View More View Less
Free access
Pléh Cs. (főszerk.) (2021). Pszichológia. Gervain Judit, Meskó Norbert, Pléh Csaba, Sass Judit (témaszerk). Akadémiai Kézikönyvek sorozat. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1198 oldal.

Átfogó tudományos könyvet írni a pszichológia teljes tematikájáról nagyon kockázatos feladat. Mindig olyan kérdések merülnek fel, hogy mi (vagy ki) marad ki, miért ilyen és miért nem olyan a szerkezete, odaadható-e egyetemistáknak tankönyvként, vagy sem, és így tovább. Azt gondolom, hogy a Pléh Csaba által szerkesztett Pszichológia című kézikönyv a legjobb írásmű, amely e tárgyban az elmúlt évtizedekben született. Egyrészt teljesíti az ilyen összefoglaló munkák valamennyi elvárható követelményét, azaz modern, átfogó, ugyanakkor jól olvasható. Másrészt számos újdonságot tartalmaz mind formailag, mind tartalmilag. Pontosan azt tartom a könyv legfőbb érdemének, hogy nagyon eredeti és újszerű a megközelítése, több szempontból is.

Először is, nagyobbrészt ez egy fiatalok által írt kötet. A hangsúly persze nem az életkoron van, hanem inkább az intellektuális frissességen, a fiatalos motiváción, a kreativitáson. Az idősebb, „befutott”, vezető kutatók megközelítésmódját, magyarázatait, stílusát jól ismerjük. Jöjjenek a fiatalok, lássuk, hogy mit tudnak. Kiderül, hogy számos tekintetben többet tudnak, mint az idősebbek, akik sokszor tele vannak klisékkel, részrehajlásokkal, ugyanakkor nem mindig ismerik a legújabb kutatásokat. E könyv szerzőinek egy része még alig ismert a hazai pszichológiai életben, más részük már szerzett elismertséget egy-egy területen, de talán keveset tudunk arról, hogy milyen széles körű, integratív tudásuk van a pszichológia nagyobb, átfogóbb dimenzióiban. Az a véleményem, hogy a kötet szerzői kiváló munkát végeztek, és ebből egy nagyon modern szemléletű, színvonalas kötet született.

Másodszor, a könyv eredeti és modern abban az értelemben is, hogy nem egy diszciplináris felosztást követ, amikor a pszichológia egészét akarja felölelni. Nem a jól ismert kognitív pszichológia, fejlődéspszichológia, szociálpszichológia stb. felosztást követi, még csak nem is témakörök (motiváció, érzelem stb.) szerint tagolódik. A főszerkesztő, Pléh Csaba már korábbi írásaiban is felvetette a pszichológia mint tudomány szervezőelveinek kérdését: mi az, ami ezt a nagyon széles tartományt felölelő és nagyon sokféle megközelítést alkalmazó tudományt integrálja? Korábban az evolúció-agy-kultúra hármasságát nevezte meg, és ebben a kötetben is hasonló felosztás mellett teszi le a voksot: társadalom, neurobiológia, fejlődés, evolúció. Ez a négy szervező elem a legtöbb fejezetben hangsúlyos szerepet kap, és a tartalmi felépítés imént hangoztatott előnyei mellett a szöveg olvashatóságát és követhetőségét is könnyíti.

Ráadásul ezek nem csupán egy tudomány szervezőelvei, hanem egyúttal a pszichológia tárgyát alkotó szerveződési szinteket is képviselik. Tehát nem egyszerűen a megismerés különböző aspektusait, paradigmáit írják le, hanem a lelki jelenségeket ténylegesen alkotó komponenseket, illetve ezek viszonyát adják vissza. Egyszóval ebben a könyvben szerves egységet alkot az ontológia és az episztemológia, aminek az integrációja – valljuk be – ritkán sikerül a hazai és nemzetközi könyvpiacon. A Pszichológia nagyon erőteljesen képviseli ezt az integratív szemléletet, amely fontos szerepet kell hogy játsszon a pszichológushallgatók nevelésében is. Több évtizedes oktatói tapasztalatom szerint ugyanis a hallgatóknak gyakran okoz nehézséget, hogy szerveződési szintekben gondolkodjanak (aminek persze számos, rajtuk kívül álló oka is van). Abban tehát, hogy egy-egy jelenség megértése csakis a különböző paradigmákban megfogalmazott válaszok valamifajta integrációja révén lehetséges. Ez a könyv valósággal kényszeríti az olvasót, hogy összerakja a részleteket, és az egészben való látás örömét élvezze.

Harmadszor, a könyv minden újszerűsége ellenére – vagy talán éppen ezért – visszakanyarodik a pszichológia eredeti funkciójához, feladatához, összetettségéhez, ahogy az alapítók és mesterek mindig is gondolták. Ebben az értelemben a pszichológia nem egyszerűen a bölcsészettudomány része, ahová most az egyetemi és akadémiai szférában hivatalosan besorolják. Ellenkezőleg, egyszerre természettudomány, társadalomtudomány és klinikai tudomány. Ezeket nem lehet egymástól elszakítani, ahogy ennek sajnos számos esetben tanúi lehetünk mostanában. Kétségtelen – és ez akár kritikai észrevétel is lehetne –, hogy viszonylag kevés helyet kapnak a könyvben azok a gondolatok, amelyek a klinikai pszichológiával, pszichoterápiával, diagnosztikával foglalkoznak. Az viszont igaz, hogy szinte mindegyik fejezetet úgy írták meg a szerzők, hogy azok „muníciót”, következtetési lehetőségeket kínálnak a gyakorlati területen működő szakemberek számára is. Annak taglalása pedig nagyon messzire vezetne, hogy napjainkban – nemzetközi szinten is – milyen mértékben váltak szét a tudományos-elméleti és a klinikai-gyakorlati szakterületek.

Negyedszer, a könyv stílusa is dicséretre méltó. Természetesen egy szerkesztett kiadványban nehéz számonkérni az egységes stílust, hiszen minden szerző más és más írói kvalitásokkal rendelkezik. De a könyvet olvasva mégis szembetűnik, hogy a megszokottól és a sablonostól eltérő friss kommunikáció, fiatal hangvétel és közérthető megfogalmazás jelenik meg a legtöbb fejezetben. A tartalmi egységet pedig a korábban említett négy szerveződési elv biztosítja, amelyek mintegy a gerincét képezik a könyvnek.

Külön kiemelem, hogy az ilyen jellegű könyvekhez képest meglehetősen sok benne a magyar nyelvű szakirodalomra történő hivatkozás, ami az elmúlt években, évtizedekben finoman szólva is nem volt szokás a hazai kiadású pszichológia-tankönyvekben és -kézikönyvekben. Ez egyrészt a magyar pszichológiai szakma teljesítményét dicséri, amelyre büszkék lehetünk, másrészt pedig lehetővé teszi a laikus, esetleg nyelveket nem beszélő olvasó számára is, hogy könnyen hozzáférhessen forrásokhoz, ha növelni szeretné az ismereteit.

Azt gondolom, hogy a könyv komoly érdeklődésre tarthat számot mind a szakemberek, mind a pszichológia iránt érdeklődő „laikusok” körében.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 0 0 0
Feb 2022 0 0 0
Mar 2022 0 0 0
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 8 34 20
Jul 2022 0 7 9