View More View Less
 • 1 Neonatológiai Tanszéki Csoport I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem
 • | 2 Pszichológiai Doktori Iskola, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • | 3 Agyi Képalkotó Központ, MTA Természettudományi Központ
 • | 4 Kognitív Tudományi Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • | 5 Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intéze
Open access

A kognitív fejlődéspszichológiai és pszicholingvisztikai kutatások egyöntetű következtetése, hogy a koraszü- löttség nagy fokban növeli az atipikus nyelvi fejlődés rizikóját, mivel a koraszülötteket gyakran már csecsemőkoruktól kezdve sajátos nyelvi fejlődés jellemzi. A témában 1999 és 2018 között publikált kutatási eredmények alapján levonható az az egyértelmű következtetés, hogy a koraszülöttek atipikus nyelvi fejlődése a nyelvi feldolgozási szintek (fonológiai, morfoszintaktikai, szemantikai, szintaktikai) mindegyikét érintheti. Az óvodáskori nyelvi zavarok – számos tanulmány szerint – már a csecsemőkorban előrejelezhetők a viselkedésesnél érzékenyebb módszerekkel (pl. eseményhez kötött agyi potenciál).

Az atipikus nyelvi fejlődés hátterében viselkedéses és idegtudományi módszerekkel számos potenciális okot azonosítottak. Ilyen például az intrauterin (harmadik trimeszter) nyelvi tapasztalat hiánya, az éretlenség az agyi struktúrák sajátos vagy megzavart fejlődése.

Tény viszont, hogy a koraszülöttek nyelvi fejlődésének pontos megismerését számos olyan módszertani nehézség hátráltatja, mint a vizsgált populáció heterogenitása, a nyelvi mérőeljárások alacsony megbízhatósága, a korrigált és/vagy kronológiai kor alkalmazása. Mindez a mai napig nyitott kérdéseket vet fel mind a klinikai gyakorlat, mind a kutatások szempontjából.

A koraszülött-ellátás fejlődésének köszönhetően nő azoknak a kutatásoknak a jelentősége, amelyek a koraszülöttek nyelvi zavarainak a ma ismertnél mélyebb és megbízhatóbb feltárására irányulnak. A releváns tanulmányokban közölt eredmények várható hatása a klinikai gyakorlatra új lehetőséget ígér a nyelvi zavarok minél korábbi azonosításában, valamint a korai, prevenciós célú, a korai nyelvi fejlődést facilitáló programok kialakításában.

The unanimous conclusion of developmental-psychological and the psycholinguistical research is that pre- term birth enhances the risk of atypical language development, as preterm infants often undergo a special language development from infancy on.

With reference to the results of scientific investigations published between 1999 and 2018, unambiguous inference can be made: the atypical language development of preterm infants can be manifested at all levels of language processing (phonology, morphosyntax, semantics, syntax). According to the vast majority of studies the developmental language disorders prior to the school start are predictable already in infancy. These can be predicted for example by the event related brain potentials which proved to be more sensitive method compared to the behavioral ones.

A significant number of potential factors contributing to atypical language development were identified by the application of various behavioral and brain imaging methods. For example the absence of intrauterine (third trimester) language experience, the biological immaturity, as well as the specific or disturbed development of brain structures.

However, the exact disclosing of the preterm infants' language development is set back by several methodological problems such as the population heterogeneity, the applied linguistic measures of low reliability and the ambiguity in general use of adjusted and/or chronological age. These unsolved issues still produce highly-debated questions both from the point of the clinical practice and research.

Due to the continuous development of preterm infants' medical care the importance of those studies are increasing which put larger emphasis on more qualitative examinations oflanguage disorders compared to what is known nowadays.

The expected effects of all the results of relevant studies could produce a remarkable influence on clinical practice and provide new opportunity for the earlier identification of developmental language disorders. Furthermore, they could contribute to the development of effective, early facilitation of language development in preventive programs.

