View More View Less
 • 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pszichoszomatikus Ambulancia
Open access

Célkitűzés: A tanulmány a Rorschach projektív személyiségvizsgálat meghonosodásának, elterjedésének és a – főként klinikai területeken való – alkalmazásának útját kívánja nyomon követni. Mindmáig nincs rendezett és hiteles történeti feldolgozása a tesztnek a hazai alkalmazott lélektani fejlődés kereteibe helyezve. Ezt pótolja jelen munkánk.

Módszer: Történeti és alkalmazásfejlődési adatgyűjtés forrásmunkákból merítve, valamint időrendben követett publikációs aktivitás tükrében öt időrendi-folyamati fejlődési szakasz különíthető el. Legmarkánsabb fejlődési ugrás a Közös Rorschach-próba bevezetése és képzése volt, valamint a nemzetközi szintű Rorschachmegújulásban hazánkban is bevezetés alatt álló R-PAS, a teljesítményelvű Rorschach-teszt.

Eredmények: A tanulmány követhetővé teszi a hazai betelepítésben és meghonosításban a Szondi-iskola munkatársainak szerepét. A klinikai pszichológiai gyakorlatban Mérei Ferenc és Szakács Ferenc jelentőségét, a Közös Rorschach hazai kultúrában pedig Bagdy Emőke tevékenységének szerepét.

Konklúzió: A teszt megújulva tovább él, módszertani eljárásaiban követve a változó pszichológiai szemléletnek a gyakorlati munkában érvényesülő kihatásait. A tesztkövetelmények (validitás, megbízhatóság standardok megújítása stb.) azonban időt átívelő módon állandóak.

Objective: This study aims to trace the establishment, spread and application of the Rorschach projective personality examination, mainly in clinical fields. To date, there has been no systematic and scientific examination of the history of the test within the framework of the development of Hungarian applied psychology, which the present study aims to redress.

Method: This study is based on an analysis of historical sources and data on the development of the application of the Rorschach test, as well as a chronological examination of relevant publications. The development process can be divided into five stages. The most significant developmental leaps were the introduction of and training for the Joint Rorschach test and the introduction of the R-PAS, an empirically based scoring system for the Rorschach test, in the framework of the international Rorschach renewal.

Results: The study highlights the importance of the Szondi School in the introduction and establishment of the Rorschach test in Hungary, and the role of Ferenc Mérei and Ferenc Szakács in Hungarian clinical psychological practice, as well as that of Emőke Bagdy in the Hungarian application of the Joint Rorschach.

Conclusion: The study shows that the test has been given a new lease of life, in line with the latest methodology and the effects of changing approaches to psychological practice. At the same time, the testing requirements (validity, reliability, renewal of standards, etc.) are constant across time.

 • Bagdy E. (1992). „Majd eljön értem a halott”. József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról. In Horváth I., Tverdota Gy. (szerk.), Miért fáj ma is? Budapest: Balassi Kiadó. 65115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (szerk.) (2002). Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Baktay Z. & Mirnics Zs. (szerk.) (2008). Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.) (2007). Egyén, pár, család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Budapest: Animula Kiadó. 7587.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Vetier A., Csákvári Zs., Kiss D. R., Vargha A., Bánsági P. (2006). Processzometria: interakciós folyamelemző eljárás a Közös Rorschach próbában. In: Bagdy E., Baktay Z. & Mirnics Zs. (szerk.) (2008). Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bürgi-Meyer K. (1996). A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom. Thalassa, 7(2), 83103.

 • Csigó K. (2018). A Rorschach-teszt klinikai alkalmazása. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Garai L. (1992). „Amit meglátok hirtelen”. In Horváth I., Tverdota Gy. (szerk.), Miért fáj ma is? (pp. 117145). Budapest: Balassi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illyés Gyné. (1987). József Attila utolsó hónapjairól. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

 • K. Horváth Zs. (2011). Kívül. Peremhelyzet és habitus formálódása Mérei Ferenc élettörténetében. Doktori disszertáció. 2011. június 29. MTA Könyvtára.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelényi M., & Marton L. (1963). Szívneurotikus gyermekek személyiségvizsgálata a klinikum és a Rorschach próba alapján. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai tanulmányok V. (pp. 485500). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1947). A Rorschach táblák felszólító jellege. Magyar Pszichológiai Szemle, 16(3–4), 115125.

 • Mérei F., & Szakács F. (1974a). Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Mérei F., & Szakács F. (1974b). A klinikai pszichológia gyakorlata. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1962). A Rorschach táblák felszólító jellegének vizsgálata. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IV. (pp. 615622). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1965). Újabb személyiségdimenziók a Rorschach próbában. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok VIII. (pp. 609620). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Vázsonyi I. (1985). Rorschach szótár. A Rorschach teszt gyakorlati kézikönyve. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

 • Noszlopi L. (1989). Sorselemzés és ösztöndiagnosztika. A Szondi-féle ösztönlélektan teljes ismertetése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (1992). Pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Ruskó Gy. (1987): Családdinamikai elemzés lehetőségei „Közös Rorschach Vizsgálattal”. Szakdolgozat, ELTE, Budapest.

 • Ruskó Gy. (2002). A KRV alkalmazásának kezdeti tapasztalatai magyar családoknál. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 8896). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács F. (2010). November 100. Szubjektív emlékezés Mérei Ferencre. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 343350.

 • Szakács F. (2019). Mérei Ferenc és a hazai klinikai pszichológia sztenderdjei. In Pléh Cs., Mészáros J., Csépe V. (szerk.), A Pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet (pp. 395340). Budapest: Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1940). Pszichodiagnosztika, a Rorschach vizsgálat és klinikai alkalmazása. Budapest: Eggenberger-féle Könyvkereskedés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (1989a). A magyar Rorschach standard táblázatai. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Vargha A. (1989b). A nem, az életkor, az iskolázottság és a diagnózis hatása az egyes Rorschach-jegyekre: egy átfogó empirikus Rorschach vizsgálat eredményei. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 0 52 35
Jul 2021 0 42 31
Aug 2021 0 25 27
Sep 2021 0 7 13
Oct 2021 0 17 36
Nov 2021 0 14 21
Dec 2021 0 0 0