai és társas mozaikdarabkái – A mentális egészség kétkontinuum-modellje. In Fülöp J., Mirnics Z.S., Vassányi M. (szerk.), Kapcsolatban – Istennel és emberrel (pp. 1531). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M., Tóth, L., & Rice, K. G. (2018). Perfectionism reflected in emotion regulation and mental health among young elite athletes and controls. 39th STAR Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Lublin, Lengyelország, 2018. július 1013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M., Rice, K. G., & Tóth, L. (2019). Latent profiles of perfectionism, mental health and stress in American and Hungarian undergraduates. 40th STAR Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Palma de Mallorca, Spanyolország, 2019. július 912.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rice, K. G., & Ashby, J. S. (2007). An efficient method for classifying perfectionists. Journal of Counseling Psychology, 54, 7285.

 • Rice, K. G., Richardson, C. M. E., & Tueller, S. (2014). The Short Form of the Revised Almost Perfect Scale. Journal of Personality Assessment, 96(3), 368379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rice, K. G., Gilman, R., Tóth, L., Hong, J., Taber, Z. B., & Reinhardt, M. (2018). Perfectionism in Hungarian and American Adolescents. 30th Association for Psychological Science Annual Convention, San Francisco, USA, 2018. május 2427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sagar, S. S., & Stoeber, J. (2009). Perfectionism, fear of failure, and affective responses to success and failure: The central role of fear of experiencing shame and embarrassment. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31, 602627.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J. (2011). The dual nature of perfectionism in sports: Relationships with emotions, motivation, and performance. International Review of Sport and Exercise Psychology, 4, 128145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J. (2012). Perfectionism and performance. In Murphy, S. M. (Ed), The Oxford handbook of sport and performance psychology (pp. 294306). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., & Becker, C. (2008). Perfectionism, achievement motives, and attribution of success and failure in female soccer players. International Journal of Psychology, 43, 980987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive concepcions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoeber, J., Otto, K., Pescheck, E., Becker, C., & Stoll, O. (2007). Perfectionism and competitive anxiety in athletes: Differentiating striving for perfection and negative reactions to imperfection. Personality and Individual Differences, 42, 959969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18(5), 663668.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinberg, R. S., & Gould, D. (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. 4th edition. Champaign, IL, US: Human Kinetics.

 • World Health Organization (WHO) (2001). Declaration of Helsinki. Bulletin of the World Health Organization, 79(4), 373374.

 • Wieczorek, J., Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2003). Dimensions of perfectionism, anxiety, and coping in successful versus unsuccessful golfers. Unpublished manuscript, York University, Toronto, Ontario, Canada.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, G. A., & Kibowski, F. (2015). Latent Class Analysis and Latent Profile Analysis. In Jason, L. A., & Glenwick, D. S. (Eds), Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods (pp. 143152). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zarghmi, M., Ghamary, A., Shabani, S. E. H. S., & Varzaneh, A. G. (2010). Perfectionism and achievement goals in adult male elite athletes who compete at the national level and above. Journal of Human Kinetics, 26, 147155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 38 56
Mar 2021 0 58 75
Apr 2021 0 64 97
May 2021 0 25 36
Jun 2021 0 25 37
Jul 2021 0 8 11
Aug 2021 0 0 0