View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete
Open access

Célkitűzés: A processzometria módszerének alkalmazását bemutatni párok kapcsolatdinamikai folyamatainak követésében.

Módszer: A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) textusfeldolgozásának validált eljárása, amely a teszt jegyzőkönyv interakcióinak folyamatán át módot ad a páratlanul egyszeri kapcsolati viszonyminták „komputertomográfiás”, rétegeire bontott, finom elemzésére. A feldolgozás objektív módszertani oldala a számítógépes folyamatmonitorozás, a vizsgált három dimenzióban (dominancia, együttműködési aktivitás és intimitás), ötfokozatú skálán. Interpretatív elemzési oldala az üzenettartalmak szimbolikus jelentések mentén történőösszefűzése. A kommunikáció „hogyanja” és üzeneti tartalma („mit üzen” a v. sz.) együttesen a lelki mélységet bevilágító felismerésekhez segítenek hozzá.

Eredmények: A feldolgozott két esetet bemutató tanulmány, egy látszólag sine morbo pár „fallikus kol- lúziója”, valamint egy anorexia nervosában szenvedő lánynak édesanyjával való mély, lelki dinamikai azonossága arra nézve, hogy egy nőnek veszélyes felnőtté válnia. Titkos összejátszásuk közös nevezője: „maradjunk kislányok”.

Konklúzió: A tanulmány lehetőséget ad az elemzés lépéseinek és munkamódjának megismerésére. Rávilágít a KRV pár- és családdiagnosztikai jelentőségére a (rejtett) kapcsolatdinamikai történések megismerésében.

Objective: Introducing the application of processometry for the follow-up of relationship-dynamic processes of couples.

Method: The validated procedure of the Joint Rorschach Examination (JRE) text-elaboration that allows computer-tomographic, layered, precise analysis of unique, single relationship patterns through the process of test protocol interactions. The objective methodological side of elaboration is the computer-based process-monitoring in the three examined dimensions (dominance, collaboration activity and intimacy) on a five-point scale. The interpretative analytic side is linking contents of messages along symbolic meanings. The „how” of communication and content of its message („what does the subject communicate”) jointly contribute to recognition illuminating psychodynamic depth.

Results: the study of two adapted cases, the „phallic collusion” of an apparently sine morbo couple, and the deep, psychodynamic identity of a girl - suffering from anorexia nervosa - with her mother with regard to the fact that it is dangerous for a woman to become an adult. The common denominator of their secret collusion is ‘let’s stay girls’.

Conclusion: The study provides an opportunity to understand steps and working methods of the analysis. It highlights the couple and family diagnostic significance of JRE in the cognition of (hidden) relationship dynamic actions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bagdy E., Csákvári Zs., Kiss D., Vetier A., & Vargha A. (2006). Processzometria. In Pár és családi kapcsolatok. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 12. www.webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.). Egyén, pár, család. Budapest: Animula.

 • Bagdy E., Vetier A., Csákvári Zs., Kiss D., Vargha A., & Bánsági, P. (2006). Processzometria. Interakciós folyamelemző eljárás a Közös Rorschach próbában. In Bagdy E. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata (5.6. fejezet). Digitális szakkönyv/tankönyv. Budapest: HEFOP - Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Labé, L. (1944). Ne vessetek meg. Lányi Viktor fordítása. In Szerb A., Száz vers (p. 41). Budapest: Magvető Kiadó.

  • Export Citation
 • Luban-Plozza, B., & Dickhaut, H. H. (szerk.) (1998). A Bálint csoportok elméleti és gyakorlati kérdései. Budapest: Animula Kiadó.

 • Mérei F. (1947). A Rorschach táblák felszólító jellege. Magyar Pszichológiai Szemle, 16(3-4), 115-125.

 • Mérei F. (2002). A Rorschach próba. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Willi, J. (1978). Die Zweierbeziehung Analyse des unbewussten Zusammenspiels in Partnerwahl und Paarkonflikt: Das Kollusions-Konzept . Rowohlt Reinbek bei Hamburg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 0 0 0
Sep 2020 0 3 2
Oct 2020 0 95 108
Nov 2020 0 58 59
Dec 2020 0 0 0