Authors:
Csaba Kertész Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Doktori Iskola
Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Csaba Kertész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita F. Földi Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Rita F. Földi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ferenc Honbolygó MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Ferenc Honbolygó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A ritmikai és a nyelvi, illetve olvasási képességek közötti kapcsolatot a gyakorlati megfi gyeléseken túl számos kutatás eredménye látszik alátámasztani, ugyanakkor a magyar anyanyelvű gyerekeket vizsgáló munkák száma ez idáig csekély. 39 tipikus első osztályos (6–7 éves) tanuló vizsgálatára került sor a tanév kezdetekor egy digitális, gyermekek számára kialakított ritmikai szinkronizációt és spontán motoros tempót mérő teszt, valamint egy ritmusreprodukciós feladatsor segítségével. A tanév végén felmértük a gyerekeket a fonológiai tudatosság, valamint a szóolvasás területein. Az olvasás színvonala és a fonológiai tudatosság is szignifi káns kapcsolatot mutatott a szinkronizációs és a spontán tempó feladat több mutatójával, ugyanakkor a ritmusreprodukciós feladat nem rendelkezett hasonló prediktív erővel. Bár a minta nagysága messzemenő következtetések levonására nem alkalmas, az eredmények egy irányba mutatnak a külföldi szakirodalomban találhatókkal, és azonkívül, hogy további vizsgálatok szükségességét jelzik, felhívják a fi gyelmet a korai ritmikai fejlesztés fontosságára.

A growing body of research supports the link between rhythmic abilities and the development of language and reading, while investigations carried out with Hungarian speaking children are sparse. The rhythmic abilities of 39 typically developing, 6-7 year old, Hungarian native-speaking children were assessed at the beginning of their fi rst school year in three domains: rhythm reproduction, tapping to a regular musical beat, and unpaced tapping, using a digital test suitable for their age. At the end of the school year, children completed tests of phonological awareness and reading abilities. Both showed signifi cant correlation with several indicators of the tapping tasks. Surprisingly however, rhythm reproduction did not predict either of them. Although the moderate sample size of our present study does not allow far-reaching conclusions, our fi ndings are congruent with previous literature, and in addition to the need for further research, stresses the importance of early rhythmic activities.

 • Alcock, K. J., Passingham, R. E., Watkins, K., & Vargha-Khadem, F. (2000). Pitch and timing abilities in inherited speech and language impairment. Brain and Language, 75(1), 3446.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Besson, M., & Schön, D. (2011). What remains of modularity? In Rebuschat, P., Rohrmeier, M., Hawkins, J., Crosseds, I. (Eds), Language and Music as Cognitive Systems (pp. 283291). Oxford , UK: Oxford University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonacina, S., Krizman, J., White-Schwoch, T., & Kraus, N. (2018). Clapping in time parallels literacy and calls upon overlapping neural mechanisms in early readers. Annals of the New York Academy of Sciences, 1423(1), 338348.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chang, H., & Trehub, S. E. (2017). Infants’ Perception of Temporal Grouping in Auditory Patterns. Child Development Stable, 48(4), 16661670. http://www.jstor.org/stable/1128532 R

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Colling, L. J., Noble, H. L., & Goswami, U. (2017). Neural Entrainment and Sensorimotor Synchronization to the Beat in Children with Developmental Dyslexia: An EEG Study. Frontiers in Neuroscience, 11, 360.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Corriveau, K. H., & Goswami, U. (2009). Rhythmic motor entrainment in children with speech and language impairments: Tapping to the beat. Cortex, 45(1), 119130.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cumming, R., Wilson, A., Leong, V., Colling, L. J., & Goswami, U. (2015). Awareness of Rhythm Patterns in Speech and Music in Children with Specifi c Language Impairments. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 672.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csépe, V. (2006). Az olvasó agy. Akadémiai.

 • Csépe, V. (2014). Az olvasás rendszere, fejlődése és modelljei. In Pléh, Cs., Lukács, Á. (szerk.), Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv (pp. 339370). Budapest, Akadémiai Kiadó.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • David, D., Wade-Woolley, L., Kirby, J. R., & Smithrim, K. (2007). Rhythm and reading development in school-age children: A longitudinal study. Journal of Research in Reading, 30(2), 169183.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dellatolas, G., Watier, L., Le Normand, M. T., Lubart, T., & Chevrie-Muller, C. (2009). Rhythm reproduction in kindergarten, reading performance at second grade, and developmental dyslexia theories. Archives of Clinical Neuropsychology, 24(6), 555563.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drake, C., Jones, M. R., & Baruch, C. (2000). The development of rhythmic attending in auditory sequences: Attunement, referent period, focal attending. Cognition, 77.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drewing, K., Aschersleben, G., & Li, S.-C. (2006). Sensorimotor synchronization across the life span. International Journal of Behavioral Development, 30(3), 280287.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Einarson, K. M., & Trainor, L. J. (2016). Hearing the beat: Young children’s perceptual sensitivity to beat alignment varies according to metric structure. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 34(1), 5670.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flaugnacco, E., Lopez, L., Terribili, C., Montico, M., Zoia, S., & Schön, D. (2015). Music training increases phonological awareness and reading skills in developmental dyslexia: A randomized control trial. PLoS ONE, 10(9), 117.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flaugnacco, E., Lopez, L., Terribili, C., Zoia, S., Buda, S., Tilli, S., et al. (2014). Rhythm perception and production predict reading abilities in developmental dyslexia. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 392.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • François, C., Chobert, J., Besson, M., & Schön, D. (2013). Music training for the development of speech segmentation. Cerebral Cortex, 23(9), 20382043.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gembris, H. (2002). Grundlagen musikalischer Entwicklung unter dem spezifi schen Aspekt der Kommunikation. www.groups.uni-paderborn.de/ibfm

 • Giraud, A. L., & Poeppel, D. (2012). Cortical oscillations and speech processing: Emerging computational principles and operations. Nature Neuroscience, 15(4), 511517.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordon, R. L., Shivers, C. M., Wieland, E. A., Kotz, S. A., Yoder, P. J., & Devin Mcauley, J. (2015). Musical rhythm discrimination explains individual differences in grammar skills in children. Developmental Science, 18(4), 635644.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goswami, U. (2018). A Neural Basis for Phonological Awareness? An Oscillatory Temporal-Sampling Perspective. Current Directions in Psychological Science, 27(1), 5663.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Háden, G. P., Honing, H., Török, M., & Winkler, I. (2015). Detecting the temporal structure of sound sequences in newborn infants. International Journal of Psychophysiology, 96(1), 2328.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jordanidisz, Á. (2009). A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában. Anyanyelv–Pedagógia, 2(4).

 • Kertész, Cs. (2018) Ritmus és nyelv – atipikus nyelvi fejlődésű gyerekek zenei tempótartásának vizsgálata számítógépes mérőeszközzel. Pécs, PTE MK Zeneművészeti Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kirschner, S., & Tomasello, M. (2009). Joint drumming: social context facilitates synchronization in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, 102(3), 299314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kraus, N., & Chandrasekaran, B. (2010). Music training for the development of auditory skills. Nature Reviews Neuroscience, 11(8), 599605.

 • Large, E. W., & Jones, M. R. (1999). The dynamics of attending: How people track time-varying events. Psychological Review, 106(1), 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lundetræ, K., & Thomson, J. M. (2018). Rhythm production at school entry as a predictor of poor reading and spelling at the end of fi rst grade. Reading and Writing, 31(1), 215237.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maróti, E., Barabás, E., Deszpot, G., Farnadi, T., Norbert Nemes, L., Szirányi, B., & Honbolygó, F. (2019). Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. Psychology of Music, 47(5), 663679.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAuley, J. D., Jones, M. R., Holub, S., Johnston, H. M., & Miller, N. S. (2006). The time of our lives: Life span development of timing and event tracking. Journal of Experimental Psychology: General, 135(3), 348367.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meixner, I. (1993). A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miendlarzewska, E. A., & Trost, W. J. (2014). How musical training affects cognitive development: Rhythm, reward and other modulating variables. Frontiers in Neuroscience, 7(8 Jan), 118.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moelants, D. (2002). Preferred tempo reconsidered. Proceedings of the 7th International Conference on Music Perception and Cognition, 2002, 14. Sydney.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moreno, S., & Bidelman, G. M. (2014). Examining neural plasticity and cognitive benefi t through the unique lens of musical training. Hearing Research, 308, 8497.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moreno, S., & Farzan, F. (2015). Music training and inhibitory control: A multidimensional model. Annals of the New York Academy of Sciences, 1337(1), 147152.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moritz, C., Yampolsky, S., Papadelis, G., Thomson, J., & Wolf, M. (2013). Links between early rhythm skills, musical training, and phonological awareness. Reading and Writing, 26(5), 739769.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nettl, B. (2000). An ethnomusicologist contemplates universals in musical sound and musical culture. The Origins of Music, 463472.

 • Ozernov-Palchik, O., & Patel, A. D. (2018). Musical rhythm and reading development: Does beat processing matter? Annals of the New York Academy of Sciences, 1423(1), 166175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips-Silver, J., & Trainor, L. J. (2005). Psychology: Feeling the beat: Movement infl uences infant rhythm perception. Science, 308(5727), 1430.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Politimou, N., Dalla Bella, S., Farrugia, N., & Franco, F. (2019). Born to speak and sing: Musical predictors of language development in pre-schoolers. Frontiers in Psychology, 10(Apr), 118.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Provasi, Joëlle, Anderson, D. I., & Barbu-Roth, M. (2014). Rhythm perception, production, and synchronization during the perinatal period. Frontiers in Psychology, 5(Sep), 116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Provasi, Joëlle, & Bobin-Bègue, A. (2003). Spontaneous motor tempo and rhythmical synchronisation in 2½-and 4-year-old children. International Journal of Behavioral Development, 27(3), 220231.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Provasi, Joëlle, & Bobin-Bègue, A. (2008). Régulation rythmique avant 4 ans: effet d’un tempo auditif sur le tempo moteur. L’Année Psychologique, 108(4), 631658.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Puyjarinet, F., Bégel, V., Lopez, R., Dellacherie, D., & Dalla Bella, S. (2017). Children and adults with Attention-Defi cit/Hyperactivity Disorder cannot move to the beat. Scientifi c Reports, 7(1), 111.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Repp, B. H. (2005). Sensorimotor synchronization: A review of the tapping literature. Psychonomic Bulletin & Review, 12(6), 969992.

