View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet
Open access

Háttér és célkitűzések

A jelen tanulmány első része arra kereste a választ, hogy a szocialista rendszerben nevelkedett fiatal felnőttek és a többnyire új társadalmi, politikai rendszerben szocializálódott serdülők neveléssel kapcsolatos retrospektív észlelése visszatükrözi-e a rendszerváltozással kezdődő társadalmi és családi átalakulásokat. Részben ezekre az eredményekre támaszkodva a tanulmány második fele azt vizsgálta meg, hogy a két korosztály észlelési különbségét befolyásolja-e a fiatalok aktuális társas kapcsolata, családi helyzete.

Módszer

Az első vizsgálatban (2002) 271 fiatal (123 férfi és 148 nő) vett részt, míg a 2. vizsgálatba (2018) 337 főt vontunk be (149 férfi és 188 nő). Mindkét mérés alkalmával a serdülők és fiatal felnőttek a Családi Szocializáció Kérdőívet (Dalbert és Goch, 1997) töltötték ki, amely a szülői nevelési stílust a fiatalok retrospektív észlelésén keresztül méri.

Eredmények

A két mérési időpontban a korosztályok részben hasonló dimenziókban észlelték a szülői nevelést a másodlagos faktorelemzés szerint. A fiatal felnőttek, szemben a serdülőkkel, mindkét vizsgálati időpontban korlátozóbbnak és konformitást hangsúlyozónak észlelték a családi nevelést. A két mérés során azonos konstrukcióval rendelkező nevelési faktorok összehasonlítása szerint a 2018-as vizsgálatban a serdülők kevesebb konfliktust, a felnőttek pedig gyengébb szabályorientációt, szigorúságot észleltek a szülői nevelésben, mint a korábbi mérés résztvevői.

Következtetések

A két korosztály hasonlóan észlelt nevelési dimenzióit részben a családi nevelés stabilitásával, a fejlődési fülke homeosztatikus működésével magyarázhatjuk (Super és Harkness, 1986), részben a család mint értékek változatlanságával. A társadalmi és politikai változás hosszabb távú következményének tekinthetjük azt, hogy a szabadabb légkörben (Robila, 2004) nevelkedő korosztályok kisebb családi konfliktust és kevesebb szabály általi kötöttséget észleltek a családi miliőben. A fiatal felnőttek konformitásról és korlátozásról szóló emlékeit leginkább a korosztály sajátos társas és családi helyzetéből adódó észlelési torzításként értelmezhetjük.

Background and aims

The first part of the present study sought to answer whether the retrospective perceptions of education of young adults raised in the socialist system and adolescents mostly socialized in the new social, political system reflect social and family transformations beginning with regime change. Based partially on these results, the aim of the second part of the study was to demonstrate how family structure and social relationships of the two age groups affect the differences in perception.

Method

271 young adults took part (123 men and 148 women) in the first study (2002), while in the second study (2018) there were 337 subjects (149 men and 188 women). On both occasions, subjects had to fill in the Family Socialization Questionnaire (Dalbert and Goch, 1997) that measures parenting practices retrospectively.

Results

According to the second-order factor analyses on both occasions both age groups perceive parenting styles similarly. Young adults perceive parenting styles as more restrictive and show a higher level of conformity compared to adolescents in both studies. Comparing the similar construction of parenting factors results proved that adolescents perceived fewer conflict and young adults saw weaker rule-orientation in the family in 2018 than those in the first study.

Consequences

The similarities of the perceptions of parenting between the two age groups could be explained with the stability of the parenting styles and with the homeostatic mechanism of the developmental niche (Super and Harkness, 1986). The later generations living in greater freedom in social life (Robila, 2004) due to the longer consequences of social and political changes perceived fewer conflicts and restrictions in their family life. Young adults' memories of conformity and restriction could be explained as a perception bias resulting from their special social and family situation.

 • Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62(4), 12691287.

