Authors:
Bence Gergely Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Bence Gergely in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Virág Zábó Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Virág Zábó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Martos Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Tamás Martos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Vargha Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by András Vargha in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér és célkitűzések

A wulffi elméletet alapul vevő Kritika Utáni Vallásosság skála két dimenzión alapuló kiértékelése (Martos, Kézdy, Robu, Urbán és Horváth-Szabó, 2009) lehetőséget nyújt egy újfajta vallásosságtipológia létrehozására. Kutatásunk célja az volt, hogy a vallás iránti attitűdöket személyorientált statisztikai eljárások segítségével vizsgáljuk annak érdekében, hogy a valláshoz való személyes viszonyulás differenciáltabb típusait tárjuk fel.

Módszer

Hierarchikus agglomeratív és k-központú klaszteranalízist végeztünk el egy 1417 fős és egy 506 fős mintán, majd megbízhatóságát centroid módszerrel és egy újfajta validálási eljárással ellenőriztük (vö. Vargha, Bergman és Takács, 2016), majd a létrejövő klaszterstruktúrákat vizsgáltuk az értelemmegélés és értelemkeresés, valamint az aspirációk tükrében.

Eredmények

Az eredmények szerint azonosítható egy megbízható 7 klaszteres struktúra. A feltárt klasz- terek között megjelent a szakirodalom által sugallt klasszikus négy attitűddel közel azonos mintázat (Ortodoxia, Külső Kritika, Relativizmus, Második Naivitás). Három további típus kimutatása hozzájárult ahhoz, hogy a vallás iránti egyéni viszonyulásokról árnyaltabb képet tárjunk fel.

Következtetések

Az Ortodoxia és a Második Naivitás csoportba tartozók kedvezőbb, a Külső Kritika csoportjába tartozók kedvezőtlenebb pontszámot érnek el az értelemmegélés és -keresés, illetve az aspirációk tekintetében. A transzcendencia befogadása az értelmesség megélésének pozitív előrejezője.

Based on Wulffs theorem the two dimensional evaluation of the Post Critical belief scale presents a valuable opportunity to create a typology of religious attitudes. The main goal of the research was to explore different types of attitudes towards religiosity in a person-oriented framework. We performed a hierarchical agglomerative and k-means cluster analysis in two distinct samples (one with 1417 and one with 506 participants), and verified the results with centroid-method and a new validation process (Vargha, Bergman & Takács, 2016). Furthermore we examined the relationship between the given cluster structures and the presence of/ searching for meaning in life, and the intrinsic/extrinsic aspirations. The results show that there is a reliable underlying 7-cluster solution in both samples. The explored cluster structures include the classic pattern of religious attitudes (Orthodoxy, External Critique, Relativism, Second Naivité), moreover it expands the model with three additional types. The members of the Orthodoxy and Second Naivité clusters had higher scores, while the External Critique group had lower scores in the given external variables. The inclusion of transcendence is in a positive relationship with presence of meaning in life.

 • Barnes, M., Doyle, D., & Johnson, B. (1989). The formulation of a Fowler scale; an empirical assessment among Catholics. Review of Religious Research, 30(4), 412420.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, R., & McDonald, A. (2004). Attachment to God: The Attachment to God Inventory, tests of working model correspondence, and an exploration of faith group differences. Journal of Psychology and Theology ,32(2), 92103.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boekaerts, M., Maes, S., & Karoly, P. (2005). Self-Regulation Across Domains of Applied Psychology: Is there an Emerging Consensus? Applied Psychology, 54(2), 149154.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borges, M. D. S., Santos, M. B. C., & Pinheiro, T. G. (2015). Social representations about religion and spiritu ality. Revista brasileira de enfermagem, 68(4 ),609616.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: the psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200207.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Das, A. K. (1998). Frankl and the realm of meaning. Journal of Humanistic Education and Development, 36(4), 199211.

 • Dormán, J., Martos, T., & Urbán, Sz. (2012). Vallásosság és poszttraumás növekedés: egy többdimenziós megközelítés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(1), 2135.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duriez, B., Fontaine, J. R., & Hutsebaut, D. (2000). A further elaboration of the Post-Critical Belief scale: Evidence for the existence of four different approaches to religion in Flanders- Belgium. Psychologica Belgica, 40(3), 153182.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankl, V. E. (2005). Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben .Budapest: Jel Kiadó.

 • Fry, P. S. (2000). Religious involvement, spirituality and personal meaning for life: Existential predictors of psychological wellbeing in community-residing and institutional care elders. Aging and Mental Health, 4(4), 375387.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herczeg-Kézdy, A., Urbán, S., & Martos, T. (2018). A vallásos orientáció mérésére kidolgozott 12 tételes Életkorfüggetlen IE Skála (Age-Univerzal IE Scale) magyar változata.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth-Szabó, K. (2003). Valláspszichológiai tanulmányok .Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Hutsebaut, D. (1996). Post-Critical belief scales. Journal of Empirical Theology, 13(2), 1928.

