View More View Less
 • 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • 2 Pszichoszomatikus Ambulancia
 • 3 Károli Gáspár Református Egyetem
Open access

Háttér: A magyar lakosság több mint egyharmadát érinti e betegség. A vele járó komorbid depresszió a betegek csaknem felénél előfordul. Életvitelükre a rokkantsági állapot jellemző. Rehabilitációs lehetőségeik szűkösek. Tudományosan megalapozott, kidolgozott rehabilitációs program mind ez idáig nem létezik.

Célkitűzés: A betegek komplex személyiségvizsgálatán alapuló személyiségi potenciálok feltárása, az int- rapszichés dinamika, életviteli működésmód átfogó elemzése, különös tekintettel a rehabilitációs programtervezés szempontjából döntő „erőfaktorokra", mint énerő, önsegítő-önépítő aktivitás és életviteli kontroll- rendszer.

Módszer: A Rorschach komplex és átfogó személyiségvizsgálat alkalmazásával kilenc hipotézis mentén a személyiségjellemzők feltárása, a személyiség egészének kontextusába helyezve az önsegítő, belső erőtényezőkre fókuszált elemzés.

Vizsgálati minta: 576 beteg és 609 sine morbo kontrollszemély. Az adatokat SPSS programcsomaggal elemeztük.

Eredmények: A betegek sajátos személyiségjellemzői „deficit arculatú" hiánytényezőkként detektálhatók. Ezek közül az önsegítő és önépítő intrapszichés erők, az önkontroll, a motivációs aktivitás súlyos károso- dottsága, valamint az emocionális élet deficitjegyei emelhetők ki. Az életvezetés „deficit szindrómás" mivolta az életminőséget rombolja, és mintegy „életképtelenségi" beteghelyzetet tükröz. Magas megbízhatóságú differenciáldiagnosztikai indexet dolgoztunk ki, amely szűrési és preventív eszközként szolgálhat.

Következtetések: Gazdag eredményanyagunk lehetőséget nyit állapot- és betegségspecifikus rehabilitációs program kidolgozására, amelyben a hangsúlyt a belső erőtartalékok, motivációk felerősítésére, énerősítésre és a pozitív copingok megtanítására kell helyeznünk.

Background: More than one third of the Hungarian population is affected by chronic pain syndrome, which is accompanied by comorbid depression in almost half the patients. Their lifestyles are peculiar to disability and their rehabilitation opportunities are scarce, but so far, no scientifically based rehabilitation programme has been elaborated.

Objective: This study aims to explore personality potentials based on a complex personality assessment of patients and a comprehensive analysis of intrapsychic dynamics and lifestyle, with special regard for strength factors that are crucial for the design of a rehabilitation programme, such as self-empowerment, self-help/self-build activity and the lifestyle control system.

Method: Using the Rorschach complex and comprehensive personality survey, this study explores personality traits along ten hypotheses, placed in the context of the whole personality, with a focus on the factors relating to the patients' internal self-help ability.

Sample size: 576 patients and 609 “sine morbo” controls. The data were processed with the help of the SPSS statistics software.

Results: Patients’ specific personality characteristics can be analysed as deficiency factors that form a "deficit image". These include severe damage to intrapsychic self-help and self-build ability, self-control mechanisms and motivational activity, as well as deficits of emotional life. The patients' lifestyle, which is characteristic of the "deficit syndrome", destroys their quality of life and is thus illustrative of the unviable nature of their situation. We have developed a highly reliable, differential diagnostic index that can serve as a screening and preventive tool.

Conclusions: The rich material of our results provides an opportunity for the elaboration of a rehabilitation programme specifically for this conditions/disease, with emphasis on strengthening the patients' inner power reserves, self-motivation and self-empowerment and teaching them positive coping.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Császár N., Bereczki É., Tóth Z., & Varga P. P. (1998). A gerincfájdalom pszichiátriai és pszichológiai vonatkozásai, valamint komplex kezelése. I. rész. A fájdalom elméleti kérdései. Ideggyógyászati Szemle, 51(3-4), 77-86.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császár N., & Tóth Z. (2005). A különféle etiológiájú gerincbetegségek ellátásához kapcsolódó pszichológiai ill. pszichiátriai tevékenységek szakmai protokollja. In Bagdy E., & Túry F. (szerk.). A klinikai és mentálhigiéniai pszichológia szakmai protokollja (pp. 143-158). Budapest: Egészségügyi Minisztérium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császár N. (2011). A krónikus fájdalom biopszichoszociális megközelítése és kezelése. In Császár N., Demetrovics Zs., & Vargha A. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja (pp. 606-669). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császár N. (2017). Fájdalom és kommunikáció. Korszerű Kaleidoszkóp: Tudományos folyóirat háziorvosoknak, 3(2), 30-32.

 • Csigó K. (2017). A Rorschach teszt klinikai alkalmazása. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Dömötör, E., Mirnics, Zs., Császár, N., Vargha, A., Bagdy, E., & Varga, P. P. (2009). Adjustment, interpersonal relations and coping in patients with chronic pain syndrome. Pain in Europe VI., 6th Congress of the European Federation of IASP chapters (EFIC), (Abstract Book. p. 32). Liszszabon, Portugália, September 9-12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Field, B. J. & Swarm, R. A. (2008). Chronic Pain. Advances in Psychotherapy. Cambridge: Hogrefe and Huber Publisher.

 • Mérei F. (2002). A Rorschach-próba. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Pert, C. (1999). Érezd magad istenien. Budapest: Édesvíz Kiadó.

 • Ress K., Berghammer R., & Túry F. (2006). A krónikus fájdalom és az életminőség. In Kopp M., & Kovács M. E. (szerk.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (pp. 516-531). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Réthelyi J. M., Berghammer R., & Kopp M. S. (2001). Comorbidity of pain-associated disability and depressive symptoms in connection with sociodemographic variables: results from a cross-sectional epidemiological survey in Hungary. Pain, 93(2), 115-121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urist, J. (1977). The Rorschach Test and the assessment of object relations. Journal of Personality Assessment, 41(1 ), 3-9.

 • Vargha A. (1989). A magyar Rorschach standard táblázatai. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Wilson, P., Watson, P., Haythornwaite, J., & Jensen, T. (2008). Clinical Pain Management: Chronic Pain. Second Edition. CRC Press.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 0 0 0
Sep 2020 0 3 2
Oct 2020 0 134 176
Nov 2020 0 71 91
Dec 2020 0 0 0