 • Aarnoudse-Moens, C. S. H., Smidts, D. P., Oosterlaan, J., & Weisglas-Kuperus, N. (2009). Executive Function in Very Preterm Children at Early School Age. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 981993. https://doi.org/10.1007/s10802-009-9327-z.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Abboub, N., Nazzi, T., & Gervain, J. (2016). Prosodie grouping at birth. Brain and Language, 162, 4659. https://doi.org/10.1016Zj.bandl.2016.08.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Altemeier, L., Jones, J., Abbott, R. D., & Berninger, V. W. (2006). Executive Functions in Becoming Writing Readers and Reading Writers: Note Taking and Report Writing in Third and Fifth Graders. Developmental Neuropsychology, 29(1), 161173. https://doi.org/10.1207/ s15326942dn2901.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Avecilla-Ramírez, G. N., Ruiz-Correa, S., Marroquin, J. L., Harmony, T., Alba, A., & Mendo- za-Montoya, O. (2011). Electrophysiological auditory responses and language development in infants with periventricular leukomalacia. Brain & Language, 119(3), 175183. https:// doi.org/10.1016/j.bandl.2011.06.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baron, I. S., Erickson, K., Ahronovich, M. D., Coulehan, K., Baker, R., & Litman, F. R. (2009). Visuospatial and verbal fluency relative de fi cits in “complicated” late-preterm preschool children. Early Human Development, 85(12), 751754. https://doi.org/10.1016/j.earlhum- dev.2009.10.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barrera, M. E., Rosenbaum, P. L., & Cunningham, A. E. (1987). Corrected and Uncorrected Bayley Scores: Longitudinal Developmental Patterns in Low and High Birth Weight Preterm Infants. Infant Behavior and Development, 10, 337346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bayley, N. (1993). Bayley scales of infants development. 2nd edition. Psychological Corporation.

 • Betancourt, L. M., Brodsky, N. L., & Hurt, H. (2015). Socioeconomic differences in language are evident in female infants at 7 months of age. Early Human Development, 91(12), 719724. https://doi.org/10.10Wj.earlhumdev.2015.08.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., & Greenhalgh, T. (2017). Phase 2 of CATALISE : a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 10681080. https://doi.org/10.1111/jcpp.12721.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bosch, L. (2011). Precursors to language in preterm infants: Speech perception abilities in the first year of life. In Braddick, G., Atkinson, O., & Innocenti, J. (Ed), Progress in Brain Research. Vol. 189. (pp. 239257). Burlington: Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/ B978-0-444-53884-0.00028-2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boundy, E. O., Dastjerdi, R., Spiegelman, D., & Wafaie, W. (2016). Kangaroo Mother Care and Neonatal Outcomes: A Meta-analysis. Pediatrics, 137(1), e20152238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caravale, B., Tozzi, C., Albino, G., & Vicari, S. (2005). Cognitive development in low risk preterm infants at 3-4 years of life. Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition, 90, 474479. https://doi.org/10.1136/adc.2004.070284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Casiro, O. G., Moddemann, D. M., Stanwickay, R. S., Panikkar-Thiessen, V. K., Cowan, H., & Cheang, M. S. (1990). Language development of very low birth weight infants and fullterm controls at 12 months of age. Early Human Development, 24, 6577.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caskey, M., Stephens, B., Tucker, R., & Vohr, B. (2011). Importance of Parent Talk on the Development of Preterm Infant Vocalizations ABBREVIATIONS. Pediatrics, 128(5), 910916. https://doi.org/10.1542/peds.2011-0609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cattani, A., Bonifacio, S., Fertz, M., Iverson, J. M., Zocconi, E., & Caselli, M. C. (2010). Communicative and linguistic development in preterm children: a longitudinal study from 12 to 24 months. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(2), 162173. https://doi.org/10.3109/13682820902818870.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charpak, N., Ruiz-pela, J. G., C, Z. F. De, & Charpak, Y. (2001). A Randomized, Controlled Trial of Kangaroo Mother Care: Results of Follow-Up at 1 Year of Corrected Age. Pediatrics, 108(5), 10721079.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Counsell, S. J., Edwards, A. D., Andrew, T., Chew, M., Anjari, M., Dyet, L. E., et al. (2008). Specific relations between neurodevelopmental abilities and white matter microstructure in children born preterm. Brain, 131(July), 32013208. https://doi.org/10.1093/brain/awn268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csépe, V. (2005). Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Budapest: Gondolat-Infonia.