 • Konkoly Thege, B., & Martos, T. (2006). Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 153169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, B. (2010). A vallásosság/spiritualitás protektiv szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krok, D. (2015). The role of meaning in life within the relations of religious coping and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 54(6), 22922308.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krok, D. (2017). Religious meaning system, religious coping, and eudaimonistic well-being- direct and indirect relations. Roczniki Psychotogiczne/Annals of Psychology, 17(4), 665682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A. (2013). Az Istenhez való kötődés és a vallásos megküzdés szerepe az élettel való elégedettségben. Impact of attachment to God and religious coping on life satisfaction. Orvosi Hetilap, 154(46), 18431847.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawrence, R. T. (1997). Measuring the image of God: The God image inventory and the God image scales. Journal of Psychology and Theology, 25(2), 214226.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maltby, J. (2002). The Age Universal I-E Scale-12 and Orientation Toward Religion: Confirmatory Factor Analysis. The Journal of Psychology, 136(5), 555560.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T. (2010). Életcélok és lelki egészség a magyar társadalomban. Doktori értekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Kézdy, A., & Horváth-Szabó, K (2011). Religious motivations for everyday goals: Their religious context and potential consequences. Motivation and Emotion, 35(1), 7588.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Kézdy, A., Robu, M., Urbán, Sz., & Horváth-Szabó, K (2009). Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához - Elmélet és módszertan. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(4), 643669.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., & Konkoly Thege, B. (2012). Aki keres, és aki talál - az élet értelmessége keresésének és megélésének mérése az Élet Értelme Kérdőív magyar változatával. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1 ),125149.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Konkoly Thege, B., & Steger, M. F. (2010). It’s not only what you hold, it’s how you hold it: Dimensions of religiosity and meaning in life. Personality and Individual Differences, 49(8), 863868.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S. (2006). Az Aspirációs Index Rövidített változatának pszicho- metriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 171191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melton, A. M., & Schulenberg, S. E. (2007). On the relationship between meaning in life and boredom proneness: Examining a logotherapy postulate. Psychological Reports, 101(3), 10161022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R. L. (1999). Does Spirituality Represent the Sixth Factor of Personality? Spiritual Transcendence and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 67(6), 9851013.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R. L., Ciarrochi, J. W., Dy-Liacco, G. S., & Williams, J. E. (2009). The empirical and conceptual value of the spiritual transcendence and religious involvement scales for personality research. Psychology of Religion and Spirituality, 1(3), 162.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reker, G. T. (2000). Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning . In G. T. Reker, & K. Chamberlain (Eds), Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span (pp. 3958.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rizzuto, A. M. (1970). Critique of the contemporary literature in the scientific study of religion .Unpublished paper read at the annual meeting of the Society for the Scientific Study of Religion, New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robu, M. (2013). Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata .Doktori értekezés. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., Rigby, S., & King, K. (1993). Two types of religious internalization and their relations to religious orientations and mental health. Journal of personality and social psychology, 65(3), 586.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being. Journal of Counseling Psychology, 52(4), 574582.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A., & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2 ),199228.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgments. Journal of Positive Psychology, 6(3), 173180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szy, Á. (2015). Az egyén alapvető egzisztenciális krízisei: A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei című regény elemzése az egzisztenciális pszichológia szemszögéből. Psychologia Hunga- rica Caroliensis, 3(1), 3946.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomcsányi, T., Martos, T., Ittzés, A., Horváth-Szabó, K., Szabó, T., & Nagy, J. (2011). A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat. Pszichológia, 31(2), 165192.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, Sz. (2012). A vallásosságkötődéselméleti megközelítése. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2007). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal .Budapest: Pólya Kiadó.

 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11-12), 11651192.

 • Vargha, A., & Bergman, L. R. (2019). MORI coefficients as indicators of a „real" cluster structure. Hungarian Statistical Review, 2(1), 323.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Bergman, L. R., & Takács, Sz. (2016). Performing Cluster Analysis Within a Person-Oriented Context: Some Methods for Evaluating the Quality of Cluster Solutions. Journal for Person-Oriented Research, 2(1-2), 7886.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wulff, D. M. (1997). Psychology of religion: Classic and contemporary views .New York: John Wiley & Sons.

 • Zábó, V., & Vargha, A. (2019). Újabb eredmények az élet értelme kérdőív magyar változatának validálásához. Alkalmazott Pszichológia, 19(2 ),7798.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zábó, V., Faragó, L., Vargha, A., & Wooley, L. (2020). The Differing Effects of Symbolic Interpretation and Inclusion of Transcendence on Life Goals and Mental Health in Hungarian Adults. Central European Journal of Educational Research, 2(2), 6175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang, H., Sang, Z., Chen, C., Zhu, J., & Deng, W. (2018). Need for Meaning, Meaning Confusion, Meaning Anxiety, and Meaning Avoidance: Additional Dimensions of Meaning in Life. Journal of Happiness Studies, 19(1), 191212.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 21 13
Nov 2023 0 15 9
Dec 2023 0 50 21
Jan 2024 0 55 18
Feb 2024 0 41 8
Mar 2024 0 37 22
Apr 2024 0 7 3