Authors:
Sándor Molnár

Search for other papers by Sándor Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gyöngyi Barna

Search for other papers by Gyöngyi Barna in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eszter Draskovits

Search for other papers by Eszter Draskovits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Földényi

Search for other papers by Rita Földényi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hilda Hernádi

Search for other papers by Hilda Hernádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsófia Bakacsi

Search for other papers by Zsófia Bakacsi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Makó


Search for other papers by András Makó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás

Tanulmányunkban 27 különböző hazai talajszelvényben vizsgáltuk, hogy a talajok N2-BET fajlagos felületét mely talajtulajdonságok milyen mértékben befolyásolják.

Az egytényezős elemzések alapján elmondható, hogy a talajok mechanikai összetétele mutatja a legszorosabb kapcsolatot a fajlagos felülettel, az agyagtartalommal szoros pozitív kapcsolat van, ugyanakkor a homoktartalom növekedésével a fajlagos felület csökken. Igazolható a mész- és humusztartalom negatív előjelű nem túl szoros kapcsolata is a N2-BET felület értékekkel. A korrelációs vizsgálat gyenge pozitív kapcsolatot mutat a Hargitai-féle humuszstabilitási mutatóval. A talaj kémhatása és fajlagos felület közötti kapcsolatot nem tudtuk igazolni.

Vizsgáltuk a különböző talajtulajdonságok együttes hatását is a talaj N2-BET fajlagos felületére, valamint a talajok főtípusának, illetve a talajtípusoknak a szerepét. A teljes adatbázis alapján a N2-BET fajlagos felület kialakításában a legfontosabb tényezők az agyagtartalom, majd a humusztartalom, végül a mésztartalom. Amennyiben a talajok humuszanyagainak minőségéről is rendelkezünk információkkal, akkor az agyagtartalom, a humusztartalom, a humuszminőség és kémhatás azok a talajtulajdonságok, amelyek elsősorban felelősek a talajok a N2-BET fajlagos felületének kialakításáért. Megállapítottuk, hogy a fajlagos felületet becslő modellek pontossága tovább javítható a talajok rendszertani besorolásának (főtípus, típus), mint kategóriaváltozónak figyelembevételével. A talajok rendszertani helyének ismerete ugyanis számos olyan talajjellemzőről, azok együttes hatásairól nyújt közvetett információt, melyekről egyébként nem rendelkezünk közvetlen mérési eredménnyel.

 • Alekseev, A.O., Alekseeva, T.V., Hajnos, M., Sokolowska, Z., Kalinin, P.I. & Borisov, A.V., 2008. Modification of the mineralogical composition and surface properties of soils as related to steppe climate dynamics in historical time. Eurasian Soil Science. 41 (13). 14241432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arnepalli, D.N., Shanthakumar, S., Hanumantha, R.B. & Singh, D.N., 2008. Comparison of methods for determining specific-surface area of fine-grained soils. Geotechnical and Geological Engineering. 26. 121132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banin, A. & Amiel, A., 1970. A correlative study of the chemical and physical properties of a group of natural soils of Israel. Geoderma. 3. 185198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bhat, M.A. , 2016. The predictive power of reasoning ability on academic achievement. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 15. 7988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieganowski, A., Witkowska-Walczak, B., Gliñski, J., Sokolowska, Z., Sławiñski, C., Brzeziñska, M. & Wlodarczyk, T., 2013. Database of Polish arable mineral soils: a review. International Agrophysics. 27. 335350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bayat, H., Ersahin, S. & Hepper, E.N., 2013. Improving estimation of specific surface area by artificial neural network ensembles using fractal and particle size distribution curve parameters as predictors. Environmental Modeling and Assessment. 18. 605614.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bower, C.A. & Goertzen, J.O., 1958. Surface area of soils and clays by an equilibrium ethylene glycol method. Soil Science. 87 (5). 289292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brady, N. , 1990. The nature and properties of soils. MacMillan Publishing Company. New York.

 • Brunauer, S., Emmett, P.H. & Teller, E., 1938. Adsorption of gases in multimolecular layers. Journal of the American Chemical Society. 60. 309319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burford, J.R., Deshpande, T.L., Greenland, D.J. & Quirk, J.P., 1964. Influence of organic materials on the determination of the specific surface areas of soils. Journal of Soil Science. 15. 192201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. (szerk.), 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. A talaj fizikai, vízgazdálkodási és ásványtani vizsgálata. Inda 4231 Kiadó Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carter, D.L., Heilman, M.D. & Gonzalez, C.L., 1965. Ethylene glycol monoethyl ether for determining surface area of silicate minerals. Soil Science. 100 (5). 356360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cerato, A.B. & Lutenegger, A.J., 2002. Determination of surface area of finegrained soils by the ethylene glycol monoethyl ether (EGME) method. Geotechnical Testing Journal. 25. 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, G., Pan, J., Han, B. & Yan, H., 1999. Adsorption of methylene blue on montmorillonite. Journal of Dispersion Science and Technology. 20 (4). 11791187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chenu, C. & Stotzky, G. 2002. Interactions between microoranizms and soil particles: An overview. In: Interactions between soil particles and microorganisms and their impact on the terrestrial ecosystem (eds.: Huang, P.M., Bollag, J-M. & Senesi, N.). John and Wiley. Chichester, United Kingdom. 140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cieśla, J., Sokołowska, Z., Witkowska-Walczak, B. & Skic, K., 2018. Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen). International Agrophysics. 32 (1). 1927.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DI Gléria, J., Klimes-Szmik, A. & Dvoracsek, M., 1957. Talajfizika és kolloidika. Akadémia Kiadó. Budapest.

