Authors:
Rita Hargitai Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Search for other papers by Rita Hargitai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Rózsa Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Sándor Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ernő Hupuczi Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet

Search for other papers by Ernő Hupuczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Béla Birkás Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet

Search for other papers by Béla Birkás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Hartung Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet

Search for other papers by István Hartung in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eszter Hartungné Somlai Pécsi Tudományegyetem,Egészségtudományi Kar, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudomány és Védőnői Intézet

Search for other papers by Eszter Hartungné Somlai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Tiringer Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet

Search for other papers by István Tiringer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Martin Kaposvári Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék

Search for other papers by László Martin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Kállai Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet

Search for other papers by János Kállai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér

A Campbell és munkacsoportja (1996) által kidolgozott Énkép Egyértelműség Skála (Self-Concept Clarity Scale; SCCS) az énkép egyik strukturális jellemzőjének, önfogalmunk világosan és határozottan defi niált jellegének mérésére alkalmas eszköz.

Cél

A tanulmányban bemutatjuk a kérdőív magyar változatát, és értékeljük annak pszichometriai jellemzőit. Módszer: Önbeszámolón alapuló, kérdőíves, keresztmetszeti vizsgálatban 1205 fő (245 férfi , 960 nő; átlagéletkor 27,05 év, SD = 9,8 év) vett részt. Az SCCS mellett a Rosenberg Önbecsülés Skálát (RSES-H), a Szorongásérzékenység Indexet (ASI), a Bizonytalansággal Szembeni Intolerancia (IUS) és a Szkizotípia Személyiség Kérdőívet (SPQ-BH) vettük fel.

Eredmények

A feltáró faktoranalízis egy faktort jelez, amely a variancia 50,8%-át magyarázza. Ezen egydimenziós modell illeszkedése elfogadhatónak bizonyult (CFI = 0,939; TLI = 0,925; RMSEA = 0,079; CI90 = 0,072–0,085). A skála belső konzisztenciája jó (Cronbach-alfa: 0,88). A validitásra vonatkozó eredmények igazolták a nemzetközi adatokat: az önértékelés és az énkép egyértelműség egymással közepesen erősen, pozitívan kapcsolódó, ugyanakkor egymást nem helyettesíthető konstruktumok. Az énkép egyértelműsége közepesen erős mértékben, negatív módon asszociálódik a szorongáshoz kötődő szomatikus és kognitív tünetekkel (ASI), valamint a bizonytalan, kétértelmű helyzetekre/eseményekre vonatkozó negatív reagálási módokkal (IUS). A szorongáson alapuló személyiségvonások mellett igazoltuk az SCCS szkizotípiás érintettség mértékével (SPQ) való negatív kapcsolatát is. Következtetések: Az SCCS magyar verziója az énkép egyértelműségének, világosan artikulált jellegének megbízható és érvényes mérőmódszere, amely általános, pszichés sebezhetőséget, sérülékenységet jelző mérőeszközként támpontul szolgálhat pszichopatológiai tárgyú kutatások mellett a terápiás hatékonyság megítélésében.

Theoretical background

The Self-Concept Clarity Scale (SCCS) developed by Campbell et al. (1996) is suitable for measuring one structural feature of the self-concept, its clearly and fi rmly defi ned nature. Purpose: In this study we present the Hungarian version of the Self-Concept Clarity Scale (SCCS-H) and evaluate its psychometric characteristics. Method: 1205 persons (245 men, 960 women; average age 27.05 years, SD = 9.8 years) participated in a cross-sectional, self-reporting questionnaire-based research. Besides SCCS, the Rosenberg Self Esteem Scale (RSES), the Anxiety Sensitivity Index (ASI), the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) and the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ-BH) were also administered. Results: The exploratory factor analysis revealed one factor, which explained 50.8% of the total variance. The fi t of our one-dimensional model was acceptable (CFI= 0.939; TLI=0.925; RMSEA=0.079; CI90=0.072-0.085). The reliability analysis indicated good internal consistency for the instrument (α=0.88). Construct-validity results are consistent with the literature: self-concept clarity moderately positively correlated with self-esteem, however they are not replaceable constructs. Self-concept clarity is moderately negatively associated with anxiety-based somatic and cognitive symptoms (ASI) and with negative responses to uncertain, ambiguous events/situations (IUS). In addition to anxiety-based personality traits we also verifi ed the negative correlation of SCCS with the degree of schizotypic involvement (SPQ). Conclusion: The Hungarian version of Self-Concept Clarity Scale can be considered a reliable and valid measurement tool for the clear and confi dent nature of self-concept. Being an indicator of general, psychological vulnerability, SCCS may serve both as a reference point for psychopathological research and as a screening tool for mental patients, furthermore for assessing psychotherapeutic effi cacy too.

