Authors:
Ilona Liliána Birtalan Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

Search for other papers by Ilona Liliána Birtalan in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Bernadett Kis Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Search for other papers by Bernadett Kis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
György Bárdos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

Search for other papers by György Bárdos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér

A közösség által támogatott mezőgazdálkodás (CSA) gyorsan növekvő jelenség világszerte, a helyi élelmiszer termelésének és elosztásának az a módja, amikor a termelő és a fogyasztók (tagok) közvetlenül elköteleződnek egymás felé. A közösségi mezőgazdálkodási rendszerek, mint alulról jövő társadalmi kezdeményezések, az élelmiszerek „árutlanítása" felé tett törekvésként is értelmezhetők, és szorosan kapcsolódnak a fenntarthatóság kérdésköréhez, mely a pszichológiai és az egészségfejlesztési diskurzusba hazánkban még alig került be.

Módszertan

A szakirodalmak kiválasztása során először konkrét szókombinációk mentén kerestünk cikkeket, majd a talált cikkek irodalmi hivatkozásait áttanulmányoztuk; illetve szakirodalom-kereső portálok elsődlegesen talált cikkeihez ajánlott további cikkeit tekintettük át a CSA-részvétellel járó tapasztalatok szempontjából.

Eredmények

Áttekintésünk alapján látható, hogy a részvétel nemcsak konkrét előnyök mentén értelmezhető, hanem a további aspektusok, mint Hasonló gondolkodás, Lokalitás (város-vidék tengely), Személyes törődés, Életmódváltás, valamint az Újraírt sémák taglalása is legalább olyan fontos.

Következtetések

Véleményünk szerint a CSA-ban való részvétel átgondolása hasznos információkat nyújthat többek között a fenntartható pozitív mentális egészség fogalmának kibontásában.

Theoretical background

Community Supported Agriculture (CSA) is a rapidly growing phenomenon worldwide, a model of production and distribution of local food that connects the producer and consumers (members) directly. As a grassroot initiative, CSAs can be seen as a step towards the decommodification of food and are directly associated with sustainability which is rarely involved in psychological and health promotional discourse in Hungary.

Methods

In the selection process of literature, at first papers containing specific word combinations were selected. Articles recommended by academic literature search portals during this process and references section of the selected papers were studied further in the context CSA involvement to find more relevant articles.

Results

Based on our review it seems that CSA participation can be interpreted not only through factual advantages: Similar Thinking, Locality: urban-rural axis, Personal Care, Lifestyle Change, and Rewriting of Schemes are at least as important.

Consequencies

According to our view, studying participation in CSA may yield useful information for developing the concept of sustainable positive mental health.

 • Adam, K. L. (2006). Community Supported Agriculture. Butte, MT: ATTRA-National Sustainable Agriculture Information Service.

 • Allen, J. E., Rossi, J., Woods, T. A., & Davis, A. F. (2017). Do Community Supported Agriculture programmes encourage change to food lifestyle behaviours and health outcomes? New evidence from shareholders. International Journal of Agricultural Sustainability, 15(1), 7082. https://doi.org/10.1080/14735903.2016.1177866.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ares, G., Giménez, A., Vidal, L., Zhou, Y., Krystallis, A., Tsalis, G., et al. (2016). Do we all perceive food-related wellbeing in the same way? Results from an exploratory cross-cultural study. Food Quality and Preference, 52, 6273. https://doi.org/10.1016Zj.foodqual.2016.03.014.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aune, D., Giovannucci, E., Boffetta, P., Fadnes, L. T., Keum, N., Norat, T., et al. (2017). Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology, 46(3), 10291056. https://doi.org/10.1093/ije/dyw319.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárdos, Gy., & Kraiciné Szokoly, M. (2018). Egészség, életmód, egészségfejlesztés a felsőoktatás szemszögéből. Neveléstudomány, 2, 521.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő, Zs. (2005). Bevezetés az egészségfejlesztésbe. In Benkő, Zs., & Tarkó, K. (szerk.), Iskolai egészségfejlesztés. Szakmai és módszertani írások egészségterv készítéséhez (pp. 1327.). Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birtalan, I. L., Pénzes, M., Rácz, J., & Bárdos, Gy. (2018). Szülői fogyasztás - gyermeki tanulás. In Fehérvári, A., Széll, K. & Misley, H. (szerk.), Kutatási sokszínűség oktatási gyakorlat és együttműködések - Absztrakt kötet - XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (pp. 303.). Budapest, Magyarország: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birtalan, I. L., Rácz, J., & Bárdos, Gy. (2018). AFN, as common business. In Pintér, G., Zsiborács, H., & Csányi, S. (szerk.), Arccal vagy háttal a jövőnek? - LX. Georgikon Napok, Abstract Volume (pp. 35.). Keszthely, Magyarország: Pannon Egyetem Georgikon Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birtalan, I. L., Rigó, A., Bárdos, Gy., Rácz, J., & Oláh, A. (2018). Participation in Alternative Food Networks and Well-being. In Bognár Cs., & Móricz, K. (szerk.), 9st European Conference on Positive Psychology: Book of Abstracts (pp. 529.). Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó AKCongress.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blackshaw, T. (2010). Leisure. Abingdon: Routledge.

