View More View Less
 • 1 SZIE MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő
 • 1 Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture and Environmental Sciences, Szent István University, Gödöllő
 • 2 Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet, Nyíregyháza
 • 2 Research Institute of Nyíregyháza, IAREF, University of Debrecen, Nyíregyháza
 • 3 SZIE Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő
 • 3 Regional Knowledge Transfer Center, Gödöllő

Összefoglalás

A hazánk területének megközelítően 10%-át fedő szikes talajokban zajló talajkémiai folyamatok részletes vizsgálatával ellentétben, a talajmikrobiológiai folyamatokról és állapotokról kevesebb ismerettel rendelkezünk. Munkánkban ezért egy réti szolonyec talaj kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságait vizsgáltuk szántó és rét hasznosítású területen.

Munkánk célja a rét és szántó művelési ág talajkémiai, -fizikai és - mikrobiológiai tulajdonságainak megállapítása, a kémiai és mikrobiológiai tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárása réti szolonyec talajon, ahol a korábbi vizsgálatok elsősorban a talajkémiai változásokra koncentráltak.

A szántó és rét művelési ág talaja egyes kémiai és mikrobiológiai paraméterekben szignifikánsan különbözött egymástól. A talaj mikrobiológiai aktivitása, a talajban élő mikrobák mennyisége egyaránt nagyobb volt a rétként hasznosított területen. Eredményeink felhívják a figyelmet a minél hosszabb ideig tartó növényborítás biztosításának fontosságára a talaj szervesanyag-tartalmának megőrzésében, növelésében, és az ehhez szorosan kapcsolódó aktívabb talajéletfenntartásában.

A művelési ág hatása olyan erőteljes a talaj vizsgált mikrobiológiai változóira, hogy azok statisztikailag elkülönítették a szántó és rét művelési ágakat annak ellenére, hogy a korábbi mintavételi terület két-két, a területekre jellemző mikrobiális biomassza szén szélsőértéket mutató pontjaiból vettük a talajmintákat. Ugyanakkor a vizsgált kémiai, fizikai változók csoportja még nem igazolta a két művelési ág talajmintáinak statisztikai különbségét. Eredményeink tehát igazolják, hogy a talajok mikrobiológiai paraméterei gyorsabban jelezhetik a talajokban bekövetkező, esetleges negatív változásokat, mint a kémiai és/vagy fizikai paraméterek.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Allison, S.D., Weintraub, M.N., Gartner, T.B., Waldrop, M.P. 2011. Evolutionaryeconomic principles as regulators of soil enzyme production and ecosystem function. In: Soil Enzymology, Shukla, G. & Varma, A. (eds). Springer: Berlin, Germany; pp. 229243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ábrahám, L. & Ginál I. 1967. Szolonyec talajok néhány jellemző tulajdonságának változása szántóföldi művelés hatására. Agrokémia és Talajtan. 16. 5766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arunkumar, K., Singh, R.D., Patra, A.K., Sahu, S.K., 2013. Probing of microbial community structure, dehydrogenase and soil carbon in-relation to different land uses in soils of Ranichauri (garhwal Himalayas). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2. 325338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ballenegger, R. & di Gl Éria, J., 1962. Talaj- és Trágyavizsgálati Módszerek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p.: 231233.

 • Bíró, B., Villányi, I. & Köves-Péchy, K. 2002. Abundance and adaptation level of some soil microbes in salt-affected soils. Agrokémia és Talajtan. 51. 99106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brookes, P. 2001. The soil microbial biomass: concept, measurement and applications in soil ecosystem research. Microbes and Environments. 16. 131140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brookes, P.C., Landman, A., Pruden, G., Jenkinson, D.S. 1985. Chloroform fumigation and the release of soil nitrogen: a rapid direct extraction method for measuring microbial biomass nitrogen in soil. Soil Biology and Biochemistry. 17. 837842.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. 1988. Talaj-és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikaikémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1: A talaj fizikai, vízgazdálkodási és ásványtani vizsgálata. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carter, M.R. 1993. Soil Sampling and Methods of Analysis. Lewis Publishers. Toronto.

 • Casida, L.E. Jr., Klein, D.A., Santoro, T. 1964. Soil dehydrogenase activity. Soil Science. 98. 371376.

 • Cheng, F., Peng, X., Zhao, P., Yuan, J., Zhong, C., Cheng, Y., Cui, C., Zhang, S. 2013. Soil microbial biomass, basal respiration and enzyme activity of main forest types in the Qinling Mountains. PLoS One. 8. e67353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Douglas, J.T., Goss, M.J. 1982. Stability and organic matter content of surface soil aggregates under different methods of cultivation and in grassland. Soil& Tillage Research 2. 155175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drenovsky, R.E., Steenwert, K.L., Louise E. Jackson, L.E., Scow, K.M. 2010. Land use and climatic factors structure regional patterns in soil microbial communities. Global Ecology and Biogeography. 19. 2739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egner, H., Riehm, H., Domingo W. 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden II. Chemische Extraktionsmethoden zur Phosphor- und Kaliumbestimmung. Kungl. Lantbrukshögsk. Ann. 26. 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elmajdoub, B., Marschner, P., 2015. Response of microbial acivity and biomass to soil salinity when supplied with glucose and cellulose. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 15. 816832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankenberger, W.T., Bingham, F.T. 1982. Influence of salinity on soil enzyme activities. Soil Science Society American Journal. 46. 11731177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzy, A., Bíró, B., Tóth, T., Hildebrandt, U., Bothe, H., 2008. Drought; but not salinity determines the apparent effectiveness of halophytes colonized by arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Plant Physiology. 165. 11811192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gangwar, R.K., Makádi, M., Fuchs, M., Csorba, Michéli, E., Demeter, I., Szegi, T. 2018. Comparison of biological and chemical properties of arable and pasture Solonetz soils. Agrokémia és Talajtan 67. 6177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halbritter, A., Uzinger, N., 2005. A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján. I. Szükségesség és alkalmazási lehetőségek. Agrokémia és Talajtan. 54. 517534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgason, B.L., Walley, F.L., Germida, J.J., 2010. Long-term no-till management affects microbial biomass but not community composition in Canadian prairie agroecosystems. Soil Biology & Biochemistry. 42. 21922202

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hinsinger, P., Plassard, C., Tang, C., Jaillard, B. 2003. Origins of root-mediated pH changes in the rhizosphere and their responses to environmental constraints: A review. Plant and Soil. 248. 4359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janglid, K., Williams, M.A., Franzluebbers, A.J., Schmidt, T.M., Coleman, D.C., Whitman, W.B., 2011. Land-use history has a stronger impact on soil microbial community composition than aboveground vegetation and soil properties. Soil Biology & Biochemistry. 43. 21842193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jassó, F., Horváth, B., Izsó, B., Király, L., ParÁszka, L., Szabóné Kele G. 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához '88 mellélet. AGROINFORM, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khalif, A. A., Abdorhim, H., Bayoumi, H., Hosam, A. F., Oldal B., Kecskés M. 2005. Mikrobaszám és enzimaktivitás változás a szárazbabfajták (Phaseolus vulgaris L.) rizoszférájában sóterhelés hatására. Agrokémia és Talajtan. 54. (34). 451464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauber, C.L., Hamady, M., Knight, R., Fierer, N. 2009. Pyrosequensing-based assessment of soil pH as a predictor of soil bacterialncommunity structure at the continental scale. Applied and Environmental Microbiology. 75. 51115120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, M., Jiang, L., Sun, Z., Wang, J., Rui, Y., Zhong, L., Wang, Y., Kardol, p. 2012. Effects of flue gas desulfurization gypsum by-products on microbial biomass and community structure in alkaline-saline soils. Journal of Soils and Sediments. 12. 10401053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebig, M.A., Tanaka, D.J., Wienhold, B.J. 2004. Tillage and cropping effects on soil quality indicators in the northern Great Plains. Soil and Tillage Research. 78. 131141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McBride, M.B. 1994. Environmental chemistry of soils. Oxford University Press, Inc., New York.

 • Moeskops, B., Buchan, D., Van Beneden, S., Fievez, V., Sleutel, S., Gasper, M.S., D'Hose, T., De Neve, S., 2012. The impact of exogenous organic matter on SOM contents and microbial soil quality. Pedobiologia — International Journal of Soil Biology. 55. 175184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mucsi M. , Csontos P., Borsodi A., Krett G., Gazdag O., Szili-Kovács T., 2017. A mikrorespirációs (MicroRespTM) módszer alkalmazása apajpusztai szikes talajok mikrobaközösségeinek katabolikus aktivitás mintázatának vizsgálatára. Agrokémia és Talajtan. 66. (1). 165179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakatani, A.S., Nogueira, M.A., Martines, A.M., Dos Santos, C.A., Baldesi, L.F., Marschner, P., Cardoso, E.J.B.N., 2012. Applied Soil Ecology. 61. 9299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, P.N, Barzegar, A.R., Oades, J.M. 1997. Sodicity and clay type: influence on decomposition of added organic matter. Soil Science Society of America Journal. 61. 10521057.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, P.N. & Oades, J.M. 1998. Organic matter, sodicity and soil structure. In Sodic soils: distribution, properties, management and environmental consequences. Topics in sustainable agronomy, Sumner ME, Naidu R (eds). Oxford University Press: New York, USA. 5175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (eds.). 1982. Methods of Soil Analysis. Part 2 (2nd ed.). Agronomy Monograph 9. ASA and SSSA. Madison. WI. pp. 591592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pankhurst, C. E. et al., 1995. Evaluation of soil biological properties as potential bioindicators of soil health. Australian Journal of Experimetal Agriculture. 35. 10151028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponder, F., Tadros, M. 2002. Phospholipid fatty acids in forest soil four years after organic matter removal and soil compaction. Applied Soil Eciology. 19. 173182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Powlson, D. S., Brookes, P. C. & Christensen, B. T. 1987. Measurements of soil microbial biomass provides an early indication of changes in total soil organic matter due to straw incorporation. Soil Biology & Biochemistry. 19. 159164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rao, M.A., Violante, A., Glanfreda, L.. 2000. Interaction of acid phosphatase with clays, organic molecules and organo-mineral complexes: kinetics and stability. Soil Biology & Biochemistry. 32. 10071014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rengasamy, O., Greene, R.S.B., Ford, G.W., Mehanni, A.H. 1984. Identification of Dispersive Behaviour and the Management of Red-brown Earths. Australian Journal of Soil Research. 22: 41331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rousk, J., Brookes, P.C., Bååth, E. 2010. The microbial PLFA composition as affected by pH in an arable soil. Soil Biology & Biochemistry. 42. 516520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rietz, D.N. & Haynes, R.J. 2003. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology & Biochemistry. 35. 845854.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singh, K. 2016. Microbial and enzyme activities of saline and sodic soils. Land Degradation and Development 27. 706718.

 • Sinsabaugh, R.L., Lauber, C.L., Weintraub, M.N., Ahmed, B., Allison, S.D., Crenshaw, C., Zeglin, L.H. 2008. Stoichiometry of soil enzyme activity at global scale. Ecology Letters. 11. 12521264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P. 1992. Talajtan, Mezőgazda Kiadó, 4. kiad. Budapest. pp. 242.

 • Stevenson, F. J. 1994. Humus Chemistry 2nd Edition John Wiley & Sons Inc.

 • Szabolcs, I. (SZERK) 1996. A Genetikus Üzemi Talajtérképezés Módszerkönyve, OMMI Budapest. pp. 201

 • Szentirmay, A. 1996. A mikrobiológia alapjai. Egyetemi jegyzet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 8990, 348351.

 • Szili-Kovács, T., Kátai, J., Takács, T. 2011. Mikrobiológiai indikátorok alkalmazása a talajminőségértékelésében. Agrokémia és Talajtan. 60. 273286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tabatabai, M.A., Bremner, J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biology & Biochemistry. 1. 301307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth T. & Szendrei 2006. A hazai szikes talajok és a szikesedés, valamint a sófelhalmozódási folyamatok rövid jellemzése Topographia Mineralogica Hungariae Vol. IX. 720. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vance, E.D., Brookes, P.C., Jenkinson, D.S. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology & Biochemistry. 19. 703707.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Leeuwen, J.P., Djukic, I., Bloem, J., Lehtinen, T., Hemerik, L., de Ruiter, P.C., Lair, G.J. 2017. Effects on land use on soil microbial biomass, activity and community structure at different soil depth in the Danube floodplain. European Journal of Soil Biology. 79. 1420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walkley, A. & Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science. 37. (1). 2938.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • White D. C. , Davis W. M., Nickels J. S., King J. D., Bobbie R. J., 1979. Determination of the sedimentary microbial biomass by extractible lipid phosphate. Oecologia 40. 5162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xue, D., Yao, H-Y., Ge, D-Y., Huang, C-Y., 2008. Soil microbial Community Structure in Diverse L and use systems: A comparative study using Biolog, DGGE, and PLFA analyses. Pedosphere. 18. 653663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yu, W-T., Bi, M-L., Xu, Y-G., Zhou, H.Z., Ma, Q., Jiang, C-M., 2013. Microbial biomass and community composition in a Luvisol soil as influenced by longterm land use and fertilization. Catena. 107. 8995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zak, D.R., Pregitzer, K.S., Curtis, P.S., Holmes, W.E., 2000. Athmospheric CO2 and the composition and functionnof soil microbial communities. Ecological Applications. 10. 4759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zelles, L., 1999. Fatty acid patterns of phospholipids and lipopolysaccharides in the characterisation of microbial communities in soil: a review. Biology and fertility of Soils. 29. 111129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 13 14
Dec 2020 0 4 6
Jan 2021 0 5 14
Feb 2021 0 11 11
Mar 2021 0 13 15
Apr 2021 0 10 9
May 2021 0 0 0