 • Csépe, V. (n. d.). A nyelvi fejlődés zavarainak neurokognitív megközelítése. In R. Katalin (Ed), Hogy értsük egymást. A kommunikáció gyógypedagógiai és diagnosztikai vonatkozásai értelmi akadályozottság esetén. Budapest: ELTE Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeRegnier, R. A., Wewerka, S., Georgieff, M. K., Mattia, F., & Nelson, C. A. (2002). Influences of postconceptional age and postnatal experience on the development of auditory recognition memory in the newborn infant. Developmental Psychobiology, 41(3), 216225. https://doi.org/10.1002/dev.10070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dommelen, P. van, Verkerk, P. H., Straaten, H. L. M. Van, Neonatal, D., Care, I., Neonatal, U., et al. (2015). Hearing Loss by Week of Gestation and Birth Weight in Very Preterm Neonates. Journal of Pediatrics, 166(4), 840844. https://doi.org/10.1016/jjpeds.2014.12.041.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foster-Cohen, S., Edgin, J. O., Champion, P., & Woodward, L. (2007). Early delayed language development in very preterm infants: Evidence from the MacArthur-Bates CDI of Child Language. Journal of Child Language, 34(3), 655675. https://doi.org/10.1017/S0305000907008070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foster-Cohen, S. H., Friesen, M. D., Champion, P. R., & Woodward, L. J. (2010). High Prevalence / Low Severity Language Delay in Preschool. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 31(8), 658667.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friedrich, M., Herold, B., & Friederici, A. D. (2009). ERP correlates of processing native and non-native language word stress in infants with different language outcomes. CORTEX, 45(5), 662676. https://doi.org/10.1016/jxortex.2008.06.014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garg, M., Kurzner, S. I., Bautista, D. B., & Keens, T. G. (1988). Clinically Unsuspected Hypoxia During Sleep and Feeding in Infants With Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatrics, 81(5), 635642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerebenné Várbíró, K. (1995). Szempontok a nyelvi fejlődés zavarának értelmezéséhez. In G. V. Katalin (Ed), Fejlődési diszfázia. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gervain, J. (2018). The role of prenatal experience in language development. Current Opinion in Behavioral Sciences, 21, 6267. https://doi.org/10.1016/jxobeha.2018.02.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giménez, M., Miranda, M. J., Born, A. P., Nagy, Z., Rostrup, E., & Jernigan, T. L. (2008). Accelerated cerebral white matter development in preterm infants: A voxel-based morphometry study with diffusion tensor MR imaging. NeuroImage, 41(3), 728734. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.02.029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grunau, R. E., Whitfield, M. F., & Davis, C. (2002). Pattern of Learning Disabilities in Children With Extremely Low Birth Weight and Broadly Average Intelligence. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 615620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guarini, A., Sansavini, A., Fabbri, C., Alessandroni, R., Faldella, G., & Karmiloff-smith, A. (2009). Reconsidering the impact of preterm birth on language outcome. Early Human Development, 85(10), 639645. https://doi.org/10.10Wj.earlhumdev.2009.08.061.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hack, M., Flannery, D. J., Schluchter, M., Cartar, L., Borawski, E., & Klein, N. (2002). Outcomes In Young Adulthood For Very-Low-Birth-Weight Infants. The New England Journal of Medicine, 346(3), 149157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harel-Gadassi, A., Friedlander, E., Yaari, M., & Bar-oz, B. (2018). Disabilities Developmental assessment of preterm infants: Chronological or corrected age? Research in Developmental Disabilities, 80(February), 3543. https://doi.org/10.1016Zj.ridd.2018.06.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harvey, J. M., Med, G., & Elbw, C. (1999). Executive function of children with extremely low birthweight: a case control study. Developmental Medicine & Child Neurology, 41, 292297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herold, B., Höhle, B., Walch, E., Weber, T., & Obladen, M. (2008). Impaired word stress pattern discrimination in very-low-birthweight infants during the first 6 months of life. Developmental Medicine and Child Neurology, 50(9), 678683. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03055.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoareau, M., Yeung, H. H., & Nazzi, T. (2019). Infants' statistical word segmentation in an artificial language is linked to both parental speech input and reported production abilities Running head: Input, babbling & statistical word segmentation. Developmental Science 22, e12803. https://doi.org/10.1111/desc.12803.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoehle, B. (2009). Bootstrapping mechanisms in first language acquisition. Linguistics, 47(2), 359382.

