View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • 1 University of Debrecen, Debrecen
 • 2 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • 2 University of Debrecen, Debrecen
Open access

Összefoglalás

A gyümölcstermesztésben a megfelelő termésbiztonság elérésében és fenntartásában kulcsszerepe van a rendszeres és szakszerű tápanyag-utánpótlásnak. Munkánk során nitrogén, foszfor, kálium és magnézium műtrágyakészítmények (Kontrol, NP, NPK, NPKMg) hatását vizsgáltuk a fák vegetatív és generatív teljesítményére intenzív almaültetvényben ’Golden Reinders’ fajtán hároméves kísérletben (2016-2018). Eredményeink alapján a vizsgált időszakban a legnagyobb mértékű (80%) törzsgyarapodást a NPKMg kezelésben rögzítettük. 2016-ban és 2018-ban a fák optimális termésmennyiséget produkáltak (0,83-1,25 kg cm−2, valamint 0,78-1,15 kg cm−2) míg 2017-ben a kisugárzási fagyok miatt alacsonyabb hozamokat kaptunk (0,21-0,60 kg cm−2). Valamennyi évben és kezelésben a gyümölcsök mérete elérte az étkezési piac által támasztott követelményeket (75 mm átmérő), de azok alakulásában tendenciózus kezeléshatást nem tapasztaltunk. A levelek méretében ugyanakkor 6-10% körüli gyarapodás jelentkezett és azok relatív klorofill-tartalma, azaz a SPAD értéke, 2-5% körüli mértékben növekedett a vizsgálatok 2. és 3. évében az alkalmazott műtrágya kezelésekben.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Csihon, Á. (2015). Új almafajták növekedési, terméshozási és gyümölcsminőségi tulajdonságainak vizsgálata. Doktori értekezés. DE MÉK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egnér, H., Riehm, H., Domingo, W. R. (1960): Untersuchungen über die chemische Bodenanalyseals Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II. K. LantbrHögsk. Ann. 26: 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Filep, Gy. (1995): Talajvizsgálat. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék, Debrecen, 7779. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonda, I. (2008). Intenzív gyümölcsösök környezetkímélő tápanyag-gazdálkodása. Debreceni Egyetem AMTC Kertészettudományi és Növényi Biotechnológiai Tanszék, Kutatási és Fejlesztési Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonda, I., Apáti, F. (2011). Almatermesztésünk helyzete és jövőbeni perspektívái. In: Almaültetvények vízkészlet-gazdálkodása. Szerk.: TAMÁS, J. Kiadja: DE AGTC Kutatási és Fejlesztési Intézet, Kecskeméti Főiskola, KFK. pp. 1325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonda, I., Apáti, F. (2013). Az almatermesztésünk helyzete és kilátásai. In. Almatermesztés új alapokon. Szerk.: BALOGH, L. Kiadó: Naturalma Zrt. pp. 713.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holb, I. J., Nagy, P. T. (2009). Availability of calcium, magnesium, sulfur, copper, zinc, and manganese in the plant–soil system of integrated and organic apple orchards. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40. (1-6) 682693.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holb, I. J., Gonda, I., Vagó, I., Nagy, P. T. (2009). Seasonal dynamics of nitrogen, phosphorus, and potassium contents of leaf and soil in environmental friendly apple orchards. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40. (1-6) 694705.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállay, T., Szűcs, E. (2003). Experimental approach in apple tree nutrition. International Journal of Horticultural Science. 9. (2) 913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KSH (2017). Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017 – végleges adatok. http://www.ksh.hu/gyumolcsos_ultetvenyek_osszeirasa_2017

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MI 08-1741/1-88: Mezőgazdasági Műszaki Irányelvek.

 • Nagy, P. T. (2009). Gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodásának időszerű kérdései. Debreceni Egyetem, Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma, Kutatási és Fejlesztési Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, P. T., Holb, I. J. (2006). Study on the macronutrient content of apple leaves in an organic apple orchard. Journal of Central European Agriculture. 7. (2) 329336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, J., Tamási, J. (1979). Gyümölcsösök talajművelése és tápanyagellátása. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Papp, J. (1997). Gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodása. In. Soltész, M. (szerk.). Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 236-262. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, J. (2003). Tápanyagellátás. In. Gyümölcstermesztési alapismeretek. Szerk.: Papp, J. Mezőgazda Kiadó. Budapest. pp. 329353. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Racskó, J., Nagy, J., Soltész, M., Nagy, P. T., Nyéki, J., Holb, I. J. (2005). The effect of nitrogen supply on specific yield and fruit quality of apple (Malus domestica Borkh.). International Journal of Horticultural Science 11. (2) 721.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quinlan, J. D., Preston, A. P. (1971). The influence of shoot competition on fruit retemontion and cropping of apple trees. Journal of Horticultural Science. 46. 525534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sadowski, A., Lenz, F., Engel, G., Kepka, M. (1995). Effect of fruit load on leaf mineral content of apple trees. Acta Horticulturae. 383. 6771.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skalar (1996): Handbook of Manual San Plus analyzer, skalar methods.

 • Szűcs, E. (1999). A gyümölcsösök talaj-, és tápanyagigénye, tárgyázása. In: Füleky, G. (szerk.). Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. pp. 462502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szűcs, E., Horák, E. (1984). Trágyázás. In: Pethő F. (szerk.). Alma. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. pp. 375418.

 • Thamm, F-né, Krámer, M., Sarkadi, J. (1968). Növények és trágya-anyagok foszfortartalmának meghatározása ammónium-molibdovanadátos módszerrel. Agrokémia és Talajtan. 17. 145156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation