View More View Less
 • 1 Pszichoszomatikus Ambulancia
 • 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Tarcsay I. (1940). Pszichodiagnosztika: a Rorschach-vizsgálat és klinikai alkalmazása. Budapest: Eggenberger-féle Könyvkereskedés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1944). Grundriss der Psychodiagnostik: eine praktische Einführung in die Rorschach-Methode und ihre klinische Anwendung. Zürich: Rascher.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely B. (1947). Teoria y practica del psicodiagnostico de Rorschach. Buenos Aires: El Ateneo.

 • Berencz J. (1961). Szempontok Rorschach formaértelmezési kísérletének megítéléséhez. Miskolc: Borsod M. Ny.

 • Szakács F. (1964). A pszichotikus regresszió skálája. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Szakács F. (1964). Realitás index a Rorschach-próbában. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F., & Szakács F. (1965). A konformizmus mutatója a Rorschach próbában. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F. (1966). A Rorschach próba I. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Horváth L. G. (1967). Új módszer a személyiség megismerésére. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Mérei F. (1967). A Rorschach próba II. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F. (1968). A Rorschach próba III. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F. (1969). A Rorschach próba IV. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Bagdy E., & Mérei F. (1970). Táblázatok és skálák a Rorschach próba alkalmazásához. Továbbképző kiadvány. Intaháza: Vademecum 24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bohm, E. (1970). Pszichodiagnosztikai kézikönyv. Segédtáblázatok a Rorschach-teszthez. Bern: Hans Huber.

 • Mérei F. (1971). A Rorschach próba V. Kézirat. Budapest: Országos Ideg- és Elmegyógyintézet.

 • Mérei F., & Cs. Bagdy E. (1973). Táblázatok és skálák a Rorschach-próba alkalmazásához. Intaháza: Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F., & Szakács F. (1974). A klinikai pszichológia gyakorlata. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Mérei F., & Szakács F. (1974). Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Kulcsár Zs. & Komlósi A. (1977). Az érzékelés személyiséglélektani kérdései. Budapest: TIT Pszichológiai Választmánya.

 • Mérei F. (1979). A Rorschach próba. Egységes egyetemi jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Sági M. (1980). Művelődés és személyiség. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.

 • Császár Gy., & Juhász E. (1981). A gastrointestinalis rendszer két megbetegedésének (ulcus, colitis) pszichológiai vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban, 41. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popper P. (1981). Rorschach-szótár. A Rorschach-teszt gyakorlati kézikönyve. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

 • Sági M. (1981). Esztétikum és személyiség. Vizsgálatok a művészetpszichológia köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Mérei F. (1983). A Rorschach próba. Egységes egyetemi jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Popper P. (1985). Rorschach-szótár: A Rorschach teszt gyakorlati kézikönyve. M. Vázsonyi Ibolya hagyatéka alapján összeállította Dr. Popper Péter. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Binét Á., & Klaniczay S. (szerk.) (1986). A gyermek Rorschach vizsgálat diagnosztikai funkciója. Specifikus és aspecifikus gyógyító tényezők a dinamikus gyermekpszichoterápiában. Krízis-intervenció serdülőnél. Budapest: MPT Pszichoterápiás szekció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illyés Gyné. (1987). József Attila utolsó hónapjairól. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

 • Mérei F. (1988). A Rorschach -próba. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Vargha A. (1989). A magyar Rorschach standard táblázatai. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Vargha A. (1989). A nem, az életkor, az iskolázottság és a diagnózis hatása az egyes Rorschach-jegyekre: egy átfogó empirikus Rorschach vizsgálat eredményei. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1990). A Rorschach próba. Egységes egyetemi jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Kulcsár Zs. (1991). Személyiségdiagnosztikai gyakorlatok (esetelemzések). Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Mérei F., & Szakács F. (szerk.) (1992). Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth-Vajna R., Vargha A., Császár N., & Buda B. (1994). Szexuális viselkedés: jelenségek és zavarok – társadalmi és orvosi dilemmák. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1996). A Rorschach-próba. Egységes jegyzet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Bordás S., & Hunčík P. (1999). FER. Feszültség-előrejelző rendszer. Dunaszerdahely-Pozsony: Nap Kiadó - Márai Sándor Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (szerk.) (2002). Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (2002). A Rorschach-próba. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Rorschach kiskönyv. Hallgatói segédlet KGRE BTK Pszichológia szakos hallgatók részére (2003). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Safir E. (szerk.) (2004). Klinikai pszichológiai esettanulmányok. Budapest: Animula Kiadó.

