View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
Open access

Háttér és célkitűzés

A vizsgálat célja a társadalmi problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok felmérése, a vizsgálati személyek megküzdési stílusának és szociálisprobléma-megoldó képességeinek függvényében. A vizsgálat elméleti alapjául az attitűdök és a viselkedéses szándékok kapcsolatát tárgyaló Tervezett Viselkedés Elmélete (TVE, Ajzen, 1991), valamint a megküzdés és a szociálisprobléma-megoldás irodalma szolgál; korábbi kutatási eredményeink a vizsgálat empirikus előzményeinek tekinthetők (pl. Nagy és Balázs, 2018a).

Módszer

A vizsgálat kérdőíves módon zajlott, a személyek online felületen vagy papíralapon jelölték meg válaszaikat, célcsoportunk a felnőtt korosztály volt. A vizsgálati személyek a szociálisprobléma-megoldás felmérésére alkalmas SPSI-R (Social Problem-Solving Inventory-Revised, D’Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares, 2002, adaptálta Kasik, Nagy és Fűzy, 2009) skála, illetve a megküzdési stílusokat felmérő CISS-48 (Coping Inventory for Stressful Situations, Endler és Parker, 1994) kérdéseit válaszolták meg. Továbbá, a klímaváltozás, a természetes élőhelyek védelme, a diabétesz, az egészséges életmód, a nélkülöző gyermekek megsegítése és a családon belüli erőszak megelőzése kapcsán a problémák kezelésére irányuló viselkedéses szándékukról nyilatkoztak. A mintát 275 fő, 109 férfi és 166 nő alkotja; átlagéletkoruk 30 év, többségében gimnáziumi és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

Eredmények

A vizsgálat eredményei alapján a különböző társadalmi problémák kezelésére vonatkozó viselkedéses szándékaik alapján a személyek három csoportja képezhető, mely csoportok életkoruk, megküzdési stílusaik és szociálisprobléma-megoldási képességeik tekintetében egyértelműen elkülönülnek. Következtetések: Habár a társadalmi problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok alakulását egyéb tényezők is befolyásolhatják, eredményeink alapján mindenképpen hatással van rájuk az életkor, a jellemző megküzdési stílus, valamint a szociálisprobléma-megoldás képessége.

Background and purpose

The purpose of this study is to measure the behavioral intentions toward social problem-solving in line with coping styles and social problem-solving abilities. Attitudes and behavioral intentions of the Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), and the literature of coping and of social problem-solving give the basis of the research. The empirical antecedents are our studies.

Method

The target group of the study was adults’ age group. Respondents fi lled out questionnaires online or paper-pencil forms and answered the items of SPSI-R (Social Problem-Solving Inventory-Revised, D’Zurilla, Nezu and Maydeu-Olivares, 2002, adapted by Kasik, Nagy and Fűzy, 2009) that investigate social problem-solving and CISS-48 (Coping Inventory for Stressful Situations, Endler and Parker, 1994) that measures coping styles. After that, they indicated their intentions regarding the solution of climate change, protection of natural habitat, diabetes, healthy lifestyle, donation to indigent children and prevention of violence. The sample of the study consisted of 275 participants, consisting 109 men and 166 women. The mean age was 30 years. Most of the participants had fi nished secondary education or had a college degree.

Results

According to the results, three groups of participants can be identifi ed based on their behavioral intentions, and these groups can be characterized by different mean age, variant patterns of coping styles and social problem-solving abilities.

Conclusion

Although there are other factors which can affect behavioral intentions toward social problem-solving, coping and social problem-solving abilities could infl uence them together with the variable of age.

 • Ajzen, I. (1991 ). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179211. doi:

 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The infl uence of attitudes on behavior. In Albaraccín, D., Johnson, B. T., Zanna, M. P. (Eds), The handbook of attitudes (pp. 173221.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blanchard-Fields, F., & Irion, J. C. (1988 ). The relation between locus of control and coping in two contexts: Age as a moderator variable. Psychology and Aging, 3(2), 197203. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1994 ). Situational coping and coping dispositions in a stressful transaction. Journal of Personality and Social Psychology, 66(1), 184195. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chaiken, S. (1980 ). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39(5), 752766. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Conway, V. J., & Terry, D. J. (1992 ). Appraised controllability as a moderator of the effectiveness of different coping strategies: A test of the goodness of fi t hypothesis. Australian Journal of Psychology, 44(1), 17. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., & Chang, E. C. (1995 ). The relations between social problem solving and coping. Cognitive Therapy and Research, 19(5), 547562. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., Maydeu-Olivares, A., & Kant, G. L. (1998 ). Age and gender differences in social problem-solving ability. Personality and Individual Differences, 25(2), 241252. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (1982). Social problem solving in adults. In Kendall, P. C. (Ed), Advances in cognitive-behavioral research and therapy (pp. 201274.). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2007). Problem-solving therapy: A positive approach to clinical Intervention. NY: Spring Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI-R): Technical manual. North Tonawanda.NY: Multi-Health Systems.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social problem solving: Theory and assessment. In Chang, E. C. D’Zurilla, T. J., & Sanna, L. J. (Eds), Social problem solving: Theory, research, and training (pp. 1127.). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich College.

