View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék
 • | 2 Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola
Open access

A reziliencia fogalma az utóbbi években a pszichológiai diskurzus egyik „sláger” kifejezésévé vált. Ennek is köszönhetően számos értelmezés jelent meg, amelyek egymással átfedésben vannak, hasonló tartalmakra refl ektálnak. Oktatási kontextusban azokat a gyermekeket tekintik reziliensnek, akik hátrányos helyzetük ellenére tanulmányaikban sikeresek. A külföldi szakirodalmat áttekintve relevánsnak tűnik a fogalom kiterjesztése az átlagtól eltérő gyermekekre is (tanulási nehézséggel küzdők, tehetségesek). A tanulmány áttekinti a reziliencia meghatározásának és a fogalom operacionalizálásának nehézségeit, majd bemutatja a tanulmányi reziliencia relevanciáját, mérésének lehetőségeit. Megemlít néhány külföldi és hazai jó gyakorlatot, amelyek közvetve a reziliencia fejlesztését célozzák, ugyanakkor rámutat a programok továbbfejlesztésének szükségességére is. Végül javaslatokat fogalmaz meg a tanulmányi reziliencia kutatásának koncepciójára.

 • Bagdi, B., & Bagdy, E. (2017). Boldogságóra kézikönyv 10–14 éveseknek. Budapest: Mental Focus.

 • Bank, É. (2017). Academic coping among elementary school students. In Ács Kamilla, Bódog Ferenc, Mechler Mátyás Illés, Mészáros Orsolya, Pónusz Róbert (szerk.), VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 Tanulmánykötet (pp. 92101.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barnová, S., & Gabrhelová, G. (2017). Resilience in schools. Karlsruhe: Ste-Con GmbH.

 • Baum, S. M., Owen, S. V., & Dixon, J. (1991). To be Gifted & Learning Disabled: From Identification to Practical Intervention Strategies. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benard, B. (2006). Using strength-based practice to tap the resilience of families. In D. Saleebey (Ed.), The strengths perspective in social work practice (pp. 197220.). 4th ed, Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota symposia on child psychology (pp. 39101.). Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cassidy, S. (2016). The Academic Resilience Scale (ARS-30): A New Multidimensional Construct Measure. Frontiers in Psychology, 7, 1787. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01787.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Challen, A. R., Machin, S. J., & Gillham, J. E. (2014). The UK Resilience Programme: A schoolbased universal nonrandomized pragmatic controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 7589. https://doi.org/10.1037/a0034854.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, B. (1992). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school .4th ed. New York: Macmillan.

 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7682. https://doi.org/10.1002/da.10113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csapó B. (2002). Az iskolai tudás. Budapest: Osiris.

 • F. Lassú, Zs., Serfőző, M., Sándor, M., Kolosai, N., & Pálffy, Z. (2015). Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 7792. https://doi.org/10.17627/alkpszich.2015.1.77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejes, J. B. (2016). Mire jó a tanoda? Esély, 26(1), 2956.

 • Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82(2), 221234. https://doi.org/10.1037/0021-9010.82.2.221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N. (1985). Stress-Resistant Children: The Search for Protective Factors. In J. E. Stevenson (Ed.), Recent Research in Developmental Psychopathology: Journal of Child Psychology and Psychiatry Book Supplement (pp. 213233.). Oxford: Pergamon.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N., & Masten, A. S. (1986). Stress, competence, and resilience: Common frontiers for therapist and psychopathologist. Behavior Therapy, 17(5), 500521. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(86)80091-0.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillham, J. E., Reivich, K. J., Freres, D. R., Chaplin, T. M., Shatté, A. J., Samuels, B., et al. (2007). School-based prevention of depressive symptoms: A randomized controlled study of the effectiveness and specificity of the penn resiliency program. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(1), 919. https://doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonzalez, R., & Padilla, A. M. (1997). The Academic Resilience of Mexican American High School Students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 19(3), 301317. https://doi.org/10.1177/07399863970193004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordon Rouse, K. A., Longo, M., & Trickett, M. (1999). Fostering resiliency in children: Academic environmental factors. The Ohio State University: Bulletin ,875899.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guyer, B. P. (1997). The pretenders: Gifted people who have difficulty learning. Homewood, Ill.: High Tide Press.