 • Bougherara, D., Grolleau, G., & Mzoughi, N. (2009). Buy local, pollute less: What drives households to join a community supported farm? Ecological Economics, 68(5), 14881495. https:// doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.10.009.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brundtland, G. (1987). Our common future: Report of the 1987 World Commission on Environment and Development. United Nations (Sz. 1, 59.). Oslo: United Nations.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charles, L. (2011). Animating community supported agriculture in North East England: Striving for a 'caring practice'. Journal of Rural Studies, 27(4), 362-371. https://doi.org/10.1016/j. jrurstud.2011.06.001.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, W. (2013). Perceived value of a community supported agriculture (CSA) working share. The construct and its dimensions. Appetite, 62, 37-49. https://doi.org/10.1016/j. appet.2012.11.014.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cleveland, D. A., Copeland, L., Glasgow, G., McGinnis, M. V., & Smith, E. R. A. N. (2016). The Influence of Environmentalism on Attitudes Toward Local Agriculture and Urban Expansion. Society & Natural Resources, 29(1), 88-103. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.10 43081.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. N., Gearhart, S., & Garland, E. (2012). Community Supported Agriculture: A Commitment to a Healthier Diet. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 7(1), 2037. https:// doi.org/10.1080/19320248.2012.651393.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cone, C. A., & Kakaliouras, A. (1995). Community supported agriculture: Building moral community or an alternative consumer choice. Culture, Agriculture, Food and Environment, 15(51–52), 2831.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cone, C. A., & Myhre, A. (2000). Community-supported agriculture: A sustainable alternative to industrial agriculture? Human Organization, 59(2), 187197. https://doi.org/10.17730/ humo.59.2.715203t206g2j153.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cooley, J. P., & Lass, D. A. (1998). Consumer Benefits from Community Supported Agriculture Membership. Review of Agricultural Economics, 20(1), 227. https://doi.org/10.2307/1349547.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cox, R., Holloway, L., Venn, L., Dowler, L., Hein, J. R., Kneafsey, M., & Tuomainen, H. (2008). Common ground? Motivations for participation in a community-supported agriculture scheme. Local Environment, 13(3), 203218. https://doi.org/10.1080/13549830701669153.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cronin, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2), 193218. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeLind, L. B. (2011). Are local food and the local food movement taking us where we want to go? Or are we hitching our wagons to the wrong stars? Agriculture and Human Values, 28(2), 273283. https://doi.org/10.1007/s10460-010-9263-0.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Delind, L. B. (1999). Close Encounters with a CSA: The Reflections of a Bruised and Somewhat Wiser Anthropologist. Agriculture and Human Values, 16, 39.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeLind, L. B., & Ferguson, A. (1999). Is This a Women's Movement? The Relationship of Gender to Community-Supported Agriculture in Michigan. Human Organization, 58(2), 190200. https://doi.org/10.17730/humo.58.24pk17625008871x7.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dixon, J., & Richards, C. (2016). On food security and alternative food networks: Understanding and performing food security in the context of urban bias. Agriculture and Human Values, 33(1), 191202. https://doi.org/10.1007/s10460-015-9630-y.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fajzi, Gy., & Erdei, S. (2015). Fenntartható pozitív mentális egészség. A pozitív mentális egészség kibontakoztatása a fenntartható gondolkodásmód és viselkedés keretében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(1), 5592.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feagan, R., & Henderson, A. (2009). Devon Acres CSA: Local struggles in a global food system. Agriculture and Human Values, 26(3), 203217. https://doi.org/10.1007/s10460-008-9154-9.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forbes, C. B., & Harmon, A. H. (2008). Buying into Community Supported Agriculture: Strategies for Overcoming Income Barriers. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 2(2-3), 6579. https://doi.org/10.1080/19320240801891479.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galayda, J. (2006). Community supported agriculture, economic preference theory and subjective well-being. New York: Doctoral dissertation. Rensselaer Polytechnic Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gale, H. F. (2011). Building trust in food. Letöltve: 2018. május 14-én: https://www.chinadialo- gue.net/article/4207-Building-trust-infood.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galt, R. E. (2013). The Moral Economy Is a Double-edged Sword: Explaining Farmers' Earnings and Self-exploitation in Community-Supported Agriculture: The Moral Economy Is a Double-edged Sword. Economic Geography, 89(4), 341365. https://doi.org/10.1111/ ecge.12015.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goland, C. (2002). Community supported agriculture, food consumption patterns, and member commitment. Culture, Agriculture, Food and Environment, 24(1), 1425. https://doi. org/10.1525/cag.2002.24.1.14.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás, E. (2011). Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel. PhD-értekezés. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayden, J., & Buck, D. (2012). Doing community supported agriculture: Tactile space, affect and effects of membership. Geoforum, 43(2), 332341. https://doi.org/10.1016/j.geoforum. 2011.08.003.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jarosz, L. (2008). The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas. Journal of Rural Studies, 24(3), 231244. https://doi.org/10.1016/jjrurstud.2007.10.002.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jarosz, L. (2011). Nourishing women: Toward a feminist political ecology of community supported agriculture in the United States. Gender, Place & Culture, 18(3), 307326. https://doi. org/10.1080/0966369X.2011.565871.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, A. D., & Ejeta, G. (2015). A new global agenda for nutrition and health: The importance of agriculture and food systems. Bulletin of the World Health Organization, 94(3), 228229. https://doi.org/10.2471/BLT.15.164509.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kane, D. J., & Lohr, L. (1997). Maximizing shareholder retention in Southern CSAs. Portland: Organic Farming Research Foundation.

 • Kis, B. (2014). Community-supported agriculture from the perspective of health and leisure. Annals of LeisureResearch, 17(3), 281295. https://doi.org/10.1080/11745398.2014.941885.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kis, B. (2017). Fenntartható fogyasztás és jóllét - A közösség által támogatott mezőgazdaság az egészség/ fejlesztés szemszögéből. Előadás, Személyes tér - közös világ; A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szeged, Magyarország.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kloppenburg, J., Hendrickson, J., & Stevenson, G. W. (1996). Coming in to the foodshed. Agriculture and Human Values, 13(3), 3342.

 • Koger, S. M., & Winter, D. D. (2011). The Psychology of Environmental Problems: Psychology for Sus- tainability. Psychology Press.

 • Kotler, P. (2004). Marketing menedzsment. Budapest, Magyarország: KJK-Kerszöv.

 • Laird, T. (1998). Nonrenewal of membership and CSA inconvenience. CSA Farm Network, 2, 2021.

 • Lamb, G. (1994). Community Supported Agriculture/ Can it Become the Basis for a New Associative Economy ? Előadás, 5th Community Supported Agriculture Conference, Kimberton, Pennsylvania.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landis, B., Smith, T. E., Lairson, M., Mckay, K, Nelson, H., & O'Briant, J. (2010). Community- Supported Agriculture in the Research Triangle Region of North Carolina: Demographics and Effects of Membership on Household Food Supply and Diet. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 5(1), 7084. https://doi.org/10.1080/19320240903574403.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lang, K B. (2005). Expanding Our Understanding of Community Supported Agriculture (CSA): An Examination of Member Satisfaction. Journal of Sustainable Agriculture, 26(2), 6179. https://doi.org/10.1300/J064v26n02_06.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lang, K. B. (2010). The Changing Face of Community-Supported Agriculture. Culture & Agriculture, 32(1), 1726. https://doi.org/10.1111/j.1556-486X.2010.01032.x.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lippai, L. (2019). A boldogság jelentősége a lelki egészség fejlesztésében. In Benkő Zs., Lippai, L., & Tarkó, K (szerk.), Az egészség az életünk tartópillére (pp. 101109.). Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, P., Gilchrist, P., Taylor, B., & Ravenscroft, N. (2017). The spaces and times of community farming. Agriculture and Human Values, 34(2), 363375. https://doi.org/10.1007/ s10460-016-9717-0.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacMillan Uribe, A. L., Winham, D. M., & Wharton, C. M. (2012). Community supported agriculture membership in Arizona. An exploratory study of food and sustainability behaviours. Appetite, 59(2), 431436. https://doi.org/10.10Wj.appet.2012.06.002.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCullum, C. (2004). Using Sustainable Agriculture to Improve Human Nutrition and Health. Journal Community Nutrition, 6, 1825.

 • Mcllvaine-Newsad, H., Merrett, C. D., & McLaughlin, P. (2004). Direct from Farm to Table: Community Supported Agriculture in Western Illinois. Culture & Agriculture, 26(1–2), 149163. https://doi.org/10.1525/cag.2004.26.1-2.149.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Minaker, L. M., Raine, K. D., Fisher, P., Thompson, M. E., Van Loon, J., & Frank, L. D. (2014). Food Purchasing From Farmers' Markets and Community-Supported Agriculture Is Associated With Reduced Weight and Better Diets in a Population-Based Sample. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 9(4), 485497. https://doi.org/10.1080/19320248.2014.898175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O'Hara, S. U., & Stagl, S. (2002). Endogenous preferences and sustainable development. The Journal of Socio-Economics, 31(5), 511527.

 • Opitz, I., Specht, K., Piorr, A., Siebert, R., & Zasada, I. (2017). Effects of consumer-producer interactions in alternative food networks on consumers' learning about food and agriculture. Moravian Geographical Reports, 25(3), 181-191. https://doi.org/10.1515/mgr-2017-0016.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ostrom, M. R. (1997). Toward a Community Supported Agriculture: A Case Study of Resistance and Change in the Modern Food System. Doctoral dissertation. Madison: University of Wisconsin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálmai, J. (2017). A holisztikus egészségfogalom felé. In Lippai, L. (szerk.), Holisztikus egészség, egészségmagatartás és egészségfejlesztés (pp. 33-38.). Szeged: Szegedi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pascucci, S., Dentoni, D., Lombardi, A., Cembalo, L., 2016. Sharing values or sharing costs? Understanding consumer participation in alternative food networks. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 78, 4760. https://doi.org/10.1016Zj.njas.2016.03.006 .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perez, J., Allen, P., & Brown, M. (2003). Community supported agriculture on the central coast: The CSA member experience. UC Santa Cruz: Center for Agroecology and Sustainable Food Systems.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pole, A., & Gray, M. (2013). Farming alone? What's up with the "C" in community supported agriculture. Agriculture and Human Values, 30(1), 85100. https://doi.org/10.1007/ s10460-012-9391-9 .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Press, M., & Arnould, E. J. (2011). Legitimating community supported agriculture through American pastoralist ideology. Journal of Consumer Culture, 11(2), 168194. https://doi. org/10.1177/1469540511402450.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ravenscroft, N., Moore, N., Welch, E., & Hanney, R. (2013). Beyond agriculture: The counter-hegemony of community farming. Agriculture and Human Values, 30(4), 629639. https:// doi.org/10.1007/s10460-013-9437-7.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Réthy, K., & Dezsény, Z. (2013). Közösség által támogatott mezőgazdaság. Budapest: Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rossi, A. (2017). Beyond Food Provisioning: The Transformative Potential of Grassroots Innovation around Food. Agriculture, 7(1), 6. https://doi.org/10.3390/agriculture7010006.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rossi, J., Allen, J. E., Woods, T. A., & Davis, A. F. (2017). CSA shareholder food lifestyle behaviors: A comparison across consumer groups. Agriculture and Human Values, 34(4), 855869. https://doi.org/10.1007/s10460-017-9779-7.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rossi, J., Woods, T. A., & Allen, J. (2017). Impacts of a Community Supported Agriculture (CSA) Voucher Program on Food Lifestyle Behaviors: Evidence from an Employer-Sponsored Pilot Program. Sustainabihty, 9(9), 1543. https://doi.org/10.3390/su9091543.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sabih, S. F., & Baker, L. B. B. (1998). Alternative financing in agriculture: A case for the CSA method. Acta Horticulturae, 524, 141148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schnell, S. M. (2007). Food with a Farmer's Face: Community-Supported Agriculture in the United States. Geographical Review, 97(4), 550564. https://doi.org/10.1111/j. 1931-0846.2007. tb00412.x.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schnell, S. M. (2013). Food miles, local eating, and community supported agriculture: Putting local food in its place. Agriculture and Human Values, 30(4), 615628. https://doi. org/10.1007/s10460-013-9436-8.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shi, Y., Cheng, C., Lei, P., Wen, T., & Merrifield, C. (2011). Safe food, green food, good food: Chinese Community Supported Agriculture and the rising middle class. International Journal of AgriculturalSustainability, 9(4), 551558. https://doi.org/10.1080/14735903.2011.619327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sproul, T. W., & Kropp, J. D. (2015). A General Equilibrium Theory of Contracts in Community Supported Agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 97(5), 1345-1359. https:// doi.org/10.1093/ajae/aav029.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Story, M., Kaphingst, K. M., Robinson-O'Brien, R., & Glanz, K. (2008). Creating Healthy Food and Eating Environments: Policy and Environmental Approaches. Annual Review of Public Health, 29(1), 253272. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090926.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sumner, J. (2003). Visions of sustainability: women organic farmers and rural development. Canadian Woman Studies, 23(1), 5.