 • Appel, M., Schreiner, C., Weber, S., Mara, M., & Gnambs, T. (2016). Intensity of Facebook use is associated with lower self-concept clarity: Cross-sectional and longitudinal evidence. Journal of Media Psychology, Theories, Methods and Applications, 30(3), 160172.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bechtoldt, M. N., De Dreu, C. K. W., Nijstad, B. A., & Zapf, D. (2010). Self-Concept Clarity and the Management of Social Conflict. Journal of Personality, 78(2), 539574.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belon, K. E., Smith, J. E., Bryan, A. D., Lash, D. N., Winn, J. L., & Gianini, L. M. (2011). Measurement invariance of the eating attitudes test in Caucasian and Hispanic women. Eating Behaviors, 12(4), 317320.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bigler, M., Neimeyer, G. J., & Brown, E. (2001). The devided self revisited: Effects of self-concept clarity and self-concept differentiation on psychological adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology, 20(3), 396415.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Błażek, M., & Besta, T. (2012). Self-Concept Clarity and Religious Orientations: Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem. Journal of Religion and Health, 51(3), 947960.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bleidorn, W., & Koedding, C. (2013 ). The divided self and psychological (mal) adjustment–A meta-analytic review. Journal of Research in Personality, 47(5), 547552.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brandt, A. C., & Vonk, R. (2006). Who do you think you are? On the link between self-knowledge and self-esteem. In Kernis, M. (Ed.), Self-esteem: Issues and answers (pp. 224229). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, T. (2006). Confi rmatory factor analysis for applied research. New York: Guildford.

 • Browne, M. W., Cudeck, R. (1993) Alternative Ways of Assessing Model Fit. In Bollen, K., Long, J. (eds). Testing Structural Equation Models. Sage, Newbury Park, CA. 136162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002).The Intolerance of Uncertainty Scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931945.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell, J. D. (1990). Self-esteem and clarity of the self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 59(3), 538549.

 • Campbell, J. D., Assanand, S., & DiPaula, A. (2003).The structure of the self-concept and its relation to psychological adjustment. Journal of Personality, 71(1), 115140.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F., & Lehman, D. R. (1996).Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 141156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Church, A.T., Katigbak, M.S., Ibanez-Reyes, J., De Jesus Vargas-Flores, J., Curtis, G.J., Tanaka-Matsumi, J., et al. (2014).Relating self-concept consistency to hedonic and eudaimonic well-being in eight cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(5), 695712.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicero, D. C., Docherty, A. R., Becker, T. M., Martin, E. A., & Kerns, J. G. (2015).Aberrant salience , self-concept clarity, and interview-rated psychotic-like experiences. Journal of Personality Disorders, 29(1), 7999.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, A. S., Matthews, R. A., Najolia, G. M., & Brown, L. A. (2010).Toward a more psycho-metrically sound brief measure of schizotypical traits: introducing the SPQ-Brief Revised. Journal of Personality Disorders, 24(4), 516537.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crocetti, E., Rubini, M., Branje, S., Koot, H. M., & Meeus, W. (2016).Self-concept clarity in adolescents and parents: A six-wave longitudinal and multi-informant study on development and intergenerational transmission. Journal of Personality, 84, 580593.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deacon, B., & Abramowitz J. (2006).Anxiety sensitivity and its dimensions across the anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 20(7), 837857.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeMarree, K., & Bobrowski, M. E. (2018). Structure and Validity of Self-Concept Clarity measures. In Lodi-Smith, J., & DeMarree, K. G. (Eds), Self-Concept Clarity: Perspectives on assessment, research, and application (pp. 117). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donahue, E. M., Robins, R. W., Roberts, B. W., & John, O. P. (1993).The divided self: concurrent and longitudinal effects of psychological adjustment and social roles on self-concept differentiation. Journal of Personality and Social Psychology, 64(5), 834846.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression, II. Biometrika, 38(1–2), 159178.

