View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Open access

Háttér és célkitűzések

Az áramlatélménnyel teli, elkötelezett élet a boldogságorientációk egyikének tekinthető, a teljes élet része, az élvezetes és jelentésteli élet mellett. Társas helyzetben való megélése miatt a jóllét növelésének egyik eszköze is lehet. A társas helyzetben tapasztalt flow összefüggéseit a jóllét különböző dimenzióival eddig nem vizsgálták, holott a társas kapcsolatok jóllétnövelő szerepét több koncepció hangsúlyozza: jelen vizsgálat célja a flow-élmény társas helyzetben való átélésének boldogságorientációkhoz kapcsolódásának feltárása.

Módszer

Online kérdőíves módszerrel lebonyolított kutatásunkban 1060 fő, 18 éven felüli válaszadó vett részt, életkori átlag (szórás) = 26,67 (10,76). A kérdőíveket anonim módon töltötték ki: Általános Flow Leírás, Általános Flow Leírás Társas Interakciókban, Flow Állapot Kérdőív, Flow Szinkronizáció Kérdőív, Boldogságorientáció skála.

Eredmények

K-központú klaszterelemzéssel az élvezetes és jelentésteli boldogságorientációt leíró változókkal a résztvevőkből négy csoportot alkottunk: jelentésteli, örömteli boldogságorientációval jellemezhető személyek, üres, valamint teljes életet élő személyek. Eredményeink szerint az üres és teljes életet élők csoportja mindegyik vizsgált változó mentén különbözik (flow-élmény gyakorisága egyéni és társas helyzetben, flow-élmény minősége, flow-szinkronizációs összetevők), a hatásmérték közepes értékeket vesz fel, a megmagyarázott varianciaarány 5–13% között mozog.

Az élvezetes és jelentésteli boldogságorientációt követő csoportok nem különböztek észlelhetően a flow és flow-szinkronizációs összetevők mentén.

Következtetések

Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a flow-élmény társas helyzetben mind az élvezetes (hedonisztikus) boldogságúthoz (az élményt követő pozitív érzelmek megtapasztalása segítségével), mind pedig az értelemteli (eudaimonikus) boldogságúthoz hozzáköthető (a fejlődés és növekedés, motivált cselekvés végzése útján), továbbá feltehetőleg a teljes élethez szükséges.

 • Anić, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to Happiness, Subjective Well-being and Life Goals. Psihologijske Teme, 22(1), 135153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aristotle (1999). Nicomachean Ethics. 2nd edition. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.

 • Bakker, A. B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66(1), 2644. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.11.001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, G.-H. (2010). Validating the Orientations to Happiness Scale in a Chinese Sample of University Students. Social Indicators Research, 99(3), 431442. https://doi.org/10.2307/40927604

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkszentmihályi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

 • Csíkszentmihályi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.

 • Csíkszentmihályi, M. (1999). If We Are So Rich, Why Aren't We Happy? American Psychologist, 54(10), 821827.

 • Csíkszentmihályi, M., & Wong, M. M.-H. (1991). The Situational and Personal Correlates of Happiness: A Cross-National Comparison. In F. Strack, M. Argyle, & N. Schwartz (Eds), The Social Psychology of Subjective Well-Being (pp. 6988). London: Pergamon Press. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-being. Pyschological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31(2), 103157. https://doi.org/10.1007/BF01207052

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engeser, S., & Schiepe-Tiska, A. (2012). Historical Lines and Overview of Current Research on Flow. In S. Engeser (Ed), Advances in Flow Research (pp. 122). New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2359-1_1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fredrickson, B. L. (1998). What Good Are Positive Emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300319. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.300

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fritz, B. S., & Avsec, A. (2007). The Experience of Flow and Subjective Well-being of Music Students. Horizons of Psychology, 16(2), 517. https://doi.org/10.1177/0022429411434931

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabriele, R. (2008). Orientations to Happiness: Do They Make a Difference in a Student's Educational Life? American Secondary Education, 36(2), 88101. https://doi.org/10.2307/41406111

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaggioli, A., Milani, L., Mazzoni, E., & Riva, G. (2011). Networked Flow: A Framework for Understanding the Dynamics of Creative Collaboration in Educational and Training Settings. The Open Education Journal, 4(1), 4149. https://doi.org/10.2174/1874920801104010041

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(2), 486489. https://doi.org/10.5812/ijem.3505

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harker, L., & Keltner, D. (2001). Expressions of Positive Emotion in Women's College Yearbook Pictures and Their Relationship to Personality and Life Outcomes Across Adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 112124. https://doi.org/10.1037//0022-3514.80.1.112

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hassan, E. S. (2005). Recall Bias can be a Threat to Retrospective and. The Internet Journal of Epidemiology, 3(2), 17.

