Authors:
SZABOLCS BANDI Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Search for other papers by SZABOLCS BANDI in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
KRISZTINA CSÓKÁSI Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Search for other papers by KRISZTINA CSÓKÁSI in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
JÁNOS KÁLLAI Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Search for other papers by JÁNOS KÁLLAI in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
ISTVÁN TIRINGER Pécsi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet

Search for other papers by ISTVÁN TIRINGER in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
LÁSZLÓ MARTIN Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar

Search for other papers by LÁSZLÓ MARTIN in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
ENIKŐ CSILLA KISS Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Search for other papers by ENIKŐ CSILLA KISS in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér és célkitűzés

a vizsgálat a lassú, ún. K-életstratégia és a nehézségekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a szorongásérzékenység lehetséges összefüggéseit tárja fel. Evolúciós, pozitív és klinikai pszichológiai területeket ötvöző vizsgálatunk megközelítésmódja újdonságnak számít. Célunk a reziliencia és a K-stratégia közötti összefüggések vizsgálata.

Módszer

a papír-ceruza alapú tesztekkel végzett vizsgálatban hozzáférhetőségi egyetemista mintavételezés során 674 személy vett részt, önkéntes alapon. A résztvevők által kitöltött kérdőívcsomag a Connor–Davidson Reziliencia Kérdőívet, az Életstratégia Kérdőívet és a Szorongásérzékenység Indexet tartalmazták.

Eredmények

A korrelációs és lineáris regressziós statisztikai elemzések igazolták, hogy pozitív kapcsolat figyelhető meg a lassú életstratégia és a reziliencia között. A szorongásérzékenység ugyanakkor negatív összefüggést mutat az említett változókkal. A nemi különbségek szintén megmutatkoznak, bár a minta jellemzői miatt ezek további vizsgálata szükséges.

Következtetések

Az eredményeink alapján elmondható, hogy a fiatal felnőttek esetén gyenge, ám szignifikáns kapcsolat áll fenn a K-életstratégia és a reziliencia között. Az életstratégiához tartozóan a reziliens személyek intim és tartós partnerkapcsolatokra törekednek, emellett kognitív szinten jellemzőjük az előrelátás, a tudatos és következetes tervezési képességek kibontakoztatása. A szorongásérzékenység bár helyenként statisztikailag szignifikáns kapcsolatot mutat a fenti változókkal, ezek mértéke sok esetben igen alacsony. A nemi különbségek releváns szempontként jelenhetnek meg, ám ezek tisztázásához a minta további bővítése szükséges.

 • Ahern, N. R., Kiehl, E. M., Sole, M. L., & Byers, J. (2006). A review of instruments measuring resilience. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 29(2), 103125. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei, T. (2003). Evolúciós pszichológia. Osiris Kiado: Budapest.

 • Bereczkei, T., Birkas, B., & Kerekes, Z. (2007). Public charity offer as a proximate factor of evolved reputation-building strategy: an experimental analysis of a real-life situation. Evolution and Human Behavior, 28(4), 277284. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkas, B., Patkai, G., & Csatho, A. (2018). The mediating role of the dark triad between life history strategy and perceived stress factors. Psychological Reports, 2018. dec. 20. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boell, J. E. W., Da Silva, D. M. G. V., & Hegadoren, K. M. (2016). Sociodemographic factors and health conditions associated with the resilience of people with chronic diseases: a cross sectional study. Revista Latino-Americana Enfermagem, 2016. sep. 01. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buss, D. M. (1997). Evolutionary foundations of personality. In R. Hogan (Ed), Handbook of Personality Psychology (pp. 317344.). London: Academic Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cabeza, de Baca, T., & Figueredo, A. J. (2014). The cognitive ecology of Mexico: climatic and socio-cultural effects on life history strategies and cognitive abilities. Intelligence, 47, 6371. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caffo, E., & Belaise, C. (2003). Psychological aspects of traumatic injury in children and adolescents. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12(3), 493535. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44(4), 585599. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carle, A. C., & Chassin, L. (2004). Resilience in a community sample of children of alcoholics: Its prevalence and relation to internalising symptomatology and positive affect. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 577596. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charney, D. S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: Implications for adaptation to extreme stress. American Journal of Psychiatry, 161(2), 195216. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, D. G., Christie, J. D., Anderson, B. J., Diamond, J. M., Judy, R. P., Shah, R. J. et al. (2014). Cognitive function, mental health, and health-related quality of life after lung transplant. Annals of the American Thoracic Society, 11, 522530. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M. & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7182. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davidson, J. R. T., & Connor, K. M. (2017). Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) Manual. Unpublished. Partly accessible at www.cd-risc.com.