 • Gyarmathy, É. (2002). Alulteljesítő tehetségesek. In Czigler István, Halász László, & Marton L. Magda (Szerk.), Az általánostól a különösig (pp. 251275.). Budapest: Gondolat Kiadói Kör; MTA Pszichológiai Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyarmathy, É. (2011). Kreativitás és beilleszkedési zavarok. In Münnich Ákos (szerk.), A kreativitás többszempontú vizsgálata (pp. 1345.). Debrecen: Didakt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harsányiné Petneházi, Á. (2013). Tehetséggondozás a gyakorlatban, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja. In B. Fekete (szerk.), Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (pp. 39.). Budapest: PEME.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hart, A., & Heaver, B. (2013). Evaluating resilience-based programs for schools using a systematic consultative review. Journal of Child and Youth Development, 1(1), 2753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hart, A., & Heaver, B. (2015). Resilience Approaches to Supporting Young People's Mental Health: Appraising the Evidence Base for Schools and Communities. Brighton: University of Brighton/Boingboing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoge, E. A., Austin, E. D., & Pollack, M. H. (2007). Resilience: Research evidence and conceptual considerations for posttraumatic stress disorder. Depression and Anxiety, 24(2), 139152. https://doi.org/10.1002/da.20175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Homoki, A. (2018). Szülői kompetenciafejlesztést célzó modellprogramok a gyermekjóléti szolgáltatások tárházában (Rácz A., szerk.). Budapest: Rubeus Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Homoki, A., Czinderi, K., Segal, H., Sándor, Z., & Fodorné Vidó, R. (2016). A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának jellemzői és a GYIRM 25-20 magyar gyermek és ifjúsági reziliencia skálák validálása családjaikban élő és családjaikból kiemelt serdülők körében. http://mindenholotthon.hu/reziliencia-2016-teljes.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Homoki, A., & Rácz, A. (2017). A hatékonyság és rezilienciamérések tapasztalatai a gyermekvédelmi szakellátásban. Szociálpolitikai Szemle, 3(3), 5672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irvin, M. J. (2012). Role of student engagement in the resilience of african american adolescents from low-income rural communities. Psychology in the Schools, 49(2), 176193. https://doi.org/10.1002/pits.20626.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Járai, R., Vajda, D., Hargitai, R., Nagy, L., Csókási, K., & Kiss, E. (2015). A Connor-Davidson Reziliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 129136. https://doi.org/10.17627/alkpszich.2015.1.129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jefferies, P., McGarrigle, L., & Ungar, M. (2018). The CYRM-R: A Rasch-Validated Revision of the Child and Youth Resilience Measure. Journal of Evidence-Based Social Work, 16(1), 7092. https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1548403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss E. C., Vajda D., Káplár M., Csókási K., Hargitai R., & Nagy L. (2015). A 25-itemes Connor–Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(1), 93113. https://doi.org/10.1556/Mental.16.2015.1.4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langenkamp, A. G. (2010). Academic Vulnerability and Resilience during the Transition to High School: The Role of Social Relationships and District Context. Sociology of Education, 83(1), 119. https://doi.org/10.1177/0038040709356563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • La Salle, T. P., Meyers, J., Varjas, K., & Roach, A. (2015). A Cultural-Ecological Model of School Climate. International Journal of School & Educational Psychology, 3(3), 157166. https://doi.org/10.1080/21683603.2015.1047550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, H., Martin, A. J., Armstrong, D., & Walker, R. (2011). Risk, protection, and resilience in Chinese adolescents: A psycho-social study: Resilience and Chinese youth. Asian Journal of Social Psychology, 14(4), 269282. https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2011.01356.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 71(3), 543562. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, A. J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring ‘everyday' and ‘classic' resilience in the face of academic adversity. School Psychology International, 34(5), 488500. https://doi.org/10.1177/0143034312472759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3), 267281. https://doi.org/10.1002/pits.20149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46(1), 5383. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2007.01.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227238. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayer, K., & Lukács, A. (2017). Bűnelkövetők személyiséglélektani vizsgálata. Egészségtudományi Közlemények, 7(2), 5257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény: Belső világunk megismerésének módszerei. Budapest: Trefort.