 • Arnett,J.J. (2000). Emerging adulthood. The theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469480. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arnett, J. J., Žukauskiené, R., & Sagimura, K. (2014). The new life stage of emerging adulthood at ages 18–29 years: implications for mental health. Adolescent mental health 3. Lancet Psychiatry, 1, 569576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barber, B. L., & Eccles, J. S. (1992). Long-term influence of divorce and single parenting on adolescent family- and work-related values, behaviors, and aspirations. Psychological Bulletin, 111(1), 108126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belsky, J., Conger, R., & Capaldi, D. M. (2009). The intergenerational transmission of parenting: introduction to the special issue. Developmental Psychology, 45(5), 12011204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Branje, S. J. T, Van Doorn, M., Van der Valk, I., & Meeus, W. (2009). Parent-adolescent conflicts, conflict resolution types, and adolescent adjustment. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(2), 195204. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli, Gy., & Prazsák, G. (2009). Újszegénység. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. In Antalóczy, T., Füstös, L., & Hankiss, E. (szerk.): Vészjelzések a kultúráról. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. http://www.prazsak.hu/publikaciok/csepeli_prazsak_ujsze- genyseg_2009.pdf (Letöltve: 2011. február 10).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dalbert, C., & Goch, J. (1997). Gerechtigkeitserleben und familiale Socialisation. In H. P. Langfeldt (Ed), Informationen, Programm, Abstracts (p. 60.). London: Verlag Empirische Pädagogik.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dalton, W. T., Frick-Horbury, D., & Kitzmann, K. M. (2006). Young adults' retrospective reports of parenting by mothers and fathers: Associations with current relationship quality. The Journal of General Psychology, 133(1), 5-18. doi.org/.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dimler, L. M., Natsuaki, M. N., Hastings, P. D., Zahn-Waxler, C., & Klimes-Dougan, B. (2017). Parenting effects are in the eye of the beholder: parent-adolescent differences in perceptions affects adolescent problem behaviors. Journal Youth and Adolescence, 46(5), 10761088. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunovsky, J. (1996). Family in society in transition. In Nakou, S., & Pautelakis, S. (Ed), The child in the world of tomorrow. The next generation. Pergamon: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dupcsik, Cs., & Tóth, O. (2008). Feminizmus helyett familizmus. Demográfia, 51(4), 307328.

 • East, L.,Jackson, D., & O'Brien, L., (2006). Father absence and adolescent development: a review of the literature. Journal of Child Health Care, 10(4 ), 283295. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerlsma, C., Emmelkamp, P,M.G. & Arrindell, W.A. (1990). Anxiety, depression, and perception of early parenting: a meta-analysis. Clinical Psychology Review. 10(3). 251277. DO I .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillham, J. E., Putter, P., & Kash, V. M. (2007). The effects of sad mood on reports of parents' caregiving behavior. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 29(2), 125-133. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giczi, J., & Sik, E. (2009). Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. In Tóth, I. Gy. (szerk.), TÁRKI Európai társadalmi jelentés 2009 (pp. 65-84.). Budapest: Tárki. www.tarki.hu/hu/ research/gazdkult/gazdkult_gici_sik.pdf (Letöltve: 2010. április 18).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guajardo, N. R., Snyder, G., & Petersen, R. (2009). Relationships among parenting practice, parental stress, child behaviour, and children's social-cognitive development. Infant and Child Development, 18(1), 37-60. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hale, W. W., III, Engels, R., & Meeus, W. (2006). Adolescent's perceptions of parenting behaviours and its relationship to adolescent Generalized Anxiety Disorder symptoms. Journal of Adolescence, 29(3), 407417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hetherington, E. M., & Stanley-Hagan, M. (2002). Parenting in divorced and remarried families. In M. H. Bornstein (Ed), Handbook of parenting, Vol. 3. Being and becoming a parent (pp. 287-315.). Second edition. Mahwah, NJ: LEA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jámbori, Sz. (2007). Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? Szeged: SZEK JGYF Kiadó.

 • Ketskeméty, L., & Izsó, L. (1996). Az SPSS for Windows programrendszer alapjai. Felhasználói útmutató és oktatási segédlet. Budapest: SPSS Partner Bt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kitamura, T., Shikai, N., Uji, M., Hiramura, H., Tanaka, N., & Shono, M. (2009) Intergenerational transmission of parenting style and personality: direct influence or mediation? Journal of Child and Family Studies, 18, 541556. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumar, A., Sharma, M., & Hooda, D. (2012). Perceived parenting styles as a predictor of hope among adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 38(1), 174178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lansford, J.E. (2009). Parental divorce and children's adjustment. Perspectives on Psychological Science. 4(2), 140149. DOI: .

