View More View Less
 • 1 Eszterházy Károly Egyetem, Pszichológia Intézet
Open access

Célkitűzés

A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson azon nemzetközi empirikus kutatások főbb eredményeiről, melyek azzal foglalkoznak, hogy az IKT-eszközök használata milyen összefüggést mutat a kognitív működéssel, személyiségvonásokkal. A kognitív működés területei közül a következőkre fókuszál a tanulmány; gondolkodás, figyelem és emlékezet, végrehajtó funkciók, intelligencia. A személyiségvonások közül az impulzivitás, szenzoros élménykeresés és kontrollhelyelvárás szerepe jelenik meg.

Az áttekintés módszertana

Az összefoglaló tanulmány olyan kutatások eredményeire támaszkodik, melyek nemzetközi színtéren született empirikus vizsgálatok a fent felsorolt témákon belül. A tanulmány törekszik a témában friss, releváns nemzetközi empirikus kutatások áttekintésére. A főbb eredmények és az ezekből levont következtetések: Az IKT-eszközök használata feltételezhetően eredményez bizonyos átalakulásokat kognitív működésünkben, azonban a kutatások eredményei arra a következtetésre vezetnek, hogy nem önmagában az IKT-használat az, ami a kognitív változásokat eredményezi, hanem az IKT-eszközök nem megfelelő használata. Vagyis valószínűleg a megfelelő IKT-használati szokások elsajátítása a kulcs abban, hogy az IKT-eszközök kognitív működésünkre gyakorolt negatív hatásainak mérséklésével ki tudjuk használni ezen eszközök előnyeit. Az IKT-eszközök nem megfelelő, problematikus használata olyan személyiségtényezőkkel mutat összefüggést, mint az impulzivitás (türelmetlenség, alacsony önkontroll és kitartás), gátolatlanság unalomintolerancia, külső kontrollos kontrollhelyelvárás. Kérdéses azonban, hogy ezen személyiségbeli jellemzőket valóban az IKT-eszközök bizonyos típusú használata idézi-e elő, vagy fordítva; az eleve ilyen személyiségvonással jellemezhető személyek hajlamosabbak a problematikus IKT-használatra? Ahhoz, hogy erre a kérdésre nagy bizonyossággal választ tudjunk adni, több randomizált kontrollált kutatásra van szükség a területen. A tanulmányban szereplő empirikus kutatásokat így kutatásmódszertani szempontból is fontos megvizsgálni annak érdekében, hogy árnyaltabb következtetéseket tudjunk megfogalmazni elemzésük révén.

Aim

The goal of this paper is to review the main findings of the international empirical studies which are focusing on the relationship of ICT-usage and cognitive functioning, and on the relationship of ICT-usage and personality factors. In the field of cognitive functioning, this paper studies the followings; reasoning, attention, memory functions, executive functions, intelligence. From the personality traits, this paper engages in impulsivity, sensory seeking and locus of control.

The methodology of the review

This paper reviews the relevant and up-to-date international empirical studies, which are made in the aforementioned fields. Main findings and conduisons: The usage of ICT- devices presumably results in changes in our cognitive functioning, but we can conclude from the results of the reviewed studies, that these changes are the impacts of the maladaptive use of these devices. So probably the most important issue is the acquirement of adequate habits in the filed of ICT-usage to moderate the ICT-devices' negative effects on our cognitive functioning, and to maximize the benefits of these devices.The maladaptive, problematic use of ICT-devices is in relationship with some personality traits, with impulsivity (impatience, low self-control, lack of persistence), with disinhibition, boredom susceptibility, and external locus of control. At the same time the direction of casuality is questionable, so we don't know, if problematic ICT-usage causes these changes in our personality, or conversely; people with these personality traits susceptible more to problematic ICT-usage? If we want to answer this question, we need more randomized controlled studies in this field. Therefore it is important to examine the methodology of the empirical studies which are appeared in this paper, in order to make accurate conclusions about them.