 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1995). Attitude strength, attitude structure, and resistance to change. In Petty, R. E., & Krosnick, J. A. (Eds), Attitude strength: Antecedents and consequences (pp. 413432.). NY: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990a). Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. Toronto: Multi-Health Systems.

 • Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990b ). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 844854. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990c). State and trait anxiety, depression and coping styles. Australian Journal of Psychology, 42(2), 207220. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1994). Assessment of multidimensional coping: Task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6(1), 5060. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, N. S., Speer, R. L., Johnson, J. M., & Flett, G. L. (2000). Controllability, coping, effi cacy, and distress. European Journal of Personality, 14(3), 245264. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, N.S., Summerfeldt, L.J., & Kantor, L. (1993). Coping and controllability: an experimental manipulation. Nem publikált kézirat. York University, Canadian Psychological Association, 54th Annual Convention, Montreal, Quebec.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980 ). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219239. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Folkman, S., Lazarus, R. S., Pimley, S., & Novacek, J.(1987 ). Age differences in stress and coping processes. Psychology and Aging, 2(2), 171184. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haugtvedt, C. P., & Kasmer, J. A. (2008). Attitude change and persuasion. In Haugtvedt, C. P., Herr, P. M., & Kardes, F. R. (Eds), Handbook of Consumer Psychology (pp. 419435.). NY, London: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik, L. (2015). Személyközi problémák és megoldásuk. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Kasik, L., Nagy, Á., & Fűzy, A. (2009). Szociálisprobléma-megoldás kérdőív. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet.

 • Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. NY: Springer Publishing Company.

 • Maydeu-Olivares, A., & D’Zurilla, T. J. (1996 ). A factor-analytic study of the Social Problem-Solving Inventory: An integration of theory and data. Cognitive Therapy and Research, 20(2), 115133. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, G. R. (1980). On being persuaded: Some basic distinctions. In Dillard, J. P., & Pfau, M. (Eds), The persuasion handbook: Developments in theory and practice (pp. 316.). Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, L., & Balázs, K. (2018a ). Félelemkeltő egészségkommunikáció és a megküzdési stílus. Psychiatria Hungarica, 33(2), 106124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, L., & Balázs, K. (2018b ). Politikamentes félelemkeltő társadalmi célú reklámok hatásának vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(2), 133158. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, L., & Balázs, K. (megjelenés alatt). A megküzdési stílus és a kontrollhely hatása a félelemkeltő reklámüzenetekre adott válaszokra.JUVENILIA 2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, J. D. A., & Endler, N. S. (1992 ). Coping with coping assessment: A critical review. European Journal of Personality, 6(5), 321344. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perczel Forintos D., Kiss Zs., & Ajtay Gy. (Eds) (2005). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986 ). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances In Experimental Social Psychology, 19, 123205. doi: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perloff, R. M. (2003). The dynamics of persuasion. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 • Rafnsson, F. D., Smari, J., Windle, M., Mears, S. A., & Endler, N. S. (2006 ). Factor structure and psychometric characteristics of the Iceland version of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS). Personality and Individual Differences, 40(6), 12471258. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rippetoe, P. A., & Rogers, R. W. (1987 ). Effects of components of protection-motivation theory on adaptive and maladaptive coping with a health threat. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 596604. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sas, I. (2010). Reklám a jóért. Budapest: Kommunikációs Akadémia Kft.

 • Síklaki, I. (1994). A meggyőzés pszichológiája. Budapest: MTA Pszichológiai Intézete.

 • So, J., Kuang, K., & Cho, H. (2016). Reexamining fear appeal models from Cognitive Appraisal Theory and Functional Emotion Theory perspectives. Communication, 83(1), 120144. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiringer, I. (2014). Megküzdés (Coping). In Kállai, J., Varga, J., Oláh, J. (Eds), Egészségpszichológia a gyakorlatban (pp. 177197.). Budapest: Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witte, K. (1992 ). Putting the fear back into fear appeals: The Extended Parallel Process Model. Communication Monographs, 59, 329349. doi:

 • Zsolnai A., & Kasik L. (2016). Coping strategies and social problem solving in adolescence. In A. Surian (szerk.) Open spacies for interactions and learning diversities (pp. 121126). Rotterdam: SensePublishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 90 173
May 2021 0 92 104
Jun 2021 0 74 87
Jul 2021 0 87 65
Aug 2021 0 61 73
Sep 2021 0 56 60
Oct 2021 0 0 0