 • Bagdy E. (2005). Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak (kommunikáció-pszichológiai kutatások alapján). Tanfolyamjegyzet. Budapest: ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar Pszichológiai Intézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.) (2006). Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2007). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.) (2008). Egyén-pár-család. Tanulmányok a pszichodiag-nosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab M. (szerk.) (2008). Segédlet a Rorschach teszthez I. Alapfogalmak és definíciók. Budapest: Ani-mula Kiadó.

 • Jakab M. (szerk.) (2008). Segédlet a Rorschach teszthez II. A jelölések összesítése és értelmezése. Budapest: Animula Kiadó.

 • Jakab M. (szerk.) (2008). Segédlet a Rorschach teszthez III. Skálák, konstellációk, diagnózis. Budapest: Animula Kiadó.

 • Mirnics Zs., Bajor A., & Sztankovjánszky Sz. (2011). A közös Rorschach vizsgálat. Budapest: Flaccus Kiadó.

 • Német B. K. (szerk.) (2012). Rorschach teszt: jegyzet Mérei Ferenc: Rorschach próba I-V. kötete alapján. Budapest: Német B. K.

 • Molnár F., Vámos B., Lázár E., Rácz Zs., Décsey D., & Csizmár O. (2014). A Rorschach-teszt új, hazai standardja. Segédkönyv. Szeged: Molnár Ferenc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csigó K. (2018). A Rorschach-teszt klinikai alkalmazása. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Searls, D. (2018). Rorschach. A tintafoltteszt és az észlelés rejtélyei. Budapest: HVG Könyvek.

 • Mátrai L. (1943). Fejlődéslélektani adatok a Wartegg-, Rorschach- és Szondi-próbánál. In Mátrai L., Jellemtan. Karakterológia (pp. 108-130). Budapest: Országos Közoktatási Tanács.