 • Hoff, E. (2003). The Specificity of Environmental Influence: Socioeconomic Status Affects Early Vocabulary Development Via Maternal Speech. Child Development, 74(5), 13681378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hüppi, P. S., Schuknecht, B., Boesch, C., Bossi, E., Felblinger, J., Fusch, C., & Herschkowitz, N. (1996). Structural and Neurobehavioral Delay in Postnatal Brain Development of Preterm. Pediatric Research, 39, 895901.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ionio, C., Riboni, E., Confalonieri, E., Dallatomasina, C., Mascheroni, E., Bonanomi, A., et al. (2016). Paths of cognitive and language development in healthy preterm infants. Infant Behavior and Development, 44, 199207. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2016.07.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jansson-Verkasalo, E., Ruusuvirta, T., Huotilainen, M., Alku, P., Kushnerenko, E., Suominen, K., Hallman, M. (2010). Atypical perceptual narrowing in prematurely born infants is associated with compromised language acquisition at 2 years of age. BMC Neuroscience, 11(88), 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jansson-Verkasalo, E., Valkama, M., Vainionpää, L., Pääkkö, E., Ilkko, E., & Lehtihalmes, M. (2004). Language Development in Very Low Birth Weight Preterm Children: A Follow-Up Study. Foha Phoniatrica et Logopaedica, 56(2), 108119. https://doi.org/10.1159/000076062.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár, M. (2007). Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • Kalmár, M., & Csiky, E. (1994). A koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációi. Magyar Pszichológiai Szemle, 50(3–4), 139170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmar, M., & Estefan Varga, M. (1991). Determinants and Predictors of School Adaptation and Academic Achievement in Prematurely Born Children (*). Análise Psicológica, 4(9), 317327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, C. E., Cheong, J. L. Y., Fam, L. G., Leemans, A., Seal, M. L., Doyle, L. W., & Thompson, D. K. (2016). Moderate and late preterm infants exhibit widespread brain white matter microstructure alterations at term-equivalent age relative to term-born controls. Brain Imaging and Behavior, 10(1), 4149. https://doi.org/10.1007/s11682-015-9361-0.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kilbride, H. W., Thorstad, K., & Daily, D. K (2004). Preschool outcome of less than 801-Gram Preterm Infants Compared with Full-term siblings. Pediatrics, 113(4), 742747.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kurzner, I., Bader, D., Merritt, J., Warburton, D., Bautista, B., & Keens, G. (1988). Growth Failure in Infants With Bronchopulmonary Dysplasia: Nutrition Elevated Resti ng Metabolic Expenditure. Pediatrics, 21(3), 379384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kwon, S. H., Scheinost, D., Lacadie, C., Scze, G., Schneider, K ., Dai, F., et al. (2015). Adaptive mechanism of developing brain: cerebral lateralization in the prematurely-born. Neuroimage, 108, 144150. https://doi.org/10.10Wj.neuroimage.2014.12.032.Adaptive.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lean, R. E., Paul, R. A., Smyser, T. A., Smyser, C. D., & Rogers, C. E. (2018). Social Adversity and Cognitive, Language and Motor Development of Very Preterm Children 2 to 5 years of Age. The Journal of Paediatrics, 203, 177184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lierde, K. M. Van, Boerjan, S., & Groote, D. (2009). Expressive and Receptive Language Characteristics in Three-Year-Old Preterm Children with Extremely Low Birth Weight. Folia Pho- matrica et Logopaedica, 61, 296299. https://doi.org/10.1159/000238401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, Y., Metens, T., Absil, J., Maertelaer, V. De, Bale, D., David, P., et al. (2011). Gender Differences in Language and Motor-Related Fibers in a Population of Healthy Preterm Neonates at Term-Equivalent Age: A Diffusion Tensor and Probabilistic Tractography Study. American Journal of Neuroradiology, 32(11), 20112016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Loi, E. C., Marchman, V. A., Fernald, A., & Feldman, H. M. (2016). Using Eye Movements to Assess Language Comprehension in Toddlers. The Journal of Pediatrics, 180, 124129. https:// doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.10.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mampe, B., Friederici, A. D., Christophe, A., & Wermke, K. (2009). Report Newborns' Cry Melody Is Shaped by Their Native Language. Current Biology, 19(23), 19941997. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.09.064.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mansson, J., & Stjernqvist, K. (2014). Children born extremely preterm show significant lower cognitive, language and motor function levels compared with children born at term, as measured by the Bayley-III at 2.5 years. Acta Paediatrica, 103, 504511. https://doi.org/10.1111/apa.12585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marston, L. (2007). Factors affecting vocabulary acquisition at age 2 in children born between 23 and 28 weeks' gestation. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 591596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mattys, S. L., & Jusczyk, P. W. (2001). Phonotactic cues for segmentation of fluent speech by infants. Cognition, 78(2), 91121.