 • Repp, B. H. (2006). Rate Limits of Sensorimotor Synchronization. Advances in Cognitive Psychology, 2(2), 163181.

 • Repp, B. H., & Su, Y.-H. (2013). Sensorimotor synchronization: A review of recent research (2006–2012). Psychonomic Bulletin & Review, 20(3), 403452.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richards, S. M. (2017). Rhythmic Sensitivity and Developmental Language Disorder in Children. University of Cambridge.

 • Rocha-Thomas, S.-E. (2018). Do we dance because we walk? The impact of regular vestibular experience on the early development of beat production and perception. Birkbeck: University of London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, Z. (2015). A 3. évfolyamosok olvasásának vizsgálatára kidolgozott Meixner-olvasólap sztenderdizálásának első eredményei. https://docplayer.hu/105487901-A-3-evfolyamosok-olvasasanak-vizsgalatara-kidolgozott-meixner-olvasolap-sztenderdizalasanak-elso-eredmenyei.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, J., & Krumhansl, C. L. (2001). Tapping to ragtime: Cues to pulse fi nding. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 18(4), 455489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steinbrink, C., Knigge, J., Mannhaupt, G., Sallat, S., & Werkle, A. (2019). Are temporal and tonal musical skills related to phonological awareness and literacy skills?-Evidence from two cross-sectional studies with children from different age groups. Frontiers in Psychology, 10(Mar), 116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Surányi, Z., Csépe, V., Richardson, U., Thomson, J. M., Honbolygó, F., & Goswami, U. (2009). Sensitivity to rhythmic parameters in dyslexic children: A comparison of Hungarian and English. Reading and Writing, 22(1), 4156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson, E. C., White-Schwoch, T., Tierney, A., & Kraus, N. (2015). Beat Synchronization across the Lifespan: Intersection of Development and Musical Experience. PLOS ONE, 10(6), e0128839.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Todd, N. P. M., & Lee, C. S. (2015). The sensory-motor theory of rhythm and beat induction 20 years on: a new synthesis and future perspectives. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 444.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, T., & Hódi, Á. (2015). A fonológiai tudatosság fejlődése és szövegértéssel való kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán a szocioökonómiai státusz tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(4), 807826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ullman, M. T., & Pierpont, E. I. (2005). Specifi c language impairment is not specifi c to language: The procedural defi cit hypothesis. Cortex, 41(3), 399433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Noorden, L., & De ruyn, L. (2009). The development of synchronization skills of children 3 to 11 years old. Proceedings of ESCOM—7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Noorden, L., & Moelants, D. (1999). Resonance in the perception of musical pulse. International Journal of Phytoremediation, 21(1), 4366.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winkler, I., Háden, G. P., Ladinig, O., Sziller, I., & Honing, H. (2009). Newborn infants detect the beat in music. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(7), 24682471.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohlschläger, A., & Koch, R. (2000). Synchronization error: An error in time perception. In P. Desain & L. Windsor, Rhythm perception and performance (pp. 115127). Lisse, The Nether lands: Swets and Zeitlinger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolff, P. H. (2002). Timing precision and rhythm in developmental dyslexia. Reading and Writing , 15(1/2), 179206.

 • Wong, P. C. M., Skoe, E., Russo, N. M., Dees, T., & Kraus, N. (2007). Musical experience shapes human brainstem encoding of linguistic pitch patterns. Nature Neuroscience, 10(4), 420422.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woodruff arr, K., White-Schwoch, T., Tierney, A. T., Strait, D. L., & Kraus, N. (2014). Beat synchronization predicts neural speech encoding and reading readiness in preschoolers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 1455914564.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, J., Ouyang, F., Holm, L., Huang, Y., Gan, L., Zhou, L., et al. (2020). Tapping ahead of time: its association with timing variability. Psychological Research, 84, 343351.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zentner, M., & Eerola, T. (2010). Rhythmic engagement with music in infancy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(13), 57685773.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 22 10
Feb 2024 0 18 8
Mar 2024 0 23 14
Apr 2024 0 32 17
May 2024 0 12 6
Jun 2024 0 17 4
Jul 2024 0 0 0