View More View Less
 • 1
 • | 2 Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet
 • | 3
 • | 4
Open access

A ritmikai és a nyelvi, illetve olvasási képességek közötti kapcsolatot a gyakorlati megfi gyeléseken túl számos kutatás eredménye látszik alátámasztani, ugyanakkor a magyar anyanyelvű gyerekeket vizsgáló munkák száma ez idáig csekély. 39 tipikus első osztályos (6–7 éves) tanuló vizsgálatára került sor a tanév kezdetekor egy digitális, gyermekek számára kialakított ritmikai szinkronizációt és spontán motoros tempót mérő teszt, valamint egy ritmusreprodukciós feladatsor segítségével. A tanév végén felmértük a gyerekeket a fonológiai tudatosság, valamint a szóolvasás területein. Az olvasás színvonala és a fonológiai tudatosság is szignifi káns kapcsolatot mutatott a szinkronizációs és a spontán tempó feladat több mutatójával, ugyanakkor a ritmusreprodukciós feladat nem rendelkezett hasonló prediktív erővel. Bár a minta nagysága messzemenő következtetések levonására nem alkalmas, az eredmények egy irányba mutatnak a külföldi szakirodalomban találhatókkal, és azonkívül, hogy további vizsgálatok szükségességét jelzik, felhívják a fi gyelmet a korai ritmikai fejlesztés fontosságára.

A growing body of research supports the link between rhythmic abilities and the development of language and reading, while investigations carried out with Hungarian speaking children are sparse. The rhythmic abilities of 39 typically developing, 6-7 year old, Hungarian native-speaking children were assessed at the beginning of their fi rst school year in three domains: rhythm reproduction, tapping to a regular musical beat, and unpaced tapping, using a digital test suitable for their age. At the end of the school year, children completed tests of phonological awareness and reading abilities. Both showed signifi cant correlation with several indicators of the tapping tasks. Surprisingly however, rhythm reproduction did not predict either of them. Although the moderate sample size of our present study does not allow far-reaching conclusions, our fi ndings are congruent with previous literature, and in addition to the need for further research, stresses the importance of early rhythmic activities.

 • Alcock, K. J., Passingham, R. E., Watkins, K., & Vargha-Khadem, F. (2000). Pitch and timing abilities in inherited speech and language impairment. Brain and Language, 75(1), 3446.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Besson, M., & Schön, D. (2011). What remains of modularity? In Rebuschat, P., Rohrmeier, M., Hawkins, J., Crosseds, I. (Eds), Language and Music as Cognitive Systems (pp. 283291). Oxford , UK: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonacina, S., Krizman, J., White-Schwoch, T., & Kraus, N. (2018). Clapping in time parallels literacy and calls upon overlapping neural mechanisms in early readers. Annals of the New York Academy of Sciences, 1423(1), 338348.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chang, H., & Trehub, S. E. (2017). Infants’ Perception of Temporal Grouping in Auditory Patterns. Child Development Stable, 48(4), 16661670. http://www.jstor.org/stable/1128532 R

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Colling, L. J., Noble, H. L., & Goswami, U. (2017). Neural Entrainment and Sensorimotor Synchronization to the Beat in Children with Developmental Dyslexia: An EEG Study. Frontiers in Neuroscience, 11, 360.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Corriveau, K. H., & Goswami, U. (2009). Rhythmic motor entrainment in children with speech and language impairments: Tapping to the beat. Cortex, 45(1), 119130.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cumming, R., Wilson, A., Leong, V., Colling, L. J., & Goswami, U. (2015). Awareness of Rhythm Patterns in Speech and Music in Children with Specifi c Language Impairments. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 672.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csépe, V. (2006). Az olvasó agy. Akadémiai.

