View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet
 • | 2 AMEOS Child and Youth Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy Clinic, Ueckermünde, Germany
 • | 3 Institute for Medical Psychology, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
 • | 4 Child and Adolescent Psychiatric Hospital, Psychiatric University Hospitals Basel, Basel, Switzerland
Open access

Cross Mark

Háttér és célkitűzések

Az Identitásfejlődés Felmérése Serdülőkorban kérdőív (AIDA) az egészséges identitásfejlődés, a normatív identitáskrízis és az identitásdijfúzió elkülönítésére alkalmas önkitöltős módszer a serdülő korosztály részére. A diffúz identitásszerveződés a személyiségzavarok egyik átható jellemzője, ezáltal az AIDA hatékony indikátora lehet a serdülőkori személyiségzavarok korai felismerésének. Tanulmányunk célja az AIDA magyar nyelvre és kultúrára történő adaptációja és pszichometriai jellemzőinek vizsgálata volt nem klinikai mintán.

Módszer

A faktoranalízisekhez felhasznált minta 522 főből állt, az életkori átlag 15,6 (SD = 1,93) év volt. A validitásvizsgálatokat a teljes minta 366 fős almintáján végeztük el. Az érvényesség ellenőrzéséhez a Képességek és Nehézségek Kérdőívet (SDQ) és a Borderline Személyiségvonások skálát (BPFSC-11) használtuk.

Eredmények

A megerősítő faktoranalízisek alapján a magyar nyelvű AIDA faktorstruktúrája megfelel az eredeti mérőeszköz kétskálás, hat alskálás szerkezetének. A kérdőív illeszkedési mutatói a tudományos kritériumoknak megfelelőek. Az AIDA skálái közepes erősségű korrelációt mutattak az Érzelmi tünetekkel, Viselkedési problémákkal és a Hiperaktivitás skáával, míg erős kapcsolatot mutattak a borderline vonásokkal. A regresszióanalízis alapján az AIDA Identitásdiffúzió összpontszám magas magyarázó erővel bír a borderline vonásokra nézve.

Következtetések

Az eredmények alapján az AIDA-Hungary egy megbízható és jól mérő kérdőív, amely alkalmasnak bizonyult a normatív és a patológia irányába mutató identitáskrízis elkülönítésére. Az AIDAezáltal lehetővé teszi a serdülők identitásfejlődésének személyiségfunkciók szempontjából történő felmérését a 12–18 éves korosztálynál, illetve a személyiségfejlődési problémák korai felismerését.

Background and aims

Assessment of Identity Development in Adolescence (AIDA) is a self-report questionnaire in order to differentiate healthy identity development from normative identity crisis and from identity diffusion. Diffuse identity is a pervasive feature of personality disorders, thereby AIDA can be a useful indicator in early detection of personality disorders in adolescent. The aim of our study is the Hungarian cultural adaptation of AIDA and to examine its psychometric properties.

Method

The sample used for factor analysis consisted of 522 adolescents with an average age of 15.6 (SD=1.93). Validity tests were performed on a 366 sub-sample of the entire sample. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and the Borderline Personality Features Scale-11 (BPFSC-11) were used for examine construct validity.

Results

Based on the confirmatory factor analysis, the factor structure of the Hungarian AIDA is consistent with the two scales and six subscales structure of the original instrument. The model-fit indices meet the scientific criteria. AIDA scales displayed moderate correlation with Emotional Symptoms, Behavior problems and Hyperactivity scale, while strong correlation was found with borderline traits. Based on the regression analysis, the AIDA Identity Diffusion total score has a high explanatory power on borderline traits.

Conclusion

Concerning our results we can assume AIDA-Hungary is a reliable and valid questionnaire, which has proven to be able to distinguish between normative and pathological identity crisis. Thereby it provides a new measurement for adolescents aged 12-18 years to assess identity development in terms of personality functioning and to identify problems of personality development.

 • Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. In Parzen, E., Tanabe, K., & Kitagawa, G. (Eds), Selected Papers of Hirotugu Akaike. Springer Series in Statistics (Perspectives in Statistics) .New York, NY: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akhtar, S. (1984). The syndrome of identity diffusion. The American Journal of Psychiatry, 141(11), 13811385.

 • Akhtar, S., & Samuel, S. (1996). The concept of identity developmental origins, phenomenology, clinical relevance and measurement. Harvard Review of Psychiatry, 3(5), 254267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akhtar, S., & Samuel, S. (2009). The identity consolidation inventory (ICI): Development and application of a questionnaire for assessing the structuralization of individual identity. The American Journal of Psychoanalysis, 69(1 ),5361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alonso, J., Angermeyer, M. C., Bernert, S., Bruffaerts, R., Brugha, T. S., Bryson, H., et al. (2004). Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatrica Scandinavica, 109, 2127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asherson, P., Young A. H., Eich-Höchli, D., Moran, P., Porsdal. V., & Deberdt, W. (2014). Differential diagnosis, comorbidity, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in relation to bipolar disorder or borderline personality disorder in adults. Current Medical Research and Opinion, 30(8), 16571672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berman, S. L., Weems, C. F., & Stickle, T. R. (2006). Existential Anxiety in Adolescents: Prevalence, Structure, Association with Psychological Symptoms and Identity Development. Journal of Youth and Adolescence, 33(3), 303310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás, E., Lakatos, K., Tóth, I., & Gervai, J. (2008). Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetőségei rövid kérdőívekkel: A Strengths and Difficulties Questionnaire magyar változata. Psychiatria Hungarica, 23(5), 358365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., & Kernberg, O. F. (2006). Psychotherapy of borderline personality: Focusing on object relations .Washington, D. C.: American Psychiatric Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E. H. (1956). The problem of ego identity. Journal of the American Psychoanalytic Association, 4(1), 56121.

 • Erikson, E. H. (1968). Identity: youth and crisis .Oxford, England: Norton & Co.

 • Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological Assessment, 7(3), 286299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonagy, P., & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder - A mentalizing model. Journal of Personality Disorders, 22(1), 421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonagy. P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self .New York: Other Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goth, K., Foelsch, P., Schlüter-Müller, S., Birkhölzer, M., Jung, E., Pick, O., & Schmeck, K. (2012a). Assessment of identity development and identity diffusion in adolescence - Theoretical basis and psychometric properties of the self-report questionnaire AIDA. Child and adolescent psychiatry and mental health ,6(1), 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goth, K., Foelsch, P., Schlüter-Müller, S., & Schmeck, K. (2012b). AIDA. A Self Report Questionnaire for Measuring Identity in Adolescence - Short Manual. Basel: Child and Adolescent Psychiatric Hospital, Psychiatric University Hospitals.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P. (1998). Fit Indices in Covariance Structure modeling: Sensitivity to under- parameterized model misspecification. Psychological Methods, 3, 424453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • James, W. (1890/1950). The principles of psychology .New York: Dover publications.

 • Jones, S., & Hesse, M. (2018). Adolescents With ADHD: Experiences of Having an ADHD Diagnosis and Negotiations of Self-Image and Identity. Journal of Attention Disorders, 22(1), 92102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jung, E., Pick, O., Schlüter-Müller, S., Schmeck, K., & Goth, K. (2013). Identity development in adolescents with mental problems. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(1), 26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kassin, M., De Castro, F., Arango, I., & Goth, K. (2013). Psychometric properties of a culture- adapted Spanish version of AIDA (Assessment of Identity Development in Adolescence) in Mexico. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(25).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kenny, D. A. (2015, November 24.). Measuring Model Fit .http://davidakenny.net/cm/fit.htm (Utolsó letöltés: 2019. 08. 21.).

 • Kernberg, O. F. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason Aronson.

