Authors:
János Kalmár Környezetföldtani Osztály, Budapest

Search for other papers by János Kalmár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Kuti Környezetföldtani Osztály, Budapest

Search for other papers by László Kuti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
János Kátai Agrokémiai és Talajtani Intézet, Debrecen

Search for other papers by János Kátai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Renáta Figler Környezettudományi Intézet, Gödöllő

Search for other papers by Renáta Figler in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
György Füleky Környezettudományi Intézet, Gödöllő

Search for other papers by György Füleky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A Nyírség egyik jellegzetes talajtípusa a kovárványos barna erdőtalaj. Mind hazánkban, mind külföldön sokan vizsgálták a kovárványképződést és állítottak fel természettudományosan megalapozott elméleteket a képződés mikéntjére vonatkozóan. Leggyakrabban a vas-vegyületek lefelé irányuló mozgásávbal és adott mélységben történő kicsapódásával próbálták meg leírni a jelenséget. Munkánk célja ásványtani, talajtani és mikrobiológiai vizsgálatok segítségével megválaszolni a kovárványképződésének kérdését.

A Nyírség tamáspusztai homokdomb alapvetően homogénnek tekinthet ásványi összetételét tekintve. A kovárványszintek képződésének korábban leírt kémiai és szemcseösszetételbeli kritériumai teljesülnek (pH 4.5–6.5 közé esik, a szemcseösszetétel pedig a kovárványrétegben meghaladja a leiszapolható rész 10 %-ot). Részletesen vizsgálva a kovárványrétegeket benne a homokszemcsék korrodáltak, töredezettebbek, ami mind egykori gyökérnedvek korróziójának eredménye lehet. A homokszemcsék kötőanyaga a kovárványrétegben elsősorban vas-oxihidroxidból áll, és a kovárványréteg eredetileg képlékeny, gyúrt, szakadozott szerkezetet mutat. A kovárványréteg felső része erodált, ami egykori talajfelszínen történő elhelyezkedését jelzi. A réteg alsó része tagolt és gyakran benyúlik az alatta elhelyezkedő homoktestbe. Véleményünk szerint a vas-oxihidroxid kiválások a kovárványrétegben alapvetően biológiai (növényi vas felvétel, majd elhalás után mikrobiális bontás segítségével létrejött vas-oxihidroxid akkumuláció) akkumulációs és kiválási folyamatokra utalnak. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a kovárványrétegek az egykori homokdomb felszínén képződtek és nem később bekövetkezett vasmozgás során jöttek létre.

 • Berg, R.C. 1984: The origin of the early genesis of clay bands in youngful sandy soils along lake Michigan, USA. Geoderma, 32., 4562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bohl, H., McClean, B., O’connor, G. 1985: Soil chemistry. Chapter 3.5.3. Iron minerals — Mezőgazdasági Kiadó és Gondolat Kiadó, 112113. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borckert, H. 1960: Genesis of sedimentary iron ores. — Trans. Inst. Min. Metall. 69., 161–179; 530539. London

 • Borsy Z. 1961: A Nyírség természeti földrajza. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 227 p.

 • BulgĂreanu, C. 1968: Nisipurile eoliene din Câmpia de Vest. — St. Cerc. Geol., Geogr. Geof., seria Geol., XXXVIII., 2645. Bucureşti

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BurÓ B. , 2015: Recens és szubrecens felszínformáló folyamatok vizsgálata a nyírségi homokterületen. — PhD Értekezés, Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskola, 150. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BuzÁs I. , 1988: Talaj- és agrokémia vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat. p. 227., Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cornell. R.M. . 1986: The effect of silicate on the transformation of ferryhidrite into goethite and/or hematite. — 13th Congress International of Society of Soil Scientists, Abstr., p. 1441, Hamburg,.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi Z. 2010: Magyarország kistájainak katasztere. Második, átdolgozott és bővített kiadás, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. 876.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dijkerman, C., Cline, M.G., Olson, G.V. 1967: Properties and genesis of textural subsoil lamellae. Soil Science 104., 716.