 • Patakfalvi-Czirják, Á., Papp, Z. A., & Neumann, E. (2018). Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben. Educatio, 27(3), 474480. https://doi.org/10.1556/2063.27.2018.3.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education. Englewood Cliffs: Pearson.

 • Raskauskas, J., Rubiano, S., Offen, I., & Wayland, A. K. (2015). Do social self-efficacy and selfesteem moderate the relationship between peer victimization and academic performance? Social Psychology of Education, 18(2), 297314. https://doi.org/10.1007/s11218-015-9292-z.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reis, S. M., Colbert, R. D., & Hébert, T. P. (2004). Understanding resilience in diverse, talented students in an urban high school. Roeper Review, 27(2), 110120. https://doi.org/10.1080/02783190509554299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samel, A. N., Sondergeld, T. A., Fischer, J. M., & Patterson, N. C. (2011). The Secondary School Pipeline: Longitudinal Indicators of Resilience and Resistance in Urban Schools Under Reform. The High School Journal, 94(3), 95118. https://doi.org/10.1353/hsj.2011.0005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Silliman, B. (2004). Key Issues in the Practice of Youth Development. Family Relations, 53(1), 1216. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2004.00003.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skinner, E. A., & Pitzer, J. R. (2012). Developmental Dynamics of Student Engagement, Coping, and Everyday Resilience. In S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Ed.), Handbook of Research on Student Engagement (pp. 2144.). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skinner, E., Pitzer, J., & Steele, J. (2013). Coping as Part of Motivational Resilience in School: A Multidimensional Measure of Families, Allocations, and Profiles of Academic Coping. Educational and Psychological Measurement, 73(5), 803835. https://doi.org/10.1177/0013164413485241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, D. F. (2017). A reziliencia értelmezésének lehetőségei: Kihívások és nehézségek. Magyar Pszichológiai Szemle, 72(2), 247262. https://doi.org/10.1556/0016.2017.72.2.6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky, Á., & V. Komlósi, A. (2015). A „reziliencia-gondolkodás” felemelkedése – ökológiai és pszichológiai megközelítések. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 1126. https://doi.org/10.17627/alkpszich.2015.1.11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, E., Fejes, J. B., Patai, J., & Csapó, B. (2016). Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudinális program adatainak tükrében. Magyar Pedagógia, 116(3), 339363. https://doi.org/10.17670/MPed.2016.3.339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tudor, K. E., & Spray, C. M. (2017). Approaches to measuring academic resilience: A systematic review. International Journal of Research Studies in Education, 7(4). https://doi.org/10.5861/ijrse.2017.1880.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ungar, M. (Ed.). (2012). The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice. New York: Springer.

 • V. Komlósi, A., & Richter, J. (2015). Az egyéni és közösségi reziliencia kapcsolata a vörösiszapkatasztrófa tapasztalatainak fényében. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 6176. https://doi.org/10.17627/alkpszich.2015.1.61.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang, M. C., Haertel, G. D., & Walberg, H. J. (1994). Educational resilience in inner cities. In M. C. Wang & E. W. Gordon (Ed.), Educational resilience in inner-city America: Challenges and prospects (pp. 4572.). Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waxman, H. C., Huang, S. L., & Padron, Y. N. (1997). Motivation and Learning Environment Differences between Resilient and Nonresilient Latino Middle School Students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 19(2), 137155. https://doi.org/10.1177/07399863970192003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wayman, J. C. (2002). The Utility of Educational Resilience for Studying Degree Attainment in School Dropouts. The Journal of Educational Research, 95(3), 167178. https://doi.org/10.1080/00220670209596587.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Werner, E. E. (2013). What can we learn about resilience from large-scale longitudinal studies? In S. Goldstein & R. B. Brooks (Ed.), Handbook of resilience in children (pp. 87102.). New York, NY: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Werner, E. E., & Johnson, J. L. (2002). Can We Apply Resilience? In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Ed.), Resilience and Development (pp. 259268.). https://doi.org/10.1007/0-306-47167-1_13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Windle, G., Bennett, K. M., & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. Health and Quality of Life Outcomes, 9(1), 8. https://doi.org/10.1186/1477-7525-9-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 9 41
Sep 2021 0 6 46
Oct 2021 0 22 68
Nov 2021 0 23 96
Dec 2021 0 19 78
Jan 2022 0 14 72
Feb 2022 0 0 0