Authors:
Dávid Mónok

Search for other papers by Dávid Mónok in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Levente Kardos

Search for other papers by Levente Kardos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
György Végvári

Search for other papers by György Végvári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás

A fitoremediációs eljárások alkalmazása költséghatékony és környezetkímélő megoldást jelent a szennyezett területek helyreállítására. Korábbi kutatások alapján a bársonyvirágok alkalmasak lehetnek nehézfémmel szennyezett területek fitoremediációjára, azonban kevés információval rendelkezünk arról, hogy a fémeknek milyen toxikus hatása van ezekre a növényekre. Kutatásunk során két különböző kísérletet (egy előkísérletet és egy tenyészedény kísérletet) állítottunk be négy kiválasztott nehézfém (Cd, Pb, Cu, Zn) növényi bioakkumulációjának és toxicitásának vizsgálatára három különböző bársonyvirág fajon.

A csíranövényes előkísérlet alapján a kisvirágú bársonyvirág (Tagetes patula) volt a legkevésbé érzékeny az alkalmazott nehézfémekre, ezért ezt a növényt alkalmaztuk a tenyészedény kísérlet során. A tenyészedény kísérletben a növényeket a magyar jogszabályokban meghatározott talaj nehézfém szennyezettségi határérték 0-, 1-, 2- és 4-szeres dózisainak tettük ki. 120 napos talaj-növény interakció után mértük a növény növekedési paramétereit (hajtáshossz és tömeg, gyökérhossz és tömeg), valamint az esztétikai paramétereit (levelek és virágok száma, virágok átmérője). A növény hajtásának és a teszttalaj nehézfémkoncentrációit HNO3+H2O2 feltárás után atomabszorpciós spektrofotométerrel határoztuk meg.

Az eredményeink alapján a kisvirágú bársonyvirág képes a Cd és a Zn bioakkumulációjára a hajtásában, mivel 7-18-szor nagyobb koncentrációt mértünk a növény hajtásában, mint a teszttalajban. A Cu szintén akkumulálódott a hajtásban, azonban a növekvő Cu dózisok hatására a felhalmozódás mértéke csökkent. A növényi paraméterek (a Zn-terhelések kivételével) csak a legnagyobb dózisú nehézfém-terhelésekben csökkentek szignifikáns mértékben a kontrollhoz képest. A Zn szignifikánsan csökkentette a hajtáshosszt, a gyökér száraz tömegét, valamint a virágok átmérőjét már 400 mg kg-1 koncentráció esetén is.

Az eredményeink szerint a kisvirágú bársonyvirág alkalmas lehet kadmiummal, rézzel vagy cinkkel szennyezett talajok fitoremediációjára a vizsgált koncentráció-tartományokban. Alkalmazásuk városi területeken (pl. közparkokban, középületek és lakóházak kertjeiben, vagy utak melletti zöldfelületeken) megfelelő lehet, mivel ezek a növények a környezetet is szépítik.

 • 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről. Magyar Közlöny 2009/51. (IV. 14.). 1439814413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Afrousheh, M., Tehranifar, A., Shoor, M. és Safari, V. R., 2015. Salicylic acid alleviates the copper toxicity in Tagetes erecta. International Journal of Farming and Allied Sciences. 4. 232238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ali, H., Khan, E. és Sajad, M. A., 2013. Phytoremediation of heavy metals—concepts and applications. Chemosphere. 91. 869881.

 • Alloway B.J. , 1995: Heavy Metals in Soils. Blackie Academic and Professional, London.

 • Araújo, A. S. F. és Monteiro, R. T. R., 2005. Plant bioassays to assess toxicity of textile sludge compost. Scientia Agricola. 62. 286290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biró, B., Sumalan, R., sumalan R., Farkas E., Schmidt B., 2016. Az arbuszkuláris mikorrhiza- (AM) gombák hatásának vizsgálata Tagetes patula L. foszforfelvételére és fejlődésére modellkísérletben. Kertgazdaság. 48. 4552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bosiacki, M. , 2009. Phytoextraction of cadmium and lead by selected cultivars of Tagetes erecta L. Part II. Contents of Cd and Pb in plants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 8. 1526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Di Salvatore, M., Carafa, A. M., és Carratù, G., 2008. Assessment of heavy metals phytotoxicity using seed germination and root elongation tests: a comparison of two growth substrates. Chemosphere. 73. 14611464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farsang, A., Puskás, I., 2009. A talajok sajátosságai a városi ökoszisztémában — Szeged talajainak átfogó elemzése. Földrajzi Közlemények. 133. 397409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Filep G. , 1998. Behaviour and fate of pollutants in soil. In: Soil Pollution. (Ed: Filep, G.), Agricultural University of Debrecen, Debrecen. 2351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ghosh, M. és Singh, S. P., 2005. A review on phytoremediation of heavy metals and utilization of it's by products. Asian Journal on Energy and Environment. 6. 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goswami, S. és Das, S., 2017. Screening of cadmium and copper phytoremediation ability of Tagetes erecta, using biochemical parameters and scanning electron microscopy-energy-dispersive X-ray microanalysis. Environmental Toxicology and Chemistry. 36. 25332542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, A., és Bidló, A., 2015. Városi talajok nehézfém vizsgálatai a nyugatdunántúli régióban (Esettanulmány). Agrokémia és Talajtan. 64. 139158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ignatieva, M. , 2010. Design and future of urban biodiversity. In: Urban biodiversity and design (Ed.: Muller, N., Werner, P., Kelcey, J. G.). John Wiley & Sons, Oxford. 118144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabata-Pendias A. , 2011. Trace Elements in Soils and Plants, 4th ed. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.

