View More View Less
 • 1 MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Hungary
 • 2 NIBIO
Full access

A vizsgálat 42 órája alatt (2016. február 3–4.) és az előtte lévő öt hónapban összesen négy nagyobb mennyiségű csapadékesemény történt a Csorsza-patak vízgyűjtő területén. A vizsgált esőzés időszakában 21,6 mm csapadékmennyiség hullott összesen a vízgyűjtő területére 5 órás intervallumban. A csapadékesemény első órájában a patak zavarosság értéke majdnem megduplázódott, viszont így is viszonylag alacsony szinten maradt a későbbiekben mért értékekhez viszonyítva. Az esőzés kezdetét követő 7. órában emelkedett meg jelentősen a zavarosság mértéke, több mint 14-szeresére, a 13–14. órában pedig 34-szeresére nőtt a vizsgálat előtti naphoz viszonyítva. A Csorsza-patak zavarosságának nagysága nem sokkal a tetőzést követően nagy mértékben lecsökkent, 13 órával később pedig hasonló értékeket mutatott, mint a vizsgálat előtti esőzés nélküli időszakban.

A nagyobb esőzések alkalmával az alacsonyabb területeken fekvő, minimális lejtésű szántó esetében telítettséghez közeli talajnedvesség-tartalom volt megfigyelhető, míg a legkisebb talajnedvesség-tartalom ingadozás az esőzést követően a gyepes és az erdős területekre volt jellemző.

A jelen vizsgálatban összegyűjtött adatok alapján a Csorsza-patakból a Balatonba bekerülő talajhordalék mennyisége a téli időszakban, az erozív esőzések gyakoriságának ismeretében könnyebben és pontosabban becsülhető. Annak érdekében, hogy az éves átlag lebegtetett hordalék mennyiségének a becslését pontosabban el tudjuk végezni, több időszakos mérésre volna szükség.

Munkánkat az OTKA K—101065 projekt, az OTKA PD—116157 és OTKA PD—116084 kutatási projekt, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta. Külön köszönet Mózes Mariann és Bányász Ágnes részére a laboratóriumi vizsgálatokban nyújtott segítségükért, valamint Szegvári Győző és kollégáinak a zánkai vízminták gyűjtésében való hatalmas segítségükért.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alexander, L.V. 2016. Global observed long-term changes in temperature and precipitation extremes: A review of progress and limitations in IPCC assessments and beyond. Weather and Climate Extremes. 11. 416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baldocchi, D.D., Xu, L. & Kiang, N. 2004. How plant function-type, weather, seasonal drought, and soil physical properties alter water and energy fluxes of an oak-grass savanna and an annual grassland. Agricultural and Forest Meteorology. 123. 1339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bozóky-Szeszich, K., Klimes-Szmik, A. & Szolnoky, CS. 1963. A fagyott talajok vízáteresztésének laboratóriumi vizsgálata. Hidrológiai Közlöny. 43. (6) 509518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brandt, S.C.J. 1989. The size distribution of throughfall drops under vegetation canopies. Catena. 16. 507524.

 • Castillo, V.M., Gómez-Plaza, A. & Martínez-Mena, M. 2003. The role of anecedent soil water content in the runoff response of semiarid catchments: a simulation approach. Journal of Hydrology. 284. 114130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CORINE Felszínborítási Adatbázis (CLC50) 2006. Földmérési és Távérzékelési Intézethttp://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/corine/clc50_referencia_cikk.pdf

 • Correll, D., Jordan, T.E. & Weller, D.E. 1999. Precipitation effects on sediment and associated nutrient discharges from Rhode River watersheds. Journal of Environmental Quality. 28. 18971907.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cruz-Martinez, K., Suttle, K.B., Brodie, E.L., Power, M.E., Andersen, G.L. & Banfield, J.F. 2009. Despite strong seasonal responses, soil microbial consortia are more resilient to long-term changes in rainfall than overlying grassland. The ISME Journal. 3. 738744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba, SZ., Farkas, CS. & Birkás, M. 2011. Kétpórusú víztartóképesség-függvény a talajművelés-hatás kimutatásában. Agrokémia & Talajtan. 60. 325342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dawson, G.A. 1967. Ionic composition of rain during sixteen convective showers Atmospheric Environment. 12. 19911999.

 • Dolman, A.J. 1987. Summer and winter rainfall interception in an oak forest. Predictions with an analytical and a numerical simulation model. Journal of Hydrology. 90. 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi, Z. 2010. Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

 • Essiamah, S. & Eschrich, W. 1986. Water uptake in deciduous trees during winter and the role of conducting tissues in spring reactivation. IAWA Bulletin. 7. 3138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, CS., Beldring, S., Bechmann, M. & Deelstra, J. 2013. Soil erosion and phosphorus losses under variable land use as simulated by the INCA‐P model. Soil Use and Management. 29(s1). 124137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, CS., Gelybó, GY., Bakacsi, ZS., Horel, A., Hagyó, A., Dobor, L., Kása, I. & Tóth, E. 2014. Impact of expected climate change on soil water regime under different vegetation conditions. Biologia. 69. 15101519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faško, P., Lapin, M. & Pecho, J. 2008. 20-year extraordinary climatic period in Slovakia. Meteorol. Časopis. 11. 99105.