 • Assunçao, R., & Matos, P. M. (2017). Adolescents' profiles of problematic Facebook use and associations with developmental variables. Computers in Human Behavior, 75, 396403. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.034.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barr, N., Pennycook, G., Stolz, J. A., & Fugelsang, J. A. (2015). The brain in your pocket: Evidence that Smartphones are used to supplant thinking. Computers in Human Behavior, 48, 473480. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Billieux, L., Van der Linden, M., & Rochat, L. (2008). The Role of Impulsivity in Actual and Problematic Use of the Mobile Phone. Applied Cognitive Psychology, 22, 11951210. https://doi.org/10.1002/acp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Dysfunction of Self-Regulation and Self-Control in Facebook Addiction. Psychiatric Quarterly, 87(3), 493500. https://doi.org/10.1007/s11126-015-9403-1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cardoso-Leite, P., Kludt, R., Vignola, G., Ma, W. J., Green, C. S., & Bavelier, D. (2016). Technology consumption and cognitive control: Contrasting action video game experience with media multitasking. Atten Percept Psychophys, 78, 218241. https://doi.org/10.3758/s13414-015-0988-0.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chak, K., & Leung, L. (2004). Shyness and Locus of Control as Predictors of Internet Addiction and Internet Use. Cyberpsychology & Behavior, 7(5), 559570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Contractor, A. A., Weiss, N. H., Tull, M. T., & Elhai, J. D. (2017). PTSD's relation with problematic smartphone use: Mediating role of impulsivity. Computers in Human Behavior, 75, 177183. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M., Dorner, L., Hatvani, A., Soltész, P., Taskó, T., & Soltész-Várhelyi, K. (2016). Az IKT hatása a kognitív működésekre iskoláskorban. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(1), 165195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M., Taskó, T., Héjja-Nagy, K., Mester, D., Dorner, L., & Estefánné Varga, M. (2016). Az önszabályozó tanulás fejlettségének összefüggései a tanulási eredményességgel és az IKT-használat gyakoriságával. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(1/10), 197225. https://doi.org/10.1556/0016.2016.71.1.10.AZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flynn, J. R. (1984). The mean IQ of Americans: massive gains. Psychological Bulletin, 95, 29-51.

 • Garcia, L., Nussbaum, M., & Preiss, D. D. (2011). Is the use of information and communication technology related to performance in working memory tasks? Evidence from seventhgrade students. Computers & Education, 57(3), 20682076. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.05.009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goleman, D. (2015). Fókusz. Út a kiválóság felé. Budapest: Libri Kiadó.

 • Greenfield, P. M. (2009). Technology and Informal Education: What is Taught, What is Learned. Science, 323(5910), 6971.

 • Jackson, M. (2008). Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age. New York: Prometheus Books.

 • Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

 • Kazakova, S., Cauberghe, V., Pandelaere, M., & De Pelsmacker, P. (2015). Can't See the Forest for the Trees? The Effect of Media Multitasking on Cognitive Processing Style. Media Psychology, 18, 425450. https://doi.org/10.1080/15213269.2015.1006789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koo, D. (2009). The moderating role of locus of control on the links between experiential motives and intention to play online games. Computers in Human Behavior, 25(2), 466474. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.10.010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kormanik, M. B., & Rocco, T. S. (2009). Internal Versus External Control of Reinforcement: A Review of the Locus of Control Construct. Human Resource Development Review, 8(4), 463483. https://doi.org/10.1177/1534484309342080.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K., & Faragó, B. (2016). A modern technológia hatása a kognitív képességekre: áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(1), 127141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kvaszingerné Prantner, C., Soltész, P., Faragó, B., Pléh, C., & Soltész-Várhelyi, K (2016). A multitasking jelenség hatása a feladatvégzésre és az időbeosztásra. Módszertani előtanulmány. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(1), 109125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, Y., Chang, C., Lin, Y., & Cheng, Z. (2014). The dark side of smartphone usage: Psychological traits, compulsive behavior and technostress. Computers in Human Behavior, 31, 373-383. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leung, L., & Zhang, R. (2016). Predicting tablet use: A study of gratifications-sought, leisure boredom, and multitasking. Telematics and Informatics, 33, 331341. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, J., Lepp, A., & Barkley, J. E. (2015). Locus of control and cell phone use: Implications for sleep quality, academic performance, and subjective well-being. Computers in Human Behavior, 52, 450457. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.021.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin, S. S. J., & Tsai, C. (2002). Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Computers in Human Behavior, 18, 411426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Loh, K.-K., & Kanai, R. (2015). How Has the Internet Reshaped Human Cognition? The Neuroscientist, 22(5), 506520. https://doi.org/10.1177/1073858415595005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mangen, A., Walgermo, B. R., & Bronnick, K. (2012). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. International Journal of Educational Research, 58, 6168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayer, K., Lukács, A., & Pauler, G. (2012). A 8-tételes Szenzoros Élménykeresés Kérdőív (BSSS-8) magyarországi adaptálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(3), 295-310. https://doi. org/10.1556/Mental.13.2012.3.3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Minear, M., Brasher, F., McCurdy, M., Lewis, J., & Younggren, A. (2013). Working memory, fluid intelligence, and impulsiveness in heavy media multitaskers. Psychon Bull Review, 20, 12741281. https://doi.org/10.3758/s13423-013-0456-6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moisala, M., Salmela, V., Hietajärvi, L., Salo, E., Carlson, S., Salonen, O., et al. (2016). Media multitasking is associated with distractibility and increased prefrontal activity in ado-lescents and young adults. NeuroImage, 134, 113121. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.04.011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen is Mightier than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science, 25(6), 11591168. https://doi.org/10.1177/0956797614524581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murphy, K., McLauchlan, S., & Lee, M. (2017). Is there a link between media-multitasking and the executive functions of filtering and response inhibition? Computers in Human Behavior, 75, 667677. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newell, L. A. (2015). Redefining Attention (and Revamping the Legal Profession?) for the Digital Generation. Nevada Law Journal, 15(2), 754825.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niemz, K., Griffiths, M., & Banyard, P. (2005). Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlations with Self-Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition. Cyberpsychology & Behavior, 8(6), 562570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. PNAS, 106(37), 15583-15587.