 • DumitraŞcu, S. 1974: Repertoriul monumentelor din jud. Sălaj şi Bihor. — Muzeul Judeţean Bihor, 51., 10741078, Oradea –Nagyvárad

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figler R. : (2010) Kovárványrétegek vizsgálata a nyírségi Tamáspuszta egyik homokdombján, Diplomadolgozat SZIE Gödöllő.

 • Folk, R.L., Ward, W.C. 1957: Brazos River Bar: A study in the significance of grain size parameters. — J.Sed. Petr., 27., 327.

 • Friedman, G.M. 1971: Distinction between dune, beach and river sands from their textural characteristics. J. Sed. Petr., 31., 4., 514529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi U. , Kuti L., Kalmár J., Müller T., SzenderinÉ Koren E. 2007: A Pornóapáti–Dozmat felszínközeli üledékeinek geológiai–geokémiai vizsgálata. — Földtani Közlöny, 137/1., 369386. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grube, A. 2016: Das Binnendünnengebiet Halloh–Latendorf (Südlich Boostendlmittlerns Schleswig–Holstein) — Interglaziale und Stadiale Ablagerungen sowie oberholozäne Dünendinamik. — Zeitschrift für Deutsche Geselschaft für Geowisswnschaften. 167. (1), 3347. Stuttgart

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth I. , 1985: A kovárványrétegek kialakulása és gazdsági jelentősége. – Kossuth Lajos T/udományegetem, Debrecen, szakdolgozat

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyushev, D,A., Muratov, G.A., Suleymanova, Sh.E. 2012: Reddish siltic imbeddings in sand dunes of Volga Delta, Astrakhan region, as indicators of level and salinity oscillation of Caspic Sea — Prirodonauchniy Zbornik Volgogradskoy Sektziyi Nauchnovo Akademyi FRR, Volgograd, XXXI., 136148.

 • Jankovski, M. 2002: Late periglglacialsoil paleocatena in inland dune area of the Torun Basin, Northern Poland. – Quaternary International, 269.,116125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, D.L., Johnson, D.N., Benn, D.W., Bettis, E.A. 2008: Deciphering complex soil/site formation in sands. – Geomorphology, 101., 484496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár L. 1951: A kovárvány-probléma. — Földrajzi Értesítő, XXI., 1725, Budapest

 • Kalmár J. , Vatai J. 1994: A Fülöp-Nyírlugos agrogeológiai mintaterület homokos üledékeinek morfológiája. — Debreceni Környezeti Napok, Abstr. 22–24., Debrecen

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár J. , Füleky GY., Kátai J., Kuti L. 2017: Iron rich imbeddings in East Hungarian eolian sand accumulation, Tamáspuszta area: genetic and environmental considerations. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 12., 1, 109120., Baia Mare

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemp, R.A., McIntosh, R.P., 1989: Genesis of texturaly banded soil in Southern New Sealand. — Geoderma, 45., 6581.

 • Kerék B. , Kuti L., Vatai J. 2001: Az Északkelet-Alföld felszíni–felszínközeli képződményeinek és a bennük mozgó talajvíznek az agrogeológiai– környezetföldtani jellemzése. — Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, Tom. XXXV., 103116. Debrecen

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kilibarda, Z., Angyilan, E., Blockland, J. 2008: Wind deposition of mud aggregates and thrirrole in development of lamellae im the Fair Oaks Dunes, Indiana. – Catena, 72., 235247

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kinsley, D.H., Dornkamp, J.C. 1973: Atlas of quartz sand surface textures. — Cambridge University Press, 91 p., London

 • Klitzsch E. , Harns JG., Lejal-Nicol A., List FK. 1979: Major subdivision and depositional environments of the Nubian strata, southwest Egypt. Bull Am Assoc Petrol Geol 63., 967974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kriván P. 1958: Jéglencsés-leveles állótundra jelenségek Magyarországon. Földtani Közlemények. 88/2., 201209.

 • Kuti L. , Zentay T., Kerék B. 2001: A Bugaci- és Fülöpi-mintaterület felszínközeli üledékeinek kalcium-karbonáttartalma — MÁFI Évi jelentés az 1997–1998. évekről, 107117. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lovász Gy. 1997: Magyarország természeti földrajza II. — University Press Pécs Kiadó 181 p, Pécs

 • Marosi S. , 1966: Kovárványrétegek és periglaciális jelenségek összefüggésenek kérdései a felsősomogyi futóhomokban. – Földrajzi Értesítő, XV/I., 2744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mehring, J. 1975: Smectites. — IN: Gieseking, J.E. (ed.): Soil components. II. Inorganic components. 7119. Springer, Berlin, New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melkerud, P.A. 1986: Clay mineralogical comparisons of weathering profiles associated with spruce and birch stand. — Geol. Fören. Förhanding. 107. 301307 Stockholm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár B. 1981: Szedimentológia. I. — József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtani és Őslénytani Tanszék, 1048. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár B. , Fényes J., Kuti L., Novoszáth L. 1989: A hagyományos és a pásztázó elektronmikroszkópos szemcsealaktani vizsgálati módszerek eredményeinek összehasonlítása. — Földt. Közl. 118. 1. 2748. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemecz E. , Csikós-Hartyáni ZS. 1995: Processes in soils and palaeosoils: a new method for the study of weathering. — GeoJournal, 36., 130142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prusinkiewicz, Z., Bednarek, R., Kosko, A., Szmytm., A. 1998: Paleopdological studies of the age and properties of illuvia bands in Tan arhaeological site .– Quaternary International. 51–52., 195201.

 • Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R. 1973: Sand and Sandstone.— 133135. Springer, New York, Heidelberg., Berlin

 • Schaetzl., R.J. 2001: Morphological evidence of lamellae formong directly from thin clay beddingplanes in dune. – Geoderma, 79., 5153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwertmann, U., Cornel, R.M. 2000: Iron Oxides in Field and in the Laboratory. Preparation and characterisation. IId. ed. 6791.— Wiley VHC., Weinheim, New York, Brisbaine, Singapore, Toronto

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwertmann, U., Fischer, W.R., Papendorf, H. 1968: The influence of organic compounds on the formation of iron oxydes. — 9th Congr Intern of Society of Soil Scientists,, I., 645655 Adelaide.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi S. , Marosi S. 1990: Magyarország kistájainak katasztere I. 479 p — MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest

 • Stefanovits P. 1953: A nyírségi kovárvános homok. – A MTA Agrártudományi Osztály Közleményei. III., 1–4., 111.

 • Stefanovits P. 1963: Magyarország tájainak talajviszonyai. 106 p — Szent István Egyetem, Gödöllő

 • Stefanovits P. Filep GY. Füleky GY. 1999: Talajtan.— Mezőgazda Kiadó, Budapest, 470 p.

 • Szegi, J. 1979: Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek. 250256. — Mezőgazda Kiadó, Budapest

 • Torrent, J., Nettleton, W.D., Borst, G. 1980: Clay illuvial and lamellae formation in psammitic Haploxeralf in Southern California. Soil Science Society of America Journal, 44., 363368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vance, E.D., Brookes, P.C., Jenkinson, D.S. 1987: An extraction method for measuring soil microbial biomass-C. — Soil Biol. Biochem., 19. 703707.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walker, R. G., Douglas J. 1984: Sandy Fluvial Systems. — In: Walker, R. G. (ed.): Facies models. IId ed. 7192. — Geosciences, Toronto.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilding, L.P., Smeck, N.E., Drees, L.R. 1977: Silica in soils: quartz, cristobalite, trydimite and opal. — In: Dixon, J.B., Weed, S.B. (eds): Minerals in soil environments. Soil Sci. Soc. Am. Inc., Madison, 471532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 221 5
Feb 2024 0 113 4
Mar 2024 0 99 5
Apr 2024 0 159 2
May 2024 0 162 5
Jun 2024 0 123 2
Jul 2024 0 0 0