 • Galloway, J.N., Likens, G.E., Keene W.C. & Miller, J. M. 1982. The composition of precipitation in remote areas of the world, J. Geophys. Res., 87. 87718786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Lichner, L., Alaoui, A., Czachor, H. & Toth, E. 2014. Transport of iodide in structured clay-loam soil under maize during irrigation experiments analyzed using HYDRUS model. Biologia. 69. 15311538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Lichner, L., Kodesova, R. & Stekauerova, V. 2015a. Effects of land use and irrigation intensity on the transport of iodide in structured clay loam soil. Agrokémia & Talajtan. 64. 391402.

 • Horel, A., Tóth, E., Gelybó, GY., Kása, I., Bakacsi, ZS. & Farkas, CS. 2015b. Effects of land use and management on soil hydraulic properties. Open Geosciences. 1.742754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IPCC. 2007. Climate Change. Impacts, adaptation and vulnerability. In: Parry M.L., Canziani O.F., Palutikof J.P., Van Der Linden P.J. & Hanson C.E. (eds), Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, 976 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jarvis, N.J. 2007. A review of non-equilibrium water flow and solute transport in soil macropores: principles, controlling factors and consequences for water quality. European Journal of Soil Science. 58. 523546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jordán, GY., Van Rompaey, A., Szilassi, P., Csillag, G., Mannaerts, C. & Woldai, T. 2005. Historical land use changes and their impact on sediment fluxes in the Balaton basin (Hungary). Agriculture, Ecosystems and Environment. 108. 119133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, B.D. 1990. Rates of change of soil structure under different cropping systems. Advances in Soil Science. 12. 151.

 • Keggenhoff, I., Elizbarashvili, M., Amiri-Farahani, A. & King, L. 2014. Trends in daily temperature and precipitation extremes over Georgia, 1971–2010. Weather and Climate Extremes. 4. 7585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerényi, A. 1984. A csepperózió hatása a homokszemcsék méret szerinti differenciálódására. Agrokémia & Talajtan. 33. 6374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerényi, A. 1986. Az iniciális erózió laboratóriumi vizsgálata homokon és szerkezetes talajon. Agrokémia és Talajtan. 35. 1838.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klein Tank, A.M.G. & Können, G.P. 2003. Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe, 1946–99 Journal of Climate 16. 36653680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klimes-Szmik, A. 1978. A talaj lepusztulásának fizikai tényezői. Agrokémia és Talajtan 28. (1–2) 273284.

 • Lakatos, M., Szentimrey, T., Birszki, B., KÖVÉR, ZS., Bihari, Z. & Szalai, S. 2007. Changes of temperature and precipitation extremes following homogenization. Acta Silv. Lign. Hung. 3. 8795.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichner, Ľ., Dušek, J., Dekker, L. W., Zhukova, N., Faško, P., Holko, L. & Šír, M. 2013. Comparison of two methods to assess heterogeneity of water flow in soils. J. Hydrol. Hydromech. 61. 299304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, H., Lei, T.W., Zhao, J., Yuan, C.P. & Qu, L.Q. 2011. Effects of rainfall intensity and antecedent soil water content on soil infiltrability under rainfall conditions using the run off-on-out method. Journal of Hydrology. 396. 2432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Medeiros, P.H.A., Güntner, A., Francke, T., Mamede, G.L. & De Araújo, J.C. 2010. Modelling spatio-temporal patterns of sediment yield and connectivity in a semi-arid catchment with the WASA-SED model, Hydrological Sciences Journal. 55. 636648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mohammad, A.G. & Adam, A.A. 2010. The impact of vegetative cover type on runoff and soil erosion under different land uses. Catena. 81. 97103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, I.D. 1983. Throughfall pH: effect of precipitation timing and amount. Water Resources Bulletin. 19. 961965.

 • Morgan, R.P.C. 1978. Field studies of rainsplash erosion. Earth Surface Processes. 3. 295299.

 • Morgan, R.P.C. & Duzant, J.H. 2008. Modified MMF (Morgan-Morgan-Finney) model for evaluating effects of crops and vegetation cover on soil erosion. Earth Surface Processes and Landforms. 32. 90106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-08-0205:1978, A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata.

 • MSZ-08-0206-2:1978, A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok. (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos és kicserélődési aciditás).

 • MSZ-08-0210:1977, A talaj szerves szén tartalmának meghatározása.

 • Müller, K., Stenger, R. & Rahman, A. 2006. Herbicide loss in surface runoff from a pastoral hillslope in the Pukemanga catchment (New Zealand): Role of pre-event soil water content. Agiculture, Ecosystetm and Environment. 112. 381390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nanko, K., Hotta, N. & Suzuki, M. 2006. Evaluating the influence of canopy species and meteorological factors on throughfall drop size distribution. Journal of Hydrology. 329. 422431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen, H.L., Leermakers, M., Osán, J., Török, S. & Baeyens, W. 2005. Heavy metals in Lake Balaton: water column, suspended matter, sediment and biota. Science of the Total Environment. 340. 213230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilch, M. & Erdman, C.A. 1987. Use of breakup time data and velocity history data to predict the maximum size of stable fragments for acceleration-induced breakup of liquid drop. International Journal of Multiphase Flow. 13. 741757.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajkai, K. 1988. A talaj víztartóképessége és egyéb tulajdonságok összefüggésének vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 36–37. 1530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajkai, K. 2012. Talajfizika. Agrokémia és Talajtan. 65. Supplementum, 47–92. RAKONCZAI, J., FARSANG, A., MEZŐSI, G. & GÁL, N. A belvízképződés elméleti háttere. Földrajzi Közlemények. 135. 339349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rügner, H., Schwientek, M., Beckingham, B., Kuch, B. & Grathwohl, P. 2013. Turbidity as a proxy for total suspended solids (TSS) and particle facilitated pollutant transport in catchments. Environmental Earth Sciences. 69. 373380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shaxson, F. & Kassam, A. 2015. Soil erosion and conservation. Agriculture for Development, 21. Soil erosion and conservation. Agriculture for Development, 21. szerk.: HARDING, P., WARHAM, E., SIMS, B., KASSAM, A., HAWTIN, G., BRAMMER, H., STEWART, A., MALINS, J., VIRGO, K. 2015. Tropical Agriculture Association, Egyesült Királyság.. 21–25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stenger-Kovács, CS., Bíró, P., Soróczki-Pintér, É., Királykuti, I. & Padisák, J. 2008. A Balaton befolyóinak ökológiai állapota a bevonatalkotó kovaalgák alapján. Hidrológiai Közlöny 88. (6). 192– 195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stevens, P.A. 1987. Throughfall chemistry beneath Sitka spruce of four ages in Beddgelert Forest, North Wales, UK. Plant and Soil. 101. 291294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Surda, P., Lichner, L., Nagy, V., Kollar, J., Iovino, M. & Horel, A. 2015. Effects of vegetation at different succession stages on soil properties and water flow in sandy soil. Biologia, 70. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilassi, P., Jordan, GY., Van Rompaey, A. & Csillag, G. 2006. Impacts of historical land use changes on erosion and agricultural soil properties in the Kali Basin at Lake Balaton, Hungary. Catena. 68. 96108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szivák, I. & Móra, A. 2009. Occurrence of rare caddisfly (Trichoptera) species at the catchment area of Lake Balaton. (Ritka tegzesfajok (Trichoptera) előfordulása a Balaton vízgyűjtőjén. Acta Biologica Debrecina. Supplementum oecologica hungarica. 20. 219230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiao, Q., McPherson, E.G., Ustin, S.L., Grismer, M.E. & Simpson, J.R. 2000. Winter rainfall interception by two mature open-grown trees in Davis, California. Hydrological Processes. 14. 763784.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zanchi, C. & Torri, D. 1980. Evaluation of rainfall energy in Central Italy. In: De Boodt, M., Gabriels, D. (eds). Assessment of erosion. Wiley, Chichester, pp. 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ziadat, F.M. & Taimeh, A.Y. 2013. Effect of rainfall intensity, slope, land use and antecedent soil moisture on soil erosion in an arid environment. Land Degradation & Development. 24. 582590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 • Agronomy and Crop Science SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Soil Science SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.253
 • SJR Hirsch-Index (2018): 8

Language: Hungarian

Founded in 1951
Publication: One volume of two issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 69.

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Rajkai, Kálmán

Honorary Editor-in-Chief(s): Várallyay, György

Technical Editor(s): Koós, Sándor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Blaskó, Lajos (DE, Karcag)
 • Buzás, István
 • Farsang, Andrea (SZTE, Szeged)
 • Filep, Tibor (MTA CSFK, Budapest)
 • Fodor, Nándor (MTA ATK, Martonvásár)
 • Führer, Ernő (NAIK, Sopron)
 • Győri, Zoltán (SZIE, Gödöllő)
 • Jolánkai, Márton (SZIE, Gödöllő)
 • Kátai, János (DE, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Makó, András (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Michéli, Erika (SZIE, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Pásztor, László (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Ragályi, Péter (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (NyME, Mosonmagyaróvár)
 • Szili-Kovács, Tibor (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Tamás, János (DE, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (MTA ATK TAKI, Budapest)
 • Tóth, Tibor (MTA ATK TAKI, Budapest)

 

International Advisory Board

 • Blum, Winfried E. H.
 • Hofman, Georges
 • Horn, Rainer
 • Lichner, Ljubomir
 • Loch, Jakab
 • Nemes, Attila
 • Pachepsky, Yakov
 • Várallyay, György

 

Rajkai Kálmán
MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: Rajkai, Kálmán