Authors:
Emőke Bagdy Pszichoszomatikus Ambulancia

Search for other papers by Emőke Bagdy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Noémi Császár-Nagy Pszichoszomatikus Ambulancia
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Search for other papers by Noémi Császár-Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access
 • Tarcsay I. (1940). Pszichodiagnosztika: a Rorschach-vizsgálat és klinikai alkalmazása. Budapest: Eggenberger-féle Könyvkereskedés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1944). Grundriss der Psychodiagnostik: eine praktische Einführung in die Rorschach-Methode und ihre klinische Anwendung. Zürich: Rascher.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely B. (1947). Teoria y practica del psicodiagnostico de Rorschach. Buenos Aires: El Ateneo.

 • Berencz J. (1961). Szempontok Rorschach formaértelmezési kísérletének megítéléséhez. Miskolc: Borsod M. Ny.

 • Szakács F. (1964). A pszichotikus regresszió skálája. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Szakács F. (1964). Realitás index a Rorschach-próbában. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F., & Szakács F. (1965). A konformizmus mutatója a Rorschach próbában. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F. (1966). A Rorschach próba I. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Horváth L. G. (1967). Új módszer a személyiség megismerésére. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Mérei F. (1967). A Rorschach próba II. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F. (1968). A Rorschach próba III. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F. (1969). A Rorschach próba IV. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Bagdy E., & Mérei F. (1970). Táblázatok és skálák a Rorschach próba alkalmazásához. Továbbképző kiadvány. Intaháza: Vademecum 24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bohm, E. (1970). Pszichodiagnosztikai kézikönyv. Segédtáblázatok a Rorschach-teszthez. Bern: Hans Huber.

 • Mérei F. (1971). A Rorschach próba V. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F., & Cs. Bagdy E. (1973). Táblázatok és skálák a Rorschach-próba alkalmazásához. Intaháza: Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F., & Szakács F. (1974). A klinikai pszichológia gyakorlata. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Mérei F., & Szakács F. (1974). Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Kulcsár Zs. & Komlósi A. (1977). Az érzékelés személyiséglélektani kérdései. Budapest: TIT Pszichológiai Választmánya.

 • Mérei F. (1979). A Rorschach próba. Egységes egyetemi jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Sági M. (1980). Művelődés és személyiség. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.

 • Császár Gy., & Juhász E. (1981). A gastrointestinalis rendszer két megbetegedésének (ulcus, colitis) pszichológiai vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban, 41. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popper P. (1981). Rorschach-szótár. A Rorschach-teszt gyakorlati kézikönyve. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

 • Sági M. (1981). Esztétikum és személyiség. Vizsgálatok a művészetpszichológia köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Mérei F. (1983). A Rorschach próba. Egységes egyetemi jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Popper P. (1985). Rorschach-szótár: A Rorschach teszt gyakorlati kézikönyve. M. Vázsonyi Ibolya hagyatéka alapján összeállította Dr. Popper Péter. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Binét Á., & Klaniczay S. (szerk.) (1986). A gyermek Rorschach vizsgálat diagnosztikai funkciója. Specifikus és aspecifikus gyógyító tényezők a dinamikus gyermekpszichoterápiában. Krízis-intervenció serdülőnél. Budapest: MPT Pszichoterápiás szekció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illyés Gyné. (1987). József Attila utolsó hónapjairól. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

 • Mérei F. (1988). A Rorschach -próba. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Vargha A. (1989). A magyar Rorschach standard táblázatai. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Vargha A. (1989). A nem, az életkor, az iskolázottság és a diagnózis hatása az egyes Rorschach-jegyekre: egy átfogó empirikus Rorschach vizsgálat eredményei. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1990). A Rorschach próba. Egységes egyetemi jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Kulcsár Zs. (1991). Személyiségdiagnosztikai gyakorlatok (esetelemzések). Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Mérei F., & Szakács F. (szerk.) (1992). Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth-Vajna R., Vargha A., Császár N., & Buda B. (1994). Szexuális viselkedés: jelenségek és zavarok – társadalmi és orvosi dilemmák. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1996). A Rorschach-próba. Egységes jegyzet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Bordás S., & Hunčík P. (1999). FER. Feszültség-előrejelző rendszer. Dunaszerdahely-Pozsony: Nap Kiadó - Márai Sándor Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (szerk.) (2002). Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (2002). A Rorschach-próba. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Rorschach kiskönyv. Hallgatói segédlet KGRE BTK Pszichológia szakos hallgatók részére (2003). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Safir E. (szerk.) (2004). Klinikai pszichológiai esettanulmányok. Budapest: Animula Kiadó.