 • De Robert, S. C., Barontini, M., Forcada, P., Carrizo, P., & Almada, L. (2010). Psychological stress and low resilience: a risk factor for hypertension. Cardiovascular Prevention, 78(5). 425431.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deacon, B., & Abramowitz, J. S. (2006). Anxiety sensitivity and its dimensions across the anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 20(7), 837857. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Del Giudice, M., Ellis, B. J., & Schirtcliff, E. A. (2011). The adaptive calibration model of stress responsivity. Neuroscience and Behavioral Reviews, 35(7), 15621592. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ebrahimi, A., Keykhosrovani, M., Dehghani, M., & Javdan, M. (2012). Investigating the relationship between resiliency, spiritual intelligence and mental health of a group of undergraduate students. Life Science Journal, 9(1), 6770.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Field, C., & Smith, B. (1994). Robust Estimation – A Weighted Maximum Likelihood Approach. International Statistical Review, 62(3), 405424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figueredo, A. J., Garcia, R. A., Menke, J. M., Jacobs, W. J., Gladden, P. R., Bianchi, J. M., Patch, E. A., Beck, C. J. A., Kavanagh, P. S., Sotomayor-Peterson, M., Jiang, Y., & Li, N. P. (2017). The K-SF-42: A new short form of the Arizona Life History Battery. Evolutionary Psychology, 15(1), 112. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figueredo, A. J., Vasquez, G., Brumbach, B. H., Schneider, S. M. R., Sefcek, J. A., Tal, I. R., et al. (2006). Consilience and life history theory: From genes to brain to reproductive strategy. Developmental Review, 26(2), 243275. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figueredo, A. J., Sefcek, J. A., Vasquez, G., Brumbach, B. H., King, J. E., & Jacobs, W. J. (2005). Evolutionary personality psychology. In D. Buss (Ed), The Handbook of Evolutionary Psychology (pp. 851877.). Hoboken, NJ: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figueredo, A. J., Wolf, P. S. A., Gladden, P. R., Olderbak, S. G., Andrzejczak, D. J. & Jacobs, W. J. (2010). Ecological approaches to personality. In D. M. Buss & P. H. Hawley (Eds), The Evolution of Personality and Individual Differences (pp. 210239.). New York, NY: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figueredo, A. J., Woodley of Menie, M. A. & Jacobs, W. J. (2015). The general factor of personality: A hierarchical life history model. In D. Buss (Ed), Handbook of Evolutionary Psychology, 2nd ed., vol. 2: Integrations (pp. 943967.). New York, NY: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gladden, P. R., Welch, J., Figueredo, A. J., & Jacobs, W. J. (2009). Moral intuitions and religiosity as spuriously correlated life history traits. Journal of Evolutionary Psychology, 7(2), 167184. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haskett, E., Nears, K., Ward, S., & McPherson, A. V. (2006). Diversity in adjustment of maltreated children: Factors associated with resilient functioning. Clinical Psychology Review, 26(6), 796812. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jonason, P. K., Koenig, B. L., & Tost, J. (2010). Living a fast life. Human Nature, 21(4), 428442. DOI: .

 • Kalantar, A., Bigdeli, I., Mashhadi, A., Karekshi, H. (2019). Modeling Structural Equations of Anxiety Sensitivity, Emotion Regulation and Resilience in the Formation of Depression and PTSD Disorders in Firefighters. Journal of Clinical Psychology, 11(2), 90103. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kang, J. I., Kim, S. J., Song, Y. Y., Namkoong, K., & An, S. K. (2013). Genetic infl uence of COMT and BDNF gene polymorphisms on resilience in healthy college students. Neuropsychobiology, 68(3), 174180. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kallai, J. (2013). Társas kapcsolatok neuropszichológiája. Budapest: Medicina Kiado.