 • Edwards, R., & Bond, A. J. (2012).Narcissism, self-concept clarity and aggressive cognitive bias amongst mentally disordered offenders. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 23, 620634.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Evans, D. W. (1994). Self-complexity and its relation to development, symptomatology and self-perception during adolescence. Child Psychiatry and Human Development, 24(3), 173182.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fickova, E. (1999). Personality dimensions and self-esteem indicators relationships. Studia Psychologica, 41, 323328.

 • Fickova, E., & Korcova, N. (2000). Psychometric relations between self-esteem measures and coping with stress. Studia Psychologia, 42(3), 237242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeston, M. H., Rheaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? Personality and Individual Differences, 17(6), 791802.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frijns, T., & Finkenauer, C. (2009).Longitudinal associations between keeping a secret and psychosocial adjustment in adolescence.International Journal of Behavioral Development, 33(2), 145154.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajo, A., Obodaru, O., Lu, J. G., Maddux, W. W., & Galinsky, A. D. (2018).The shortest path to oneself leads around the world: Living abroad increases self-concept clarity. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 145, 1629.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harvey, R. J., Billings, R. S., & Nilan, K. J. (1985).Confi rmatory factor analysis of the job diagnostic survey: Good news and bad news.Journal of Applied Psychology, 70(3), 461468.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horn, J. L. (1965).A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179185.

 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999).Cutoff criteria for fi t indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives.Structural Equation Modelling, 6(1), 155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idaszak, J., & Drasgow, F. (1987).A revision of the job diagnostic survey: Elimination of a measurement artefact. Journal of Applied Psychology, 72(1), 6974.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Rózsa, S., Hupuczi, E., Hargitai, R., Birkás, B., Hartung, I., és mtsai. (2018).A Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid, módosított változatának (SPQ-BR) magyar adaptációja és faktorainak értelmezése.Psychiatria Hungarica, 33, 205221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Rózsa, S., Hupuczi, E., Hargitai, R., Birkás, B., Hartung, I., et al. (2019).Cognitive fusion and affective isolation: Blurred self-concept and empathy defi cits in schizotypy.Psychiatry Research, 271, 178186.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerekes, Zs. (2012). A szorongás mint adaptív viselkedés. A szorongásérzékenység mérésének tapasztalatai különböző csoportoknál. PhD-disszertáció. Pécs: PTE BTK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klimstra, T. A., Hale, W. W., III, Raaijmakers, Q. A. W., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2009).Maturation of personality in adolescence.Journal of Personality and Social Psychology, 96(4), 898912.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kusec, A., Tallon, K., & Koerner, N. (2016).Intolerance of uncertainty, causal uncertainty, causal importance, self-concept clarity and their relations to generalized anxiety disorder. Cognitive Behaviour Therapy, 45(4), 307323.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lear, M. K., & Pepper, C. M. (2016).Self-Concept Clarity and Emotion Dysregulation in Non-suicidal Self-Injury.Journal of Personality Disorders, 30(6), 813827.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Light, A. E., & Visser, P. S. (2013).The ins and outs of the self: Contrasting role exits and role entries as predictors of self-concept clarity. Self and Identity, 12(3), 291306.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linville, P. W. (1985).Self-complexity and affective extremity: Don’t put all of year eggs in one cognitive basket.Social Cognition, 3(1), 94120.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linville, P. W. (1987).Self-complexity as a cognitive buffer against stress-related illness and depression.Journal of Personality and Social Psychology, 52(4), 633676.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lodi-Smith, J., & Roberts, B. W. (2010).Getting to know me: Social role experiences and age differences in self-concept clarity during adulthood.Journal of Personality, 78, 13831410.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lodi-Smith, J., Cologgi, K., Spain, S. M., & Roberts, B. W. (2017).Development of identity clarity and content in adulthood.Journal of Personality and Social Psychology, 115, 755768.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. J. (2006).FACTOR: A computer program to fi t the exploratory factor analysis model.Behavior Research Methods, 38(1), 8891.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. J. (2013).FACTOR 9.2 A Comprehensive Program for Fitting Exploratory and Semiconfi rmatory Factor Analysis and IRT Models. Applied Psychological Measurement, 37(6), 497498.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luo, W., Watkins, D., & Lam, R. Y. H. (2009).Validating a new measure of self-complexity.Journal of Personality Assessment, 91(4), 381386.

