View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Open access

Felnőttek esetén a szubjektív jóllét és a mentális egészség mérésére számos kérdőív áll rendelkezésre, de gyermekek esetén ilyen teszteknek szűkében vagyunk. A szubjektív jóllét mérése iskolai környezetben is fontos, magyar nyelvű teszt azonban az általános iskolai korosztály számára nem áll rendelkezésre. A jelen tanulmány célja Ivens (2007) e célra kialakított tesztjének magyarra adaptálása (IGYBH), illetve egy öt pilléren (jóllét, savoring, alkotó-végrehajtó hatékonyság, önreguláció, reziliencia) nyugvó felnőtt magyar mentális egészség teszt, a MET 10–14 éves korosztályra adaptálása. Az elvégzett pszichometriai elemzések igazolták mindkét teszt szerkezeti megfelelőségét 10 éves kor fölött, és pozitív eredményeket kaptunk a két teszt validitásával kapcsolatban is. Érdekes eredményként adódott, hogy magasabb osztályokban a tanulók szubjektívjóllét-szintje alacsonyabb.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Allodi, M. W. (2009). Goals and values in school: a model developed for describing, evaluating and changing the social climate of learning environments. Social Psychology of Education, 13(2), 207235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 349371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell-Sills, L., & Stein, M. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 10191028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3(1), 143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought action repertoires. Cognition and Emotion, 19(3), 313332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hauser, D. J., Preston, S. D., & Stansfield, R. B. (2014). Altruism in the wild: When affiliative motives to help positive people overtake empathic motives to help the distressed. Journal of Experimental Psychology: General, 143(3), 1295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ivens, J. (2007). The Development of a Happiness Measure for Schoolchildren. Educational Psychology in Practice, 23(3), 221239.

 • Láng, A. (2019). A serdülőkori pszichológiaijóllét multidimenzionális mérőeszköze: Az EPOCH kérdőív magyar változatának (EPOCH-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(1), 1234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurent, J., Catanzaro, S. J., Joiner, T. E., Rudolph, K. D., Potter, K. I., Lambert, S., et al. (1999). A measure of positive and negative affect for children: Scale development and preliminary validation. Psychological Assessment, 11(3), 326338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55(1), 56.

 • Navarro, R., Ruiz-Oliva, R., Larranaga, E., & Yubero, S. (2013). The Impact of Cyberbullying and Social Bullying on Optimism, Global and School-Related Happiness and Life Satisfaction Among 10–12-year-old Schoolchildren. Applied Research in Quality of Life, 10(1), 1536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest: Trefort Kiadó.

 • Oláh, A. & Kapitány-Fövény, M. (2012): A pozitív pszichológia tíz éve. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 1945.

 • Oláh, A., Nagy, H., Magyaródi, T., Török, R., & Vargha, A. (2018). Egy új mentális egészséget mérő kérdőív, a MET kidolgozása. In Lippai Edit (szerk.), Változás az állandóságban. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 8081.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M. (2009). Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? Iskolakultúra, 19(9), 2446.

 • Roeser, R. W., Van der Wolf, K., & Strobel, K. R. (2001). On the relation between social-emotional and school functioning during early adolescence: Preliminary findings from Dutch and American samples. Journal of School Psychology, 39(2), 111139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008): The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2018). Resilience: The science of mastering life's greatest challenges. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 5(1), 25338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, A. (2019). Validity of the Hungarian Version of the Subjective Happiness Scale (SHS-HU). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(1), 180201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szondy, M., Martos, T., Szabó-Bartha, A. & Pünkösty, M. (2014). A Rövidített Pozitív Élmények Feldolgozási Módjai Skála magyar változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 305316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Happiness Decreases during Early Adolescence — A Study on 12- and 15-Year-Old Finnish Students. Psychology, 5(6), 541555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, R., Bene-Kovács, B., Gőbel, O. & Vargha, A. (2019). A zene és a sport jótékony hatásai az általános iskolás diákok jóllétére. Poszter a Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Debrecen, 2019. május 30. – június 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11-12), 11651192.

 • Vargha, A. (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Vargha, A., Diósi, K., Pásztor, A., Ódor, V. & Csengődi, M. (2018). A MET kapcsolata szociodemográfiai változókkal. In Lippai Edit (szerk.), Változás az állandóságban. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság. 81.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Korényi, Zs., Pomsár, Zs. & Váits, P. (2019). Boldogságmérés 5-8. osztályban. In Lippai Edit (szerk.), Összetart a sokszínűség. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság. 139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies, 9(3), 449469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang, F., & Wang, D. (2015). Place, Geographical Context and Subjective Well-being: State of Art and Future Directions. In D. Wang, S. He (Eds), Mobility, Sociability and Well-being of Urban Living (pp. 189230). Berlin, Heidelberg: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watson, D., & Tellegen, A. (1999). Issues in dimensional structure of affect–effects of descriptors, measurement error, and response formats: Comment on Russell and Carroll. Psychological Bulletin, 125, 601610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zelenski, J. M., Murphy, S. A., & Jenkins, D. A. (2008). The happy-productive worker thesis revisited. Journal of Happiness Studies, 9(4), 521537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation