Authors:
Szandra Baklanov

Search for other papers by Szandra Baklanov in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágota Horel

Search for other papers by Ágota Horel in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Györgyi Gelybó

Search for other papers by Györgyi Gelybó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eszter Tóth

Search for other papers by Eszter Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márton Dencső

Search for other papers by Márton Dencső in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emese Ujj

Search for other papers by Emese Ujj in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Imre Potyó

Search for other papers by Imre Potyó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás

Jelen tanulmányban megvizsgáltuk a nitrogén átalakulással kapcsolatos nitrogén forgalmi folyamatok módosulását a nitrogénkötés-, a denitrifikáció-,- illetve a nitrifikációs aktivitás mérésével. A vizsgálatok alapanyagaként különböző földhasználati területekről származó talajmintákat használtunk fel. Az anyaggyőjtés helyszíneként a Balaton-felvidéken elterülő 21 km2 kiterjedéső vízgyőjtő terület szolgált. A talajmintákat hat földhasználati területről győjtöttük, úgy, mint tölgyesakácos, tölgyes, szőlő, szántó, gyümölcsös és rét.

A nitrogén forgalommal kapcsolatos laboratóriumi kísérletek sötét, és szabályozott hőmérsékleti körülmények között kerültek kivitelezésre, három hőmérsékleten (10 °C, 20 °C, 30 °C). Ennek célja az volt, hogy a vízgyőjtő területén előforduló hőmérsékleti körülményeket megfelelően tudjuk modellezni.

A potenciális nitrogénkötés vizsgálatánál pozitív korrelációt találtunk, vagy érdemi változást nem figyeltünk meg a hőmérséklet függvényében. A szántó, gyümölcsös illetve a rét talajmintáinál a nitrogénkötést mutató értékek csökkenését észleltük a hőmérséklet növelésével (10-20 °C). Az erdőből származó talajmintákban ugyanakkor nem tapasztaltunk változást. 30 °C hőmérsékleten szignifikáns növekedést kaptunk a nitrogénkötési potenciálok tekintetében (p < 0,05), a 10 °C, illetve 20 °C hőmérsékleten mért adatokkal összevetve.

A talajok nettó nitrifikációs potenciáljának vizsgálatakor negatív korrelációt figyeltünk meg magasabb hőmérsékleteken. A legnagyobb értékeket 10 °C hőmérsékleten, míg a legalacsonyabb eredményeket 30 °C hőmérsékleten mértük.

Az erdei talajok elemzése során nem jegyeztünk fel lényeges különbségeket a potenciális denitrifikációs folyamat különböző hőmérsékleteken mért eredményei között. A többi, eltérő földhasználati területről származó minták változó hőmérsékleten feljegyzett értékei között azonban jelentős eltéréseket tapasztaltunk (p < 0,05).

Összességében úgy találtuk, hogy egy terület mővelési módja jelentősen befolyásolhatja a talaj nitrogén forgalmának alakulását, különösen azokban az esetekben, amikor tápanyagutánpótlás is történik. A jelen tanulmány adatai alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált vízgyőjtőn az emberi behatásoknak kisebb mértékben kitett területek nitrogén körforgalmi folyamatai kevésbé érzékenyek a hőmérsékleti változásokra.

 • Aber, J.D., Ollinger, S.V. & Driscoll, C.T. 1997. Modeling nitrogen saturation in forest ecosystems in response to l and use and atmospheric deposition. Ecological Modelling. 101. 6178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belnap, J. 2003. Factors influencing nitrogen fixation and nitrogen release in biological soil crusts. In: Biological soil crusts: structure, function, and management, (eds. Belnap, J. & Lange, O.L.). Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. 241261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biró, B., Matics, H., Horváth, N. & Czakó-Vér, K. 2012. Talajok tápanyagkiegészítésének hatása néhány mezőgazdasági, környezetvédelmi funkcióra. Talajtani, vízgazdálkodási és növénytermesztési tudományos nap. In: Talaj-víz-növény kapcsolatrendszer a növénytermesztési térben. (ed. Lehoczky, É.). 65-68.MTA ATK TAKI, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bordeleau, L.M. & Prévost, D. 1994. Nodulation and nitrogen fixation in extreme environments. Plant and Soil. 161. 115125.

