View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
 • 2 Nyíregyházi Főiskola MMFK Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék Nyíregyháza
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A stabilizálószerek jelentősen különböznek egymástól. Mivel eddig ritkán került sor modellkísérletes vizsgálatukra, nagyon kevés adat áll rendelkezésre hatásmechanizmusaikról, tényleges hatékonyságukról. Talajinkubációs modellkísérletet állítottunk be 2007-ben az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetében. Az alkalmazott kémiai stabilizálószerek (különféle olcsó, nagy mennyiségben rendelkezésre álló hulladékok), a következők voltak: tatabányai erőművi pernye, csepeli és ráckevei ivóvíztisztításból származó vas-mangán csapadék. A kísérlet során alkalmazott modelltalajt a Gyöngyösorosziban található felhagyott színesfémérc bánya melletti Toka-patak öntésterületéről gyűjtöttük. A Zn, Pb, Cd, Cu, As valamint a Ba desztillált vizes, acetát pufferes, valamint Lakanen–Erviö-féle frakcióinak vizsgálatával értékeltük a különböző hulladékok stabilizáló hatását. A pernyének jó stabilizáló hatása volt a Cd, Cu, Pb és Zn fémre és nem mobilizálta az arzént és a báriumot sem. A ráckevei és a csepeli ivóvíztisztításból származó csapadékok ugyan nagyobb mértékben stabilizálták a Cd, Cu, Pb és a Zn fémeket, mint a pernye, de a mobilis As- és Ba-tartalmuk csökkentheti e speciális hulladékok ilyen jellegű hasznosíthatóságát. Ez alapján elmondható, hogy a tatabányai pernye alkalmasabb stabilizálószer, mint a ráckevei, vagy csepeli csapadék, de az erőművi pernye alkalmazásakor is rendkívül körültekintően kell eljárni, hiszen a nem megfelelő összetételű pernye használata (a toxikus fémek feldúsulhatnak), vagy a szakszerűtlen alkalmazás fokozhatja a talaj környezeti terhelését.

 • Atkári A., 2006. Toxikus fémekkel szennyezett gyöngyösoroszi talajok stabilizációja. Szakdolgozat. BGME. Budapest.

 • Berti , W. A. & Cunningham , S., D., 1999. In-place inactivation of Pb in Pb-contaminated soils. Environmental Sci. Tech. 31. 1359–1364.

 • Boodt , D. & Vandaele , S., 2003. Evolution in alumino-silicium additives for in situ remediation of metal contaminated soils in search for economical and ecological justified procedures. In: Proc. 8th Intern. FZK/TNO Conference on Contaminated Soil CONSOIL03, 12–16 May 2003. Gent. 1533.

 • Crannell , B. et al., 2000. Heavy metal stabilization of municipal solid-waste combustion bottom ash using soluable phophate. Waste Management. 20. 135–148.

 • Dermatas , D. & Meng , X., 2003. Utilization of fly ash for stabilization/solidification of heavy metal contaminated soils. Engineering Geology. 70. 377–394.

 • Diyab , C. et al., 2003. Study of the influence of phosphate amendents on soil–plant transfer of Pb for various plants. In: Proc. 8th Intern. FZK/TNO Conference on Contaminated Soil CONSOIL03, 12–16 May 2003. Gent. 2342–2345.

 • Feigl V. et al., 2006. Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitostabilizációja. In: Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Siófok, 2006. szeptember 19–20. 99–108. MTESZ. Siófok.

 • García , M. A. et al., 2004. Low-grade MgO used to stabilize heavy metals in highly contaminated soils. Chemosphere. 56. 481–491.

 • Gruiz , K. et al., 2007. Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary. Advanced Materials Research. 20–21. 221–225.

 • Kádár I., 1995. A talaj–növény–állat–ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. MTA TAKI. Budapest.

 • Kádár I., Németh T. & Ragályi P., 2006. Nehézfémek mélységi eloszlása talajszelvényekben. In: Magyarország környezetgeokémiai állapota (Szerk.: Szendrei G.) 51–60. MTA Földtudományok Osztálya. Budapest.

 • Máthéné G. G. & Anton A., 2004. Toxikuselem-szennyeződés káros hatásainak mérséklése fitoremediációval. Agrokémia és Talajtan. 53. 413–432.

 • Simon L., 1999. Talajszennyeződés, talajtisztítás. Környezetügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató. Környezetgazdálkodási Intézet. Budapest.

 • Terzano , R. et al., 2005. Zeolite synthesis from pre-treated coal fly ash in presence of soil as a tool for soil remediation. Applied Clay Science. 29. 99–110.

 • Uzinger , N. & Anton , A., 2008. Chemical stabilization of heavy metals on contaminated soils by lignite. Cereal Research Communications. 36. 1911–1914.

 • Várallyay , Gy ., 2006. Life quality–soil–food chain. Cereal Research Commun. 34. 1. 335–339.

 • Vermes , L. & Kádár , I., 2002. Effects of brown coal application on heavy metal uptake by plants. Agrokémia és Talajtan. 51. 211–218.

 • Vangronosveld , J. & Tichelen , V., 1996. Reclamation of bare industrial area contaminated by non-ferrous metals: physico-chemical and biological evaluation of durability of soil teratment and revegetation. Environmental Pollution. 94. 131–140.

 • Vangronsveld , J., van Assche F. & Clijsters , H., 1995. Reclamation of bare industrial area contaminated by non-ferrous metals: in situ metal immobilization and revegetation. Environmental Pollution. 87. 51–59.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 6 0 0
Oct 2020 4 0 0
Nov 2020 5 0 0
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 5 1 2
Feb 2021 7 0 0
Mar 2021 2 0 0