Authors:
Anita Szabó

Search for other papers by Anita Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Klára Pokovai

Search for other papers by Klára Pokovai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Ragályi

Search for other papers by Péter Ragályi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márk Rékási

Search for other papers by Márk Rékási in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Renáta Sándor

Search for other papers by Renáta Sándor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Botond Bernhardt

Search for other papers by Botond Bernhardt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Koncz

Search for other papers by József Koncz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Kremper

Search for other papers by Rita Kremper in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Péter Csathó

Search for other papers by Péter Csathó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás

Dolgozatunkban a Kádár Imre által 1991 tavaszán meszes csernozjom talajon 13 potenciálisan toxikus mikro-/károselem (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sr és Zn) 0-90-270-810 kg ha−1 szintjeivel beállított szabadföldi tartamkísérlet 1-20. évi főtermés veszteség eredményeit értékeljük.

Első megközelítésben, a főtermések relatív termésben kifejezett százalékos terméscsökkenéseit az egyes elemek átlagos fitoxicitása sorrendjében mutattuk be. A 90-270-810 kg ha−1 kezelések átlagában az egyes elemek fitotoxicitása az alábbi sorrendben csökkent: Se > Cr > Cd > Al > Pb > As > Mo > Hg > Cu > Ni > Zn > Ba > Sr. A legkisebb – a kontroll %-ában kifejezett - relatív terméseket, azaz a legnagyobb fitotoxikus hatást a Se, a Cr és a Cd mutattak, míg legkevésbé fitotoxikusnak a Ni, a Zn, a Ba és a Sr bizonyultak.

A fitotoxikus évek számát illetően az elemek sorrendje az alábbiak szerint alakult: Se = As > Cr > Cd > Hg > Cu = Zn > Al = Mo > Ni = Pb > Ba = Sr. Legtöbb évben a Se, az As, a Cr és a Cd, míg legkevesebb évben a Ni, a Pb, a Ba és a Sr voltak fitotoxikusak.

Átlagos terméscsökkentő hatásukat tekintve a Se, a Cr és a Cd már a 90 kg ha−1 adagtól, a Pb és a Hg a 270 kg ha−1 adagtól, míg az As és a Mo a legnagyobb, 810 kg ha−1 adagtól/adagnál mutatott 10%-nál nagyobb terméscsökkenést a fitotoxikus évek átlagában.

Mind a fitotoxikusság mértéke, mind a fitotoxikus évek száma tekintetében, általában, a legnagyobb növényi károsodások az anionos formában kijuttatott elemekhez voltak köthetők, ezen belül is, főleg a nem esszenciális mikroelemekhez.

Második megközelítésben, a fitotoxicitás mértékét a kísérleti növények, ill a kísérlet beállítása óta eltelt idő függvényében is nyomon követtük.

A kísérleti növények közül legnagyobb terméscsökkenéseket a napraforgó, a spenót és az őszi árpa, míg legkisebbeket a harmadik, a második és az első éves lucerna növényekben kaptunk.

Az idő múlásával egyre kisebb terméscsökkenéseket tapasztaltunk, a kísérlet 13. évétől kezdve az átlagos fitotoxicitás mértéke még a 10%-ot sem érte el.

Megkülönböztetett figyelemmel kell nyomon kísérni a kadmiumot, amely az idő múlásával egyre kevésbé volt fitotoxikus, viszont még a kísérlet 18. évében is igen nagy könnyen oldható elemtartalmakat mutatott a talaj szántott rétegében.

 • Adriano, D.C. , 2001. Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of Metals. (2nd ed.). Springer-Verlag. New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alloway, B.J. , 2013. Heavy Metals in Soils. Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability. Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Altieri, M.A. , 2012. Convergence or divide in the movement for sustainable and just agriculture. In: (ed.: Lichtfouse, E.) Organic Fertilization, Soil Quality and Human Health. Sustainable Agricultural Reviews 9. Springer, Dordrecht-Heidelberg-New York-London. 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aro, A., Alfthan, G., Varo, P., 1995. Effects of supplementation of fertilizers on human selenium status in Finland. Analyst. 120. 841843.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bersényi, A., Fekete, S., Hullár, I., Kádár, I., Szilágyi, M., Glávits, R., Kulcsár, M., Mézes, M., Zöldág, L., 1999. Study of the soil–plant (carrot)–animal cycle of nutritive and hazardous minerals in a rabbit model. Acta Veterinaria Hungarica. 47. 181190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bingham, F.T. , 1973. Boron in cultivated soils and irrigation waters. In: Trace Elements in the Environment, American Chemical Society, Washington, D.C. 130143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boldis, O. , 1994. Magyarországi talajok toxikus nehézfémtartalma. MTESZ, 1988.V.9. Budapest (előadás anyaga). In: Csathó P., 1994a. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. Akaprint, Budapest. pp. 176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borlaug, N. , 1988. Challenges for global food and fiber production. The Journal of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. Suppl. 21. 1555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bornemisza, E. , 1985. Közép-amerikai talajtani problémák és gyakorlati vonatkozásaik. Agrokémia és Talajtan. 34. 185190.

 • Carson, R-L. , 1962. Silent Spring. Crest Book. Fawcett Publications, Inc., Greewich, Conn. uSA.

 • Csathó, P. , 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. Akaprint, Budapest. 176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P., Radimszky, L., 2012. Sustainable agricultural NP turnover in the EU 27 countries. In: (ed.: Lichtfouse, E.) Organic Fertilization, Soil Quality and Human Health. Sustainable Agricultural Reviews 9. Springer, Dordrecht-Heidelberg-New York-London. 161186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni I. , Izsáki Z., 1985. Bőrgyári szennyvíziszap hatása a növények elemi összetételére. Agrokémia és Talajtan. 34. 421432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni I. , Izsáki Z., 1989. A bőrgyári szennyvíziszap trágyázás hatása és utóhatása kalászos gabonákra homoktalajon. Növénytermelés. 38. 231239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dell INC. , 2015. Dell Software Statistica. Statistics for Windows, Version, 13.0 Round Rock, Texas: DELL INC.

 • Enamorado, S., Abril, J.M., Delgado, A., Más, J.L., Polvillo, O., Quintero, J.M., 2014. Implications for food safety of the uptake by tomato of 25 trace-elements from a phosphogypsum amended soil from SW Spain. Journal of Hazardous Materials. 266.122131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, A. , 1989. Hazai talajok nem-esszenciális (toxikus) mikroelem tartalma. MAE Talajtani Társaság Vándorgyűlése, Szarvas, 1988. szeptember 1-2. In: Agrokémia és Talajtan. 38. 174176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grün, M.; Podlesak, W.; Machelett, B.; Schneider, J., 1988. Kontrolle der Schwermetallbelastung des Bodens. In: Mengen- und Spurenelemente. Arbeitstagung. Karl-Marx-Universität Leipzig. 1631.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gupta, U.C., Gupta, S.C., 1998. Trace element toxicity relationships to crop production and livestock and human health: implications for management, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 29. 11-14, 14911522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri, Z., Goulding, K., Blake, L.; Prokisch, J., 1996. Changes in the heavy metal contents of soil from the Park Grass Experiment at Rothamsted Experimental Station. Fresenius Journal of Analitical Chemistry. 354. 699702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hachiya, N. , 2006. The history and present of Minamata disease – Entering the second half a century. Review Article. Japan Medical Association Journal. 49. (3) 112118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Håkanson, L, Nilsson, A, Andersson, T., 1988. Mercury in fish in Swedish lakes. Environmental Pollution. 49. (2) 145162.

 • Hartikainen, H. , 2005. Biogeochemistry of selenium and its impact on food chain quality and human health. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 18. 309318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hinesly, T.D., Alexander, D.E., Redborg, K.E., Ziegler, E.L., 1982. Differential accumulations of cadmium and zinc by corn hybrids grown on soil amended with sewage sludge. Agronomy Journal. 74. 468474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, A., Bozsai, G., Szabados, M., Károlyi, E., Szabó, M., 1980. A talaj nehézfém-szennyezettségének vizsgálata ólomkohó környezetében. Magyar Kémikusok Lapja. XXXV. 135140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, I. , (szerk.) 2006. Magyarország talajainak környezeti állapota a Talajvédelmi információs és Monitoring Rendszer (TiM) adatai alapján. FvM, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juste, C., Mench, M., 1992. Long-term application of sewage sludge and its effect on metal uptake by crops. In: Biochemistry of Trace Metals (ed. Adriano, D.) Lewis Publishers. Boca Raton - Ann Arbour - London - Tokyo. 157173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabata-Pendias, A. , 2011. Trace Elements in Soils And Plants, 4th ed. CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton.

 • Kabata-Pendias, A., Mukherjee, A. B., 2007. Trace Elements from Soil to Human. Springer, Berlin-Heidelberg.

 • Kádár, I. , 1995. A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése elemekkel Magyarországon. KTM-MTA TAKI. Budapest. 387 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. , 1998. A szennyezett talajok vizsgálatáról. Kármentesítési kézikönyv 2. Környezetvédelmi Minisztérium. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. , 1999. Szelén forgalom a talaj-növény rendszerben. Agrokémia és Talajtan. 48. 233242.

 • Kádár, I. , 2012. A főbb szennyező mikroelemek környezeti hatása. MTA ATK TAKI, Budapest. 360.

 • Kádár I. , 2014. Mikroelemekkel szennyezett talaj fitoremediációjának lehetősége lucernával. Agrokémia és Talajtan. 63. (2). 295314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I., Fekete, S., 1995. 18. Takarmányozási kísérletek eredményei. In: Kádár I. (szerk.), A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése elemekkel Magyarországon. KTM-MTA TAKI. Budapest. 321371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I., Koncz, J., 1994. Ólom, króm és bárium az étekben. Élet és Tudomány. 37. 11621163.

 • Kádár, I., Németh, T., 2003. Mikroelem-szennyezők kimosódásának vizsgálata szabadföldi terheléses tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 52. 315330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I., Ragályi, P., Fekete, S., 2009. Movement of Mo in soil-plant-animal system. Long-term experimental field studies. In: Szilágyi, M., Szentmihályi, K. (Eds) Trace Elements in the Food Chain. Vol. 3. Deficiency or Excess of Trace Elements in the Environment as a Risk of Health. WC on Trace Elements in the Complex Committeee HAS. Budapest, Hungary. 387391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kirby, J.K., McLaughlin, M.J., Ma, Y.B. Ajiboye, B., 2012. Aging effects on molybdate lability in soils. Chemosphere. 89. (7) 876883.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koivistoinen, P. , 1986. Selenium deficiency in Finnish foods and nutrition: Research strategy and measures. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 59. (7) 104110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korte, N.E., Skopp, J., Fuller, W.H., Niebla, E.E., Alsseii, B.A., 1976. Trace element movement in soils, influence of soil physical and chemical properties. Soil Science. 122. 350359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumpiene, J., Giagnoni, L., Marschner, B., Denys, S., Mench, M., Adriaensen, K., Vangronsveld, J., Puschenreiter, M., Renella, G., 2017. Assessment of methods for metermining bioavailability of trace elements in soils: a review. Pedosphere. 27. (3) 389406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lisk, D.J. , 1972. Trace metals in soils, plants and animals. Advances in Agronomy. 24. 267325.

 • Lock, K., Waegeneers, N., Smolders, E., Criel, P., Van Eeckhout, H., & Janssen, C. R., 2006. Effect of leaching and aging on the bioavailability of lead to the springtail Folsomia candida. Environmental Toxicology and Chemistry. 25. (8) 20062010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lu, A, Zhang, S. Qin, X. Wu, W., Liu, H., 2009. Aging effect on the mobility and bioavailability of copper in soil. Journal of Environmental Sciences. 21. (2) 173178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ma, Y.B., Lombi, E., Mclaughlin, M.J., Oliver, I.W., Nolan, A.L., Oorts, K., Smolders, E., 2013. Aging of nickel added to soils as predicted by soil pH and time. Chemosphere. 92. (8) 962968.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Macnicol, R.D., Beckett P.H.T., 1985. Critical tissue concentrations of potentially toxic elements. Plant and Soil. 85. 107129.

 • Mannix, J., Rodriguez, R.M., 1967. Estudio sobre la toxicidad de cobre acumulativo en los suelos del litoral Pacifico Sur de Costa Rica. In: 13. Reunión Anual de PCCMCA. 7780.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mckenna, I.M, Chaney, R.L., Williams, F.M., 1993. The effects of cadmium and zinc interactions on the accumulation and tissue distribution of zinc and cadmium in lettuce and spinach. Environmental Pollution, 79. (2). 113120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikkelsen, R.L., Page, A.L., Haghnia, G.H., 1988. Effect of salinity and its composition on the accumulation of selenium by alfalfa. Plant and Soil. 107. 6367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikkelsen, R.L., Page, A.L., Bingham, F.T., 1989. Factors affecting selenium accumulation by agricultural crops. In Selenium in Agriculture and the Environment (ed. Jacobs, L.W.) Proc. Symposium. ASA-SSSA, New Orleans, USA. 2. Dec. 1986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, E., Németh, T., Pálmai, O., 1995. Problems of heavy metal pollution in Hungary. In: Heavy Metals: Problems and Solutions. (eds.: Salomons, W., V. Förstner, V.P. Mader). Springer-Verlag. Berlin. 323344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morris, H.E., Swingle, D.B., 1927. Injury to growing crops caused by the application of arsenic compounds to the soil. Journal of Agricultural Research. 34. 5978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mortvedt, J. J. , 1991. Micronutrients in Agriculture, 2nd Edition. SSSA Book Series No. 4. Madison, Wisc., uSA

 • Nordberg, M. , 2003. Cadmium - Toxicology. In: Trugo, L., Finglas, P.N.M. (eds.) Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (2nd Edition). Elsevier. 739745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nriagu, J.O. , 1988. Natural versus antropogenic emission of trace metals to the atmosphere: In: Pacyna, J.M., Brynjulf, O. (Eds) Control and Fate of Atmospheric Trace Metals. Kluwer Academic Publisher. Dordecht – Boston – London. In association with NATO ASI Series. Series C. Mathematical and Physical Sciences. 268. 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ondrasek, G., Rengel, Z., Romic, D., 2018. Humic acids decrease uptake and distribution of trace metals, but not the growth of radish exposed to cadmium toxicity. Ecotoxicology and Environmental Safety. 151. 5561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oorts, K., Smolders, E., McGrath, S.P., van Gestel, C.A.M., McLaughlin, M.J., Carey, S., 2016. Derivation of ecological standards for risk assessment of molybdate in soil. Environmental Chemstry. 13. 168180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Overcash, M.R., Pal, D., 1979. Design of Land Treatment Systems for Industrial Wastes – Theory and Practice. Ann Arbor Science Publ. Inc. 684.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Palmer, C.D., Puls, R.W., 1994. Natural Attenuation of Hexavalent Chromium in Groundwater and Soils. EPA Ground Water Issue. US EPA /540/5-94/505.112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prasad, M.N.V., Strzałka, K., (eds.) 2002. Physilology and Biochemistry of Metal Toxicity and Tolearance in Plants. Springer-Science+Business Media, Dordecht. 431 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prokisch, J. , 2010. Vigyázat, méreg! Az öt legveszélyesebb mérgező fém a környezetünkben: arzén, ólom, higany, kadmium és króm(VI). Dr. Aliment Kft., Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reimann, C., Fabian, K., Birke, M., Demetriades, A., Matschullat, J., Schoeters I., The GEMAS Project Team, 2018. The GEMAS Periodic Table of Agricultural Soil in Europe. The Geological Surveys of Soils in Europe – European Association of Metals / EUMETAUX. http://gemas.geolba.ac.at/. June 22, 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robinson, W.O., Edgington, G., Byers, H.G., 1935. U.S. Department of Agriculture Technical Bulletin. 471. Cit.: Allaway W.H. 1968. Agronomic controls over the environmental cycling of trace elements. Advances is Agronomy. 20. 235274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenfels, R.S., Crafts, A.S., 1939. Arsenic fixation in relation to the sterilization of soils with sodium arsenite. Hilgardia. 12. 201223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shroeder, H.A. , 1965. Diabetic-like serum glucose levels in chromium deficient rats. Life Sciences. 4. 20572062.

 • Sváb, J. , 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 • Szabó, A., Pokovai, K., Rékási, M., Csathó, P., Kádár, I., Lehoczky, É., 2015. Changes in soluble element contents in heavy metal loading field trial set up on a calcareous chernozem soil. Proceedings of the 21st International Symposium on Analytical and Environmental Problems. University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry. 7275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, A., Pokovai, K., Ragályi, P., Rékási, M., Sándor, R., Bernhardt, B., Koncz, J., Haszon, B., Kremper, R., Csathó, P., 2019a. Nehézfém- és egyéb toxikus mikroelemterhelés tartamhatása a talaj károselem tartalmak alakulására, szabadföldi kísérletben. Acta Agronomica Óváriensis. 60. (2). Közlésre elfogadva

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, A., Pokovai, K., Ragályi, P., Rékási, M., Sándor, R., Bernhardt, B., Koncz, J., Kremper, R., Csathó, P., 2019b. Nehézfém- és egyéb toxikus mikroelem-terhelés tartamhatása a talajból mért visszanyerési százalékuk alakulására szabadföldi kísérletekben. Agrokémia és Talajtan. 68. (2) 293314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Széles, É., Kovács, B., Prokisch, J., Győri, Z., 2006. Szelén–speciációs vizsgálatok talajmintákból ionkromatográffal összekapcsolt induktív csatolású plazmatömegspektrométer (IC-ICP-MS) alkalmazásával. Agrártudományi közlemények/Acta Agraria Debreceniensis. 23.106111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás, J., Kovács, E., 2002. Talajremediáció. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen.

 • Vincent, J.B. , 2007. The Nutritional Biochemistry of Chromium (III). Elsevier, Amsterdam. 279 p.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 116 3
Nov 2023 0 84 2
Dec 2023 0 373 11
Jan 2024 0 314 6
Feb 2024 0 334 18
Mar 2024 0 114 3
Apr 2024 0 18 5