View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Karcag
 • | 1 University of Debrecen, Karcag
 • | 2 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 2 University of Debrecen, Debrecen
Open access

Összefoglalás

Kutatómunkánk elsődleges célja a repce és napraforgó tarlómaradvány N-tartalmának Magyarországra jellemző reprezentatív értékeinek meghatározása volt az országos statisztikai termésadatok és a növényminták N-tartalmának laboratóriumi mérése alapján. Továbbá összefüggést kerestünk a talaj és a növény N-tartalma között.

Vizsgálataink során egész Magyarországot reprezentáló mintavételt végeztünk repce és napraforgó állományokból, 126 növény- és mintegy 70 talajmintát gyűjtöttünk be, melyek N-tartalmát laboratóriumban határoztuk meg.

Kiszámoltuk a két növény országos termésátlagával keletkező tarlómaradvány mennyiségét és a mért N-tartalom értékek alapján megbecsültük a tarlómaradványok N-tartalmát. Összefüggést mutattunk ki a talaj és a növény N-tartalma között. Esettanulmány jeleggel kiszámítottuk egy olyan terület N-mérlegét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre áltak a számításhoz szükséges adatok.

Eredményeink legfőbb gyakorlati vonatkozása, hogy a növényi maradványok felszecskázása és talajba dolgozása útján visszapótolt N mennyiségének meghatározása hosszabb távon hozzájárulhat a növénytáplálás költségeinek csökkentéséhez, illetve a természeti erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodáshoz.

 • Andersson, G. - Olered, R. - Olsson G., 1958. Zur Nährstoffaufnahme des Winterraps. Z. Acker-u. Planzenbau. 107. 171179.

 • Antal J. , 1996. Napraforgó. Tápanyagellátás. In: Bocz E. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. ISBN: 963 286 081 0.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Árendás, T. - Csathó, P., 1994. Azonos NPK- hatóanyagú szerves- és műtrágyázás hatása a talajtulajdonságok függvényében. Agrokémia és Talajtan. 43. 399407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertáné Szabó E. - Loch J. - Zsigrai G. - Blaskó L., 2010. Effects of long-term fertilization on the yield of winter wheat and N forms on Luvic Phaeosem soil determined in 0.01 M CaCl2. Agrokémia és Talajtan. 59. 135144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás M. , 2006. Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés. Szent István Egyetem. ISBN: 963 06 0259 8

 • Birkás M. , 2010. Long-term experiments aimed at improving tillage practices. Acta Agronomica Hungarica. 58. (Suppl.) 7581.

 • Cooke, G. W., 1981. Value of „blueprints” in research and advisory work. In: Agricultural Yield Potentials in Continental Climates. 199-207. 16th Colloquim of International Potash Institue. Warsawa

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó P. , 1994. Magyarországi talajok NPK-mérlegei 1990-ben és 1991-ben. Növénytermelés. 43. 551565.

 • Csathó P. - Radimszky L., 2005. A magyar mezőgazdaság környezetvédelmi és agronómiai megközelítésű NPK tápelem-mérlege 1901 és 2000 között. Agrokémia és Talajtan. 54. 217234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni I. , 1978. Fontosabb szántóföldi növényeink és gyepes területeink nitrogén mérlege. Növénytermesztés. 27.269273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni I. , 1987. A magyar mezőgazdaság NPK- mérlege. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle. (2-3)

 • Fekete A. , 1992. A tápanyag gazdálkodás hazai helyzetének áttekintése. Agrárfórum. III. különszám 3–14.

 • Fogarassy C. , 2001. Energianövények a szántóföldön. SZIE GTK Európai Tanulmányok Központja. ISBN: 963 9256 47 1. pp. 8697.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graef, M. - Vellguth, G., 1994. Fuel from sugar beet and rape seed oil - mass and energy balances for evaluation. In: Biomass for Energy and Environment, Agriculture and Industry, 8th E.C. Conference. Vienna.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győrffy B. - I'Zsó-Bölöni I., 1965. Kukoricatermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

 • Kádár I. , 1993. Különböző szemléletek a tápanyag-utánpótlás alapelveiről. Agrokémia és Talajtan. 42. (34) 408420.

 • Kádár I. , 2001. A repce (Brassica napus L.) műtrágyázása vályog csernozjom talajon. I. Növénytermelés. 50. 559573.

 • Kádár I. , 2008. A repce tápanyagigényéről és műtrágyázásáról. Agrofórum - A Növénytermesztők és Növényvédők Havilapja. 19: (7) 2223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. , 2012. A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet első évtizedeinek tanulságai. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. pp. 109124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. , 2013. A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai 1984-2000. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. pp. 947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal , 2002-2011. Magyar statisztikai évkönyv Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

 • Lazányi J. - Loch J.Jászberényi I., 2006. Agrokémia és Talajtan. 55. 135144.

 • Lásztity R. , 1981. Gabonafehérjék. Mezőgazdasági Kiadó

 • Németh T. , 1988. Az őszi káposztarepce tápelemfelvétele és trágyázása. Agrokémia és Talajtan. 36-37. 294312.

 • Németh T. , 1996. Talajaink szervesanyagtartalma és N-tartalma, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest.

 • Németh T. - Karamán J., 1986. A N-trágyázás hatása az őszi káposztarepce termésére és tápelemtartalmára. Agrokémia és Talajtan. 35. 95104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi J. , 1979. Az intenzív tápanyagellátás hatása a talaj termékenységére. In: Az intenzív műtrágyázás hatása a talaj termékenységére. Ankét 5-35. MTA TAKI, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 187 164 15
PDF Downloads 197 174 13