 • Morag, I., Bart, O., Raz, R., Shayevitz, S., Simchen, M. J., Strauss, T., et al. (2013). Developmental characteristics of late preterm infants at six and twelve months: A prospective study. Infant Behavior and Development, 36(3), 451456. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2013.03.010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, A., Beke, A., Gráf, R., & Kalmár, M. (2017). Extrém kis súlyú koraszülöttek kisgyermekkori fejlődése és a fejlődés háttértényezői. Alkalmazott Pszichológia, 17(3), 3756. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2017.3.37.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ortiz-Mantilla, S., Leevers, H., & Benasich, A. A. (2008). Understanding Language and Cognitive Deficits in Very Low Birth Weight Children. Developmental Psychobiology, 50, 107126. https://doi.org/10.1002/dev.20278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paquette, N., Vannasing, P., Tremblay, J., Lefebvre, F., Roy, M., Mckerral, M., et al. (2015). Early electrophysiological markers of atypical language processing in prematurely born infants. Neuropsychology, 79(A), 21-32. https://doi.org/10.1016Zj.neuropsychologia.2015.10.021.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parekh, S. A., Boyle, E. M., Guy, A., Blaggan, S., Manktelow, B. N., Wolke, D., & Johnson, S. (2016). Correcting for prematurity affects developmental test scores in infants born late and moderately preterm. Early Human Development, 94, 16. https://doi.org/10.1016/j.earlhum-dev.2016.01.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perkins, S. C., Finegood, E. D., & Swain, J. E. (2013). Powerty and Language Development: roles of parenting and stress. Innovations in Clinical Neuroscience, 10(4), 1019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perlman, M., & Volpe, J. (1989). Movement Disorder of Premature Infants Severe Bronchopulmonary Dysplasia: A New Syndrome. Pediatrics, 84(2), 215218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Powell, K. B., & Voeller, K. K. S. (2004). Prefrontal Executive Function Syndromes in Children. Journal of Child Neurology, 19(10), 785797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Eryigit-Madzwamuse, S., & Wolke, D. (2017). Long-Term Stability of Language Performance in Very Preterm, Moderate-Late Preterm, and Term Children. Journal of Pediatrics, 181, 74-79.e3. https://doi.org/10.1016/jjpeds.2016.09.006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ragó, A., Honbolygó, F., Róna, Z., Beke, A., & Csépe, V. (2014). Effect of maturation on suprasegmental speech processing in full- and preterm infants: A mismatch negativity study. Research in Developmental Disabilities, 35(1), 192202. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.10.006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raikes, H., Pan, B. A., Luze, G., Tamis-LeMonda, C. S., Brooks-Gunn, J., Constantine, J., et al. (2006). Mother - Child Bookreading in Low-Income Families: Correlates and Outcomes During the First Three Years of Life. Child Development, 77(4), 924953.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reis, A. B. R., Reis de Mello, R., Morsch, D. S., Meio, M. D. B. B., & Silveira da Silva, K. (2012). Mental performance of very low birth weight preterm infants: assessment of stability in the first two years of life and factors associated with mental performance Desempenho mental de bebês. Revista Brasileira de Epidemiologia, 15(1), 1324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ribeiro, C., Venturini, D., Abramides, M., Gonçalves, M., Nuno, P., Aparecida, D., & Lamônica, C. (2016). Receptive language and intellectual abilities in preterm children. Early Human Development, 99, 57-60. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2016.03.011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rose, S. A., Feldman, J. F., & Jankowski, J. J. (2009). A cognitive approach to the development of early language. Child Development, 80(1), 134150. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624. 2008.01250.x.A.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rüegger, C., Hegglin, M., Adams, M., & Bucher, H. U. (2012). Population based trends in mortality, morbidity and treatment for very preterm- and very low birth weight infants over 12 years. BMC Pediatrics, 12(1), 17. https://doi.org/10.1186/1471-2431-12-17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sansavini, A., Guarini, A., & Faldella, G. (2006). Early relations between lexical and grammatical development in very immature Italian preterms. Journal of Child Language, 33(1), 199216. https://doi.org/10.1017/S0305000905007208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sansavini, A., Guarini, A., Justice, L. M., Savini, S., Broccoli, S., Alessandroni, R., & Faldella, G. (2010). Does preterm birth increase a child's risk for language impairment? Early Human Development, 86(12), 765772. https://doi.org/10.10Wj.earlhumdev.2010.08.014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sauve, R. S., & Singhal, N. (1985). Long-Term Morbidity of Infants With Bronchopulmonary Dysplasia. Pediatrics, 76(5), 725733.