 • Pléh, Cs. (2011). A webvilág kognitív következményei, avagy fényesít, vagy butít-e az internet? Korunk, 22(8), 919.

 • Pléh, Cs., & Faragó, B. (2016). Az új technológia és a tanulás világa a pszichológus szemével. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(1/1), 323. https://doi.org/10.1556/0016.2016.71.1.1.AZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pollard, M. A., & Courage, M. L. (2017). Working memory capacity predicts effective multitasking. Computers in Human Behavior, 76, 450462. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.08.008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rahmani, S., & Lavasani, G. M. (2011). The comparison of sensation seeking and five big factors of personality between internet dependents and non-dependents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 10291033. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ralph, B. C. W., Thomson, D. R., Cheyne, A. J., & Smilek, D. (2014). Media multitasking and failures of attention in everyday life. Psychological Research, 78, 661669. https://doi.org/10.1007/s00426-013-0523-7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ravizza, S. M., Hambrick, D. Z., & Fenn, K. M. (2014). Non-academic internet use in the classroom is negatively related to classroom learning regardless of intellectual ability. Computers & Education, 78, 109114. https://doi.org/10.1016/jcompedu.2014.05.007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Redick, T. S. (2016). On the Relation of Working Memory and Multitasking: Memory Span and Synthetic Work Performance. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 5, 401409. https://doi.org/10.1016/j.j.armac.2016.05.003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Redick, T. S., Shipstead, Z., Meier, M. E., Montroy, J. J., Hicks, K. L., Unsworth, N., et al. (2016). Cognitive Predictors of a Common Multitasking Ability: Contributions From Working Memory, Attention Control, and Fluid Intelligence. Journal of Experimental Psychology: General, 145(11), 14731492.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rothbart, M. K., & Posner, M. I. (2015). The developing brain in a multitasking world. Developmental Review, 35, 4263. https://doi.org/10.1016/j.dr.2014.12.006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saljö, R., Eklund, A.-C., & Makitalo, A. (2006). Reasoning with Mental Tools and Physical Artefacts in Everyday Problem-Solving. In V. Verschaffel, F. Dochy, M. Boekaerts, & S. Vosniadon (Eds), Instructional psychology: Past, present and future trends (pp. 7391.). Eleseiver Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sana, F., Weston, T., & Cepeda, N.J. (2013). Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. Computers & Education, 62, 2431. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sanbonmatsu, D. M., Strayer, D. L., Medeiros-Ward, N., & Watson, J. M. (2013). Who Multi-Tasks and Why? Multi-Tasking Ability, Perceived Multi-Tasking Ability, Impulsivity, and Sensation Seeking. PLoS ONE, 8(1), 18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simons, D. J., Boot, W. R., Charness, N., Gathercole, S. E., Chabris, C. F., Hambrick, D. Z., & Stine-Morrow, E. A. L. (2016). Do " Brain-Training " Programs Work? Psychological Science in the Public Interest, 17(3), 103186. https://doi.org/10.1177/1529100616661983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skues, J., Williams, B., Oldmeadow, J., & Wise, L. (2016). The Effects of Boredom, Loneliness, and Distress Tolerance on Problem Internet Use Among University Students. International Journal of Mental Health Addiction, 14, 167180. https://doi.org/10.1007/s11469-015-9568-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google Effects on Memory: Information at Our Fingertips. Science, 333(6043), 776778. https://doi.org/10.1126/science.1207745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sponcil, M., & Gitimu, P. (2012). Use of social media by college students: Relationship to communication and self-concept. Journal of Technology Research Use, 4, 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Personality, 72(2), 271324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uncapher, M. R., Thieu, M. K., & Wagner, A. D. (2016). Media multitasking and memory: Differences in working memory and long-term memory. Psychonomic Bulletin & Review, 23, 483490. https://doi.org/10.3758/s13423-015-0907-3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wallace, P. (2002). Az internet pszichológiája. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(4), 362369. https://doi.org/10.1108/QMR-06-2013-0041.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilmer, H. H., & Chein, J. M. (2016). Mobile technology habits: patterns of association among device usage, intertemporal preference, impulse control, and reward sensitivity. Psychonomic Bulletin & Review, 23, 16071614. https://doi.org/10.3758/s13423-016-1011-z.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilmer, H. H., Sherman, L. E., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and Cognition: A Review of Research Exploring the Links between Mobile Technology Habits and Cognitive Functioning. Frontiers in Psychology, 8(605), 116. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woodrow, J. E. J. (1990). Locus of Control and Student Teacher Computer Attitudes. Computers & Education, 14(5), 421-432.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 0 32 46
Mar 2022 0 24 47
Apr 2022 0 29 61
May 2022 0 101 163
Jun 2022 0 12 15
Jul 2022 0 6 9
Aug 2022 0 2 3