View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Pszichiátriai Osztály
Open access

Háttér és célkitűzés: A Rorschach-teszt időszerűvé vált új, sine morbo standardját 2007 és 2014 között a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének független kutatócsoportja készítette el. A standardizálás előkészítő és kezdeti szakaszában felülvizsgáltuk a magyar Rorschach-rendszert, jelölési alapelveket fogalmaztunk meg, módosítottunk néhány jel alkalmazásán, újakat is bevezettünk.

Módszer: A kutatásban a pszichiátriailag sine morbo, felnőtt személyek önként vettek részt, életkoruk 18 és 75 év közötti volt, iskolai végzettségük az általános iskolástól a többdiplomásig terjedt, és 118 település lakói közül kerültek ki. Az alapvető független változók kategóriáiból 32 almintát állítottunk össze, a teljes minta 1500 főből állt.

Eredmények: Az eredmények alapján vagy megerősítettük, vagy módosítottuk a mutatók korábbi jellemző értékeit és övezeteit, meghatároztuk az új mutatók referenciaértékeit, a feleletszám eltérő hatását a jelekre és mutatókra, összeállítottuk az új vulger válaszok listáját, támpontokat nyújtottunk a lokális értelmezéshez.

Következtetés: Rorschach-rendszerünk revíziója és az új standard adatai a Rorschach-teszt szükséges és elkerülhetetlen továbbfejlesztését szolgálják, validitását erősítik, reliabilitását növelik.

Background and objective: The elaboration of the new “sine morbo” standard for the Rorschach test started in 2007 and was completed in 2014 by an independent research group at the Institute of Psychology of the University of Szeged. In the preparatory and initial phases of the standardisation process, the Hungarian Rorschach system was re-examined, marking principles were defined, new signs were introduced and several indicators of the Comprehensive System, which are currently being used in most countries, were adopted into our system.

Method: The adult individuals who volunteered to participate in the study were psychiatrically “sine morbo”, came from 118 different communities, were aged 18 to 75, and had education levels ranging from primary school to multiple academic degrees. We compiled 32 subsamples from among the categories of the basic independent variables, with a total sample size of 1,500 individuals.

Results: Based on the results, we either reinforced or modified the previous characteristic values and zones of the indicators; determined the reference values of the new indicators and the different effects of the response rate on the signs and indicators; established a list of new vulgar responses; and provided guidance for local interpretation.

Conclusion: The revision ofour Rorschach system and the data of the new standard serve as a necessary improvement of the Rorschach test, strengthening its validity and increasing its reliability.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bohm, E. B. (1985). Traité du psychodiagnostic de Rorschach. Paris: Huber.

 • Erikson, E. H. (1988). Der vollständige Lebenszyklus . Frankfurt am Main: Suhrkamp.

 • Exner, J. E. (2003). The Rorschach: A Comprehensive System. New York: Wiley.

 • Mérei F. (2002). A Rorschach-próba . Budapest: Medicina Könyvkiadó.

 • Molnár F., Vámos, B., Lázár, E., Rácz, Zs., Décsey, D., & Csizmár, O. (2014). A Rorschach-teszt új, hazai standardja . Segédkönyv. Letöltve: 2019. 10. 25. http://rorschach.hu.

  • Export Citation
 • Pressing L., & Szakács F. (1990). Az MMPI próba új magyar standardja . Budapest: TBZ kutatás Programirodája.

 • Rorschach, H. (1998). Psychodiagnostics: A diagnostic test based on perception. Göttingen: Huber.

 • Tarcsay I. (1940). Pszichodiagnosztika: A Roirschach-vizsgálat és klinikai alkalmazása. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

  • Export Citation
 • Vargha A., Császár-Nagy N., & Bagdy E. (2014). Az életkor és az iskolázottság hatása a Rorschach teszt vulger mutatóira és egyedi vulger válaszaira. Psychologia Hungarica Caroliensis , 2(2), 75-95.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 0 0 0
Sep 2020 0 3 2
Oct 2020 0 138 168
Nov 2020 0 66 97
Dec 2020 0 2 3