Author:
Mónika Miklósi Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Magyarország
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Mentálhigiéniai Központ, Magyarország

Search for other papers by Mónika Miklósi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-8316-0410
Open access
Bunge, E. L., Mandil, J., Consoli, A. J., & Gomar, M. (2022). Kognitív viselkedésterápia szorongó és depressziós gyermekeknek és serdülőknek – eszköztár klinikusoknak (300 oldal). Budapest: Oriold és Társai.

Bunge, Mandil, Consoli és Gomar Kognitív viselkedésterápia szorongó és depressziós gyermekeknek és serdülőknek – eszköztár klinikusoknak című munkája, mely az Oriold és Társai Kiadó gondozásában jelent meg, hiánypótló műnek számít a magyar nyelven elérhető pszichoterápiás szakirodalomban. A 7–18 éves gyermekek kezelésében alkalmazható, bizonyítottan hatékony kognitív viselkedésterápiás beavatkozások eszköztárát tartja kezében az olvasó, melyek az érzelmi zavarok, elsősorban a szorongásos kórképek és a major depresszió kezelésében alkalmazhatók.

Az érzelmi zavarok a leggyakoribb pszichiátriai kórképek közé tartoznak minden korcsoportban. A szorongásos zavarok több mint fele 18 éves kor előtt indul, a szeparációs szorongásos zavar, a specifikus fóbia, valamint a szociális szorongásos zavar esetében ez az arány a 75%-ot is meghaladja. A depresszió előfordulása gyermekkorban inkább alacsony, de serdülőkorban prevalenciája eléri a felnőttkori szintet, és kialakul a jellegzetes nemi megoszlás, női túlsúllyal. A fejlett világban az elmúlt másfél évtizedben meredeken emelkedett a serdülőkori depresszió, az önsértés és a szuicid magatartás előfordulása. Különösen a serdülő lányok mentális egészségében tapasztalható drasztikus romlás. A depresszió tünetei még szubklinikai szinten is hatással vannak az életminőségre, és növelik a felnőttkori mentális zavarok rizikóját. Mindezek miatt egyre több szakember kongatja a vészharangot, és hívja fel a figyelmet a korai felismerés és kezelés fontosságára, amely jelentősen javítja a kimenetelt.

Az érzelmi zavarok kezelésében a szakmai protokollok általában a kognitív viselkedésterápiát ajánlják első helyen a pszichoterápiás eljárások közül, mivel a legtöbb és legerősebb tudományos evidencia ezt a módszert támogatja. Bunge és társai magyarul most megjelent könyve is ebben a szemléletben íródott. Bár a könyv kifejezetten gyakorlatorientált, elméleti megalapozottsága erőteljes, a legújabb és legkomolyabb tudományos eredményekre épít. A mentális zavarok modern, transzdiagnosztikus szemlélete indokolja a kettős fókuszt, hiszen a szorongás és depresszió, vagyis az internalizáló zavarok keresztmetszetben és hosszmetszetben is gyakran járnak együtt (negatív affektus szindróma). Gyermek- és serdülőkorban a komorbiditás mind az internalizáló zavarokon belül, mind az internalizáló és externalizáló zavarok között igen magas („inkább szabály, mint kivétel”), ami a transzdiagnosztikus szemlélet létjogosultságát még inkább alátámasztja.

A komorbiditás hátterében feltételezett sokféle ok között előkelő helyen szerepelnek azok a transzdiagnosztikus faktorok, amelyek a viselkedés és a kogníciók diszfunkcionális mintázatában érhetők tetten. Ilyen kognitív vulnerabilitás például az érzelemszabályozás zavara, a rumináció, a perfekcionalizmus, vagy a stressz és a bizonytalanság elviselésének csökkent képessége. Ennek megfelelően számos transzdiagnosztikus terápiás protokollt dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben, melyek eleve feltételezik a komorbiditást, vagyis azt, hogy nem egy szűk fókusszal, hanem egy komplex tüneti képpel kell a terápiában dolgozni. Bunge és munkatársai könyve egy klasszikus fókusszal és eszköztárral dolgozó transzdiagnosztikus protokollra épül, melynek hatékonyságát randomizált kontrollált vizsgálatok igazolták depresszióban és szorongásos zavarokban is. A terápia öt fő komponense a pszichoedukáció az érzelmi zavarok kognitív modelljéről, szorongásmenedzsment-technikák (légzéstechnikák, progresszív relaxáció, vizualizáció) elsajátítása, ezt követi a kognitív komponens, mely a kognitív torzítások azonosításával, kognitív átstrukturálással és pozitív öninstrukciókkal dolgozik, valamint a viselkedésterápiás komponens, melyben a viselkedésaktiváció, ingerexpozíció, szociális készségek és asszertív kommunikáció gyakorlása és strukturált problémamegoldás szerepel. A terápiát a visszaesés megelőzése zárja.

A könyv a transzdiagnosztikus protokollok moduláris jellegét tükrözi, mely lehetővé teszi, hogy a komorbid érzelmi és hangulati problémákat szimultán kezeljük. Bár a modulok sorrendisége követi a terápia folyamatának logikáját, a szerzők bátorítják a szakembert, hogy rugalmasan, személyre szabottan válasszon az eszközök közül, mind a modulokon belül, mind a modulok között. A koherens elméleti keret biztosítja, hogy ez az eljárás nem veszélyezteti a terápia integritását.

A modulok felépítése – a kognitív viselkedésterápiához illeszkedően – jól strukturált. Minden modul egy rövid, elméleti bevezető fejezettel indul, mely a célkitűzés megfogalmazásával kezdődik, majd elhelyezi az adott technikát a terápia folyamatában. Ezután tippek klinikusoknak címszó alatt, gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg az alkalmazással kapcsolatban, majd a segédanyagok kombinálása fejezetben összeköti az adott módszert a könyvben szereplő többi technikával. Ezután egy rövid esetillusztráció következik, mely dialógus formájában mutatja be a módszer alkalmazását a gyakorlatban, majd a gyakran felmerülő nehézségekre, akadályokra tér ki röviden. Végül utal a lehetséges kulturális szempontokra is. A bevezetés után minden modulban számos feladatlapot, pszichoedukatív anyagot találunk, melyek formátuma, szóhasználata, stílusa illeszkedik a gyermekek és serdülők életkori sajátosságaihoz. Ezeket a színes, gazdagon illusztrált, kreatív, gyakran humoros anyagokat a terápiás üléseken is használhatjuk, de házi feladatként is kiadhatjuk. A szerzők vállalt célja – hogy „befogadhatóbbá és szórakoztatóbbá tegyék a pszichoterápiát az ifjú kliensek számára” – minden bizonnyal megvalósul.

Az első rész (1–2. modul) a terápia bevezető fázisával foglalkozik, a terápiára való szocializációhoz, illetve az esetkonceptualizációhoz használható anyagokat tartalmaz, aminek célja a rapport kialakítása, a páciens motivációjának erősítése, a terápiás célok kitűzése, a probléma feltérképezése a kognitív modellben. A második rész (3–7. modul) a szorongás kezelésében alkalmazott kognitív viselkedésterápiás stratégiákat foglalja össze, melyek a generalizált szorongás, pánik zavar, szeparációs szorongás kezelésében alkalmazhatók. Speciális szempontjai miatt külön modul foglalkozik a szociális szorongással. A harmadik rész (8–14. modul) a depresszió kezeléséről szól. A legfontosabb viselkedésterápiás intervenció itt a viselkedésaktiváció, mely a kutatások szerint önálló módszerként is hatékony a depresszió kezelésében. A könyv sorra veszi a kognitív torzításokat, melyeket gondolkodási csapdáknak nevez. Hangsúlyosan foglalkozik az átstrukturálással, mely a kognitív terápia központi, leginkább hatékony technikája. Külön modul foglalkozik a strukturált problémamegoldással, mely szintén evidenciákon alapuló intervenció. A 14. modul a szorongás és a szomorúság után egy harmadik típusú negatív érzelem, a harag és düh kezelésével foglalkozik. Az utolsó rész (15. modul) a terápia lezárásához szükséges segédanyagokat tartalmazza.

A könyv a gyakorló klinikus eszköztára, a módszerek alkalmazása komoly szakértelmet igényel. Stabil háttértudást feltételez a szorongás és a depresszió kognitív modelljéről, a viselkedésterápiás és kognitív intervenciók hatásmechanizmusáról, alkalmazhatóságuk feltételeiről. Másfelől épít az olvasó fejlődéslélektani és fejlődés-pszichopatológiai ismereteire is, utalva a terápiára való alkalmasság életkori feltételeire és a gyermekkori internalizáló zavarok életkor-specifikus jellemzőire. A magyar nyelvű kiadást a kognitív viselkedésterápiás szakkifejezések szótára zárja, mely segíti a hazai szakembereket az igényes, pontos, közös szaknyelv kialakításában.

Bunge és munkatársai könyve minden bizonnyal fontos szakirodalom lesz az elkövetkező években, kezdő és tapasztalt szakembereknek egyaránt, és alapvető segédanyagként szolgál majd a gyermekpszichológusok, gyermekpszichiáterek és pszichoterapeuták képzésében.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 0 0
Jul 2023 0 0 0
Aug 2023 0 70 31
Sep 2023 0 85 30
Oct 2023 0 87 66
Nov 2023 0 106 121
Dec 2023 0 0 0