Author:
Kálmán Abari Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék, Magyarország

Search for other papers by Kálmán Abari in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-8926-2178
Open access
Körmendi A. (2023). Behálózott gyermekeink. Okoseszköz-használat gyermek- és serdülőkorban (130 oldal). Budapest: Oriold és Társai.

„A könyv szakmai és tudományos információkat felhasználva elsősorban szülők, iskolai és óvodai pedagógusok számára íródott annak érdekében, hogy elősegítse a gyermekek és serdülők megfelelő okoseszköz-használatát, csökkentse a használattal együtt járó potenciális veszélyforrásokat” – írja könyve bevezetésében Körmendi Attila. Az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent könyv 16 fejezetben, fogalomtárral, irodalomjegyzékkel és internetes hivatkozások jegyzékével kiegészítve egyfajta térképként segít eligazodni a digitális technológiával „terhelt” hétköznapokban. Az internet- és okoseszköz-használat hatása mindannyiunkra nézve számos tanulsággal jár, de a gyermek és serdülő korosztályban a függőségek és a káros hatások kialakulásának veszélye fokozott figyelmet érdemel. A könyv összefoglalja és szintetizálja a területen eddig felhalmozott sok-sok tudást, ajánlást, prevenciós lehetőséget, és közérthető formában átadja a szülőknek és a pedagógusoknak. Nélkülözi a terminus technicusok használatát, de a tudományos írás legfontosabb jellemzőjét megtartja: állításait szakirodalmi hivatkozásokkal támasztja alá. Körmendi könnyen befogadhatóvá tette a könyvét, egy-egy terület ismertetésénél definiálja a fogalmakat, kategorizálja az eseteket/lehetőségeket, és jól követhető konklúziókat von le. A fogalmak részletes magyarázatát külön is kiemeli egy fogalomtárban, amely 47 bejegyzést tartalmaz. Szakemberek, gyakorló pszichológusok is érdeklődéssel olvashatják Körmendi Attila könyvét, mert egyrészt a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi docense régóta kutatja a viselkedési addikciókat, a pszichopátia és a technológiai eszközök fiatalokra gyakorolt hatását, rendszeresen tart képzéseket ezen a területen, másrészt soraiból jól kivehető, hogy az okoseszközök, az internet és a videójátékok technológiai részleteiben is kellő jártasságot szerzett. A 184 tételt tartalmazó irodalomjegyzék a kutatók számára is jó kiindulópont lehet e terület további tanulmányozásához.

Amikor nem csak saját magunkért vagyunk felelősek, és tudásunk, sőt ösztöneink is cserben hagynak, akkor rendkívül nagy jelentősége lehet a tudományosan megalapozott információnak. Szülőként vagy pedagógusként a digitális térben nagyon hamar bizonytalan helyzetben találhatjuk magunkat. A könyv bevezetőjében számos ilyen élethelyzetet ismerhetünk meg, több közülük a gyermekek kontrollált eszközhasználatának kérdésével kapcsolatos. A második és harmadik fejezetben a két alapfogalmat, az okoseszköz és a képernyőidő fogalmát és jellemzőit ismerjük meg: okoseszköz a legtöbb mobiltelefon és tablet, a napi képernyőidő pedig az elektronikai eszközök előtt töltött összes idő. A negyedik fejezet azt a társadalmi toleranciát járja körül, amelynek köszönhetően mára az okoseszköz használata szinte minden tevékenységet megszakíthat.

Az ötödik fejezettől egészen a tizedik fejezetig egy jól felépített, gazdag ismeretanyagot kapunk az okoseszközökről. A szerző fokozatosan, kellő megalapozottsággal vezet el minket az okoseszköz-függőség témaköréig. Előbb bemutatja az okoseszköz funkcióit, használatának sajátosságait, előnyeit és hátrányait, multitaskingra és önmedikalizációra serkentő hatásait. Részletesen idéz az okoseszköz-használati szokásokat leíró friss kutatásokból: melyik korosztály, milyen gyakorisággal használja az egyes eszközöket és alkalmazásokat. Körmendi nagyon alapos, nem hagy nyitva egyetlen kérdést sem, még azt is megtudjuk, hogy milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie egy médiatartalomnak, hogy az fejlesztő hatással bírjon. Bemutatja a technológia intellektuális fejlődésre, társas viselkedésre és testi egészségre vonatkozó hatásait. Végül a túlzott eszközhasználat és a sóvárgás példáinak bemutatása után, a függőség pszichoanalitikus elképzelését, valamint a viselkedési és a kémiai addikciók közös anatómiai hátterét is részletezi.

A szerző az okoseszköz-függőséget is kontextusba helyezi, általában is bemutatja az addikciók működési mechanizmusát. Mivel az okostelefon-függőség jelenleg nem hivatalos diagnosztikai kategória, Körmendi a témával foglalkozó szakemberek véleménye alapján kritériumokat javasol az okoseszköz-függőség azonosítására, illetve olyan viselkedéseket sorol, amelyek az okoseszköz-használattal kapcsolatos problémákra figyelmeztetnek. A szülők és a pedagógusok számára ezek fontos támpontokat jelenthetnek, érdemes tehát ezeket a kritériumokat és figyelmeztető jeleket ismerni. Ennél talán csak az okoseszköz-függőség megelőzési lehetőségei fontosabbak, így a tizedik fejezetben például választ kapunk arra a kérdésre is, hogy miért nem javasolt az óvodai és az iskolai aktivitást megelőzően a gyermek számára az okoseszköz használata.

Mivel az okoseszközök túlzott használata mögött általában egy vagy több alkalmazás domináns használata áll, ezért a szerző egy-egy fejezetet szentel a közösségi oldalaktól való függőségnek (tizenegyedik fejezet) és a problémás videójáték-használatnak (tizenharmadik fejezet). A valóságos világ mellett létező, a digitális technológiának köszönhető kibertér alig 30 éve van velünk, mégis általánosan kijelenthetjük, hogy a közösségi oldalak és a videójátékok addikciós potenciálja igen magas, ezeket az alkalmazásokat függőségre tervezték. Körmendi sorra veszi a közösségi oldalak használatának viselkedéses és neurobiológiai alapjait, valamint a kapcsolatát az egyes személyiségvonásokkal, majd a túlzott használat okait is megállapítja: „a gyermekek és serdülők a való életben elfojtott vagy nem megvalósítható vágyaikat, szükségleteiket elégítik ki a [közösségi oldalak] segítségével”. A játékzavar önálló diagnosztikai kategória, így a szerző nagyobb terjedelemben veszi sorra, hogy az mely kritériumok mentén azonosítható, mi a videójátékok használatának motivációs bázisa és strukturális jellemzője, melyek a játékdinamizmus jellegzetességei. A játékok világában járatlan olvasó képet kaphat arról, mivel töltik a fiatalok szabadidejük nagy részét. A videójátékokkal kapcsolatos számos aspektus, főképp annak motivációs bázisa a gamifikáció irodalmából ismert, de a szerző számos olyan a videójátékokba ágyazható elemet is említ – mikrotranzakciók, lootbox és fizető kapuk –, amelyek a videójátékokkal kapcsolatban további veszélyeket rejtenek. A szerző felsorolja a kontrollált videójáték-használat szabályait, megismerhetjük a játékzavar megelőzésének kérdéseit.

A tizenkettedik fejezet az online zaklatás típusait és jellemzőit tárgyalja. Az online zaklatás témakörét a bekövetkezés gyakorisága köti az okoseszközökhöz. A zaklatás fogalmának megismerése után annak típusait, szereplőit, majd az online bántalmazás specialitásait ismerjük meg. Nagyon fontos tisztában lenni azokkal a figyelmeztető jelekkel, amelyek az áldozatok viselkedésében megjelennek, valamint ha a gyermeket bántalmazás éri, akkor tudnunk kell, milyen konkrét lépéseket tehetünk. Körmendi részletekbe menően ad tanácsokat ezzel kapcsolatban.

A tizennegyedik fejezet főképp a pedagógusoknak szól, az iskolai prevenciós programok típusait, hatásmechanizmusait és hatásosságát tárgyalja. A prevenció irányulhat információ átadására, a társas hatásokkal szembeni ellenállás fejlesztésére vagy az érzelmi nevelésre is. Körmendi kiemeli a szülők bevonásának jelentőségét ezekbe a programokba, és ennek kapcsán azt a kérdést sem hagyja nyitva, hogy mi jellemzi azokat a családokat, ahol a gyermek függővé válik.

A könyv megelőző fejezeteiben tárgyalt szempontok egyfajta esszenciája családi házirendként jelenik meg – 15 pontban összefoglalva – a tizenötödik fejezetben, amely okoseszköz-használattal, internetezéssel, médiahasználattal vagy videójátékozással kapcsolatban is használható. A záró, tizenhatodik fejezetben Körmendi összefoglalásképpen áttekinti, hogy a pedagógusok és a szülők mely lépésekkel segíthetik elő a gyermekek egészséges okoseszköz-használatát.

A könyv A pszichológia gyakorlata c. sorozat 10. kötete, amelyet a Polonyi Tünde vezette debreceni kutatócsoport indított 2018-ban. Körmendi Attila könyve hűen tükrözi a sorozat indításakor megfogalmazott alapelvet, mely szerint tudományos megalapozottságú, ismeretterjesztő jellegű munkákat tesz hozzáférhetővé, és bemutatja, hogy a lélektan eredményeit hogyan alkalmazhatjuk a minket körülvevő világban.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 0 0
Jul 2023 0 0 0
Aug 2023 0 28 17
Sep 2023 0 63 54
Oct 2023 0 94 68
Nov 2023 0 95 100
Dec 2023 0 0 0