View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Open access

Felnőttek esetén a szubjektív jóllét és a mentális egészség mérésére számos kérdőív áll rendelkezésre, de gyermekek esetén ilyen teszteknek szűkében vagyunk. A szubjektív jóllét mérése iskolai környezetben is fontos, magyar nyelvű teszt azonban az általános iskolai korosztály számára nem áll rendelkezésre. A jelen tanulmány célja Ivens (2007) e célra kialakított tesztjének magyarra adaptálása (IGYBH), illetve egy öt pilléren (jóllét, savoring, alkotó-végrehajtó hatékonyság, önreguláció, reziliencia) nyugvó felnőtt magyar mentális egészség teszt, a MET 10–14 éves korosztályra adaptálása. Az elvégzett pszichometriai elemzések igazolták mindkét teszt szerkezeti megfelelőségét 10 éves kor fölött, és pozitív eredményeket kaptunk a két teszt validitásával kapcsolatban is. Érdekes eredményként adódott, hogy magasabb osztályokban a tanulók szubjektívjóllét-szintje alacsonyabb.

 • Allodi, M. W. (2009). Goals and values in school: a model developed for describing, evaluating and changing the social climate of learning environments. Social Psychology of Education, 13(2), 207235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 349371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell-Sills, L., & Stein, M. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 10191028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3(1), 143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought action repertoires. Cognition and Emotion, 19(3), 313332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hauser, D. J., Preston, S. D., & Stansfield, R. B. (2014). Altruism in the wild: When affiliative motives to help positive people overtake empathic motives to help the distressed. Journal of Experimental Psychology: General, 143(3), 1295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ivens, J. (2007). The Development of a Happiness Measure for Schoolchildren. Educational Psychology in Practice, 23(3), 221239.

 • Láng, A. (2019). A serdülőkori pszichológiaijóllét multidimenzionális mérőeszköze: Az EPOCH kérdőív magyar változatának (EPOCH-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(1), 1234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurent, J., Catanzaro, S. J., Joiner, T. E., Rudolph, K. D., Potter, K. I., Lambert, S., et al. (1999). A measure of positive and negative affect for children: Scale development and preliminary validation. Psychological Assessment, 11(3), 326338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55(1), 56.

 • Navarro, R., Ruiz-Oliva, R., Larranaga, E., & Yubero, S. (2013). The Impact of Cyberbullying and Social Bullying on Optimism, Global and School-Related Happiness and Life Satisfaction Among 10–12-year-old Schoolchildren. Applied Research in Quality of Life, 10(1), 1536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest: Trefort Kiadó.

 • Oláh, A. & Kapitány-Fövény, M. (2012): A pozitív pszichológia tíz éve. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 1945.

 • Oláh, A., Nagy, H., Magyaródi, T., Török, R., & Vargha, A. (2018). Egy új mentális egészséget mérő kérdőív, a MET kidolgozása. In Lippai Edit (szerk.), Változás az állandóságban. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 8081.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M. (2009). Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? Iskolakultúra, 19(9), 2446.

 • Roeser, R. W., Van der Wolf, K., & Strobel, K. R. (2001). On the relation between social-emotional and school functioning during early adolescence: Preliminary findings from Dutch and American samples. Journal of School Psychology, 39(2), 111139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008): The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2018). Resilience: The science of mastering life's greatest challenges. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 5(1), 25338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, A. (2019). Validity of the Hungarian Version of the Subjective Happiness Scale (SHS-HU). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(1), 180201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szondy, M., Martos, T., Szabó-Bartha, A. & Pünkösty, M. (2014). A Rövidített Pozitív Élmények Feldolgozási Módjai Skála magyar változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 305316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Happiness Decreases during Early Adolescence — A Study on 12- and 15-Year-Old Finnish Students. Psychology, 5(6), 541555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, R., Bene-Kovács, B., Gőbel, O. & Vargha, A. (2019). A zene és a sport jótékony hatásai az általános iskolás diákok jóllétére. Poszter a Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Debrecen, 2019. május 30. – június 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11-12), 11651192.

 • Vargha, A. (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Vargha, A., Diósi, K., Pásztor, A., Ódor, V. & Csengődi, M. (2018). A MET kapcsolata szociodemográfiai változókkal. In Lippai Edit (szerk.), Változás az állandóságban. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság. 81.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Korényi, Zs., Pomsár, Zs. & Váits, P. (2019). Boldogságmérés 5-8. osztályban. In Lippai Edit (szerk.), Összetart a sokszínűség. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság. 139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies, 9(3), 449469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang, F., & Wang, D. (2015). Place, Geographical Context and Subjective Well-being: State of Art and Future Directions. In D. Wang, S. He (Eds), Mobility, Sociability and Well-being of Urban Living (pp. 189230). Berlin, Heidelberg: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watson, D., & Tellegen, A. (1999). Issues in dimensional structure of affect–effects of descriptors, measurement error, and response formats: Comment on Russell and Carroll. Psychological Bulletin, 125, 601610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zelenski, J. M., Murphy, S. A., & Jenkins, D. A. (2008). The happy-productive worker thesis revisited. Journal of Happiness Studies, 9(4), 521537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 0 35 43
Jun 2021 0 11 20
Jul 2021 0 8 12
Aug 2021 0 19 26
Sep 2021 0 6 12
Oct 2021 0 29 47
Nov 2021 0 0 0