 • Bagdy E. (2005). Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak (kommunikáció-pszichológiai kutatások alapján). Tanfolyamjegyzet. Budapest: ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar Pszichológiai Intézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.) (2006). Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2007). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.) (2008). Egyén-pár-család. Tanulmányok a pszichodiag-nosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab M. (szerk.) (2008). Segédlet a Rorschach teszthez I. Alapfogalmak és definíciók. Budapest: Ani-mula Kiadó.

 • Jakab M. (szerk.) (2008). Segédlet a Rorschach teszthez II. A jelölések összesítése és értelmezése. Budapest: Animula Kiadó.

 • Jakab M. (szerk.) (2008). Segédlet a Rorschach teszthez III. Skálák, konstellációk, diagnózis. Budapest: Animula Kiadó.

 • Mirnics Zs., Bajor A., & Sztankovjánszky Sz. (2011). A közös Rorschach vizsgálat. Budapest: Flaccus Kiadó.

 • Német B. K. (szerk.) (2012). Rorschach teszt: jegyzet Mérei Ferenc: Rorschach próba I-V. kötete alapján. Budapest: Német B. K.

 • Molnár F., Vámos B., Lázár E., Rácz Zs., Décsey D., & Csizmár O. (2014). A Rorschach-teszt új, hazai standardja. Segédkönyv. Szeged: Molnár Ferenc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csigó K. (2018). A Rorschach-teszt klinikai alkalmazása. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Searls, D. (2018). Rorschach. A tintafoltteszt és az észlelés rejtélyei. Budapest: HVG Könyvek.