  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1956). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moussong-Kovács E. (1958). Elektroenkephalografiás és Rorschach vizsgálatok halmozott elektroshock kezeléssel kapcsolatban. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok I . (pp. 319-326). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1959). Segíts az orvosnak, így ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I. Lelki élet, lelki bajok (pp. 114-133). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebermann L. P. (1959). A Rorschach-teszt grafikus ábrázolási módszere. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok II. (pp. 629-638). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á. (1959). A Rorschach-próba rendszeres továbbfejlesztése. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok II. (pp. 601-612). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1960). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1960). Segíts az orvosnak, így ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 114-133). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berencz J. (1961). Szempontok Rorschach formaértelmezési kísérleteinek megítéléséhez. In Bakos J. (szerk.), Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve VII. (pp. 63-66). Eger: Pedagógiai Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1961). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlas z (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mártonné Vázsonyi I. (1961). Az intelligencia-szerkezet változásai ismeretszerzés hatására a Ror- schach-próba tükrében. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok III. (pp. 729-737). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1962). Segíts az orvosnak, így ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 114-133). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Levendel L. (1962). Személyiségvizsgálatok tüdőgümőkóros betegeken Rorschach-próba segítségével. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IV. (pp. 605-614). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1962). A Rorschach-táblák felszólító jellegének bizonyítása. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IV. (pp. 615-622). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1963). Segíts az orvosnak, ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 129-146). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelényi M., & Marton L. (1963). Szívneurotikus gyermekek személyiségvizsgálata a klinikum és a Rorschach-próba alapján. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok V. (pp. 485-500). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1963). A Rorschach-próba válaszainak szerkezete és a személyiség felbomlásával járó kórformák differenciál-diagnosztikája. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok V. (pp. 683-694). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kleininger O. (1964). Rorschach-vizsgálatok oligofréneknél. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok VI. (pp. 449-457). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi I. (1965). Segíts az orvosnak, ő is jobban segíthet! Mi a Rorschach-vizsgálat? In Hárdi I., Lelki élet, lelki bajok (pp. 129-146). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1965). Újabb személyiségdimenziók a Rorschach-próbában: a testvázlat. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok VIII. (pp. 609-620). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1966). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezei Á., & Mezeiné Erdély É. (1966). Az alkoholista személyiségszerkezet megmutatkozása a Rorschach-próbában. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IX. (pp. 639-658). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes L., & Levendel L. (1966). Tuberkulotikus alkoholista betegek Rorschach-vizsgálata. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok IX. (pp. 435-447). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hornné Erős A., Bóna Gy., & S. Tarkovács Á. (1967). Adatok a hospitalizáció káros hatásáról Rorschach-jegyzőkönyvek alapján. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok X. (pp. 809-814). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth L. G. (1967). A személyiség komplex vizsgálatának módszerei. Egyéb ellenőrző komplex vizsgálatok. Kontrollvizsgálat Rorschach-teszttel. In Horváth L. G. (szerk.), Új módszer a személyiség megismerésére (pp. 101-102). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelényi M., & Marton L. (1967). Fiatalkori hipertoniával együtt járó pszichodinamizmusok. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok X. (pp. 591-599). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moussong-Kovács E. (1967). Érzékelés. A Rorschach-vizsgálat. In Moussong-Kovács E. & Böszörményi Z., Orvosi pszichológia (pp. 129-153). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Zs. (1968). A percepciós elhárítás egy fajtája Rorschach-válaszokban. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok XI. (pp. 701-709). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1968). A különleges reakciók a Rorschach-próbában. In Gegesi Kiss P. (szerk.), Pszichológiai Tanulmányok XI. (pp. 677-700). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth L. G. (1971). A személyiség komplex vizsgálatának módszerei. Egyéb ellenőrző komplex vizsgálatok. Kontrollvizsgálat Rorschach-teszttel. In Horváth L. G. (szerk.), Új módszer a személyiség megismerésére (pp. 101-102). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1972). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levendel L., & Mezei Á. (1972). A Rorschach-teszt alkalmazása az alkoholisták személyiségvizsgálatában. In Levendel L., & Mezei Á. Az alkoholista beteg személyisége (pp. 137-145). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1972). A szociopátiás és a neurotikus személyiségfejlődés elkülönítése Rorschach-próbával és önismereti vizsgálattal. In Lénárd F. (szerk.). Környezet és tevékenység. Pszichológiai tanulmányok XIII. (pp. 563-570). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aczél A.B., & Kónya O. (1975). A neurotikus személyiségfejlődés néhány korai jele a Rorschach-tesztben. In Göllesz V. (szerk.), A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve 8. (pp. 481-484). Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergmann E. (1975). Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzőköny összehasonlítása alapján. In Lénárd F. (szerk.). Ifjúság és pszichológia. Pszichológiai tanulmányok XIV. (pp. 599-610). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1977). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáspárné Zauner É. (1978). Mondásválasztás és két klasszikus teszt: a Rorschach és a TAT együttes alkalmazásának eredményei. In Gáspárné Zauner É., Mondásválasztás (pp. 160-167). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1981). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági M. (1981). A művész személyisége. (A Rorschach-teszt alkalmazása művészek pszichológiai vizsgálatára. Különböző festőművészeti kifejezésmódok és alkotóik személyiségjellemzőinek összefüggései.) In Sági M., Esztétikum és személyiség. Vizsgálatok a művészetpszichológia köréből (pp. 100-120). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági M. (1981). A Rorschach-teszt eredményei. Összegezés. In Sági M., Művelődés és személyiség (pp. 71-125). Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1984). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geréb Gy. (1987). Kísérleti módszerek és eszközök. A Rorschach-próba táblái. In Geréb Gy., Pszichológiai atlasz (pp. 210-215). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ben-Menachem, M. (1991). Rorschach és a projekciós tesztek. In Ben-Menachem, M., Pszi- cho-tükör (pp. 188-189). Budapest: Courier Rt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (1992). "Majd eljön értem a halott…" - József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról. In Horváth I., & Tverdota Gy. (szerk), Az ismeretlen József Attila (pp. 65-115). Budapest: Balassi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binét Á. (1992). Gyermek-Rorschach (A gyermek Rorschach-vizsgálat diagnosztikai funkciója). In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 80-96). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faragó K. (ford.) (1992). A Cassiérs-féle szimbolikus elaborációs index (SZEI) (A Rorschach szimbolikus szintjének elemzése). In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 56-79). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). A pszichopátia pszichodiagnosztikája. In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 31-55). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). A Rorschach-vizsgálat választásos technikával (Rorschach-vizsgálat választással). In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 7-10). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). A szkizofrénia prognosztikai indexe. In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 25-30). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1992). Komplex válaszok indulati jelentéstöbblete. In Mérei F., & Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek 3. rész (pp. 11-24). Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Szakács F. (1993). Klinikai Pszichológia az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. In Kárpáti M., & Kuncz E. (szerk.), Az OPNI 125 éves (pp. 33-46). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedi M. (1993). A klinikai (psychiatriai) psychologia szerepe a psychiatriai gyakorlatban. Rorschach-teszt. In Magyar I. (szerk), Psychiatria (pp. 356-358). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I., & Kalas Zs. (1999). Egy pszichodráma-csoport kapcsolati dinamikája video- és Közös Rorschach-felvétel alapján. In Vikár A., & Sáfrán Zs. (szerk.), A pszichodráma csoport (pp. 187-191). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2001). Közös Rorschach-vizsgálat pszichodráma csoportokban. In Zseni A. (szerk.), Ligetünk. Pszichodráma a gyakorlatban VI. (pp. 106-119). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virág T. (2001). Holocaust túlélők Rorschach mutatóinak vizsgálata. In Virág T., “Mély kútba tekinték…". Válogatott Tanulmányok (pp. 184-194). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2002). Bevezetés. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 9-20). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2002). A tudattalan összejátszástól az együtt fejlődésig. Kollúzió-koevolúció: Jürg Willi párdinamikai koncepciója. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 34-52). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2002). A KRV hazai adaptációja. A matematikai statisztikai eredmények elemzése. Sine morbo, diszfunkcionális és klinikai minták összehasonlítása. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 126-166). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Kóta H. & Safir E. (2002). Közös Rorschach Vizsgálat: felvétel, jelölés, interaktometriai elemzés. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 99-118). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Oláh E., & Zolnai E. (2002). Történeti és módszertani áttekintés a Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazásáról a gyakorlatban és a kutatásban. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 53-68). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics T.Zs. (2002). A KRV hazai alkalmazása. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 69-87). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Tóth K. (2002). Házasulandók, valamint jól működő, tartós párkapcsolatban élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a KRV-ban. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 186-206). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T. (2002). A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 313-331). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T. (2002). Önveszélyeztetett pár interperszonális kapcsolatának elemzése. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 332-350). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T., & Kulcsár É. (2002). Funkcionális meddőségben szenvedő nők és házastársuk kapcsolatának dinamikája. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 263-266). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bányai É. A., & Szili I. (2002). Alkoholisták és házastársaik Közös Rorschach Vizsgálata. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 351-360). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deckner E. (2002). Gyermekelhelyezési perben álló párok együttműködési sajátosságainak elemzése egyéni és közös Rorschach vizsgálat útján. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 244-262). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endreffy J. (2002). Anorexiás gyermekek és édesanyjuk interakciós mintázatának vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat útján. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 371-386). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2002). Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma-csoportokban. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 229-243). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatvani A. (2002). Ibsen Solness építőmester című drámájának értelmezése a Közös Rorschach Vizsgálat segítségével. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 395-402). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaszás G. (2002). A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazása szomatoform (szomatizá- ciós és konverziós) zavarban szenvedő betegek és partnereik interakciómintáinak felderítésére. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 269-283). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meleg O. (2002). Testvéri és baráti kapcsolatok összehasonlító vizsgálata a Közös Rorschach útján. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 207-228). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh E., & Zolnai E. (2002). Erőviszonyok, avagy egy párkapcsolat anatómiája - Strindberg Haláltánc című drámájának elemzése. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 389-394). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruskó Gy. (2002). A KRV alkalmazásának kezdeti tapasztalatai magyar családoknál. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 88-96). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salgó F. (2002). A KRV hazai adaptációja, az alapvizsgálat interaktometriai és matematikai statisztikai feldolgozása. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 119-125). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárai T. (2002). Alkoholisták és partnereik párkapcsolati kommunikációs jellegzetességei. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 361-370). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szili I. (2002). A megküzdés kognitív tényezőinek hatása a kommunikációs viselkedésre depreszsziós betegeknél és családtagjaiknál. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 305-312). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán R. (2002). KRV alkalmazása nem klinikai helyzetben: az interakciós szinkronitás és a raport vizsgálat. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 169-177). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga E., & Szili I. (2002). Depressziósok párkapcsolati interakciójának jellemzői: önkéntes, önalávető kapcsolati fogság. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 284-304). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga K., Józsa E., & Urbán R. (2002). A KRV alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia vizsgálatára. In Bagdy E. (szerk.), Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel (pp. 178-185). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havas H. (2003). Kitöltöm a Rorschach-tesztet. In Havas H., Gaszner és Rihmer főorvos elmeosztálya (pp. 260-267). Pécs: Alexandra Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). A tekintet sorsa a pszichoanalízisben. In Erdélyi I., Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink (pp. 33-44). Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). A pszichodráma hatásmechanizmusa: Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma csoportokban. In Erdélyi I., Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink (pp. 125-148). Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). Az érintés és tekintet az interakcióban, az autokontaktus. In Erdélyi I., Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink (pp. 21-33). Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Erdélyi I. (2006). Processzometria alkalmazása esetelemzések tükrében. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics Zs. (2006). A pár- és családrendszer vizsgálatának dimenziói. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics Zs. (2006). Az interakciókutatás kérdései. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Mirnics Zs. (2006). Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., Vetier A., Csákvári Zs., Kiss D. R., Vargha A., & Bánsági P. (2006). Processzometria: interakciós folyamatelemező eljárás a Közös Rorschach próbában. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., & Bagdy E. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat elméleti megalapozása. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., & Bagdy E. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat hazai alkalmazásának története. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., & Bagdy E. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat története. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bagdy E., & Máth J. (2006). Interakcióelemzés: a Közös Rorschach Vizsgálat jelölési rendszereinek fejlődése. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bagdy E., Máth J., Vargha A., & Tóth A. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat integrált jelölési rendszere. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bagdy E., & Tóth A. (2006). Vizsgálatok a KRV integrált jelölési rendszerével. In Bagdy E., Baktay Z., & Mirnics Zs. (szerk.), Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv. Letöltve: 2019. 10. 25-én: http://webcreator.hu/tankonyv.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2007). Kapcsolatdinamikai folyamat-elemzés processzometriával sine morbo és klinikai esetekben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 122-139). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende Zs., Radnai T., Habis M., & Mirnics Zs. (2007). Anya-gyermek interakciók két korcsoportnál a Közös Rorschach vizsgálatban. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 75-87). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beretvás A., Mirnics Zs., & Máth J. (2007). Férfiak és nők manifeszt és látens önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 200-214). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csákvári Zs., Bagdy E., & Vargha A. (2007). Személyiség és párkapcsolati interakciós jellegzetességek összefüggései. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 88-103). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csík A., Tauzin T. M., & Bagdy E. (2007). A mosoly és nevetés átfogó vizsgálata páros illetve csoportos helyzetben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 234-248). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darnyik A., Márián R., Szabó B., & Mirnics Zs. (2007). Nemi szerepek vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 185-199). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I., & Sánta B. (2007). Fivérek, nővérek - a külön nemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 271-286). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgácsné Hornyák Á., Bagdy E., & Vargha A. (2007). A Rorschach VII. tábla felszólító jellegének validitásvizsgálata. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 30-52). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss D., Bagdy E., & Vargha A. (2007). Kolluzív viszonyminták és kapcsolati folyamatdinamika feltárása Közös Rorschach Vizsgálattal. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 104-121). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kósáné-Koppányi É., & Mirnics Zs. (2007). Az anya-gyermek kötődés és kommunikáció vizsgálata. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 167-184). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mező-Mészáros I., Erdélyi-Szabó H., Bagdy E., Pászthy B., & Mirnics Zs. (2007). Anorexiás családok működési jellegzetességei és változásuk családterápia nyomán. In Bagdy E., Mirnics Zs., &Vargha A. (szerk), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 395-413). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz., & Nick Sz. (2007). Kötődési stílus és párkapcsolati interakciók. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 156-166). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K. és mtsai. (2007). A Közös Rorschach vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizsgálat. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 414-444). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs., Kovács G., Zolna M., Bajor A., & Sztankovjánszky Sz. (2007). Vezetői személyiség és vezetői szerep: személyiségjegyek és kommunikáció összefüggései munkahelyi teamekben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 462-475). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tauzin T. M., Csík A., & Bagdy E. (2007). Mosoly és nevetés típusok, valamint ezek szerepe a személyközi interakcióban. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 215-233). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vetier A., & Vargha A. (2007). A felnőtt kötődési stílus és kommunikációs mintázat összefüggése. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 140-155). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., & Kapusi Gy. (2007). Az iskolázottság tükröződése a Rorschach-tesztben. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 10-29). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weisz K. (2007). Az extraverzió jelentéstartalma - hasonlóságok és különbségek a Big Five és a Rorschach-vizsgálat között. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyén-pár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 53-72). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi-Szabó H., Mező-Mészáros I., Bagdy E., Pászthy B., & Mirnics Zs. (2008). Az anorexia nervosa családi dinamikájának alakulása esetismertetés tükrében. In Bagdy E., Mirnics Zs., & Vargha A. (szerk.), Egyénpár-család: tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből (pp. 373-394). Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herskovits M. (2008): Néhány szempont a Rorschach próba felhasználásához a pályaválasztási tanácsadásban (pp. 291-295). Tematikus vitaanyagok műhelykötete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). A borderline személyiségszerveződési szint Kernberg által leírt jellemzőinek Rorschach jegyei és értelmezésük. In Kuritárné Sz. I., Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 345-350). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). A tárgykapcsolatok fejlődési dimenzióit vizsgáló skálák. In Kuritárné Sz. I., Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 350-356). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). Lerner: Primitív elhárítások skálája. In Kuritárné Sz. I., Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 356-361). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuritárné Sz. I. (2008). Rorschach próba. In Kuritárné Sz. I. (szerk.), Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia (pp. 343-345). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuszing G. (2009). Az igazságügyi pszichológus szakértők gyakorlata családon belüli erőszak eseteiben. Rorschach-teszt. In Wirth J. (szerk.), Rendszerbe zárva. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és gyerekek elleni férfierőszak jelenségét ma Magyarországon? (pp. 88-92). Budapest: NANE Egyesület - PATENT.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2011). Többváltozós statisztikai módszerek a Rorschach-kutatások szolgálatában. In Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., & Vargha A. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (pp. 728-748). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics Zs. (2011). Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. In Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., & Vargha A. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja, Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (pp. 174-200). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., & Császár-Nagy N. (2013). A személy nemének hatása a Rorschach-teszt vulger válaszaira. In Ittzés G. (szerk.), Cura mentis - salus populi: mentálhigiéné a társadalom szolgálatában: ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára (pp. 461-475). Budapest: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrejkovics M. (2018). A trauma és a disszociáció Rorschach-jegyei. In Kuritárné Sz. I., Molnár J., & Nagy A. (szerk.), Trauma-eredetű disszociáció: elmélet és terápia (pp. 249-268). Budapest: Oriold Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1940). A Rorschach-vizsgálat klinikai alkalmazása. A Piotrowski-féle jegyek differenciáldiagnosztikai értéke. Magyar Pszichológiai Szemle, 13(1-4), 67-85.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarcsay I. (1941). Babits Mihály személyiségrajza a Rorschach-felvétel alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 14(3-4), 147-150.

