View More View Less
 • 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pszichoszomatikus Ambulancia
Open access

Célkitűzés: A tanulmány a Rorschach projektív személyiségvizsgáló eljárás történeti nyomvonalán haladva a teszt fejlődésének, kríziseinek és megújulásának fázisait teszi követhetővé.

Módszertan: Alapvető forrásmunkák, monográfiák, történeti és szakirodalmi tanulmányokon alapuló gyűjtés adatainak rendezése, történeti és fejlődési korszakokra tagolása.

Eredmények: A teszt szakmatörténeti fejlődési útját hat szakaszra tagolva ismertetjük az ötlettől a megvalósulásig: történések Hermann Rorschach haláláig (1. szakasz); a teszt sorsa a Rorschach halála utáni évtizedben (1923-1936) (2. szakasz); a teszt súlypontjának átkerülése az USA-ba (3. szakasz); a második világháborútól a hetvenes évekig terjedő időszak (1941-1970), a teszt fénykora és alkonya (4. szakasz); a teszt újjászületése, a szintézisteremtő John Exner munkássága (5. szakasz), valamint: támadások tüzében és az új R-PAS teszt születése (6. szakasz).

Következtetések: A fejlődési út a teszt keletkezésétől kezdve mindmáig konfliktushordozó. A kauzális gondolkodás fegyelme, a tesztológia pszichometrikus követelményei, valamint az életszerű közelítés, a viselkedés átfogó és intuitív értelmezési módja közt feszülő, megújuló ellentéteket tárja fel. A konfliktus kezelésének történeti jellegzetessége a hegeli „megszüntetve megőrzés" (Aufheben), a régibe ágyazódó, megújuló módszertanok születése. Ezt tükrözi a Rorschach-teszt története is.

Objective: This study makes the phases of the test's development, crises and renewal traceable by means of the historical trajectory of the Rorschach Projective Personality Examination Procedure.

Methodology: An analysis of data collected from essential sources, including monographs as well as historical and literary studies, broken down into the historical periods of the test's development.

Results: The historical trajectory of the test is described in six phases: From the idea to its realisation - the events prior to Hermann Rorschach's death (Phase 1); The fate of the test in the decade after Rorschach's death (1923-36) (Phase 2); The shift in focus to the United States (Phase 3); The period from World War II to the 1970s (1941-1970), The golden age and decline of the test (Phase 4); The rebirth of the test and the work of the synthesiser John Exner (Phase 5); and The test under attack and the birth of the new R-PAS test (Phase 6).

Conclusions: The test's path of development, from its genesis up to the present day, has been marked by conflict. This reveals the tense and on-going contradictions between the discipline of causal thinking, the psychometric requirements of testing and a realistic, comprehensive and intuitive approach to interpreting behaviour. A historical feature of conflict management in Hegelian terms is 'sublation ' (Aufheben), or the renewal of methodologies that are embedded in the past. This is also reflected in the history of the Rorschach test.

 • Akava, N. (2012 ).Subject in Motion: Life, Art, and Movement in the Work of Hermann Rorschach. New York, London: Routledge .

 • Arendt, H. (2000). Eichmann Jeruzsálemben. (Ford.: Mesés Péter) Budapest: Osiris Kiadó.

 • Beck, S. J. (1930). Personality Diagnosis by Means of the Rorschach Test. American Journal of Orthopsychiatry, 1(1), 8188.

 • Beck, S. J. (1935). Problems of Further Research in the Rorschach Test. American Journal of Orthopsychiatry, 5(2), 100155.

 • Beck, S. J. (1937a). Psychological Process in Rorschach Findings. Journal of Abnormal Social Psychology, 31(4), 482488.

 • Beck, S. J. (1937b). Introduction to the Rorschach Method. A manual of personality study. New York: American Orthopsychiatric Association Monograph, no1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, S. J. (1944). Rorschach's Test Vol 1. Basic Processes. New York: Grune and Stratton.

 • Beck, S. J. (1945). Rorschach's Test Vol 2. A variety of persollality pictures. New York: Crune and Stratton.

 • Beck, S. J. (1972). How the Rorschach Came to America. Journal of Personality Assessment, 36(2), 105108.