 • LeMoyne, T., & Buchanan, T. (2011). Does „hovering" matter? Helicopter parenting and its effect on well-being. Sociological Spectrum, 31(4), 399418. doi:.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Berge, J. M. F. (2006). Tucker's Congruence Coefficient as a Meaningful Index of Factor Similarity. Methodology, 2(2), 5764. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luyckx, K., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Groossens, L., & Berzonsky, M. D. (2007). Parental psychological control and dimension of identity formation in emerging adulthood. Journal of Family Psychology, 21(3), 546550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, L. J., Padilla-Walker, L. M., Christensen, K. J., Evans, C. A., & Carroll, J. S. (2011). Parenting in emerging adulthood: An examination of parenting clusters and correlates. Journal of Youth and Adolescence, 40(6), 730743. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, L. J., Padilla-Walker, L. M., & Nielson, M. G. (2015). Is hovering smothering or loving? Parental warmth as a moderator of relations between helicopter parenting and emerging adults' indices of adjustment. Emerging Adulthood, 3, 282-285. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Padilla-Walker, L. M., Nelson, L. J., Fu, X., & McNamara Barry, C. (2018). Bidirectional relations between parenting and prosocial behavior for Asian and European-American emerging adults. Journal of Adult Development, 25(2), 107120. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castalia.

 • Pongrácz T.-né (2002). A család és a munka szerepe a nők életében. In Pongrácz T.-né, & Spéder Z. (szerk.): Népesség - értékek - vélemények. KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései 73. 123138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pongrácz T.-né, & S. Molnár, E. (2011). A nemi szerepmegosztásról, a családi élet és a munka összhangjáról alkotott vélemények változása 2000-2009 között. In Pongrácz T.-né (szerk.): KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései 91. 95112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponnet, K., Mortelmans, D., Wouters, E., Van Leeuwen, K., Bastaits, K., & Pasteels, I. (2013). Parenting stress and marital relationship as determinants of mothers' and fathers' parenting. Personal Relationship, 20(2), 259276. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robila, M. (2004). Families in Eastern Europe: Context, trends and variations. In M. Robila (ed), Families in Eastern Europe. Contemporary Perspectives in Family Research, Vol. 5 (1-14). Emerald Group Publishing Limited. doi:.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russell, J. D., Graham, R. A., Neill, E. L., & Weems, C. F. (2016). Agreement in youth-parent perception of parenting behaviors: a case for testing measurement invariance in reporter discrepancy research. Journal of Youth and Adolescence, 45(10), 20942107. DOI .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shifflet-Chila, E., Harold, R. D., Fitton, V. A., & Ahmedani, B. K. (2016). Adolescent and family development: autonomy and identity in the digital age. Children and Youth Services Review, 70, 364-368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, S.E. (2011). Párkapcsolat létesítését/megszüntetését érintő magatartási normák változásának megfigyelése. In Pongrácz T.-né (szerk.): KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései 91. 3768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soenens, B., Elliot, A. J., Goossens, L., Vansteenkiste, M., Luyten, P., & Duriez, B. (2005). The intergenerational transmission of perfectionism: psychological control as an intervening variable. Journal of Family Psychology, 19(3), 358366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steinberg, L., & Silk, J. S. (2002). Parenting adolescents. In M. H. Bornstein (Ed), Handbook of parenting. Vol. 1. Children and parenting (pp. 103-133.). Second edition. Mahwah, NJ: LEA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Super, C. M., & Harkness, S. (1986). The developmental niche: A conceptualization at the interface of child and culture. International Journal of the Behavioral Development, 9(4), 545569.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, I. Gy. (2009). Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei. A TÁRKI kutatási terve. Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, O. (1997/2006). Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban. In Lévai, K., & Tóth, I. Gy. (szerk.), Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről (pp. 7385.). Budapest: TÁRKI, Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága,. Elektronikus verzió készült 2006-ban.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, O., & Dupcsik, Cs. (2007). Családok és formák - változások az utóbbi ötven évben Magyarországon. Demográfia, 50(4), 430437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van De Vijver, F. J. R., & Leung, K. (1997). Methods and Data Analysis for Cross-cultural. Research. London: Sage.

 • Van IJzendoorn, M. H. (1992). Intergenerational transmission of parenting: a review of studies on nonclinical populations. Developmental Review, 12, 7699.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vazsonyi, A. T., Hibbert, J. R., & Snider, J. B. (2003). Exotic enterprise no more? Adolescent reports of family and parenting processes from youth in four countries. Journal of Research on Adolescence, 13(2), 129160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolfradt, U., Hempel, S., & Miles, J. N. V. (2003). Perceived parenting styles, depersonalisation, anxiety and coping behaviour in adolescents. Personality and Individual Differences, 34, 521532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 37 54
Mar 2021 0 50 67
Apr 2021 0 84 109
May 2021 0 63 85
Jun 2021 0 61 43
Jul 2021 0 40 32
Aug 2021 0 0 0