 • Mérei F. (1947). A Rorschach-táblák felszólító jellege. Magyar Pszichológiai Szemle, 16(3-4), 115-125.

 • Kiss-Vámosi J. (1961). A Rorschach-vizsgálat organikus szindrómára utaló jegyei értékelhetőségét alátámasztó esetünk. Magyar Pszichológiai Szemle, 18(2), 220-221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pertorini R., & Kleininger O. (1962). Adatok a Rorschach teszt klinikai használatának kérdéséhez. Ideggyógyászati Szemle, 15(1), 10-16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő B. (1966). A Rorschach-teszt kutatási irányzatai, viszonyítási rendszerünk alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 23(1-2), 134-145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő B. (1968). Projekció, alakítás és diszkurzivitás problémája a Rorschach-teszt viszonylatában. Magyar Pszichológiai Szemle, 25(4), 606-619.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács F. (1968). Szociabilitás-mutatók projektív tesztekben. Magyar Pszichológiai Szemle, 25(4), 564-578.

 • Kleininger O., Gál J., Hidasi J., & Rusz S. (1969). Az intermittáló vertebrobasilaris szindróma pszichés manifesztációi a Rorschach-próbában. Magyar Pszichológiai Szemle, 26(3-4), 520-525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő B. (1969). A Rorschach-teszt választartalmainak rendszerezése. Ideggyógyászati Szemle, 22(4), 153-165.

 • Bergmann E. (1970). Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzőkönyv összehasonlítása alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 27(1), 72-77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kleininger O. (1970). Parkinson-szindrómás betegek Rorschach-vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 27(1), 90-98.

 • Mezei Á., & Levendel L. (1970). Rorschach-próbával diagnosztizált test-vázlat-zavar prognosztikai értéke krónikus betegeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 27(1), 78-89.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levendel L., Mezei É., Erdély É., & Litvai G. (1973). Tüdőrákos betegek személyiségvizsgálata a Rorschach-próbával. Magyar Pszichológiai Szemle, 30(3), 415-425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E., & Lipták T. (1974). A „diszkrimináló skála-módszer", és alkalmazása a szenzitivitásparanoiditás diagnosztikájában. Magyar Pszichológiai Szemle, 31(4), 403-421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1975). Az elaborációs mutatók a Rorschach-próbában. Magyar Pszichológiai Szemle, 32(2), 169-185.