 • Kerekes, Zs. (2012). A szorongás, mint adaptív viselkedés. A szorongásérzékenység mérésének tapasztalatai különböző csoportoknál. (PhD-disszertacio) Pecs: PTE BTK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, E. CS., Vajda, D., Kaplar, M., Csokasi, K., Hargitai, R., & Nagy L. (2015). A 25-itemes Connor –Davidson Reziliencia Skala (CD-RISC) magyar adaptacioja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 1, 93113. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lebeaut, A., Tran, J. K., Vujanovic, A. A. (2020). Posttraumatic stress, alcohol use severity, and alcohol use motives among firefighters: The role of anxiety sensitivity. Addictive Behaviors, 106, 106353. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, M. H., & Nishikawa, T. (2012). The relationship between active coping and trait resilience across US and Taiwanese college student samples. Journal of College Counseling, 15(2), 157171. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lies, J., Lau, S. T., Jones, L. E., Jensen, M. P., Tan, G. (2017). Predictors and Moderators of Post-traumatic Stress Disorder: An Investigation of Anxiety Sensitivity and Resilience in Individuals with Chronic Pain. Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 46(3), 102110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and Development: Contributions from the Study of Children Who Overcome Adversity. Development and Psychopathology, 2, 425444. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marulanda, S, & Addington J. (2014). Resilience in individuals at clinical high risk for psychosis. Early Intervention in Psychiatry, 10(3), 18. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDonald, M. M., Donnellan, M. B., & Navarrete, C. D. (2012). A life history approach to understanding the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 52(5), 601605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1–2), 127150. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Otto, M. W., Eastman, A., Lo, S., Hearon, B. A., Bickel, W. K., Zvolensky, M., Smits, J. A. J., Doan, S. N. (2016). Anxiety sensitivity and working memory capacity: Risk factors and targets for health behavior promotion. Clinical Psychology Review, 49, 6778. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pangallo, A., Zibarras, L., Lewis, R., & Flaxman, P. (2015). Resilience through the lens of interactionism: A systematic review. Psychological Assessment, 27(1), 120. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paulus, D. J., Zvolensky, M. J. (2020). The prevalence and impact of elevated anxiety sensitivity among hazardous drinking college students. Drug and Alcohol Dependence, 209, 107922. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peng, L., Zhang, J., Li, M., Zhang, Y., Zuo, X., Miao, Y., & Xu Y. (2012). Negative life events and mental health of Chinese medical students: the effect of resilience, personality and social support. Psychiatry Research, 196(1), 138141. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Poole, J. C, Dobson, K. S, & Pusch, D. (2017). Anxiety among adults with a history of childhood adversity: Psychological resilience moderates the indirect effect of emotion dysregulation. Journal of Affective Disorders, 217, 144152. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rahimi, B., Baetz, M., Bowen, R., & Balbuena, L. (2014). Resilience, stress, and coping among Canadian medical students. Canadian Medical Education Journal, 5(1), e5-e12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M., & McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 24(1), 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, D. P., Long, A. E., Mcphearson, A., O’Brien, K., Remmert, B. & Shah, S. H. (2017). Personality and gender differences in global perspective. International Journal of Psychology, 52(1), 4556. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sexton, M. B., Hamilton, L., McGinnis, E. W., Rosenblum, K. L., & Muzik, M. (2015). The roles of resilience and childhood history: Main and moderating effects on postpartum maternal mental health and functioning. Journal of Affective Disorders, 174, 562568. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherman, R. A., Figueredo, A. J., & Funder, D. C. (2013). The behavioral correlates of overall and distinctive life history strategy. Journal of Personality and Social Psychology, 105(5), 873888. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tannenbaum, B., & Anisman, H. (2003). Impact of chronic intermittent challenges in stressorsusceptible and resilient strains of mice. Biological Psychiatry, 53(4), 292303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tops, M. (2014). Slow life strategies and slow updating of internal models: The examples of consciousness and obsessive compulsive disorder. Psychological Inquiry, 25(3–4), 376384. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Linden, D., Dunkel, C. S., Tops, M., Hengartner, M. P., & Petrou, P. (2018). Life history strategy and stress: An effect of stressful life events, coping strategies, or both? Personality and Individual Differences, 135, 277285. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. Ithaca, NY: Cornell University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, andrecovery. Ithaca, NY: Cornell University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ziaian, T., De Anstiss, H., Antoniou, G., Baghurst, P., & Sawyer, M. (2012). Resilience and its association with depression, emotional and behavioural problems, and mental health service utilization among refugee adolescents living in South Australia. International Journal of Population Research, Article ID 485956. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 0 43 61
May 2023 0 10 24
Jun 2023 0 19 29
Jul 2023 0 17 21
Aug 2023 0 17 10
Sep 2023 0 13 15
Oct 2023 0 0 0