 • Csépe, V. (2014). Az olvasás rendszere, fejlődése és modelljei. In Pléh, Cs., Lukács, Á. (szerk.), Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv (pp. 339370). Budapest, Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • David, D., Wade-Woolley, L., Kirby, J. R., & Smithrim, K. (2007). Rhythm and reading development in school-age children: A longitudinal study. Journal of Research in Reading, 30(2), 169183.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dellatolas, G., Watier, L., Le Normand, M. T., Lubart, T., & Chevrie-Muller, C. (2009). Rhythm reproduction in kindergarten, reading performance at second grade, and developmental dyslexia theories. Archives of Clinical Neuropsychology, 24(6), 555563.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drake, C., Jones, M. R., & Baruch, C. (2000). The development of rhythmic attending in auditory sequences: Attunement, referent period, focal attending. Cognition, 77.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drewing, K., Aschersleben, G., & Li, S.-C. (2006). Sensorimotor synchronization across the life span. International Journal of Behavioral Development, 30(3), 280287.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Einarson, K. M., & Trainor, L. J. (2016). Hearing the beat: Young children’s perceptual sensitivity to beat alignment varies according to metric structure. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 34(1), 5670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flaugnacco, E., Lopez, L., Terribili, C., Montico, M., Zoia, S., & Schön, D. (2015). Music training increases phonological awareness and reading skills in developmental dyslexia: A randomized control trial. PLoS ONE, 10(9), 117.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flaugnacco, E., Lopez, L., Terribili, C., Zoia, S., Buda, S., Tilli, S., et al. . (2014). Rhythm perception and production predict reading abilities in developmental dyslexia. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 392.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • François, C., Chobert, J., Besson, M., & Schön, D. (2013). Music training for the development of speech segmentation. Cerebral Cortex, 23(9), 20382043.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gembris, H. (2002). Grundlagen musikalischer Entwicklung unter dem spezifi schen Aspekt der Kommunikation. www.groups.uni-paderborn.de/ibfm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giraud, A. L., & Poeppel, D. (2012). Cortical oscillations and speech processing: Emerging computational principles and operations. Nature Neuroscience, 15(4), 511517.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordon, R. L., Shivers, C. M., Wieland, E. A., Kotz, S. A., Yoder, P. J., & Devin Mcauley, J. (2015). Musical rhythm discrimination explains individual differences in grammar skills in children. Developmental Science, 18(4), 635644.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goswami, U. (2018). A Neural Basis for Phonological Awareness? An Oscillatory Temporal-Sampling Perspective. Current Directions in Psychological Science, 27(1), 5663.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Háden, G. P., Honing, H., Török, M., & Winkler, I. (2015). Detecting the temporal structure of sound sequences in newborn infants. International Journal of Psychophysiology, 96(1), 2328.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jordanidisz, Á. (2009). A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában. Anyanyelv–Pedagógia, 2(4).

 • Kertész, Cs. (2018) Ritmus és nyelv – atipikus nyelvi fejlődésű gyerekek zenei tempótartásának vizsgálata számítógépes mérőeszközzel. Pécs, PTE MK Zeneművészeti Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kirschner, S., & Tomasello, M. (2009). Joint drumming: social context facilitates synchronization in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, 102(3), 299314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kraus, N., & Chandrasekaran, B. (2010). Music training for the development of auditory skills. Nature Reviews Neuroscience, 11(8), 599605.

 • Large, E. W., & Jones, M. R. (1999). The dynamics of attending: How people track time-varying events. Psychological Review, 106(1), 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lundetræ, K., & Thomson, J. M. (2018). Rhythm production at school entry as a predictor of poor reading and spelling at the end of fi rst grade. Reading and Writing, 31(1), 215237.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maróti, E., Barabás, E., Deszpot, G., Farnadi, T., Norbert Nemes, L., Szirányi, B., & Honbolygó, F. (2019). Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. Psychology of Music, 47(5), 663679.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAuley, J. D., Jones, M. R., Holub, S., Johnston, H. M., & Miller, N. S. (2006). The time of our lives: Life span development of timing and event tracking. Journal of Experimental Psychology: General, 135(3), 348367.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meixner, I. (1993). A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miendlarzewska, E. A., & Trost, W. J. (2014). How musical training affects cognitive development: Rhythm, reward and other modulating variables. Frontiers in Neuroscience, 7(8 Jan), 118.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moelants, D. (2002). Preferred tempo reconsidered. Proceedings of the 7th International Conference on Music Perception and Cognition, 2002, 14. Sydney.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moreno, S., & Bidelman, G. M. (2014). Examining neural plasticity and cognitive benefi t through the unique lens of musical training. Hearing Research, 308, 8497.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moreno, S., & Farzan, F. (2015). Music training and inhibitory control: A multidimensional model. Annals of the New York Academy of Sciences, 1337(1), 147152.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moritz, C., Yampolsky, S., Papadelis, G., Thomson, J., & Wolf, M. (2013). Links between early rhythm skills, musical training, and phonological awareness. Reading and Writing, 26(5), 739769.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nettl, B. (2000). An ethnomusicologist contemplates universals in musical sound and musical culture. The Origins of Music, 463472.