 • Bouwman, A.F., Van Drecht, G., Knoop, J.M., Beusen, A.H.W. & Meinardi, C.R. 2005. Exploring changes in river nitrogen export to the world's oceans. Global Biogeochemical Cycles. 19. GB1002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Capone, D.G. 1993. Determination of nitrogenase activity in aquatic samples using the acetylene reduction procedure. In: Nitrogen in the marine environment. (eds. Carpenter, E.J. & Capone, D.G.). Elsevier, New York, USA. 65103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carpenter, S.R., Caraco, N.F., Correll, D.L., Howarth, R.W., Sharpley, A.N. & Smith, V.H. 1998. Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen. . Ecological Applications. 8. 559568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cirmo, C.P. & McDonnell, J.J. 1997. Linking the hydrologic and biogeochemical controls of nitrogen transport in near-stream zones of temperate-forested catchments: a review. Journal of Hydrology. 199. 88120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cookson, W.R., Osman, M., Marschner, P., Abaye, D.A., Clark, I., Murphy, D.V., Stockdale, E.A. & Watson, C.A. 2007. Controls on soil nitrogen cycling and microbial community composition across land use and incubation temperature. Soil Biology and Biochemistry. 39. 744756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dalias, P., Anderson, J.M., Bottner, P. & Couteaux, M.M. 2002. Temperature responses of net nitrogen mineralization and nitrification in conifer forest soils incubated under standard laboratory conditions. Soil Biology and Biochemistry. 34. 691701.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi, Z. 2010. Magyarország kistájainak katasztere (in Hungarian). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, Hungary.

 • Evans, R.D. & Lange, O.L. 2003. Biological soil crusts and ecosystem nitrogen and carbon dynamics. In: Biological soil crusts: structure, function, and management. (eds. Belnap, J. & Lange, O.L.). Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. 263279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galloway, J.N., Aber, J.D., Erisman, J.W., Seitzinger, S.P., Howarth, R.W., Cowling, E.B. & Cosby, B.J. 2003. The nitrogen cascade. BioScience. 53. 341356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galloway, J.N. & Cowling, E.B. 2002. Reactive nitrogen and the world: 200 years of change. AMBIO: A Journal of the Human Environment. 31. 6471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galloway, J.N., Schlesinger, W.H., Levy, H. II, Michaels, A. & Schnoor, J.L. 1995. Nitrogen fixation: Anthropogenic enhancement-environmental response. Global Biogeochemical Cycles. 9. 235252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graham, P.H. & Vance, C.P. 2000. Nitrogen fixation in perspective: an overview of research and extension needs. Field Crops Research. 65. 93106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harris, G.P. 2001. Biogeochemistry of nitrogen and phosphorus in Australian catchments, rivers and estuaries: effects of land use and flow regulation and comparisons with global patterns. Marine and Freshwater Research. 52. 139149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henriksen, A. & Hessen, D.O. 1997. Whole catchment studies on nitrogen cycling: nitrogen from mountains to fjords. Ambio. 26. 254257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holtan-Hartwig, L., Dörsch, P. & Bakken, L.R. 2002. Low temperature control of soil denitrifying communities: kinetics of N2O production and reduction. Soil Biology and Biochemistry. 34. 17971806.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Bakacsi, Z., Dencső, M., Farkas, C., Gelybó, G., Kása, I., Tóth, E., Molnár, S. & Koós, S. 2017. Eső hatása a Csorsza-patak vízgyűjtőjének téli hidrológiai folyamataira. Agrokémia és Talajtan. 66. 6177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Bernard, R. & Mortazavi, B. 2014. Impact of crude oil exposure on nitrogen cycling in a previously impacted Juncus roemerianus salt marsh in the northern Gulf of Mexico. Environmental Science and Pollution Research. 21. 69826993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horel, A., Potyó, I., Szili-Kovács, T. & Molnár, S. 2018. Potential nitrogen fixation changes under different land uses as influenced by seasons and biochar amendments. Arabian Journal of Geosciences. 11. 559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Howarth, R.W., Billen, G., Swaney, D., Townsend, A., Jaworski, N., Lajtha, K., Downing, J.A., Elmgren, R., Caraco, N., Jordan, T., Berendse, F., Freney, J., Kudeyarov, V., Murdoch, P. & Zhu, Z.L. 1996. Regional nitrogen budgets and riverine N & P fluxes for the drainages to the North Atlantic Ocean: Natural and human influences. Biogeochemistry. 35. 75139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, G., Madarász, B., Szabó, J., Tóth, A., Zacháry, D., Szalai, Z., Kertész, Á. & Dyson, J. 2017. Infiltration and soil loss changes during the growing season under ploughing and conservation tillage. Sustainability. 9. 1726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lang, M., Cai, Z.C., Mary, B., Hao, X. & Chang, S.X. 2010. Land-use type and temperature affect gross nitrogen transformation rates in Chinese and Canadian soils. Plant and Soil. 334. 377389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maag, M. & Vinther, F.P. 1996. Nitrous oxide emission by nitrification and denitrification in different soil types and at different soil moisture contents and temperatures. Applied Soil Ecology. 4. 514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madarász, B., Juhos, K., Ruszkiczay-Rüdiger, Z., Benke, S., Jakab, G. & Szalai, Z. 2016. Conservation tillage vs. conventional tillage: long-term effects on yields in continental, sub-humid Central Europe, Hungary. International Journal of Agricultural Sustainability. 14. 408427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mogge, B., Kaiser, E.A. & Munch, J.C. 1999. Nitrous oxide emissions and denitrification N-losses from agricultural soils in the Bornhöved Lake region: influence of organic fertilizers and land-use. Soil Biology and Biochemistry. 31. 12451252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, T. 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest, Hungary.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen, H.L., Leermakers, M., Osán, J., Török, S. & Baeyens, W. 2005. Heavy metals in Lake Balaton: water column, suspended matter, sediment and biota. Science of The Total Environment. 340. 213230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norton, J.M. & Stark, J.M. 2011. Chapter fifteen - Regulation and measurement of nitrification in terrestrial systems. In: Methods in Enzymology. (ed. Klotz, M.G.). Academic Press. 343368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paul, J.W., Beauchamp, E.G. & Zhang, X. 1993. Nitrous and nitric oxide emissions during nitrification and denitrification from manure-amended soil in the laboratory. Canadian Journal of Soil Science. 73. 539553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Potyó, I., Kása, I., Farkas, C., Gelybó G., Bakacsi Z., Dencső, M., Tóth, E. & Horel, Á. 2017. Lebegtetett hordalékmérési módszerek összehasonlító vizsgálata balatoni részvízgyűjtőkön. Agrokémia és Talajtan. 66. 317332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seitzinger, S.P. & Kroeze, C. 1998. Global distribution of nitrous oxide production and N inputs in freshwater and coastal marine ecosystems. Global Biogeochemical Cycles. 12. 93113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skadsen, J. & Sanford, L. Year. Published The effectiveness of high pH for control of nitrification and the impact of ozone on nitrification control. In: AWWA Water Quality Technology Conference pp. 117 1996. American Water Works Association

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stockdale, E., Hatch, D., Murphy, D., Ledgard, S. & Watson, C. 2002. Verifying the nitrification to immobilisation ratio (N/I) as a key determinant of potential nitrate loss in grassland and arable soils. Agronomie. 22. 831838.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, G. 1985. Magyarország talajainak vízháztartási és anyagforgalmi típusai. Agrokémia és Talajtan. 34. 267299.

 • Vitousek, P.M., Aber, J.D., Howarth, R.W., Likens, G.E., Matson, P.A., Schindler, D.W., Schlesinger, W.H. & Tilman, D.G. 1997. Human alteration of the global nitrogen cycle: sources and consequences. Ecological Applications. 7. 737750.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Von Bülow, J. F. W. & Döbereiner, J. 1975. Potential for nitrogen fixation in maize genotypes in Brazil. Proceedings of the National Academy of Sciences. 72. 23892393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waide, J. B., Caskey, W. H., Todd, R. L. & Boring, L. R. 1988. Changes in soil nitrogen pools and transformations following forest clearcutting. In: Forest Hydrology and Ecology at Coweeta. (eds. Swank, W.T. & Crossley, D.A.). Springer New York, New York, NY. 221232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang, C., Wan, S., Xing, X., Zhang, L. & Han, X. 2006. Temperature and soil moisture interactively affected soil net N mineralization in temperate grassland in Northern China. Soil Biology and Biochemistry. 38. 11011110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Welsh, D.T., Bourgués, S., de Wit, R. & Herbert, R.A. 1996. Seasonal variations in nitrogen-fixation (acetylene reduction) and sulphate-reduction rates in the rhizosphere of Zostera noltii: nitrogen fixation by sulphate-reducing bacteria. Marine Biology. 125. 619628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yoshinari, T., Hynes, R. & Knowles, R. 1977. Acetylene inhibition of nitrous oxide reduction and measurement of denitrification and nitrogen fixation in soil. Soil Biology and Biochemistry. 9. 177183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zaman, M. & Chang, S.X. 2004. Substrate type, temperature, and moisture content affect gross and net N mineralization and nitrification rates in agroforestry systems. Biology and Fertility of Soils. 39. 269279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 139 6
Feb 2024 0 271 10
Mar 2024 0 101 4
Apr 2024 0 125 7
May 2024 0 87 4
Jun 2024 0 118 1
Jul 2024 0 0 0