 • Behn-Eschenburg, H. (1921 ).Psychische Schüleruntersuchungen mit dem Formdeut-versucht. Bern, Leipzig: Ernst Bircher .

 • Benjamin, J. D., Binder, H., Bleuler, M., Booth, C. C., & Hertz, M. R. (1937). Discussion on „Some recent Rorschach Problems". Rorschach Research Exchange, 2, 4347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binder, H. (1932 ).Die Helldunkel-deutungen im psychodiagnostischen Experiment von Rorschach. Zugleich ein Beitrag zur theoretischen Begründung des Experiments. Zürich: Orell Füssli .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binswanger, L. (1923). Bemerkungen zu Hermann Rorschach's Psychodiagnostik. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 9(4), 512523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bleuler, M. (1934). Der Rorschach-Versuch als Unterscheidungsmittel von Konstitution und Prozeß. Zeitschrift für gesamte Neurologie und Psychiatrie, 151(1), 571578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bleuler, M. (1952). After Thirty Years of Clinical Experience With the Rorschach Test. Rorscha- chiana, 1(1), 1224.

 • Bochner, R., & Halpern, F. (1942). The Clinical Application of the Rorschach Test. New York: Crune and Stratton.

 • Borstein, R. F. (2012). Rorschach Score Validation as a Model for 21st Century Personality Assessment. Journal of Personality Assessment, 94(1), 2638.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Camara, W. F., Nathan, J. S., & Puente, A. E. (1991 ).Psychological Test Usage in Professional psychology. Report to the APA Practice and Science Directorates. Washington DC: American Psychological Association .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Camara, W. F., Nathan, J. S., & Puente, A. (2000). Psychological Test Usage: Implications in professional psychology. Professional Psychology: Research and Practice, 31(2), 141154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dean, K. L., Viglione, D. J., Perry, W., & Meyer, G. J. (2007). A Method to Optimize the Response Range while Maintraining Rorschach Comprehensive System Validity. Journal of Personality Assessment, 89(2), 149161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ellenberger, H. (1954). The life and work of Hermann Rorschach (1884–1922). Bulletin of the Menninger Clinic, 18, 173219.

 • Enke, W. (1927). Die Bedeutung des Rorschachschen Formdeutversuches für die Psychotherapie. Zeitschrift für gesamte Neurologie und Psychiatrie, 108(1), 645674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Exner, J. (1974). The Rorschach: A Comprehensive System. Vol. 1. New York: Wiley.

 • Exner, J. (1987). Computer Assistance in Rorschach Interpretation. British Journal of Projective Psychological Assessment, 32(2), 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Exner, J. E. (2002 ).The Rorschach. A Comprehensive System. Vol I. Basic Foundations. New York: Wiley .

 • Exner, J. E. (2003). Searching for Projection in the Rorschach. Psychological Assessment, 15(3), 520536.

 • Exner, J. E., & Weiner, I. B. (1982 ).The Rorschach: A comprehensive system: Assessment of children and adolescents. Vol. III. New York: Wiley .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finn, S. E., & Tonsager, M. E. (1997). Information Gathering and Therapeutic Models of Assessment. Complementary Paradigms. Psychological Assessment, 9(4), 374385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foster, S. C., & Cone, J. D. (1995). Validity Issues in Clinical Assessment. Psychological Assessment, 7(3), 248260.

 • Frank, L. (1939). Projective Methods for the Study of Personality. Journal of Psychology, 8, 389413.

 • Furrer, H. (1925). Über die Bedeutung der „B" im Rorschachschen Versuch. Imago, 11(1–2), 5883.

 • Garb, H. N. (1999). Call for a Moratorium on the Use of the Rorschach Inkblot Test in Clinical and Forensic Settings. Assessment, 6(4), 313320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garb, H. N., Wood, J. M., Lilienfeld, S., & Nezworsky, M. T. (2005). Roots of the Rorschach Controversy. Clinical Psychology Review, 25(1), 97118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gazzaniga, M. S., & Sperry, R. W. (1974). A nyelv az agyféltekék ideg-összeköttetéseinek átvágása után. In Pap M. (szerk.), A nyelv keletkezése (pp. 139162). Fordította Pap Mária, Radics Katalin, Terts István. Budapest: Kossuth Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gurvitz, M. (1951). A forerunner of Rorschach. Journal of Consulting Psychology, 15(2), 120121.