 • Borgos Gy. (1979). Felsőszintű vezetők vizsgálata Rorschach-teszttel. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4), 361-374.

 • Paneth G. (1981). Rorschach B-válaszok, a felettes-én és a rubrotalamikus rendszer. Egy neuropszichológiai teória vázlata. Magyar Pszichológiai Szemle, 38(6), 541-550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valkai Zs., & Vargha A. (1984). Az alkoholizmus Rorschach-jegyei nőknél. Pszichológia, 4(1), 67-95.

 • Valkai Zs., & Vargha A. (1985). Az alkoholizmus Rorschach-jegyei: Különbségek és egyezések a két nem között. Pszichológia, 5(2), 251-268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (1988). Jogos-e többszempontos varianciaanalízist alkalmazni dichotóm függő változók esetén? Pszichológia, 8, 409-446.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakó T. (1990). A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata a Közös Rorschach módszerével. Ideggyógyászati Szemle, 43(2), 59-77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geiger Á., & Berghammer R. (1992). Családi Rorschach-vizsgálatok elhízott gyerekek családjával. Magyar Pszichológiai Szemle, 48-49(1-2), 99-106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerő Zs. (1992). Gondolatok a Mérei Ferenc által körvonalazott elaboráció fogalomhoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 48-49(1-2), 18-30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deckner E. (1995). Házaspárok együttműködési sajátosságainak elemzése egyéni és közös Rorschach vizsgálat alkalmazásával. Acta Psychologica Debrecina, 18, 31-44.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (1999). A Közös Rorschach Teszt (KRT) mint a pár és család kapcsolati dinamikájának és interakciós jellegzetességeinek vizsgáló eszköze. Psychiatria Hungarica, 14(6), 715-725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szili I., & Varga G. (2003). Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetessége. Psychiatria Hungarica, 18(1), Suppl. 62-69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2004). A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén folyó egészségpszichológiai kutatások. Alkalmazott Pszichológia, 6(3), 78-84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Zs. (2004). A párkapcsolati dinamika változása az első gyermek születésével. Alkalmazott Pszkhológia, 6(3), 20-39.

 • Mirnics Zs. (2004). A KRV munkapszichológiai alkalmazása. KRE BTK Pszichológiai Intézet szakmai műhelye (KRV műhely).

 • T. Mirnics Zs. (2004). Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Alkalmazott Pszichológia, 6(4), 93-120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy E. (2005). A diádikus interakció kutatásának világa. Psychiatria Hungarica, 20(2), 60-70.

 • Bagdy E. (2005). Diagnosztikai dimenziók a pár- és családrendszerek megismeréséhez. Psychiatria Hungarica, 20(2), 71-83.

 • Bagdy E., & Pap, J. (2005). Gondolatok a nevetésről. Psychiatria Hungarica, 19(5), 390-418.

 • Bakó T., & Kulcsár É. (2005): Funkcionális meddő házaspárok kapcsolati kollúziójának vizsgálata Közös Rorschach teszttel. Psychiatria Hungarica, 20(2), 115-125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2005). A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakción keresztül pszichodráma csoportokban. Psychiatria Hungarica, 20(2), 95-111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár G. (2005). Önérvényesítő kommunikáció a családban. Kinek a szava dönt? Psychiatria Hungarica, 20(2), 84-94.

 • Szili I., & György S. (2005). Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában. Psychiatria Hungarica, 20(2), 126-140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics T.Zs., Szili I., & Kovács D. (2005). A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban. Psychiatria Hungarica, 20(2), 141-155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga G., Mirnics Zs., Kovács D., & Szili I. (2005). Interakciós minták öngyilkosságot megkísérelt férfiaknál és nőknél. Psychiatria Hungarica, 20(6), 442-455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., & Kapusi Gy. (2006). Az iskolázottság tükröződése a Rorschach-tesztben. Alkalmazott Pszichológia, 8(2), 141-165.