 • Schults, A., Tulviste, T., & Haan, E. (2013). Early vocabulary in full term and preterm Estonian children. Early Human Development, 89(9), 721726. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2013.05.004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siegel, L. S. (1983). Correction of prematurity and its consequencies for the assessment of the very low birth weight infant. Child Development, 54(5), 11761188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singer, L., Martin, R. J., Hawkins, W., Benson-Szekely, L. J., Yamashita, T. S., & Carlo, W., A. (1992). Oxygen Desaturation Bronchopulmonary Complicates Dysplasia Feeding After in Infants Discharge With. Pediatrics, 90(3), 380384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singer, L. T., Siegel, A. C., Lewis, B., & Hawkins, S. (2001). Preschool Language Outcomes of Children With History of Bronchopulmonary Dysplasia and Very Low Birth Weight. Developmental and Behavioral Pediatrics, 22(1), 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spek, A. I. L. V. N. Der, Franken, M. J. P., & Weisglas-Kuperus, N. (2012). Language Functions in Preterm-Born Children: A Systematic Review and Meta-analysis. Pediatrics, 129(4), 745754. https://doi.org/10.1542/peds.2011-1728.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stene-Larsen, K., Brandlistuen, R. E., Lang, A. M., Landolt, M. A., Latal, B., & Vollrath, M. E. (2014). Communication Impairments in Early Term and Late Preterm Children: A Prospective Cohort Study following Children to Age 36 Months. The Journal of Pediatrics, 165(6), 11231128. https://doi.org/10.1016/jjpeds.2014.08.027.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stolt, S., Haataja, L., Lapinleimu, H., & Lehtonen, L. (2009). The early lexical development and its predictive value to language skills at 2 years in very-low-birth-weight children. Journal of Communication Disorders, 42(2), 107123. https://doi.org/10.1016/jjcomdis.2008.10.002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thiessen, E. D., & Saffran, J. R. (2003). When Cues Collide: Use of Stress and Statistical Cues to Word Boundaries by 7- to 9-Month-Old Infants. Developmental Psychology, 39(4), 706716. https://doi.org/10.1037/0012-1649.39A706.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, Z., Garami, L., Ragó, A., Honbolygó, F., & Csépe, V. (2019). Does intra-uterine language experience modulate word stress processing? An ERP study. Research in Developmental Disabilities, 90, 5971. https://doi.org/10.1016Zj.ridd.2019.04.011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vohr, B. R. (2016). Language and hearing outcomes of preterm infants. Seminars in Perinatology, 40(8), 110. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2016.09.003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wild, K. T., Betancourt, L. M., Brodsky, N. L., & Hurt, H. (2013). The effect of socioeconomic status on the language outcome of preterm infants at toddler age. Early Human Development, 89(9), 743746. https://doi.org/10.10Wj.earlhumdev.2013.05.008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, S. L., Cradock, M. M., & Louis, S. (2004). Review: Accounting for Prematurity in Developmental Assessment and the Use of Age-Adjusted Scores. Journal Of Pediatric Psychology, 29(8), 641649.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolke, D., Samara, M., Bracewell, M., & Marlow, N. (2008). Specific Language Difficulties and School Achievement in Children Born at 25 Weeks of Gestation or Less. The Journal of Pediatrics, 152, 256262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woods, P. L., Rieger, I., Wocadlo, C., & Gordon, A. (2014). Predicting the outcome of specific language impairment at five years of age through early developmental assessment in preterm infants. Early Human Development, 90(10), 613-619. https://doi.org/10.1016/j.earl-humdev.2014.07.010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zahr, L. (1999). Predictors of development in premature infants from low-income families: African Americans and Hispanics. Journal of Perinatology, 19(4), 284289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 51 86
May 2021 0 45 68
Jun 2021 0 55 50
Jul 2021 0 85 50
Aug 2021 0 43 29
Sep 2021 0 19 7
Oct 2021 0 0 0