 • Handler, R. (1996). John Exner and the Book that Started it All: a Review of the Rorschach System. The Rorschach Assessment. Journal of Personality, 66(3), 650658.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrower-Erickson, M. R. (1943). A Multiple Choice Test for Screening Purposes. For Use with the Rorschach Cards or Slides. Psychosomatic Medicine, 5(4), 331341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hens, S. (1917). Phantasieprüfungen mit formlosen Klecken bei Schulkindern. Medizinische Dissertatio. Universitat Zürich.

 • Hertz, M. R. (1934). The Reliability of the Rorschach Ink-Blot Test. Journal of Applied Psychology, 18(3), 461477.

 • Hertz, M. R. (1935). The Rorschach ink-blot test: historical summary. Psychological Bulletin, 32(1), 3366.

 • Hertz, M. R. (1939). On the Standardization of the Rorschach Method. Rorschach Research Exchange, 3(3), 120133.

 • Hertz, M. R., & Rubinstein, B. B. (1939). A Comperison of Three 'Blind' Rorschach Analyses. American Journal of Orthopsychiatry, 9(2), 295314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holtzman, W. H., Thorpe, J. S., Swartz, J. D., & Herron, E. W. (1961). Inklbot perception and personality. Austin, University of Texas Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jensen, A. (1965). Review of the Rorschach Inkblot Test. In Krisen, B. O. (ed), Sixth Mental Measurements Yearbook (pp. 501509.). New York: Gryphon Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jung, C. G. (1919). Instinct and the Unconscious. British Journal of Psychology, 10(1), 1523.

 • Kelley, D., & Klopfer, B. (1939). Theory and Technique of Rorschach Interpretation. Rorschach Research Exchange, 3(4), 159194.

 • Klopfer, B. (1937a). The Present Status of the Theoretical Development of the Rorschach Method. Rorschach Research Exchange, 1(5), 142147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klopfer, B. (1937b). The Technique of the Rorschach Performance. Rorschach Research Exchange, 2(1), 114.

 • Klopfer, B. (1942).The Rorschach Technique. A Manual for a Projective Method of Personality Diagnosis. New York: John Wiley .

 • Kronfeld A. (1922). Appreciations of Rorschach's Work. Early Reviews of Psychodiagnostics. Zeitschrift für angewandte Psychologie, 20, 290293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawrence, S., & Munroe, R. (1940). The Use of the Rorschach Method in the US. Rorschach Research Exchange, 4(3), 107130.

 • Lerner, P. M. (1998). Psychoanalytic Perspectives on the Rorschach. New York, London, Hillsdale: Analitic Press.

 • Levy, D. (1924). The Rorschach Test and the Personality Diagnosis. Yonkers on Hudson, New York, World Book.

 • Levy, D., & Beck, S. J. (1931). The Rorschach test in manic depressive psychosis. Vol. XI. Research Publications of the Asociation for research in nervous and mental diseases. Baltimore, Williams and Wilkins. 167181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyer, G. (1992). The Rorschach's Factor Structure. A Contemporary Investigation and Historical Review. Journal of Personality Assessment, 59(1), 117136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyer, G. J. (1997). On the Integration of Personality Assessment Methods: The Rorschach and MMPI. Journal of Personality Assessment, 68(2), 297330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyer, G. J., & Kurtz, J. E. (2006). Advancing Personality Assessment terminology: Time to Retire „objective" and „projective" test descriptors. Journal of Personality Assessment, 87(3), 223225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyer, G, J., & Eblin, J. J. (2012). An Overview of the Rorschach Performance Assessment System (R–PAS). Psychological Injury and Law, 5(2), 107121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1947). A Rorschach táblák felszólító jellege. Magyar Pszichológiai Szemle, 16(3–4), 115125.