 • de Flaun, M.F. & Mayer, L.M., 1983. Relationship between bacteria and grain surfaces in intertidal sediments. Limnology and Oceanography. 28 (5). 873881.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong, E. , 1999. Comparison of three methods of measuring surface area of soils. Canadian Journal of Soil Science. 79 (2). 345351

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dragun, J. , 1998. The soil chemistry of hazardous materials. Amherst scientific publishers. Amherst. Massachusetts.

 • Farrer, D.M. & Coleman, J.D., 1967. The correlation of surface area with other properties of nineteen British clay soils. Journal of Soil Science. 18. 118124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FILEP, Gy. , 1988. Talajkémia. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Fink, D.H. & Jackson, R.D., 1973. An equation for describing water vapor adsorption isotherms of soils. Soil Science. 116 (4). 256261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenland, D.J. & Hayes, M.H.B., 1981. The chemistry of soil processes. John Wiley & Sons. New York.

 • Hajnos, M. , 2011. Porosimetry. In: Encyclopedia of Agrophysics (Eds.: GliáSKI J., Horabik J. & Lipiec J.). Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer. Dordrecht. 647650.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, M. & Caton, S., 2017. Am I who I say I am? Unobtrusive self-representation and personality recognition on Facebook. PLoS ONE. 12 (9). e0184417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargitai, L. , 1974. R-érték meghatározások a humuszminőség gyakorlati értékelésére. A Kertészeti Egyetem Közleményei. 37 (5). 239245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargitai, L. , 1983. Talajok környezetvédelmi kapacitásának meghatározása humuszállapotuk alapján. Agrokémia és Talajtan. 32 (34). 360364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heil, D. & Sposito, G., 1995. Organic matter role in illitic soil colloids flocculation: III. Scanning force microscopy. Soil Science Society of America Journal. 59 (1). 266269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernádi, H. & Makó, A., 2012. Szerves folyadékgőzök adszorpciója talajokon. In: Kőolajszármazékok a talajban: talajfizikai kutatások (Szerk.: Makó, A. & Hernádi, H.) 2. kiadás. Pannon Egyetem Georgikon Kar. Keszthely. 7892.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holford, I.C.R. & Mattingly, G.E.G., 1975. Surface areas of calcium carbonate in soils. Geoderma. 13. 247255.

 • Horowitz, A.J. & Elrick, K.A., 1987. The relation of stream sediment surface area, grain size and composition to trace element chemistry. Applied Geochemistry. 2. 437451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jahanban, L., Ebrahimi, E., Moradi, S., Fallah, M., Arani, L.G. & Mohajer, R., 2018. Estimation of soil specific surface area using some mechanical properties of soil by artificial neural networks. Environmental Monitoring and Assessment. 190 (10). 614.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Józefaciuk, G., Murányi, a., Szatanik-Kloc, A., Farkas, CS. & Gyuricza, CS., 2001. Changes of surface, fine pore and variable charge properties of a brown forest soil under various tillage practices. Soil and Tillage Research. 59. 127135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Józefaciuk, G., Tóth, T. & Szendrei, G., 2006. Surface and micropore properties of saline soil profiles. Geoderma. 135. 115.

 • Kaiser, K. & Guggenberger, G., 2003. Mineral surfaces and soil organic matter. European Journal of Soil Science 54. 219236.

 • Kögel-Knabner, I., Guggenberger, G., Kleber, M., kandeler, E., Kalbitz, K., Scheu, S., Eusterhues, K. & Leinweber, P., 2008. Organo-mineral associations in temperate soils: Integrating biology, mineralogy, and organic matter chemistry. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 171. 6182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lucke, B. & Schmidt, U., 2015. Grain size analysis of calcareous soils and sediments: inter-method comparison with and without calcium carbonate removal. In: Soils and Sediments as Archives of Environmental Change. Geoarchaeology and Landscape Change in the Subtropics and Tropics (Eds.: Lucke, B., Bäumler, R., & Schmidt, M.) Erlangen, Franconian Geographical Society. 8396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makó, A. & Hernádi, H., 2012. Kőolajszármazékok viselkedése a talajban. In: Kőolajszármazékok a talajban: talajfizikai kutatások (Szerk.: Makó, A. & Hernádi, H.) 2. kiadás. Pannon Egyetem Georgikon Kar. Keszthely. 1377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makó, A., Kocsis, M., Barna, Gy. & Tóth, G. 2017. Mapping the storing and filtering capacity of European soils. EuR 28392. Publications office of the European Union. Luxembourg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayer, L.M. & Xing, B., 2001. Organic matter-surface area relationships in acid soils. Soil Science Society of America Journal. 65. 250258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikutta, R., Kleber, M., Kaiser, K. & Jahn, R., 2005. Review: organic matter removal from soils using hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, and disodium peroxodisulfate. Soil Science Society of America Journal. 69 (1). 120135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-08-0205-78. Mém Ágazati Szabvány 1979. A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Budapest.

 • MSZ-08-0206-2-78. Mém Ágazati Szabvány 1979. A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrofitos /y1-érték/ és kicserélődési aciditás /y2-érték/). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pennell, K.D., Boyd, S.A. & Abriola, L.M., 1995. Surface area of soil organic matter reexamined. Soil Science Society of America Journal. 59. 10121018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petersen, L.W., Moldrup, P., Jacobsen, O.H. & Rolston, D.E., 1996. Relations between specific surface area and soil physical and chemical properties. Soil Science. 161. 921.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quirk, J.P. , 1955. Significance of surface areas calculated from water vapor sopption isotherms by use of the BET equation. Soil Science. 80 (6). 423430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rawlins, B.G., Turner, G., Mounteney, I. & Wildman, G., 2010. Estimating specific surface area of fine streambed sediments from geochemistry. Applied Geochemistry. 25 (9). 12911300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ristori, G.G., Sparvoli, E., Landi, L. & Martelloni, C., 1989. Measurement of specific surface areas of soils by p-Nitrophenol adsorption. Applied Clay Science. 4. 521532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Santamarina, J.C., Klein, K.A., Wang, Y.H. & Prencke, E., 2002. Specific surface: determination and relevance. Canadian Geotechnical Journal. 39. 233241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P. , 1963. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Skic, K., Boguta, P. & Sokolowska, Z., 2016. Analysis of the sorption properties of different soils using water vapour adsorption and potentiometric titration methods. International Agrophysics. 30 (3). 369374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokołowska, Z. , 2011. Specific surface area of soils and plants. In: Encyclopedia of Agrophysics (Eds.: Gliński, J., Horabik, J. & Lipiec, J.) Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer. Dordrecht. 839844.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokołowska, Z., Borówko, M., Reszko-Zygmunt, J. & Sokołowski, S., 2002. Adsorption of nitrogen and water vapor by alluvial soils. Geoderma. 107. 3354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokołowska, Z., Hajnos, M., Elias, E.A. & Alaily, F., 2004. Characteristics of surface area of Vertisols from the Gezira region in Sudan. International Agrophysics. 18. 8390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Theng, B.K.G. , 1974. The chemistry of clay organic reactions. Adam Hilger Ltd. London.

 • Theng, B.K.G., Ristori, G.G., Santi, CA. & Percival, H.J., 1999. An improved method for determining the specific surface areas of topsoils with varied organic matter content, texture and clay mineral composition. European Journal of Soil Science. 50. 309316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tombácz, E., Lámfalusi, E., Szekeres, M. & Michéli, E., 1996. Humuszanyagok hatása a talajok felületi tulajdonságaira. Agrokémia és Talajtan. 45 (34). 238248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tombácz, E., Szekeres, M., Baranyi, L. & Michéli, E., 1998. Surface modification of clay minerals by organic polyions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 141. 379384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Utkaeva, V.F. , 2007. Specific surface area and wetting heat of different soil types in European Russia. Eurasian Soil Science. 40 (11). 11931202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vdovic, N., Pikelj, K., Jurina, I., Ivanic, M., Dunato, N. & Štefan, A., 2019. The implications of sample preparation on the particle size distribution of soil. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 182 (2). 277285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagai, R., Mayer, LM. & Kitayama, K., 2009. Extent and nature of organic coverage of soil mineral surfaces assessed by a gas sorption approach. Geoderma. 149. 152160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Whitfield, C.J. & Reid, C., 2013. Predicting surface area of coarse-textured soils: Implications for weathering rates. Canadian Journal of Soil Science. 93 (5). 621630.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yamamoto, N. & Lopez, G., 1985. Bacterial abundance in relation to surface area and organic content of marine sediments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 90. 209–220

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, H. , 2013. The case for being automatic: introducing the Automatic Linear Modeling (LINEAR) procedure in SPSS Statistics. Multiple Linear Regression Viewpoints. 39. 2737.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yukselen, Y. & Kaya, A., 2006. Comparison of methods for determining specific surface area of soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 132 (7). 931936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhu, X., Cai, J., Xu, X. & Xie, Z., 2013. Discussion on the method for determining BET specific surface area in argillaceous source rocks. Marine and Petroleum Geology. 48. 124129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 178 13
Feb 2024 0 272 5
Mar 2024 0 154 72
Apr 2024 0 92 9
May 2024 0 99 12
Jun 2024 0 118 0
Jul 2024 0 0 0