Authors:
Emese Ujj

Search for other papers by Emese Ujj in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
György Lukácsy

Search for other papers by György Lukácsy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Molnár

Search for other papers by Sándor Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágota Horel

Search for other papers by Ágota Horel in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Györgyi Gelybó

Search for other papers by Györgyi Gelybó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsófia Bakacsi

Search for other papers by Zsófia Bakacsi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás

A klímaváltozás hatására várhatóan nem csak a csapadék éves mennyisége, hanem az éven belüli eloszlása is változik, egyidejűleg megváltozhat annak az időszaknak a hossza, amelyben a talajok vízbefogadásra képesek. A talajnedvesség és csapadék idősoros adatok alapján vizsgálhatjuk a változó környezetei feltételek hatását a talajok vízgazdálkodására.

Jelen tanulmányban 2017. június–2018. május közötti időszakban a talajnedvesség-tartalom alakulását vizsgáltuk két eltérő domborzati adottságú szelvényben (teraszon és lejtőn) a tokaji Nagy-hegy déli lejtőjén elhelyezkedő Szarvas-dűlő szőlőültetvényen. Összehasonlítottuk a két mérőhely talajnedvességforgalmát, valamint vizsgáltuk a csapadékesemények hatását.

A teraszon lévő szelvény a csapadék jellemzően 65–99%-át közvetlenül befogadta, míg azonos csapadékeseményekre nézve ez az érték a lejtőn, az intenzívebb felszíni párolgás, valamint a felszíni lefolyás miatt csak 30–80%, szélsőséges esetben ennél is kisebb volt.

Az egyes rétegekben mért nedvesség profilok adataiból következtettünk a beszivárgás dinamikájára, a vízáteresztés mértékére. Azt tapasztaltuk, hogy telített állapotú szelvény esetén a terasz erősen tömődött rétege a vártnál kevésbé akadályozta a nedvesség mélyebb rétegek felé terjedését.

A teraszon lévő szelvény a tömődött rétegek ellenére összességében kedvezőbb vízháztartást biztosított, mint a meredek lejtő. A lejtő kedvezőtlen vízháztartását részben a nyári erőteljes párolgás, részben az egész évben jelentős felszíni lefolyás okozta. A szelvények vízkészletét 120 cm mélységig összegezve megállapítottuk, hogy a terasz teljes vízkészlete a vizsgált időszakban átlagosan több mint 20%-kal meghaladta a lejtőn feltárt szelvényét. Ez a különbség a nyári hónapokban 90–108 mm víztöbbletet jelentett a teraszon, a hasznosítható víz arányában kifejezve 62–88 mm-t. Nyáron, az eltérő száradás miatt augusztus végén volt a legnagyobb a terasz nedvességtöbblete (114 mm-rel), míg a téli–tavaszi időszakban az eltérő intenzitású feltöltődés okozott különbséget (legnagyobb eltérés: 159 mm).

A vízkészletek téli–tavaszi feltöltődése szempontjából más-más időszakra volt érzékeny a két szelvény. A terasz fagymentes időszakban, december végére gyakorlatilag elérte a maximális vízkapacitását, s ezt kisebb ingadozásokkal megtartotta április elejéig, melyet a február–márciusi fagyos időszak sem befolyásolt. A lejtő szelvénye fokozatosan töltődött fel, vízkészlete december közepétől a jellemzően fagyveszélyes január–februári időszakban is növekedett, majd április elejére „tetőzött”, 30 mm-re megközelítve a terasz vízkészletét. A feltöltődés menetében tapasztalt eltérés azt mutatja, hogy a terasz vízkészlete a korai feltöltődés miatt nem érzékeny a jellemzően fagyos február–márciusi időszakra. A lejtő vízkészletének feltöltődése azonban jóval belenyúlik a potenciálisan fagyos időszakba, vízkészletének alakulását a fagyos napok számának változása jobban befolyásolja.

 • Arnáez, J., Lana-Renault, N., Lasanta, T., Ruiz-Flaño, P. Castroviejo, J. 2015. Effects of farming terraces on hydrological and geomorphological processes. A review. Catena. 128. 122134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ács, J., Breuer, H. & Szász G. 2007. A tényleges párolgás és a talaj vízkészlet becslése tenyészidőszakban. Agrokémia és Talajtan. 56. 217236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cuevas, E., Baeza, P., Lissarrague, J.R. 1998. Effects of 4 modelrate water regimes on seasonal changes in vineyard evapotranspiration and dry matter production under semi-arid conditions. ISHS Acta Horticulturae. 493. 253260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba, P. 1985. Tokaji löszön kialakult talajok és földes kopárok nedvességviszonyainak tér- és időbeli változása. Földrajzi Értesítő. 34. (3). 283295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dahiya, R., Ingwersen, J. & Streck, T. 2007. The effect of mulching and tillage on the water and temperature regimes of a loess soil: Experimental findings and modeling. Soil and Tillage research. 96. (12). 5263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi, Z., (Szerk.) 2010. Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

 • Farkas, Cs., Hagyó, A., Horváth, E. & Várallyay, Gy. 2008. A chernozem soil water regime response to predicted climate change scenarios. Soil and Water Research. 3. (1). 5867.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Cs., Gelybó, Gy., Bakacsi, Zs., Horel, A., hagyó, A., Dobor, L., Kása, I. & Tóth, E. 2014. Impact of expected climate change on soil water regime under different vegetation conditions. Biologia. 69. 15101519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaál, M., Moriondo, M. & Bindi, M. 2012. Modelling the impact of climate change on the Hungarian wine regions using Random Forest. Applied Ecology and Environmental Research. 10. (2). 121140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • García-Ruiz, J. M. 2010. The effects of land uses on soil erosion in Spain: A review. Catena. 81. (1). 111.

 • Gelybó, G., Tóth, E., Farkas, C., Horel, Á., kása, I. & Bakacsi, Z. 2018. Potential impacts of climate change on soil properties. Agrokémia és Talajtan. 67. 121141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernádi, H., Farkas, C., Makó, A. & Máté, F. 2009. Climate sensitivity of soil water regime of different Hungarian Chernozem soil subtypes. Biologia. 64. (3). 496501.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Bakacsi, Zs., Dencső, M., Farkas, Cs., Gelybó, Gy., Kása, I., Tóth, E., Molnár, S. & Koós, S. 2017. Eső hatása a Csorsza-patak vízgyűjtőjének téli hidrológiai folyamataira. Agrokémia és Talajtan. 66. 6177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IPCC, 2007. Climate Change. Impacts, adaptation and vulnerability. In: Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, J.P., van der Linden, P.J. & Hanson, C.E. (eds). Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, G. V., White, M. A., Cooper, O. R. & Strochmann, K. 2005. Climate change and global wine quality. Climatic Change. 73. 319343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanyon, D. M, Cass, A. & Hansen, D. 2004. The effect of soil properties on vine performance. CSIRO Land and Water Technical Report. 34. (4). 214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lereboullet, A. L., Beltrando, G., Bardsley, D. K. & Rouvellac, E. 2014. The viticultural system and climate change: coping with long-term trends in temperature and rainfall in Roussillon, France. Regional Environmental Change. 14. (5). 19511966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-08-0210 :1977. A talaj szerves szén tartalmának meghatározása.

 • MSZ-08-0205-78 . MÉM Ágazati Szabvány 1979. A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata, Budapest.

 • MSZ-08-0206-2-78 . MÉM Ágazati Szabvány 1979. A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos /y1-érték/ és kicserélődési aciditás /y2-érték/)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nicholas, K. A. & Durham, W. H. 2012. Farm-scale adaptation and vulnerability to environmental stresses: Insights from winegrowing in Northern California. Global Environmental Change. 22. 483494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinczés, Z. 1954. A tokaji Kopasz-hegy lösztakarója. Földrajzi Értesítő. 3. 575584.

 • Prosdocimi, M., Jordán, A., Tarolli, P., Keesstra, S., Novara, A. & Cerdà, A. 2016. The immediate effectiveness of barley straw mulch in reducing soil erodibility and surface runoff generation in Mediterranean vineyards. Science of The Total Environment. 547. 323330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajkai, K. 2004. A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. Budapest.

 • Ramos, M. C. & Martinez-Casasnovas, J. A. 2006. Impact of land levelling on soil moisture and runoff variability in vineyards under different rainfall distributions in a Mediterranean climate and its influence on crop productivity. Journal of Hydrology. 321. (14). 131146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rose, D. A. 1996. The dynamics os soil water following single surface wettings. European Journal of Soil Science. 47. 2131.

 • Sümegi, P. 2005. Loess and Upper Paleolithic environment in Hungary. Aurea Kiadó. Nagykovácsi.

 • Szabó, J., Jakab, G. & Szabó, B. 2015. Spatial and temporal heterogeneity of runoff and soil loss dynamics under simulated rainfall. Hungarian Geographical Bulletin. 64. (1). 2534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári, G., László, P., Takács, K., Szabó, J., Bakacsi, Zs., Koós, S. & Pásztor, L. 2018. Optimization of second-phase sampling for multivariate soil mappingpurposes: Case study from a wine region, Hungary. Geoderma. 12 p. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.02.030

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, Gy., Szűcs L., Rajkai K., Zilahy P., Murányi A. 1980. Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia és Talajtan. 29. 77112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, Gy. 2003. A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Egyetemi jegyzet. FVM Kiadványa, Budapest-Gödöllő.

 • Várallyay, Gy. 2013. A talajok vízgazdálkodása. Magyar Tudomány. 174. (11). 12851292.

 • Várallyay, Gy. 2015. Soils, as the most important natural resources in Hungary (potentialities and constraints) - A review. Agrokémia és Talajtan. 64. (2). 321338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang, L., Tetzlaff, D. & Soulsby, C. 2018. Modelling the effects of land cover and climate change on soil water partitioning in a boreal headwater catchment. Journal of Hydrology. 558. 520531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zelenka, T. & Gyarmati, P. 2012. Paleovolcanic reconstruction in the Tokaj Mountains. Central European Geology. 55. (1). 4984.

 • Zsigrai, Gy., Balling, P. & Zsembeli, J. 2016. A lejtőmeredekség és a talajfelszín műveltségi állapotának hatása egy szőlőültetvény lösztalajának vízerózióval szembeni érzékenységére. Szőlő-levél. 6. (1). 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsigrai, Gy. & Kátai, J. 2017. A szőlőültetvényekben végzett sorköztakarás rövidtávú hatása a talaj vízforgalmára, mikrobiológiai aktivitására és kémiai tulajdonságaira. Szőlő-levél. 7. (3). 47.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsigrai, Gy. & Pableczki, B. 2018. A talajok vízgazdálkodása, szőlőtermesztési szerepe, a Tokaji Borvidék szőlőtermő talajainak nedvességtartalmi változásai a 2018. március-május időszakban. Szőlő-levél. 8. (6). 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 2 1
Jul 2023 0 0 2
Aug 2023 0 10 5
Sep 2023 0 4 4
Oct 2023 0 259 5
Nov 2023 0 54 5
Dec 2023 0 13 0