 • Mérei F. (2002). A Rorschach próba. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • Mihura, J. L., Meyer, G. J., Dumitescu, N., & Bombel, G. (2012). The Validity of Individual Rorschach Variables: Systematic Reviews and Meta-analyses of the Comprehensive System. Psychological Bulletin, 139(3), 548605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mihura, J. L. (2013). The Validity of Individual Rorschach Variables. Psychological Bulletin, 139(3), 548605.

 • Minkowska, F. (1956 ).Le Rorschach: Á la Recherche du Monde des Formes. Paris: Desclée de Brouwer .

 • Munroe, R. (1941). Inspection Technique. A Modification of the Rorschach Method of Personality Diagnosis for Large Scale Application. Rorschach Research Exchange, 5(4), 166191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, M. (1929). Der Rorschachsche Formdeutversuch, seine Schwierigkeiten und Ergebnisse. Zeitschrift für gesamte Neurologie und Psychiatrie, 118(1), 598620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neiger, S. (1959 ).Introduction to the Rorschach Psychodiagnostic. IV. Valence the Cards Sequence Analysis. University Toronto .

 • Neiger, S., Slemon, A. G., & Quirk, D. A. (1961). The Performance of „chronic schizophrenic" Patients on Piotrowski's Rorschach Sign List for Organic CNS Pathology. Journal of Projective Techniques, 26(4), 419428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neiger, S., Slemon, A. G., & Quirk, D. A. (1965). Rorschach scales of regression in psychosis. Genetic Psychology Monographs, 71, 93136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neiger, S., Atkinson, L., & Quarrington, B. (1981). A factor analysis of personality and fear variables in phobic disorders. Canadien Journal of Behavioral Science, 13(4), 336348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oberholzer, E. (1929). Zur Auswertung des Rorschachschen Versuches bezüglich Diagnose und Krankheits respectiver Heilungsablauf. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 24, 141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O'Roark, A. M., & Exner, E. Jr. (1989). History and Directory. Society of Personality Assessment. Fiftieth Anniversary. Hillsdale, New Jersey, Hova and London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pineda, J. B., Giromini, P., Porcelli, P., Parolin, L., & Viglione, D. J. (2011). Mu supression and human movement responses to the Rorschach test. Neuroreport, 22(5), 223236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piotrowski, Z. (1936). On the Rorschach Method and its Application in Organic Disturbances of the Central Nervous System. Rorschach Research Exchange, 1(1), 2329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piotrowski, Z. (1937). The Reliability of Rorschach's Erlebnistypus. Journal of Abnormal and Social Psychology, 32(4), 439447.

 • Piotrowski, Z. (1957 ).Perceptanalysis: a Fundamentally Revoked, Expanded and Systematized Rorschach Method. New York: Macmillan .

 • Piotrowski, Z., Sherry, D., & Keller, J. W. (1985). Psychodiagnostic test usage: a survey of society. Personality Assessment, 49(2), 115119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pfister, O. (1925). Ergebnisse des Rorschachschen Versuches bei Oligophrenen. Allgemeine Zeitschriftfür Psychiatrie, 82, 198223.

 • Pléh Cs. (2008). Kuhn hatása a pszichológiában. Vannak-e pszichológiai paradigmák? In Pléh Cs. (szerk.), A lélek és a lélektan örömei (pp. 1325). Budapest: Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Porcelli, P., Giromini, L., Parolin, L., & Pineda, J. A. (2013). Mirroring activity in the brain and movement determinant in the Rorschach Test. Journal of Personality Assessment, 95(5), 444456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rapaport, D. (1945 ).Diagnostic Psychological Testing: The theory, statistical evaluation, and diagnostic application of a battery of tests. Chicago: The Year Book Publishers Inc .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rapaport, D., Merton, G., & Schaffer, R. (1946 ).Diagnostic Psychological Testing II., The Theory, Statistical Evaluation and Clinical Application of a Battery of Tests. Chicago: The Year Book Publishers .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reisman, J. M. (1991). A History of clinical Psychology. New York, London: Routledge, Taylor and Francis.