 • Kádár I. , 1995. Környezet és természetvédelmi kutatások: A talaj-növény-állatember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. A Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium és az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete kiadványa, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kirkham M. B. , 2006. Cadmium in plants on polluted soils: Effects of soil factors, hyperaccumulation, and amendments. Geoderma. 137. 1932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumar, P. N., Dushenkov, V., Motto, H. és Raskin, I., 1995. Phytoextraction: the use of plants to remove heavy metals from soils. Environmental Science & Technology. 29. 12321238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumpiene, J., Lagerkvist, A. és Maurice, C., 2008. Stabilization of As, Cr, Cu, Pb and Zn in soil using amendments - a review. Waste Management. 28. 215225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lal, K., Minhas, P. S., Chaturvedi, R. K. és Yadav, R. K., 2008. Extraction of cadmium and tolerance of three annual cut flowers on Cd-contaminated soils. Bioresource Technology. 99. 10061011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, J. N., Zhou, Q. X., Sun, T., Ma, L. Q. és Wang, S., 2008. Identification and chemical enhancement of two ornamental plants for phytoremediation. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 80. 260265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, J., Xin, X. és Zhou, Q., 2017. Phytoremediation of contaminated soils using ornamental plants. Environmental Reviews. 26. 4357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, X., Song, Q., Tang, Y., Li, W., Xu, J., Wu, J. és Brookes, P. C., 2013. Human health risk assessment of heavy metals in soil-vegetable system: a multi-medium analysis. Science of the Total Environment. 463. 530540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madrid, L., Díaz-Barrientos, E. és Madrid, F., 2002. Distribution of heavy metal contents of urban soils in parks of Seville. Chemosphere. 49. 13011308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mónok, D. és Füleky, G., 2017. A talaj kadmium szennyezettségének vizsgálata angolperje (Lolium perenne L.) bioteszttel. Agrokémia és Talajtan. 66. 333347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagajyoti, P. C., Lee, K. D. és Sreekanth, T. V. M., 2010. Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a review. Environmental Chemistry Letters. 8. 199216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakbanpote, W., Meesungnoen, O. és Prasad, M. N., 2016. Potential of ornamental plants for phytoremediation of heavy metals and income generation. Bioremediation and Bioeconomy. In: Bioremediation and Bioeconomy (Ed.: Prasad, M. N. V.). Elsevier, USA. 179217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olguín, E. J., és Sánchez-Galván, G. (2012). Heavy metal removal in phytofiltration and phycoremediation: the need to differentiate between bioadsorption and bioaccumulation. New biotechnology, 30 3-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rungruang, N., Babel, S. és Parkpian, P., 2011. Screening of potential hyperaccumulator for cadmium from contaminated soil. Desalination and Water Treatment. 32. 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, L. , 2001. Heavy metals, sodium and sulphur in urban topsoils and in the indica-tor plant chicory (Cichorium intybus L.). Acta Agronomica Hungarica 49. 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, L. , 2004. Fitoremediáció. Környezetvédelmi Füzetek. Azonosító: 2318. BMKE OMIKK, Budapest. 1-59. old.

 • Simon, L. 2014. Potentially harmful elements in agricultural soils. In: Bini, C. & Bech, J. (eds.), PHEs, Environment and Human Health. Potentially Harmful Elements in the Environment and the Impact on Human Health. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London (ISBN 978-94-017-8964-6), pp. 85137, 142150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedi, S. , 1999. Debrecen nehézfém-szennyezettsége. Magyar Tudomány. 106./44. 11921200.

 • Van Der Ent, A., Baker, A. J., Reeves, R. D., Pollard, A. J. és Schat, H., 2013. Hyperaccumulators of metal and metalloid trace elements: facts and fiction. Plant and Soil. 362. 319334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wan, X., Lei, M. és Chen, T., 2016. Cost-benefit calculation of phytoremediation technology for heavy-metal-contaminated soil. Science of the Total Environment. 563. 796802.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang, X. F. és Zhou, Q. X., 2005. Ecotoxicological effects of cadmium on three ornamental plants. Chemosphere. 60. 1621.

 • Wei, B., és Yang, L., 2010. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal. 94. 99107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu, G., Kang, H., Zhang, X., Shao, H., Chu, L. és Ruan, C., 2010. A critical review on the bio-removal of hazardous heavy metals from contaminated soils: issues, progress, eco-environmental concerns and opportunities. Journal of Hazardous Materials. 174. 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 290 2
Jan 2024 0 151 5
Feb 2024 0 290 3
Mar 2024 0 129 8
Apr 2024 0 79 3
May 2024 0 43 1
Jun 2024 0 0 0