 • Tegtmeier, E. M., & Duffy, M. (2005). Community supported agriculture (CSA) in the Midwest United States: A regional characterization. Leopold Center Pubs and Papers, 151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson, C. J., & Coskuner-Balli, G. (2007). Enchanting Ethical Consumerism: The case of Community Supported Agriculture. Journal of Consumer Culture, 7(3), 275303. https://doi. org/10.1177/1469540507081631.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trauger, A., Sachs, C., Barbercheck, M., Brasier, K., & Kiernan, N. E. (2010). "Our market is our community": Women farmers and civic agriculture in Pennsylvania, USA. Agriculture and Human Values, 27(1), 4355. https://doi.org/10.1007/s10460-008-9190-5.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vasquez, A., Sherwood, N. E., Larson, N., & Story, M. (2017). Community-Supported Agriculture as a Dietary and Health Improvement Strategy: A Narrative Review. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(1), 8394. https://doi.org/10.1016/jjand.2016.09.029.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wells, B. L., & Gradwell, S. (2001). Gender and resource management: Community supported agriculture as caring-practice. Agriculture and Human Values, 18(1), 107119.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wharton, C. M., Hughner, R. S., MacMillan, L., & Dumitrescu, C. (2015). Community Supported Agriculture Programs: A Novel Venue for Theory-Based Health Behavior Change Interventions. Ecology of Food and Nutrition, 54(3), 280301. https://doi.org/10.1080/03670244.2014.1001980.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • White, M. J., Jilcott Pitts, S. B., McGuirt, J. T., Hanson, K. L., Morgan, E. H., Kolodinsky, J., et al. (2018). The perceived influence of cost-offset community-supported agriculture on food access among low-income families. Public Health Nutrition, 21(15), 28662874. https://doi. org/10.1017/S1368980018001751.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilkins, J. L., Farrell, T. J., & Rangarajan, A. (2015). Linking vegetable preferences, health and local food systems through community-supported agriculture. Public Health Nutrition, 18(13), 23922401.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • World Health Organization (1948). Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. World Health Organization.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zepeda, L., & Leviten-Reid, C. (2004). Consumers' Views on Local Food. Journal of Food Distribution Research, 35(3), 16.

 • Zepeda, L., & Li, J. (2006). Who buys local food? Journal of Food Distribution Research, 37(3), 111.

 • Zepeda, L., Reznickova, A., & Russell, W. S. (2013). CSA membership and psychological needs fulfillment: An application of self-determination theory. Agriculture and Human Values, 30(4), 605614. https://doi.org/10.1007/s10460-013-9432-z.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsolnai, L., & Podmaniczky, L. (2010). Community Supported Agriculture. In Tencati, A. & Zsolnai, L. (Eds), The Collaborative Enterprise: Creating Values for a Sustainable World (pp. 137-150.). Oxford: Peter Lang Academic Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 30 10
Feb 2024 0 35 2
Mar 2024 0 24 6
Apr 2024 0 37 3
May 2024 0 16 3
Jun 2024 0 29 2
Jul 2024 0 18 6