 • Mátrai L. (1943). Fejlődéslélektani adatok a Wartegg-, Rorschach- és Szondi-próbánál. In Mátrai L., Jellemtan. Karakterológia (pp. 108-130). Budapest: Országos Közoktatási Tanács.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1956). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moussong-Kovács E. (1958). Elektroenkephalografiás és Rorschach vizsgálatok halmozott elektroshock kezeléssel kapcsolatban. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok I . (pp. 319-326). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1959). Segíts az orvosnak, így ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I. Lelki élet, lelki bajok (pp. 114-133). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebermann L. P. (1959). A Rorschach-teszt grafikus ábrázolási módszere. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok II. (pp. 629-638). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á. (1959). A Rorschach-próba rendszeres továbbfejlesztése. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok II. (pp. 601-612). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1960). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1960). Segíts az orvosnak, így ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 114-133). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berencz J. (1961). Szempontok Rorschach formaértelmezési kísérleteinek megítéléséhez. In Bakos J. (szerk.), Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve VII. (pp. 63-66). Eger: Pedagógiai Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1961). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlas z (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mártonné Vázsonyi I. (1961). Az intelligencia-szerkezet változásai ismeretszerzés hatására a Ror- schach-próba tükrében. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok III. (pp. 729-737). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1962). Segíts az orvosnak, így ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 114-133). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Levendel L. (1962). Személyiségvizsgálatok tüdőgümőkóros betegeken Rorschach-próba segítségével. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IV. (pp. 605-614). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1962). A Rorschach-táblák felszólító jellegének bizonyítása. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IV. (pp. 615-622). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1963). Segíts az orvosnak, ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 129-146). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelényi M., & Marton L. (1963). Szívneurotikus gyermekek személyiségvizsgálata a klinikum és a Rorschach-próba alapján. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok V. (pp. 485-500). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1963). A Rorschach-próba válaszainak szerkezete és a személyiség felbomlásával járó kórformák differenciál-diagnosztikája. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok V. (pp. 683-694). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kleininger O. (1964). Rorschach-vizsgálatok oligofréneknél. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok VI. (pp. 449-457). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1965). Segíts az orvosnak, ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 129-146). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1965). Újabb személyiségdimenziók a Rorschach-próbában: a testvázlat. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok VIII. (pp. 609-620). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1966). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1966). Az alkoholista személyiségszerkezet megmutatkozása a Rorschach-próbában. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IX. (pp. 639-658). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes L., & Levendel L. (1966). Tuberkulotikus alkoholista betegek Rorschach-vizsgálata. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IX. (pp. 435-447). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hornné Erős A., Bóna Gy., & S. Tarkovács Á. (1967). Adatok a hospitalizáció káros hatásáról Rorschach-jegyzőkönyvek alapján. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok X. (pp. 809-814). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth L. G. (1967). A személyiség komplex vizsgálatának módszerei. Egyéb ellenőrző komplex vizsgálatok. Kontrollvizsgálat Rorschach-teszttel. In Horváth L. G. (szerk.), Új módszer a személyiség megismerésére (pp. 101-102). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelényi M., & Marton L. (1967). Fiatalkori hipertoniával együtt járó pszichodinamizmusok. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok X. (pp. 591-599). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moussong-Kovács E. (1967). Érzékelés. A Rorschach-vizsgálat. In Moussong-Kovács E. & Böszörményi Z., Orvosi pszichológia (pp. 129-153). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Zs. (1968). A percepciós elhárítás egy fajtája Rorschach-válaszokban. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok XI. (pp. 701-709). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1968). A különleges reakciók a Rorschach-próbában. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok XI. (pp. 677-700). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth L. G. (1971). A személyiség komplex vizsgálatának módszerei. Egyéb ellenőrző komplex vizsgálatok. Kontrollvizsgálat Rorschach-teszttel. In Horváth L. G. (szerk.), Új módszer a személyiség megismerésére (pp. 101-102). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1972). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levendel L., & Mezei Á. (1972). A Rorschach-teszt alkalmazása az alkoholisták személyiségvizsgálatában. In Levendel L., & Mezei Á. Az alkoholista beteg személyisége (pp. 137-145). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1972). A szociopátiás és a neurotikus személyiségfejlődés elkülönítése Rorschach-próbával és önismereti vizsgálattal. In Lénárd F. (szerk.). Környezet és tevékenység. Pszichológiai tanulmányok XIII. (pp. 563-570). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aczél A.B., & Kónya O. (1975). A neurotikus személyiségfejlődés néhány korai jele a Rorschach-tesztben. In Göllesz V. (szerk.), A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve 8. (pp. 481-484). Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergmann E. (1975). Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzőköny összehasonlítása alapján. In Lénárd F. (szerk.). Ifjúság és pszichológia. Pszichológiai tanulmányok XIV. (pp. 599-610). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1977). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáspárné Zauner É. (1978). Mondásválasztás és két klasszikus teszt: a Rorschach és a TAT együttes alkalmazásának eredményei. In Gáspárné Zauner É., Mondásválasztás (pp. 160-167). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1981). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági M. (1981). A művész személyisége. (A Rorschach-teszt alkalmazása művészek pszichológiai vizsgálatára. Különböző festőművészeti kifejezésmódok és alkotóik személyiségjellemzőinek összefüggései.) In Sági M., Esztétikum és személyiség. Vizsgálatok a művészetpszichológia köréből (pp. 100-120). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági M. (1981). A Rorschach-teszt eredményei. Összegezés. In Sági M., Művelődés és személyiség (pp. 71-125). Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1984). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1987). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ben-Menachem, M. (1991). Rorschach és a projekciós tesztek. In Ben-Menachem, M., Pszi- cho-tükör (pp. 188-189). Budapest: Courier Rt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (1992). "Majd eljön értem a halott…" - József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról. In Horváth I., & Tverdota Gy. (szerk), Az ismeretlen József Attila (pp. 65-115). Budapest: Balassi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binét Á. (1992). Gyermek-Rorschach (A gyermek Rorschach-vizsgálat diagnosztikai funkciója). In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 80-96). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faragó K. (ford.) (1992). A Cassiérs-féle szimbolikus elaborációs index (SZEI) (A Rorschach szimbolikus szintjének elemzése). In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 56-79). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). A pszichopátia pszichodiagnosztikája. In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 31-55). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). A Rorschach-vizsgálat választásos technikával (Rorschach-vizsgálat választással). In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 7-10). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). A szkizofrénia prognosztikai indexe. In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 25-30). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). Komplex válaszok indulati jelentéstöbblete. In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 11-24). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Szakács F. (1993). Klinikai Pszichológia az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. In Kárpáti M., & Kuncz E. (szerk.), Az OPNI 125 éves (pp. 33-46). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedi M. (1993). A klinikai (psychiatriai) psychologia szerepe a psychiatriai gyakorlatban. Rorschach-teszt. In Magyar I. (szerk), Psychiatria (pp. 356-358). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I., & Kalas Zs. (1999). Egy pszichodráma-csoport kapcsolati dinamikája video- és Közös Rorschach-felvétel alapján. In Vikár A., & Sáfrán Zs. (szerk.), A pszichodráma csoport (pp. 187-191). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2001). Közös Rorschach-vizsgálat pszichodráma csoportokban. In Zseni A. (szerk.), Ligetünk. Pszichodráma a gyakorlatban VI. (pp. 106-119). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virág T. (2001). Holocaust túlélők Rorschach mutatóinak vizsgálata. In Virág T., “Mély kútba tekinték…". Válogatott Tanulmányok (pp. 184-194). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2002). Bevezetés. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 9-20). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2002). A tudattalan összejátszástól az együtt fejlődésig. Kollúzió-koevolúció: Jürg Willi párdinamikai koncepciója. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 34-52). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2002). A KRV hazai adaptációja. A matematikai statisztikai eredmények elemzése. Sine morbo, diszfunkcionális és klinikai minták összehasonlítása. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 126-166). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Kóta H. & Safir E. (2002). Közös Rorschach Vizsgálat: felvétel, jelölés, interaktometriai elemzés. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 99-118). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Oláh E., & Zolnai E. (2002). Történeti és módszertani áttekintés a Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazásáról a gyakorlatban és a kutatásban. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 53-68). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics T.Zs. (2002). A KRV hazai alkalmazása. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 69-87). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Tóth K. (2002). Házasulandók, valamint jól működő, tartós párkapcsolatban élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a KRV-ban. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 186-206). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T. (2002). A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 313-331). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T. (2002). Önveszélyeztetett pár interperszonális kapcsolatának elemzése. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 332-350). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T., & Kulcsár É. (2002). Funkcionális meddőségben szenvedő nők és házastársuk kapcsolatának dinamikája. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 263-266). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bányai É. A., & Szili I. (2002). Alkoholisták és házastársaik Közös Rorschach Vizsgálata. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 351-360). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deckner E. (2002). Gyermekelhelyezési perben álló párok együttműködési sajátosságainak elemzése egyéni és közös Rorschach vizsgálat útján. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 244-262). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endreffy J. (2002). Anorexiás gyermekek és édesanyjuk interakciós mintázatának vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat útján. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 371-386). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2002). Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma-csoportokban. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 229-243). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatvani A. (2002). Ibsen Solness építőmester című drámájának értelmezése a Közös Rorschach Vizsgálat segítségével. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 395-402). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaszás G. (2002). A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazása szomatoform (szomatizá- ciós és konverziós) zavarban szenvedő betegek és partnereik interakciómintáinak felderítésére. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 269-283). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meleg O. (2002). Testvéri és baráti kapcsolatok összehasonlító vizsgálata a Közös Rorschach útján. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 207-228). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh E., & Zolnai E. (2002). Erőviszonyok, avagy egy párkapcsolat anatómiája - Strindberg Haláltánc című drámájának elemzése. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 389-394). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruskó Gy. (2002). A KRV alkalmazásának kezdeti tapasztalatai magyar családoknál. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 88-96). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salgó F. (2002). A KRV hazai adaptációja, az alapvizsgálat interaktometriai és matematikai statisztikai feldolgozása. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 119-125). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárai T. (2002). Alkoholisták és partnereik párkapcsolati kommunikációs jellegzetességei. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 361-370). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szili I. (2002). A megküzdés kognitív tényezőinek hatása a kommunikációs viselkedésre depreszsziós betegeknél és családtagjaiknál. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 305-312). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán R. (2002). KRV alkalmazása nem klinikai helyzetben: az interakciós szinkronitás és a raport vizsgálat. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 169-177). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga E., & Szili I. (2002). Depressziósok párkapcsolati interakciójának jellemzői: önkéntes, önalávető kapcsolati fogság. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 284-304). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga K., Józsa E., & Urbán R. (2002). A KRV alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia vizsgálatára. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 178-185). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havas H. (2003). Kitöltöm a Rorschach-tesztet. In Havas H., Gaszner és Rihmer főorvos elmeosztálya (pp. 260-267). Pécs: Alexandra Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). A tekintet sorsa a pszichoanalízisben. In Erdélyi I., Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink (pp. 33-44). Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). A pszichodráma hatásmechanizmusa: Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma csoportokban. In Erdélyi I., Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink (pp. 125-148). Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). Az érintés és tekintet az interakcióban, az autokontaktus. In Erdélyi I., Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink (pp. 21-33). Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Erdélyi I. (2006). Processzometria alkalmazása esetelemzések tükrében. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics Zs. (2006). A pár- és családrendszer vizsgálatának dimenziói. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics Zs. (2006). Az interakciókutatás kérdései. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics Zs. (2006). Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Vetier A., Csákvári Zs., Kiss D. R., Vargha A., & Bánsági P. (2006). Processzometria: interakciós folyamatelemező eljárás a Közös Rorschach próbában. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., & Bagdy E. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat elméleti megalapozása. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., & Bagdy E. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat hazai alkalmazásának története. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., & Bagdy E. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat története. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bagdy E., & Máth J. (2006). Interakcióelemzés: a Közös Rorschach Vizsgálat jelölési rendszereinek fejlődése. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bagdy E., Máth J., Vargha A., & Tóth A. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat integrált jelölési rendszere. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bagdy E., & Tóth A. (2006). Vizsgálatok a KRV integrált jelölési rendszerével. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2007). Kapcsolatdinamikai folyamat-elemzés processzometriával sine morbo és klinikai esetekben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 122-139). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende Zs., Radnai T., Habis M., & Mirnics Zs. (2007). Anya-gyermek interakciók két korcsoportnál a Közös Rorschach vizsgálatban. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 75-87). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beretvás A., Mirnics Zs., & Máth J. (2007). Férfiak és nők manifeszt és látens önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 200-214). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csákvári Zs., Bagdy E., & Vargha A. (2007). Személyiség és párkapcsolati interakciós jellegzetességek összefüggései. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 88-103). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csík A., Tauzin T. M., & Bagdy E. (2007). A mosoly és nevetés átfogó vizsgálata páros illetve csoportos helyzetben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 234-248). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darnyik A., Márián R., Szabó B., & Mirnics Zs. (2007). Nemi szerepek vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 185-199). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I., & Sánta B. (2007). Fivérek, nővérek - a külön nemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 271-286). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgácsné Hornyák Á., Bagdy E., & Vargha A. (2007). A Rorschach VII. tábla felszólító jellegének validitásvizsgálata. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 30-52). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss D., Bagdy E., & Vargha A. (2007). Kolluzív viszonyminták és kapcsolati folyamatdinamika feltárása Közös Rorschach Vizsgálattal. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 104-121). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kósáné-Koppányi É., & Mirnics Zs. (2007). Az anya-gyermek kötődés és kommunikáció vizsgálata. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 167-184). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mező-Mészáros I., Erdélyi-Szabó H., Bagdy E., Pászthy B., & Mirnics Zs. (2007). Anorexiás családok működési jellegzetességei és változásuk családterápia nyomán. In Bagdy E., Mirnics Zs., &Vargha A. (szerk), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 395-413). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz., & Nick Sz. (2007). Kötődési stílus és párkapcsolati interakciók. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 156-166). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K. és mtsai. (2007). A Közös Rorschach vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizsgálat. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 414-444). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Kovács G., Zolna M., Bajor A., & Sztankovjánszky Sz. (2007). Vezetői személyiség és vezetői szerep: személyiségjegyek és kommunikáció összefüggései munkahelyi teamekben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 462-475). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tauzin T. M., Csík A., & Bagdy E. (2007). Mosoly és nevetés típusok, valamint ezek szerepe a személyközi interakcióban. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 215-233). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vetier A., & Vargha A. (2007). A felnőtt kötődési stílus és kommunikációs mintázat összefüggése. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 140-155). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., & Kapusi Gy. (2007). Az iskolázottság tükröződése a Rorschach-tesztben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 10-29). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weisz K. (2007). Az extraverzió jelentéstartalma - hasonlóságok és különbségek a Big Five és a Rorschach-vizsgálat között. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 53-72). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi-Szabó H., Mező-Mészáros I., Bagdy E., Pászthy B., & Mirnics Zs. (2008). Az anorexia nervosa családi dinamikájának alakulása esetismertetés tükrében. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyénpár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 373-394). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herskovits M. (2008): Néhány szempont a Rorschach próba felhasználásához a pályaválasztási tanácsadásban (pp. 291-295). Tematikus vitaanyagok műhelykötete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). A borderline személyiségszerveződési szint Kernberg által leírt jellemzőinek Rorschach jegyei és értelmezésük. In Kuritárné Sz. I., Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 345-350). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). A tárgykapcsolatok fejlődési dimenzióit vizsgáló skálák. In Kuritárné Sz. I., Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 350-356). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). Lerner: Primitív elhárítások skálája. In Kuritárné Sz. I., Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 356-361). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). Rorschach próba. In Kuritárné Sz. I. (szerk.), Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 343-345). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuszing G. (2009). Az igazságügyi pszichológus szakértők gyakorlata családon belüli erőszak eseteiben. Rorschach-teszt. In Wirth J. (szerk.), Rendszerbe zárva. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és gyerekek elleni férfierőszak jelenségét ma Magyarországon? (pp. 88-92). Budapest: NANE Egyesület - PATENT.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2011). Többváltozós statisztikai módszerek a Rorschach-kutatások szolgálatában. In Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., & Vargha A. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (pp. 728-748). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs. (2011). Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. In Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., & Vargha A. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja, Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (pp. 174-200). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., & Császár-Nagy N. (2013). A személy nemének hatása a Rorschach-teszt vulger válaszaira. In Ittzés G. (szerk.), Cura mentis - salus populi: mentálhigiéné a társadalom szolgálatában: ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára (pp. 461-475). Budapest: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrejkovics M. (2018). A trauma és a disszociáció Rorschach-jegyei. In Kuritárné Sz. I., Molnár J., & Nagy A. (szerk.), Trauma-eredetű disszociáció: elmélet és terápia (pp. 249-268). Budapest: Oriold Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1940). A Rorschach-vizsgálat klinikai alkalmazása. A Piotrowski-féle jegyek differenciáldiagnosztikai értéke. Magyar Pszichológiai Szemle, 13(1-4), 67-85.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1941). Babits Mihály személyiségrajza a Rorschach-felvétel alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 14(3-4), 147-150.