 • Kernberg, O. F. (1978). The diagnosis of borderline conditions in adolescence. Adolescent Psychiatry, 6, 298319.

 • Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders: Psychotherapeutic Strategies. New Haven: Yale University Press.

 • Kernberg, O. F. (2004). Aggressivity, narcissism, and self destructiveness in the psychotherapeutic relationship. New Haven: Yale University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kernberg, O. F. (2005). Identity Diffusion in Severe Personality Disorders. In S. Strack (Ed), Handbook of personology and psychopathology (pp. 3949.). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kernberg, P. F., Weiner, A. S., & Bardenstein, K. K. (2000). Personality disorders in children and adolescents .New York, NY, US: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koepke, S., & Denissen, J. J. A. (2012). Dynamics of identity development and separation-individuation in parent-child relationships during adolescence and emerging adulthood - A conceptual integration. Developmental Review, 32(1 ),6788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krisciünaité-Rageliené, T. (2014). Paaugliu identiteto formavimosi, santykiu su tévais, savidife- renciacijos ir pasitenkinimo gyvenimu sąsajos. Ugdymo psichologija Educational psychology, 25, 3249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kroger J. (2004). Identity in Adolescence. The Balance between Self and Other. London: Routledge.

 • Krueger, M., & Kendall, J. (2001). Description of Self: An Exploratory Study of Adolescents with ADHD. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 14(2), 6172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurenssen, E. M., Hutsebaut, J., Feenstra, D. J., Van Busschbach, J. J., & Luyten, P. (2013). Diagnosis of personality disorders in adolescents: A study among psychologists. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7, 37.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Livesley, W. J. (2006). GGeneral assessment of personality disorder (GAPD) .Department of Psychiatry, University of British Columbia.

 • Luyckx, K., Scwartz, S., Berzonsky, M. D., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Smits, I., & Goossens, L. (2008). Capturing ruminative exploration: Extending the four-dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42(1), 5882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcia, J. E. (2006). Ego identity and personality disorders. Journal of Personality Disorders, 20(6), 577596.

 • Moukhtarian, T. R., Mintah, R. S., Moran, P., & Asherson, P. (2018). Emotion dysregulation in attention-deficit/hyperactivity disorder and borderline personality disorder. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation ,5(9).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rageliené, T., & Justickis, V. (2016). Interrelations of adolescent's identity development, differentiation of self and parenting style. Psychology, 53, 2443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmeck, K., Schlüter-Müller, S., Foelsch P. A., & Doering, S. (2013). The role of identity in the DSM-5 classification of personality disorders. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(1).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sharp, C., Temple, J., Steinberg, L., & Newlin, E. (2014). An 11-Item Measure to Assess Borderline Traits in Adolescents: Refinement of the BPFSC Using IRT. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(1), 7078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sharp, C., Wright, A. G. C., Fowler, J. C., Frueh, B. C., Allen, J. G., Oldham, J., & Clark, L. A. (2015). The Structure of Personality Pathology: Both General ('g') and Specific ('s') Factors? Journal of Abnormal Psychology, 124(2), 387398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simecková, P. (2015). „Who am I?" AIDA Assessment of Identity Development in Adolescence .(Unpublished master's thesis). Prague, Czech Republic: Charles University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stepp, S. D. (2012). Development of borderline personality disorder in adolescence and young adulthood: Introduction to the special section. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tackett, J., Balsis, S., Oltmanns, T., & Krueger, R. (2009). A unifying perspective on personality pathology across the life span: Developmental considerations for the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Development and Psychopathology, 21(3), 687713.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turi, E., Tóth, I., & Gervai, J. (2011). A Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) további vizsgálata nem-klinikai mintán, fiatal serdülők körében. Psychiatria Hungarica, 26(6), 415426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Westen, D., Betan, E., & Defife, J. A. (2011). Identity disturbance in adolescence: Associations with borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 23(1), 305313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 445 445 82
PDF Downloads 670 669 162