 • Roemer, G. A. (1938). Vom Rorschach Test zum Symbol Test. Rückblick auf 20 Jahre Entwicklung Psychomedizinischer Testmethoden. Zentralblatt für Psychotherapie, 10(6), 264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rorschach, H. (1912). Über Reflexhalluzinationen und vervandte Erscheinungen. Dissertatio, unveröffentlich. Zeitschrif für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 13, 357400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rorschach, H. (1921a ).Psychodiagnostik. Methodik und Ergebnisse eines wahrnehmungdiagnostischen Experiments: Deutenlassen von Zufallsformen. Zürich: Bircher.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rorschach, H. (1921b). Psychodiagnostik (Bildmaterial). Tafeln = Psychodiagnostics. Plates Hermann Rorschach. Bern: H. Huber, 10 Tafeln in Schuber. Distributors for the U.S.A.: New York: Grune & Stratton Inc. (Printed in Switzerland).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rorschach, H. (1919–1921). Lieber Herr Kollege! Correspondence between Hermann Rorschach & Walter Morgenthaler. John E. Exner (ed). International Society for Rorschach and Projective Methods, Rorschach Archives, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rorschach, H. (1942 ).Psychodiagnostik. Methodik und Ergebnisse eines wahrnehmungdiagnostischen Experiments. 3. Auflage. Bern: Huber .

 • Rorschach, H., & Oberholzer, E. (1924). The Application of the Interpretation of Form to Psychoanalysis. Journal of Nervous and Mental Disease, 60(4), 225248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandler, J. (1955). Psychoanalytic Interpretation in Rorschach Testing by Roy Schafer. Interna Journal of Psychoanalysis, 36, 418419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schachtel, E. G. (1943). On Color and Affect: Contributions to an Understanding of Rorschach's Test. Journal of Psychiatry, 6(4), 1220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schaffer, R. (1954 ).Rorschach Testing. Psychoanalytic Interpretation in Rorschach Testing. New York: Grune and Stratton .

 • Schneider, E. (1937). Eine diagnostische Untersuchung Rorschachs auf Grund der Helldunkeldeutungen erganzt. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 159, 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Searls, D. (2018). Rorschach. A tintafolt teszt és az észlelés rejtélyei. Budapest: HVG Könyvek. Signer, R. (ed.) (2013). Inventory Fonds Hermann Rorschach. Berne: Hermann Rorschach Archi and Museum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Struve, K. (1938). Typische Ablaufsformen des Deutens bei 14–15 Jahrigen Schulkindern. Experimentelle Untersuchungen mit dem ungestalteteten Rorschach Methode. Zeitschrift für Angewandte Psychologie, 37, 204274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1940). Pszichodiagnosztika. A Rorschach vizsgálat és klinikai alkalmazása. Budapest: Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Rényi Károly.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tibon-Czopp, S., & Weiner, I. B. (2016). Rorschach Assessement of Adolescents. Theory, Research and Practice. New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urist, J. (1977). The Rorschach Test and the Assessment of Object Relations. Journal of Psychological Assessment, 41(1), 39.

 • Viglione, D. J. (1999). A review of recent research addressing the utility of the Rorschach. Psychological Assessment, 11(3), 251256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Viglione, D. J., & Hilsenroth, M. J. (2001). The Rorschach: Facts, fictions and future. Psychological Assessment, 13(4), 452471.

 • Wood, J. M., Nezworski, M. T., & Garb, H. N. (2003). What's right with the Rorschach? The Scientific Riview of Mental Health Practice: Objective Investigations of Controversial and Unortodox Claims in Clinical Psychology. Psychiatry and Social Work, 2(2), 142146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wood, J. M., Nezworski, M. T., & Stejskal, W. J. (1996). The Comprehensive System for the Rorschach: A Critical Examination. Psychological Science, 7(1), 310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zulliger, H. (1932). Der Rorschachsche Testversuch im Dienste der Erziehungsberatung. Zeitschrift für Psychoanalyse und Pedagogik, 6(11–12), 489495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zulliger, H. (1939). Behn-Rorschach-Versuch: Tafeln. Bern: Hans Huber.

 • Zulliger, H. (1946). Einführung in den Behn-Rorschach test. 2 Aufl. Bern: Hans Huber.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 30 49
Sep 2021 0 11 27
Oct 2021 0 21 51
Nov 2021 0 18 42
Dec 2021 0 15 38
Jan 2022 0 5 17
Feb 2022 0 0 0