View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet
 • 3 Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutató Központ
Open access

Elméleti háttér

A reziliencia azon tényezőket foglalja magában, amelyek a potenciálisan traumatizáló, veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást elősegítik, a stressz negatív hatásait enyhítik, és a változásokkal szembeni adaptív megküzdést lehetővé teszik. A Szülői Reziliencia Skála (Parenting Resilience Elements Questionnaire – PREQ) a szülők lelki ellenálló képességének mérésére kidolgozott eszköz.

Célkitűzések

A kutatás célja a 16 itemes PREQ magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt.

Módszerek

Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban összesen 249 szülő vett részt – 65 fős vulnerábilis csoport (átlagéletkor:42,3 év; szórás: 5,66 év) és 184 fős kontrollcsoport (átlagéletkor: 40,7 év; szórás: 6,01 év) – , akik az alábbi kérdőíveket töltötték ki: 16 itemes Szülői Reziliencia Kérdőív (PREQ16), a Connor–Davidson Reziliencia Skála 10 itemes változata (CD-RISC 10), General Health Questionnaire 12itemes változata (GHQ12), Beck Depresszió Kérdőív 21 itemes változata (BDI21), Szülői Stressz Kérdőív (PASS), Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ).

Eredmények

A konfirmatív faktorelemzés igazolta magyar mintán az eredeti Szülői Reziliencia Kérdőív 3 faktoros struktúráját, a kérdőív Cronbach-alfa értéke magas (0,842) volt. A kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú együtt járást mutatott a validáláshoz alkalmazott konstruktumokkal, a konvergens, divergens, diszkrimináló és inkrementális validitás egyaránt megegyezett a nemzetközi irodalomban tapasztaltakkal.

Következtetések

Összességében elmondhatjuk, hogy a 16 itemes PREQ magyar változatának (PREQ-H) pszichometriai mutatói megfelelőek, a kérdőív megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyul a szülői reziliencia mérésére.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ágoston G., & Szili, I. (2001). Diagnosztikus kérdőívek és tünetbecslő skálák. In Füredi, J., Németh, A., & Tariska, P. (szerk.), A pszichiátria magyar kézikönyve (pp. 157166.). Budapest: Medicina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balajti I., Vokó Z., Ádány R., & Kósa K. (2007) . A koherencia-érzés mérésére szolgáló rövidített kérdőív és a lelki egészség (GHQ-12) kérdőív magyar nyelvű változatainak validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A., Ward, C., Mendelsohn, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961): An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berry, J., & Jones, W. (1995). The Parental Stress Scale: Initial psychometric evidence. Journal of Social and Personal Relationships, 12, 463472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (1997). Dyadic coping – a systemic-transactional view of stress and coping among couples: Theory and empirical findings. European Review of Applied Psychology, 47, 137140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G., Pihet, S., & Kayser, K. (2006). The Relationship between Dyadic Coping, Marital Quality and Wellbeing: A Two Year Longitudinal Study. Journal of Family Psychology, 20(3), 485493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (2008). Dyadic coping and the significance of this concept for prevention and therapy. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 16(3), 108111 .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell-Sills, L., & Stein, M. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 10191028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor- Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and anxiety, 18(2), 7682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donath, S. (2001). The validity of the 12-item General Health Questionnaire in Australia: a comparison between three scoring methods. Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry, 35(2), 231235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabriel, B., & Bodenmann, G. (2006). Stress und coping bei paaren mit einem verhaltenshauff- läigen Kind. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35(1), 5964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg, D. P., Gater, R., Sartorius, N., Ustun, T. B., Piccinelli, M., Gureje, M. (1997). The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychological Medicine, 27(1), 191197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodchild, M. E., Duncan-Jones, P. (1985). Chronicity and the General Health Questionnary. British Journal of Psychiatry, 146, 5561.

 • Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hastings, R. P., Taunt, H. M. (2002). Positive perceptions in families of children with developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 107(2), 116127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrison, C, Sofronoff, K. (2002). ADHD and parental psychological distress: role of demographics, child behavioral characteristics, and parental cognitions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(6), 703711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoeymans, N., Garssen, A. A., Westert, G. P., & Verhaak, P. F. M. (2004). Measuring mental health of the Dutch population: a comparison of the GHQ-12 and the MHI-5. Health and Quality of Life Outcomes, 2(3), 5561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M. (2007). Beck Depresszió Kérdőív. In Perczel-Forintos, D., Ajtay, Gy., & Kiss, Zs. (szerk.), Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában (pp. 4445.). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marchal, J. P., van Oers, H. A., Maurice-Stam, H., Grootenhuis, M. A., van Trotsenburg, A. S., & Haverman, L. (2017). Distress and everyday problems in Dutch mothers and fathers of young adolescents with Down syndrome. Research in Developmental Disabilities, 67(19), 1927.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markó, É., & Kiss, E. Cs. (2018). Resilience researches in connection with parents of children with ADHD: A systematic narrative review. Horizons of Psychology, 27, 127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Nistor, M. & Józsa, P. (2012). Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros Megküzdés Kérdőív magyar változata. Psychiatria Hungarica, 27(6), 446458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Best, K., Garmezy, N. (1990) Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopatology, 2(4), 425444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miranda, A., Tárraga, R., Fernández, M. I., Colomer, C., & Pastor, G. (2015). Parenting stress in families of children with autism spectrum disorder and ADHD. Exceptional Children, 82(1) 8195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miranda, A., Mira, A., Berenguerl, C., Rosello, B., & Baixauli, I. (2019). Parenting Stress in Mothers of Children With Autism Without Intellectual Disability. Mediation of Behavioral Problems and Coping Strategies. Frontiers in Psychology . Letöltve 2019. 06. 25-én: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00464/full.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest: Trefort Kiadó.

 • Országos Epidemiológiai Központ (2002). Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000. Kutatási jelentés. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.oszmk.hu/dokumentum/OLEF_2000/kutata-si_jelentes.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Országos Epidemiológiai Központ (2005). Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003. Kutatási jelentés. Letöltve: 2019. 01. 20-án: http://regi.oefi.hu/olef/OLEF2003/Jelentesek/LelkiegeszsegOLEF2003.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schieve, L., Blumberg, S., Rice, C., Visser, S., & Boyle, C. (2007). The relationship between autism and parenting stress. Pediatrics, 119(1), 114121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singer, G. H. (2006). Meta-analysis of comparative studies of depression in mothers of children with and without developmental disabilities. American Journal of Mental Retardation, 111(3), 155169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008). The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, L., Greenberg, J., Seltzer, M. (2012). Social support and well-being at mid-life among mothers of adolescents and adults with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(9), 18181826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suzuki, K., Kobayashi, T., Moriyama, K., Kaga, M., Hiratani, M., Watanabe, K. (2015). Development and evaluation of a parenting resilience elements questionnaire (PREQ) measuring resiliency in rearing children with developmental disorders. PloS One, 10(12), 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suzuki, K., Kobayashi, T., Moriyama, K., Kaga, M. & Inagaki, M. (2013). A framework for resilience research in parents of children with developmental disorders. Asian Journal of Human Services, 5, 104111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turi, E., Gervai, J., Áspán, N., & Halász, J. (2013). A Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) validálása serdülőkorú klinikai populációban. Psychiatria Hungarica, 28(2), 165179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, D., Sz. Makó H., & Kiss, E. Cs. (2013). Párkapcsolat és egészség a stressz és coping vonatkozásában. In Kiss, E. Cs., & Polyák, L. (szerk.), Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői . ILCO Konferencia 2012. Konferenciakötet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Windle, G., Bennett, K. M., & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. Health Quality Life Outcomes, 9(8), 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation