Authors:
Ravi Kumar Gangwar

Search for other papers by Ravi Kumar Gangwar in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marianna Makádi

Search for other papers by Marianna Makádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márta Fuchs

Search for other papers by Márta Fuchs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ádám Csorba

Search for other papers by Ádám Csorba in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Erika Michéli

Search for other papers by Erika Michéli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ibolya Demeter

Search for other papers by Ibolya Demeter in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Táncsics

Search for other papers by András Táncsics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tamás Szegi

Search for other papers by Tamás Szegi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás

A hazánk területének megközelítően 10%-át fedő szikes talajokban zajló talajkémiai folyamatok részletes vizsgálatával ellentétben, a talajmikrobiológiai folyamatokról és állapotokról kevesebb ismerettel rendelkezünk. Munkánkban ezért egy réti szolonyec talaj kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságait vizsgáltuk szántó és rét hasznosítású területen.

Munkánk célja a rét és szántó művelési ág talajkémiai, -fizikai és - mikrobiológiai tulajdonságainak megállapítása, a kémiai és mikrobiológiai tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárása réti szolonyec talajon, ahol a korábbi vizsgálatok elsősorban a talajkémiai változásokra koncentráltak.

A szántó és rét művelési ág talaja egyes kémiai és mikrobiológiai paraméterekben szignifikánsan különbözött egymástól. A talaj mikrobiológiai aktivitása, a talajban élő mikrobák mennyisége egyaránt nagyobb volt a rétként hasznosított területen. Eredményeink felhívják a figyelmet a minél hosszabb ideig tartó növényborítás biztosításának fontosságára a talaj szervesanyag-tartalmának megőrzésében, növelésében, és az ehhez szorosan kapcsolódó aktívabb talajéletfenntartásában.

A művelési ág hatása olyan erőteljes a talaj vizsgált mikrobiológiai változóira, hogy azok statisztikailag elkülönítették a szántó és rét művelési ágakat annak ellenére, hogy a korábbi mintavételi terület két-két, a területekre jellemző mikrobiális biomassza szén szélsőértéket mutató pontjaiból vettük a talajmintákat. Ugyanakkor a vizsgált kémiai, fizikai változók csoportja még nem igazolta a két művelési ág talajmintáinak statisztikai különbségét. Eredményeink tehát igazolják, hogy a talajok mikrobiológiai paraméterei gyorsabban jelezhetik a talajokban bekövetkező, esetleges negatív változásokat, mint a kémiai és/vagy fizikai paraméterek.

 • Allison, S.D., Weintraub, M.N., Gartner, T.B., Waldrop, M.P. 2011. Evolutionaryeconomic principles as regulators of soil enzyme production and ecosystem function. In: Soil Enzymology, Shukla, G. & Varma, A. (eds). Springer: Berlin, Germany; pp. 229243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ábrahám, L. & Ginál I. 1967. Szolonyec talajok néhány jellemző tulajdonságának változása szántóföldi művelés hatására. Agrokémia és Talajtan. 16. 5766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arunkumar, K., Singh, R.D., Patra, A.K., Sahu, S.K., 2013. Probing of microbial community structure, dehydrogenase and soil carbon in-relation to different land uses in soils of Ranichauri (garhwal Himalayas). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2. 325338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ballenegger, R. & di Gl Éria, J., 1962. Talaj- és Trágyavizsgálati Módszerek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p.: 231233.

 • Bíró, B., Villányi, I. & Köves-Péchy, K. 2002. Abundance and adaptation level of some soil microbes in salt-affected soils. Agrokémia és Talajtan. 51. 99106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brookes, P. 2001. The soil microbial biomass: concept, measurement and applications in soil ecosystem research. Microbes and Environments. 16. 131140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brookes, P.C., Landman, A., Pruden, G., Jenkinson, D.S. 1985. Chloroform fumigation and the release of soil nitrogen: a rapid direct extraction method for measuring microbial biomass nitrogen in soil. Soil Biology and Biochemistry. 17. 837842.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. 1988. Talaj-és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikaikémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1: A talaj fizikai, vízgazdálkodási és ásványtani vizsgálata. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carter, M.R. 1993. Soil Sampling and Methods of Analysis. Lewis Publishers. Toronto.

 • Casida, L.E. Jr., Klein, D.A., Santoro, T. 1964. Soil dehydrogenase activity. Soil Science. 98. 371376.

 • Cheng, F., Peng, X., Zhao, P., Yuan, J., Zhong, C., Cheng, Y., Cui, C., Zhang, S. 2013. Soil microbial biomass, basal respiration and enzyme activity of main forest types in the Qinling Mountains. PLoS One. 8. e67353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Douglas, J.T., Goss, M.J. 1982. Stability and organic matter content of surface soil aggregates under different methods of cultivation and in grassland. Soil& Tillage Research 2. 155175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drenovsky, R.E., Steenwert, K.L., Louise E. Jackson, L.E., Scow, K.M. 2010. Land use and climatic factors structure regional patterns in soil microbial communities. Global Ecology and Biogeography. 19. 2739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egner, H., Riehm, H., Domingo W. 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden II. Chemische Extraktionsmethoden zur Phosphor- und Kaliumbestimmung. Kungl. Lantbrukshögsk. Ann. 26. 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elmajdoub, B., Marschner, P., 2015. Response of microbial acivity and biomass to soil salinity when supplied with glucose and cellulose. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 15. 816832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankenberger, W.T., Bingham, F.T. 1982. Influence of salinity on soil enzyme activities. Soil Science Society American Journal. 46. 11731177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzy, A., Bíró, B., Tóth, T., Hildebrandt, U., Bothe, H., 2008. Drought; but not salinity determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Plant Physiology. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gangwar, R.K., Makádi, M., Fuchs, M., Csorba, Michéli, E., Demeter, I., Szegi, T. 2018. Comparison of biological and chemical properties of arable and pasture Solonetz soils. Agrokémia és Talajtan 67. 6177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halbritter, A., Uzinger, N., 2005. A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján. I. Szükségesség és alkalmazási lehetőségek. Agrokémia és Talajtan. 54. 517534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgason, B.L., Walley, F.L., Germida, J.J., 2010. Long-term no-till management affects microbial biomass but not community composition in Canadian prairie agroecosystems. Soil Biology & Biochemistry. 42. 21922202

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hinsinger, P., Plassard, C., Tang, C., Jaillard, B. 2003. Origins of root-mediated pH changes in the rhizosphere and their responses to environmental constraints: A review. Plant and Soil. 248. 4359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janglid, K., Williams, M.A., Franzluebbers, A.J., Schmidt, T.M., Coleman, D.C., Whitman, W.B., 2011. Land-use history has a stronger impact on soil microbial community composition than aboveground vegetation and soil properties. Soil Biology & Biochemistry. 43. 21842193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jassó, F., Horváth, B., Izsó, B., Király, L., ParÁszka, L., Szabóné Kele G. 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához '88 mellélet. AGROINFORM, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khalif, A. A., Abdorhim, H., Bayoumi, H., Hosam, A. F., Oldal B., Kecskés M. 2005. Mikrobaszám és enzimaktivitás változás a szárazbabfajták (Phaseolus vulgaris L.) rizoszférájában sóterhelés hatására. Agrokémia és Talajtan. 54. (34). 451464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauber, C.L., Hamady, M., Knight, R., Fierer, N. 2009. Pyrosequensing-based assessment of soil pH as a predictor of soil bacterialncommunity structure at the continental scale. Applied and Environmental Microbiology. 75. 51115120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, M., Jiang, L., Sun, Z., Wang, J., Rui, Y., Zhong, L., Wang, Y., Kardol, p. 2012. Effects of flue gas desulfurization gypsum by-products on microbial biomass and community structure in alkaline-saline soils. Journal of Soils and Sediments. 12. 10401053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebig, M.A., Tanaka, D.J., Wienhold, B.J. 2004. Tillage and cropping effects on soil quality indicators in the northern Great Plains. Soil and Tillage Research. 78. 131141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McBride, M.B. 1994. Environmental chemistry of soils. Oxford University Press, Inc., New York.

 • Moeskops, B., Buchan, D., Van Beneden, S., Fievez, V., Sleutel, S., Gasper, M.S., D'Hose, T., De Neve, S., 2012. The impact of exogenous organic matter on SOM contents and microbial soil quality. Pedobiologia — International Journal of Soil Biology. 55. 175184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mucsi M. , Csontos P., Borsodi A., Krett G., Gazdag O., Szili-Kovács T., 2017. A mikrorespirációs (MicroRespTM) módszer alkalmazása apajpusztai szikes talajok mikrobaközösségeinek katabolikus aktivitás mintázatának vizsgálatára. Agrokémia és Talajtan. 66. (1). 165179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakatani, A.S., Nogueira, M.A., Martines, A.M., Dos Santos, C.A., Baldesi, L.F., Marschner, P., Cardoso, E.J.B.N., 2012. Applied Soil Ecology. 61. 9299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, P.N, Barzegar, A.R., Oades, J.M. 1997. Sodicity and clay type: influence on decomposition of added organic matter. Soil Science Society of America Journal. 61. 10521057.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, P.N. & Oades, J.M. 1998. Organic matter, sodicity and soil structure. In Sodic soils: distribution, properties, management and environmental consequences. Topics in sustainable agronomy, Sumner ME, Naidu R (eds). Oxford University Press: New York, USA. 5175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (eds.). 1982. Methods of Soil Analysis. Part 2 (2nd ed.). Agronomy Monograph 9. ASA and SSSA. Madison. WI. pp. 591592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pankhurst, C. E. et al., 1995. Evaluation of soil biological properties as potential bioindicators of soil health. Australian Journal of Experimetal Agriculture. 35. 10151028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponder, F., Tadros, M. 2002. Phospholipid fatty acids in forest soil four years after organic matter removal and soil compaction. Applied Soil Eciology. 19. 173182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Powlson, D. S., Brookes, P. C. & Christensen, B. T. 1987. Measurements of soil microbial biomass provides an early indication of changes in total soil organic matter due to straw incorporation. Soil Biology & Biochemistry. 19. 159164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rao, M.A., Violante, A., Glanfreda, L.. 2000. Interaction of acid phosphatase with clays, organic molecules and organo-mineral complexes: kinetics and stability. Soil Biology & Biochemistry. 32. 10071014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rengasamy, O., Greene, R.S.B., Ford, G.W., Mehanni, A.H. 1984. Identification of Dispersive Behaviour and the Management of Red-brown Earths. Australian Journal of Soil Research. 22: 41331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rousk, J., Brookes, P.C., Bååth, E. 2010. The microbial PLFA composition as affected by pH in an arable soil. Soil Biology & Biochemistry. 42. 516520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rietz, D.N. & Haynes, R.J. 2003. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology & Biochemistry. 35. 845854.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singh, K. 2016. Microbial and enzyme activities of saline and sodic soils. Land Degradation and Development 27. 706718.

 • Sinsabaugh, R.L., Lauber, C.L., Weintraub, M.N., Ahmed, B., Allison, S.D., Crenshaw, C., Zeglin, L.H. 2008. Stoichiometry of soil enzyme activity at global scale. Ecology Letters. 11. 12521264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P. 1992. Talajtan, Mezőgazda Kiadó, 4. kiad. Budapest. pp. 242.

 • Stevenson, F. J. 1994. Humus Chemistry 2nd Edition John Wiley & Sons Inc.

 • Szabolcs, I. (SZERK) 1996. A Genetikus Üzemi Talajtérképezés Módszerkönyve, OMMI Budapest. pp. 201

 • Szentirmay, A. 1996. A mikrobiológia alapjai. Egyetemi jegyzet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 8990, 348351.

 • Szili-Kovács, T., Kátai, J., Takács, T. 2011. Mikrobiológiai indikátorok alkalmazása a talajminőségértékelésében. Agrokémia és Talajtan. 60. 273286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tabatabai, M.A., Bremner, J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biology & Biochemistry. 1. 301307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth T. & Szendrei 2006. A hazai szikes talajok és a szikesedés, valamint a sófelhalmozódási folyamatok rövid jellemzése Topographia Mineralogica Hungariae Vol. IX. 720. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vance, E.D., Brookes, P.C., Jenkinson, D.S. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology & Biochemistry. 19. 703707.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Leeuwen, J.P., Djukic, I., Bloem, J., Lehtinen, T., Hemerik, L., de Ruiter, P.C., Lair, G.J. 2017. Effects on land use on soil microbial biomass, activity and community structure at different soil depth in the Danube floodplain. European Journal of Soil Biology. 79. 1420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walkley, A. & Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science. 37. (1). 2938.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • White D. C. , Davis W. M., Nickels J. S., King J. D., Bobbie R. J., 1979. Determination of the sedimentary microbial biomass by extractible lipid phosphate. Oecologia 40. 5162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xue, D., Yao, H-Y., Ge, D-Y., Huang, C-Y., 2008. Soil microbial Community Structure in Diverse L and use systems: A comparative study using Biolog, DGGE, and PLFA analyses. Pedosphere. 18. 653663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yu, W-T., Bi, M-L., Xu, Y-G., Zhou, H.Z., Ma, Q., Jiang, C-M., 2013. Microbial biomass and community composition in a Luvisol soil as influenced by longterm land use and fertilization. Catena. 107. 8995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zak, D.R., Pregitzer, K.S., Curtis, P.S., Holmes, W.E., 2000. Athmospheric CO2 and the composition and functionnof soil microbial communities. Ecological Applications. 10. 4759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zelles, L. , 1999. Fatty acid patterns of phospholipids and lipopolysaccharides in the characterisation of microbial communities in soil: a review. Biology and fertility of Soils. 29. 111129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 133 3
Feb 2024 0 161 11
Mar 2024 0 96 6
Apr 2024 0 185 6
May 2024 0 171 6
Jun 2024 0 100 0
Jul 2024 0 0 0