View More View Less
 • 1 Agrártudományi Kutatóközpont, Budapest
Open access

Összefoglalva

A hazai talajosztályozás diagnosztikus szemléletű megújítását minden erőmmel és képességemmel támogatom, ám a Vitaanyagban ismertetett módon történő leváltását jó szívvel nem tudom javasolni. Javaslom ugyanakkor az egyes részletkérdések (akár munkacsoportokban történő) megvitatását, a terepi és laboratóriumi módszertan fejlesztését, a módszerek konvertálhatóságának megteremtését, illetve a Vitaanyag módszertanának – mint 1. verziójú javaslatnak – a meglévő módszertannal párhuzamosan történő tesztelését szelvényfeltárások és a talajtérképezési munka során.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Buzás I. (szerk.), 1993. Talajvizsgálati módszerkönyv I. Inda 4231 Kiadó. Budapest

 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talajvizsgálati módszerkönyv II. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

 • Filep G. , 1999. A szikes talajok kémiai jellemzői közötti összefüggések. Agrokémia és Talajtan. 48. 419430.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jassó F. , Horváth B., Izsó I., Király L., Parászka L. & Szabóné Kele G., 1989. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció-öntözés és talajvédelem. Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli E. , Fuchs M., Szegi T., Csorba Á., Dobos E., Szabóné Kele G., 2018. A diagnosztikus szemléletben megújított hazai talajosztályozási rendszer: alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok. Vitaanyag 2018.10.10. SZIE, Gödöllő. http://talaj.hu/wp-content/uploads/2019/04/Hazai_talajosztalyozasirendszerunk_megujitasi_javaslatai_20181010.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sigmond E. , 1934. Általános talajtan. Budapest. (a szerző kiadása)

 • Sisák I. , 2016. Mai tanulságok a talajosztályozás 1961 és 1999 közötti változásaiból. Agrokémia és Talajtan. 65. 161168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation