View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, “Juhász Gyula” Tanárképző Főiskolai Kar 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
 • | 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
 • | 3 Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő
 • | 4 Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő
 • | 5 Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola Gödöllő-Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A rizoszféra-kezelés olyan mikrobiológiai, talaj-biotechnológiai módszer, amely - a takarmánynövények között jelentős szerepet betöltő - kukorica termesztése során is sikerrel alkalmazható. A módszer széleskörű nagyüzemi alkalmazása nehézkes lehet, a kukoricanemesítés során történő felhasználása azonban eredményesnek ígérkezik. Szántóföldi növénytermesztés esetében a vetőmagoltás költséghatékony módszerét szükséges kidolgozni.  Megállapítást nyert, hogy a vetőmagkezelés az alkalmazott baktériumtörzsek, valamint kukorica hibrid fajták szerint eltérő módon eredményes volt. A termés mennyisége és nedvességtartalma a kezeletlen kontrollhoz képest javulást mutatott, midőn az aszeptikus körülmények között nevelt növények igazolhatóan nagyobb száraz tömegű termést adtak. A mérések eredményei mindazon-által nem minden kezelés során bizonyultak szignifikánsan eltérőnek a kontrollállományhoz képest, a nedvességtartalom csökkenése viszont jelentős szárítási költség-megtakarítást eredményezhet. A szelektált PGPR törzsekkel történő magoltás nemcsak a termés tömegének területegységre vetített növekedését jelenti, hanem - a jobb növényi “fitnesz” révén - a termesztés biztonságát is fokozza. Nagyüzemi felhasználás során ez a fajlagos változó költségek csökkenésével jár, így a vetőmag értékesítésekor jelentős árbevétel-növekedés érhető el.

 • Bayoumi, H. E. A. F. et al., 2001. Requirement of plant growth stimulating Pseudomonas fluorescens for colonization of Vicia faba root by Rhizobium leguminosarum in soil amended with 2,4-D. In: Az MTA Szabolcs—Szatmár—Bereg megyei Tudományos Testülete 10. Jubileumi Ülésének előadás-összefoglalói. Nyíregyháza. 14.

 • Scher, F. M. & Baker, K., 1980. Mechanisms of biological control in a Fusarium suppressive soil. Phytopathology. 70. 412--417.

  'Mechanisms of biological control in a Fusarium suppressive soil. ' () 70 Phytopathology. : 412 -417.

  • Search Google Scholar
 • Biró B., 2002. A mikrobiális oltóanyagok alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben. Mag kutatás, fejlesztés és környezet. 2. 29--30.

  'A mikrobiális oltóanyagok alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben. ' () 2 Mag kutatás, fejlesztés és környezet. : 29 -30.

  • Search Google Scholar
 • Biró, B. et al., 1998. Specific replant disease reduced by PGPR rhizobacteria. Acta Hort. 477. 75--81.

  'Specific replant disease reduced by PGPR rhizobacteria. ' () 477 Acta Hort. : 75 -81.

 • Alexander, M., 1977. Introduction to Soil Microbiology. 2nd ed. John Wiley & Sons, New York.

  Introduction to Soil Microbiology , ().

 • Hattori, T. & Hattori, R., 1976. The physical environment in soil microbiology: An attempt to extend principles of microbiology to soil microorganisms. CRC Crit. Rev. Microbiol. 4. 423--461.

  'The physical environment in soil microbiology: An attempt to extend principles of microbiology to soil microorganisms. ' () 4 CRC Crit. Rev. Microbiol. : 423 -461.

  • Search Google Scholar
 • Hissett, R. & Gray, T. R. G., 1976. Microsites and time change in soil microbe ecology. In: The Role of Terrestial and Aquatic Organisms in Decomposition Processes (Eds.: Anderson, J. M. & MacFacyen, A.). 331--342. Academic. New York.

  The Role of Terrestial and Aquatic Organisms in Decomposition Processes , () 331 -342.

  • Search Google Scholar
 • Izsák J. et al., 1982. Bevezetés a biomatematikába. Tankönyvkiadó. Budapest.

  Bevezetés a biomatematikába , ().

 • Kloepper, J. W. et al., 1980. Pseudomonas siderophores: a mechanism explaining disease-suppressive soils. Current Microbiology. 4. 317--320.

  'Pseudomonas siderophores: a mechanism explaining disease-suppressive soils. ' () 4 Current Microbiology. : 317 -320.

  • Search Google Scholar
 • Kukorica. A kukoricatermesztés jelentősége. www.omega.kee.hu/mzg/kukorica2.htm

 • Mercier, J. & Lindow, S. E., 2000. Role of leaf surface sugars in colonization of plants by bacterial epiphytes. Applied and Environ. Microbiology. 66. 369--374.

  'Role of leaf surface sugars in colonization of plants by bacterial epiphytes. ' () 66 Applied and Environ. Microbiology. : 369 -374.

  • Search Google Scholar
 • Barber, D. A. & Martin, J. K., 1976. The release of organic substances by cereal roots into soil. New Phytology. 76. 69--80.

  'The release of organic substances by cereal roots into soil. ' () 76 New Phytology. : 69 -80.

  • Search Google Scholar
 • Balandreau, J. & Knowles, R., 1978. The rhizosphere. In: Interactions Between Non-pathogenic Soil Microorganisms and Plants. (Ed.: Dommergues, Y. R.) 243--268. Elsevier Scientific Publishing. Amsterdam. The Netherlands.

  Interactions Between Non-pathogenic Soil Microorganisms and Plants , () 243 -268.

 • Dommergues, Y. R., 1978. The plant--microorganism system. In: Interactions Between Nonpathogenic Soil Microorganisms and Plants. (Ed.: Dommergues, Y. R.) 1--37. Elsevier Sceintific Publishing. Amsterdam. The Netherlands.

  Interactions Between Nonpathogenic Soil Microorganisms and Plants , () 1 -37.

 • Elliott, L. F. et al., 1984. Bacterial colonization of plant roots. In: Microbial-Plant Interactions. (Eds.: Todd, R. L. & Gibbens, J. E.) 1--16. Soil Science Society of America. Madison, Wisc.

  Microbial-Plant Interactions , () 1 -16.

 • Fekete Z. et al., 1967. Talajtan és agrokémia. 2. kiadás. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Talajtan és agrokémia. 2. kiadás , ().

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 10 10 1
Full Text Views 12 8 0
PDF Downloads 1 1 0