 • Mérei F. (1947). A Rorschach-táblák felszólító jellege. Magyar Pszichológiai Szemle, 16(3-4), 115-125.

 • Kiss-Vámosi J. (1961). A Rorschach-vizsgálat organikus szindrómára utaló jegyei értékelhetőségét alátámasztó esetünk. Magyar Pszichológiai Szemle, 18(2), 220-221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pertorini R., & Kleininger O. (1962). Adatok a Rorschach teszt klinikai használatának kérdéséhez. Ideggyógyászati Szemle, 15(1), 10-16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő B. (1966). A Rorschach-teszt kutatási irányzatai, viszonyítási rendszerünk alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 23(1-2), 134-145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő B. (1968). Projekció, alakítás és diszkurzivitás problémája a Rorschach-teszt viszonylatában. Magyar Pszichológiai Szemle, 25(4), 606-619.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács F. (1968). Szociabilitás-mutatók projektív tesztekben. Magyar Pszichológiai Szemle, 25(4), 564-578.

 • Kleininger O., Gál J., Hidasi J., & Rusz S. (1969). Az intermittáló vertebrobasilaris szindróma pszichés manifesztációi a Rorschach-próbában. Magyar Pszichológiai Szemle, 26(3-4), 520-525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő B. (1969). A Rorschach-teszt választartalmainak rendszerezése. Ideggyógyászati Szemle, 22(4), 153-165.