 • Matto, H., & Realo, A. (2001).The Estonian self-concept clarity scale: Psychometric properties and personality correlates. Personality and Individual Differences, 30(1), 5970.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mittal, B. (2015).Self-concept clarity: Exploring its role in consumer behaviour.Journal of Economic Psychology, 46(C), 98110.

 • Morawiak, A., Mrozinski, B., Gutral, J., Cypryańska, M., & Nezlek, J. B. (2018).Self-Esteem Mediates Relationships between Self-Concept Clarity and Perceptions of the Future.Journal of Education Culture and Society, 9(1), 99108.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2017).Mplus user’s guide. 8th edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

 • Muthén, B. O., & Kaplan, D. (1985).A comparison of some methodologies for the factor analysis of nonnormal Likert variables. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 171189.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B. O., & Kaplan, D. (1992).A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables: A note on the size of the model. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 45, 1930.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nezlek, J. B., & Plesko, R. M. (2001).Day-to day relationships among self-concept clarity, self-esteem, daily events, and mood. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(2), 201211.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parise, M., Canzi, E., Olivari, M. G., & Ferrari, L. (2019).Self-concept clarity and psychological adjustment in adolescence: The mediating role of emotion regulation.Personality and Individual Differences, 138, 363365.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parise, M., Pagani, A. F., Donato, S., & Sedikides, C. (2019).Self-concept clarity and relationship satisfaction at the dynamic level.Personal Relationships, 26, 5472.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perry, J. A., Silvera, D. H., Neilands, T. B., Rosenvinge, J. H., & Hanssen, T. (2008).A study of the relationship between parental bonding, self-concept and eating disturbances in Norwegian and American college populations.Eating Behaviors, 9(1), 1324.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, R. A., & Reiss, S. (1992). Anxiety Sensitivity Index manual. 2nd edition. Worthington, OH: International Diagnostic Systems.

 • Peterson, R. A., & Plehn, K. (1999). Measuring anxiety sensitivity. In Taylor, S. (Ed.), Anxiety sensitivity: Theory, research, and treatment of the fear of anxiety (pp. 6181). Hillsdale, NY: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilarska, A., & Suchańska, A. (2015).Self-complexity and selfconcept differentiation–What have we been measuring for the past 30 years? Current Psychology, 34(4), 723743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Posavac, S., & Posavac, H. (2019).Adult Separation Anxiety Disorder Symptomology as a Risk Factor for Thin-Ideal Internalization: The Role of Self-Concept Clarity.Psychological Reports, 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rafaeli-Mor, E., Gotlib, I. A., & Revelle, W. (1999).The meaning and measurement of self-complexity. Personality and Individual Differences, 27(2), 341356.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raine, A. (1991).The SPQ: a scale for the assessment of schizotypal personality based on DSMIII-R criteria. Schizophrenia Bulletin,17, 555564.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M., & McNally, R. J. (1986).Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness. Behaviour Research and Therapy, 42, 7991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritchie, T. D., Sedikides, C., Wildschut, T., Arndt, J., & Gidron, Y. (2011).Self-concept clarity mediates the relation between stress and subjective well-being.Self and Identity, 10(4), 493508.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roepke, S., Schröder-Abé, M., Schütz, A., Jacob, G., Dams, A., & Vater, A. (2011).Dialectical behaviour therapy has an impact on self-concept clarity and facets of self-esteem in women with borderline personality disorder.Clinical Psychology and Psychotherapy, 18(2), 148158.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenberg, M. (1979). The concept of self. New York: Basic Books.Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Nagybányai, O., & Oláh, A. (2006). A pszichológiai mérés alapjai. Budapest: Bölcsész Konzorcium.

 • Sakaki, M. (2006).The measurement of self-complexity: A comparison of H and SC measures. Japanese Journal of Personality, 15(1), 5860.

 • Sallay, V., Martos, T., Földvári, M., Szabó, T., & Ittzés A. (2014).A Rosenberg Önértékelési Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás.Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 259275.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, N., & Stults, D. M. (1986).Methodology review: Analysis of multitrait–multimethod matrices.Applied Psychological Measurement, 10(1), 122.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, S. J., Klimstra, T. A., Luyckx, K., Hale, W. W.,III., & Meeus, W. H. J. (2012).Characterizing the self-system over time in adolescence: Internal structure and associations with internalizing symptoms.Journal of Youth and Adolescence, 41(9), 12081225.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Showers, C. (1992).Compartmentalization of positive and negative self-knowledge: keeping bad apples out of the bunch.Journal of Personality and Social Psychology, 62(6), 10361049.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slotter, E. B., Gardner, W. L., & Finkel, E. J. (2010). Who am I without you? The infl uence of romantic breakup on the self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 15411555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, M., Wethington, E., & Zhan, G. (1996).Self-concept clarity and preferred coping styles.Journal of Personality, 64(2), 407434.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steffgen, G., Da Silva, M., & Recchia, S. (2007).Self-Concept Clarity Scale (SCCS) Psychometric properties and aggression correlates of a German version.Individual Differences Research, 5(3), 230245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stinson, D. A., Wood, J. V., & Doxey, J. R. (2008).In search of clarity: Self-esteem and domains of confi dence and confusion.Personality and Social Psychology Bulletin, 34(11), 15411555.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stopa, L., Brown, M. A., Luke, M. A., & Hirsch, C. R. (2010).Constructing a self: The role of self-structure and self-certainty in social anxiety.Behaviour Research and Therapy, 48(10), 955965.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stucke, T. S. (2002). Überprüfung einer deutschen Version der Selbstkonzeptklarheits Skala von Campbell. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 23(4), 475484.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Styla, R. (2015). Shape of the self-concept clarity change during group psychoteraphy predicts the outcome: an empirical validation of the theoretical model of the self-concept change.Frontiers in Psychology, 6, 1598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., Maliszewski, N., & Łyś, E. A. (2018a).Psychometric properties of the Polish version of the Self-Concept Clarity Scale (SCCS).Current Issues in Personality Psychology, 6, 182187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., & Maliszewski, N. (2018b).Implicit and explicit self-concept clarity and psychological adjustment.Personality and Individual Differences, 123, 253256.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timmerman, M. E., & Lorenzo-Seva, U. (2011).Dimensionality Assessment of Ordered Polytomous Items with Parallel Analysis.Psychological Methods, 16(2), 209220.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokunaga, Y., & Horiuchi, T. (2012).Development of a Japanese Version of the Self-Concept Clarity (SCC) Scale.Japanese Journal of Personality, 20, 193203.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tukey, J. W. (1977) Exploratory data analysis. Addison-Wesely.

 • Van Dijk, M. P. A., Branje, S., Keijseres, L., Hawk, S. T., Hale, W. W., & Meeus, W. (2014).Self-concept clarity across adolescence: Longitudinal associations with open communication with parents and internalizing symptoms.Journal of Youth and Adolescence, 43(11), 18611876.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vartanian, L. R. (2009).When the body defi nes the self: Self-concept clarity, internalization, and body image. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(1), 94126.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vartanian, L. R., & Dey, S. (2013).Self-concept clarity, thin ideal internalization, and appearance-related social comparison as predictors of body dissatisfaction. Body Image, 10, 495500.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, J. K., & Rapee, R. M. (2006).Self-concept certainty in social phobia.Behavior Research and Therapy, 44(1), 113136.

 • Woods, C. M. (2006).Careless Responding to Reverse-Worded Items: Implications for Confi rmatory Factor Analysis.Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28(3), 186191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu, J., & Watkins, D. (2009).Development and validation of a Chinese version of the Self-Concept Clarity Scale.Psychologia, 52(1), 6779.

 • Wu, J., Watkins, D., & Hattie, J. (2010).Self-concept clarity: A longitudinal study of Hong Kong adolescents.Personality and Individual Differences, 48(3), 277282.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, Z. (2013).Psychometric properties of the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) in Chinese-speaking population.Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41, 500504.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 0 30 66
May 2023 0 16 18
Jun 2023 0 10 22
Jul 2023 0 3 9
Aug 2023 0 15 18
Sep 2023 0 15 17
Oct 2023 0 0 0