 • Jackson, S. A., & Roberts, G. C. (1992). Positive Performance States of Athletes: Toward a Conceptual Understanding of Peak Performance. The Sport Psychologist, 6, 156171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kashdan, T. B., Biswas-Diener, R., & King, L. A. (2008). Reconsidering happiness: the costs of distinguishing between hedonics and eudaimonia. The Journal of Positive Psychology, 3(4), 219233. https://doi.org/10.1080/17439760802303044

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keller, J., & Landhäußer, A. (2012). The Flow Model Revisited. In S. Engeser (Ed), Advances in Flow Research (pp. 5164). New York: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C. L. M. (1998). Social wellbeing. Social Psychology Quarterly. https://doi.org/10.2307/2787065

 • Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Social Research, 43(2), 207222. https://doi.org/10.2307/3090197

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakey, B. (2013). Perceived Social Support and Happiness: The Role of Personality and Relational Processes. In I. Boniwell, S. A. David, & A. Conley Ayers (Eds), Oxford Handbook of Happiness (pp. 847859). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199557257.013.0062

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok?Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Budapest: Ursus Libris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., Nagy, H., Soltész, P., Mózes, T., & Oláh, A. (2013). Egy újonnan kidolgozott Flow Állapot Kérdőív kimunkálásának és pszichometriai jellemzőinek bemutatása. Pszichológia, 33(1), 1536. https://doi.org/10.1556/Pszicho.33.2013.L2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015a). A Cross-Sectional Survey Study About the Most Common Solitary and Social Flow Activities to Extend the Concept of Optimal Experience. Europe's Journal of Psychology, 11(4), 632650. https://doi.org/10.5964/ejop.v11i4.866

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015b). Flow Szinkronizáció Kérdőív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetekben. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(3), 271296. https://doi.org/10.1556/0406.16.2015.3.4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2016). A Flow Szinkronizáció Kérdőív pszichometriai jellemzői: reliabilitás- és validitásvizsgálat. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17(2), 145166. http://dx.doi.org/10.1556/0406.17.2016.2.4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2017). The Effect of Social Interaction on Flow Experience. International Journal of Psychology & Behavior Analysis Open Access, 3(126), 15. https://doi.org/10.15344/2455-3867/2017/126

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin-Krumm, C., Kern, L., Fontayne, P., Romo, L., Halim Boudoukha, A., Boniwell, I., et al. (2014). French adaptation of the Orientation to Happiness Scale and the impact of Quality of Life in French Students. Social Indicators Research, 124(1), 259281. https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11205-014-0774-8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Park, N., Peterson, C., Szvarca, D., Vander Molen, R. J., Kim, E. S., & Collon, K. (2014). Positive Psychology and Physical Health: Research and Applications. Americal Journal of Lifestyle Medicine, 17. https://doi.org/10.1177/1559827614550277

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientations to Happiness and Life satisfaction: The Full Life Versus the Empty Life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 2541. https://doi.org/10.1007/s10902-004-1278-z

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sahoo, F. M., & Sahu, R. (2009). The Role of Flow Experience in Human Happiness. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(spec iss), 4047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salanova, M., Rodríguez-Sánchez, A. M., Schaufeli, W. B., & Cifre, E. (2014). Flowing Together: A Longitudinal Study of Collective Efficacy and Collective Flow Among Workgroups. The Journal of Psychology, 148(4), 435455. https://doi.org/10.1080/00223980.2013.806290

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandstrom, G. M., & Dunn, E. W. (2014). Social interactions and well-being: The surprising power of weak ties. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(7), 910922. https://doi.org/10.1177/0146167214529799

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sawyer, K. (2008). Group Genius: The Creative Power of Collaboration. New York: Basic Books.

 • Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2010). Interceding to Prevent the Bad and Enhance the Good. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds), Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths (pp. 347376). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sweetser, P., Johnson, D., & Wyeth, P. (2012). Revisiting the GameFlow Model with Detailed Heuristics. Journal of Creative Technologies, 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games. Computers in Entertainment (CIE), 3(3), 124. https://doi.org/10.1145/1077246.1077253

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szondy, M., & Martos, T. (2014). A boldogság három arca: a Boldogság Orientáció Skála magyar változatának validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 229243. https://doi.org/10.1556/Mental.15.2014.3.5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., & Borbély, A. (2016). Modern mintázatfeltáró módszerek alkalmazása a kétnyelvűség kutatásában. In Kissne Viszket, M., Puskas-Vajda, Z., Racz, J. & Toth, V. (Szerk.), A pszichológiai tanácsadás perspektívái. Tisztelgő kötet Ritoók Magda 80. születésnapjára (pp. 173186). Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Torma, B., & Bergman, L. R. (2015). ROPstat: A general statistical package useful for conducting person-oriented analysis. Journal for Person-Oriented Research, 1(1-2), 8798. https://doi.org/10.17505/jpor.2015.09

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walker, C. J. (2010). Experiencing Flow: Is Doing it Together Better than Doing it Alone? The Journal of Positive Psychology, 5(1), 311. https://doi.org/10.1080/17439760903271116

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waterman, A. S., Schwartz, S. J., & Conti, R. (2008). The Implications of Two Conceptions of Happiness (Hedonic Enjoyment and Eudaimonia) for the Understanding of Intrinsic Motivation. Journal of Happiness Studies, 9(1), 4179. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9020-7

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 6 6
Sep 2021 0 6 16
Oct 2021 0 26 41
Nov 2021 0 16 26
Dec 2021 0 15 27
Jan 2022 0 11 13
Feb 2022 0 0 0