 • Ozernov-Palchik, O., & Patel, A. D. (2018). Musical rhythm and reading development: Does beat processing matter? Annals of the New York Academy of Sciences, 1423(1), 166175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips-Silver, J., & Trainor, L. J. (2005). Psychology: Feeling the beat: Movement infl uences infant rhythm perception. Science, 308(5727), 1430.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Politimou, N., Dalla Bella, S., Farrugia, N., & Franco, F. (2019). Born to speak and sing: Musical predictors of language development in pre-schoolers. Frontiers in Psychology, 10(Apr), 118.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Provasi, Joëlle, Anderson, D. I., & Barbu-Roth, M. (2014). Rhythm perception, production, and synchronization during the perinatal period. Frontiers in Psychology, 5(Sep), 116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Provasi, Joëlle, & Bobin-Bègue, A. (2003). Spontaneous motor tempo and rhythmical synchronisation in 2½-and 4-year-old children. International Journal of Behavioral Development, 27(3), 220231.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Provasi, Joëlle, & Bobin-Bègue, A. (2008). Régulation rythmique avant 4 ans: effet d’un tempo auditif sur le tempo moteur. L’Année Psychologique, 108(4), 631658.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Puyjarinet, F., Bégel, V., Lopez, R., Dellacherie, D., & Dalla Bella, S. (2017). Children and adults with Attention-Defi cit/Hyperactivity Disorder cannot move to the beat. Scientifi c Reports, 7(1), 111.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Repp, B. H. (2005). Sensorimotor synchronization: A review of the tapping literature. Psychonomic Bulletin & Review, 12(6), 969992.

 • Repp, B. H. (2006). Rate Limits of Sensorimotor Synchronization. Advances in Cognitive Psychology, 2(2), 163181.

 • Repp, B. H., & Su, Y.-H. (2013). Sensorimotor synchronization: A review of recent research (2006–2012). Psychonomic Bulletin & Review, 20(3), 403452.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richards, S. M. (2017). Rhythmic Sensitivity and Developmental Language Disorder in Children. University of Cambridge.

 • Rocha-Thomas, S.-E. (2018). Do we dance because we walk? The impact of regular vestibular experience on the early development of beat production and perception. Birkbeck: University of London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, Z. (2015). A 3. évfolyamosok olvasásának vizsgálatára kidolgozott Meixner-olvasólap sztenderdizálásának első eredményei. https://docplayer.hu/105487901-A-3-evfolyamosok-olvasasanak-vizsgalatara-kidolgozott-meixner-olvasolap-sztenderdizalasanak-elso-eredmenyei.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, J., & Krumhansl, C. L. (2001). Tapping to ragtime: Cues to pulse fi nding. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 18(4), 455489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steinbrink, C., Knigge, J., Mannhaupt, G., Sallat, S., & Werkle, A. (2019). Are temporal and tonal musical skills related to phonological awareness and literacy skills?-Evidence from two cross-sectional studies with children from different age groups. Frontiers in Psychology, 10(Mar), 116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Surányi, Z., Csépe, V., Richardson, U., Thomson, J. M., Honbolygó, F., & Goswami, U. (2009). Sensitivity to rhythmic parameters in dyslexic children: A comparison of Hungarian and English. Reading and Writing, 22(1), 4156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson, E. C., White-Schwoch, T., Tierney, A., & Kraus, N. (2015). Beat Synchronization across the Lifespan: Intersection of Development and Musical Experience. PLOS ONE, 10(6), e0128839.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Todd, N. P. M., & Lee, C. S. (2015). The sensory-motor theory of rhythm and beat induction 20 years on: a new synthesis and future perspectives. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 444.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, T., & Hódi, Á. (2015). A fonológiai tudatosság fejlődése és szövegértéssel való kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán a szocioökonómiai státusz tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(4), 807826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ullman, M. T., & Pierpont, E. I. (2005). Specifi c language impairment is not specifi c to language: The procedural defi cit hypothesis. Cortex, 41(3), 399433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Noorden, L., & De ruyn, L. (2009). The development of synchronization skills of children 3 to 11 years old. Proceedings of ESCOM—7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Noorden, L., & Moelants, D. (1999). Resonance in the perception of musical pulse. International Journal of Phytoremediation, 21(1), 4366.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winkler, I., Háden, G. P., Ladinig, O., Sziller, I., & Honing, H. (2009). Newborn infants detect the beat in music. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(7), 24682471.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wohlschläger, A., & Koch, R. (2000). Synchronization error: An error in time perception. In P. Desain & L. Windsor, Rhythm perception and performance (pp. 115127). Lisse, The Nether lands: Swets and Zeitlinger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolff, P. H. (2002). Timing precision and rhythm in developmental dyslexia. Reading and Writing , 15(1/2), 179206.

 • Wong, P. C. M., Skoe, E., Russo, N. M., Dees, T., & Kraus, N. (2007). Musical experience shapes human brainstem encoding of linguistic pitch patterns. Nature Neuroscience, 10(4), 420422.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woodruff arr, K., White-Schwoch, T., Tierney, A. T., Strait, D. L., & Kraus, N. (2014). Beat synchronization predicts neural speech encoding and reading readiness in preschoolers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 1455914564.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, J., Ouyang, F., Holm, L., Huang, Y., Gan, L., Zhou, L., et al. . (2020). Tapping ahead of time: its association with timing variability. Psychological Research, 84, 343351.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zentner, M., & Eerola, T. (2010). Rhythmic engagement with music in infancy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(13), 57685773.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 385 385 31
PDF Downloads 466 466 41