 • Bergmann E. (1970). Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzőkönyv összehasonlítása alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 27(1), 72-77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kleininger O. (1970). Parkinson-szindrómás betegek Rorschach-vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 27(1), 90-98.

 • Mezei Á., & Levendel L. (1970). Rorschach-próbával diagnosztizált test-vázlat-zavar prognosztikai értéke krónikus betegeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 27(1), 78-89.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levendel L., Mezei É., Erdély É., & Litvai G. (1973). Tüdőrákos betegek személyiségvizsgálata a Rorschach-próbával. Magyar Pszichológiai Szemle, 30(3), 415-425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Lipták T. (1974). A „diszkrimináló skála-módszer", és alkalmazása a szenzitivitásparanoiditás diagnosztikájában. Magyar Pszichológiai Szemle, 31(4), 403-421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1975). Az elaborációs mutatók a Rorschach-próbában. Magyar Pszichológiai Szemle, 32(2), 169-185.

 • Borgos Gy. (1979). Felsőszintű vezetők vizsgálata Rorschach-teszttel. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4), 361-374.

 • Paneth G. (1981). Rorschach B-válaszok, a felettes-én és a rubrotalamikus rendszer. Egy neuropszichológiai teória vázlata. Magyar Pszichológiai Szemle, 38(6), 541-550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valkai Zs., & Vargha A. (1984). Az alkoholizmus Rorschach-jegyei nőknél. Pszichológia, 4(1), 67-95.

 • Valkai Zs., & Vargha A. (1985). Az alkoholizmus Rorschach-jegyei: Különbségek és egyezések a két nem között. Pszichológia, 5(2), 251-268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (1988). Jogos-e többszempontos varianciaanalízist alkalmazni dichotóm függő változók esetén? Pszichológia, 8, 409-446.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T. (1990). A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata a Közös Rorschach módszerével. Ideggyógyászati Szemle, 43(2), 59-77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geiger Á., & Berghammer R. (1992). Családi Rorschach-vizsgálatok elhízott gyerekek családjával. Magyar Pszichológiai Szemle, 48-49(1-2), 99-106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerő Zs. (1992). Gondolatok a Mérei Ferenc által körvonalazott elaboráció fogalomhoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 48-49(1-2), 18-30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deckner E. (1995). Házaspárok együttműködési sajátosságainak elemzése egyéni és közös Rorschach vizsgálat alkalmazásával. Acta Psychologica Debrecina, 18, 31-44.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (1999). A Közös Rorschach Teszt (KRT) mint a pár és család kapcsolati dinamikájának és interakciós jellegzetességeinek vizsgáló eszköze. Psychiatria Hungarica, 14(6), 715-725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szili I., & Varga G. (2003). Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetessége. Psychiatria Hungarica, 18(1), Suppl. 62-69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2004). A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén folyó egészségpszichológiai kutatások. Alkalmazott Pszichológia, 6(3), 78-84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Zs. (2004). A párkapcsolati dinamika változása az első gyermek születésével. Alkalmazott Pszkhológia, 6(3), 20-39.

 • Mirnics Zs. (2004). A KRV munkapszichológiai alkalmazása. KRE BTK Pszichológiai Intézet szakmai műhelye (KRV műhely).

 • T. Mirnics Zs. (2004). Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Alkalmazott Pszichológia, 6(4), 93-120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2005). A diádikus interakció kutatásának világa. Psychiatria Hungarica, 20(2), 60-70.

 • Bagdy E. (2005). Diagnosztikai dimenziók a pár- és családrendszerek megismeréséhez. Psychiatria Hungarica, 20(2), 71-83.

 • Bagdy E., & Pap, J. (2005). Gondolatok a nevetésről. Psychiatria Hungarica, 19(5), 390-418.

 • Bakó T., & Kulcsár É. (2005): Funkcionális meddő házaspárok kapcsolati kollúziójának vizsgálata Közös Rorschach teszttel. Psychiatria Hungarica, 20(2), 115-125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2005). A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakción keresztül pszichodráma csoportokban. Psychiatria Hungarica, 20(2), 95-111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár G. (2005). Önérvényesítő kommunikáció a családban. Kinek a szava dönt? Psychiatria Hungarica, 20(2), 84-94.

 • Szili I., & György S. (2005). Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában. Psychiatria Hungarica, 20(2), 126-140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics T.Zs., Szili I., & Kovács D. (2005). A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban. Psychiatria Hungarica, 20(2), 141-155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga G., Mirnics Zs., Kovács D., & Szili I. (2005). Interakciós minták öngyilkosságot megkísérelt férfiaknál és nőknél. Psychiatria Hungarica, 20(6), 442-455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., & Kapusi Gy. (2006). Az iskolázottság tükröződése a Rorschach-tesztben. Alkalmazott Pszichológia, 8(2), 141-165.

 • Kovács G., & Zolna M. (2007). A Facet5 személyiségdimenziók és a kommunikációs jellemzők közti kapcsolat vizsgálata munkacsoportokban. Studia Caroliensia, 8(3), 33-56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Majoross K. (2008). Versenytáncosok partnerkapcsolatának elemzése közös Rorschach vizsgálattal. Alkalmazott Pszichológia, 10(3-4), 125-143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth-Vajna R., Vargha A., & Császár N. (2013). A Rorschach-teszt szexuális válaszainak változása az elmúlt 40 év során. Alkalmazott Pszichológia, 13(4), 7-21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., Császár-Nagy N., & Bagdy E. (2014). Az életkor és az iskolázottság hatása a Rorschachteszt vulger mutatóira és egyedi vulger válaszaira. Psychologia Hungarica Caroliensis, 2(2), 75-95.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó P., Bagdy E., Szili I., Mirnics Zs., Heinz O., Inkret B., és mtsai (2015). A Rorschach-teszt alkalmassága egy tehetségfejlesztő program hatásvizsgálatában. Psychologia Hungarica Caroliensis, 3(1), 47-66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner Á. (1969). Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal (Lymphogen encephalopathiás betegek esetében). Doktori értekezés. Szeged: József Attila Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (1972). A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági M. (1973). Vizsgálatok a zenei és képzőművészeti nyelv összefüggéseiről és pszichológiai vonatkozásairól. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1978). Tudományos eredmények: többszempontú szociometria; kísérleti szociálpszichológia; „A Rorschach-próba" c. tudományos munkásság tézisszerű összefoglalása. Akadémiai doktori értekezés. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hodász M Zs. (1983). Pedagógusok személyiségvizsgálata Rorschach-teszt alapján. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaszás G. (1988). Párkapcsolati diagnosztika közös Rorschach próbával. Doktori értekezés. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargáné Deckner E. (1992). Diszfunkcionáló párok együttműködési sajátosságainak elemzése KözösRorschach vizsgálat alkalmazásával. Doktori értekezés. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri Á. (1996). A Rorschach táblák felszólító jellegének alkalmazása életútelemzésre. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). Terek - kapcsolatok - reprezentációk. Habilitációs disszertáció tanulmánygyűjtemény. Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin L. (2004). Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Máth J. (2004). Kvalitatív pszichológiai folyamatok elemzése. Habilitációs disszertáció. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • Kádár G. (2005). Onérvényesítő kommunikáció a családban. Doktori disszertáció. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • Hatvani A. (2006). Dráma-dialógusok kommunikáció-lélektani elemzés tükrében. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • Szili I. (2010). Öngyilkosságot megkísérlők interakciódinamikája és megküzdési stratégiái. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csörsz I. (2011). Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békés I. (1979). A testkép tükröződése a Rorschach-tesztben: Mozgássérült és normál gyermekcsoport összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iklódi P. (1982). Rorschach vizsgálat 6-10 éves gyermekeknél. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Péter E. (1987). Magas művészeti beállítottságú csoportok - matematikusok és művészek - összehasonlító vizsgálata a Rorschach-próba alapján. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajszi E. (1987). Reflexiók (A Rorschach B-válaszok és az empátia). Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Ruskó Gy. (1987). Családdinamikai elemzés lehetőségei a „Közös Rorschach Vizsgálattal". Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh E., & Zolnai E. (1991). Kommunikációs csapdák elemzése Strindberg Haláltánc című drámájában a KRV kódrendszer segítségével. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.