 • Kovács G., & Zolna M. (2007). A Facet5 személyiségdimenziók és a kommunikációs jellemzők közti kapcsolat vizsgálata munkacsoportokban. Studia Caroliensia, 8(3), 33-56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Majoross K. (2008). Versenytáncosok partnerkapcsolatának elemzése közös Rorschach vizsgálattal. Alkalmazott Pszichológia, 10(3-4), 125-143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth-Vajna R., Vargha A., & Császár N. (2013). A Rorschach-teszt szexuális válaszainak változása az elmúlt 40 év során. Alkalmazott Pszichológia, 13(4), 7-21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A., Császár-Nagy N., & Bagdy E. (2014). Az életkor és az iskolázottság hatása a Rorschachteszt vulger mutatóira és egyedi vulger válaszaira. Psychologia Hungarica Caroliensis, 2(2), 75-95.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó P., Bagdy E., Szili I., Mirnics Zs., Heinz O., Inkret B., és mtsai (2015). A Rorschach-teszt alkalmassága egy tehetségfejlesztő program hatásvizsgálatában. Psychologia Hungarica Caroliensis, 3(1), 47-66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner Á. (1969). Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal (Lymphogen encephalopathiás betegek esetében). Doktori értekezés. Szeged: József Attila Tudományegyetem.

  • Export Citation
 • Bagdy E. (1972). A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Export Citation
 • Sági M. (1973). Vizsgálatok a zenei és képzőművészeti nyelv összefüggéseiről és pszichológiai vonatkozásairól. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei F. (1978). Tudományos eredmények: többszempontú szociometria; kísérleti szociálpszichológia; „A Rorschach-próba" c. tudományos munkásság tézisszerű összefoglalása. Akadémiai doktori értekezés. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hodász M Zs. (1983). Pedagógusok személyiségvizsgálata Rorschach-teszt alapján. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaszás G. (1988). Párkapcsolati diagnosztika közös Rorschach próbával. Doktori értekezés. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargáné Deckner E. (1992). Diszfunkcionáló párok együttműködési sajátosságainak elemzése KözösRorschach vizsgálat alkalmazásával. Doktori értekezés. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri Á. (1996). A Rorschach táblák felszólító jellegének alkalmazása életútelemzésre. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi I. (2004). Terek - kapcsolatok - reprezentációk. Habilitációs disszertáció tanulmánygyűjtemény. Budapest: Flaccus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin L. (2004). Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Máth J. (2004). Kvalitatív pszichológiai folyamatok elemzése. Habilitációs disszertáció. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • Kádár G. (2005). Onérvényesítő kommunikáció a családban. Doktori disszertáció. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • Hatvani A. (2006). Dráma-dialógusok kommunikáció-lélektani elemzés tükrében. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • Szili I. (2010). Öngyilkosságot megkísérlők interakciódinamikája és megküzdési stratégiái. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csörsz I. (2011). Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békés I. (1979). A testkép tükröződése a Rorschach-tesztben: Mozgássérült és normál gyermekcsoport összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iklódi P. (1982). Rorschach vizsgálat 6-10 éves gyermekeknél. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Péter E. (1987). Magas művészeti beállítottságú csoportok - matematikusok és művészek - összehasonlító vizsgálata a Rorschach-próba alapján. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajszi E. (1987). Reflexiók (A Rorschach B-válaszok és az empátia). Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Ruskó Gy. (1987). Családdinamikai elemzés lehetőségei a „Közös Rorschach Vizsgálattal". Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh E., & Zolnai E. (1991). Kommunikációs csapdák elemzése Strindberg Haláltánc című drámájában a KRV kódrendszer segítségével. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vass A. (1992). Rorschach összehasonlító vizsgálat (Reumatikus, szorongó és kontroll csoport esetében). Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga E. (1993). A depresszió interperszonális dinamikai vonatkozásai. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

 • Tóth K. (1994). Gyermektelen fiatal párok Közös Rorschach Vizsgálata. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Hatvani A. (1995). Ibsen Solness építőmestere, avagy hogyan éljük túl a családot? Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tompa Gy. (1995). Tapasztalatok epilepsziás betegek Rorschach vizsgálatával. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Homonnai Cs. (1997). A homoszexualitás Rorschach-jegyei (A Wheeler által felállított jegyekkel való összehasonlítás). Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Surányi K (1997). Alkohol- és drogdependensek megküzdési stratégiái. Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

 • Szekeres Gy. (1997). Katonai bűncselekményt elkövetett sorkatonák személyiségjellemzőinek vizsgálata a Rorschach-próba alapján. . Szakdolgozat. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kertész E. (1998). Bulimiások és alkoholbetegek összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Réczey K. (1998). Infarktus és gyomorfekély: mi a hasonlóság - hol a különbség?. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.