View More View Less
 • 1 Pannon Egyetem, Keszthely
 • 2 Agrártudományi Kutatóközpont, Budapest
Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Buzás I. (szerk) 1988. Talajvizsgálati módszerkönyv 2., Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

 • Buzás, I. (szerk.), 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. 1. INDA 4231. Budapest.

 • Florea, N. és Munteanu, I. (2012). Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS), Ed Sitech, Craiova

 • Fóris Á. 2015. Osztályozási módszerek a terminológiában és ezek oktatási vonatkozásai. Szaknyelv és szakfordítás. 13. (1) 2733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Földvári G. és Darab K. , (1966). Magyarország genetikus talajtípusainak, altípusainak és változatainak szisztematikus jegyzéke. In: A Genetikus Üzemi Talajtérképezés Módszerkönyve (szerk.: Szabolcs I.). Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS Working Group WRB (2006) World Reference Base for Soil Resources, 2nd edition, World Soil Resources Reports no 103, UN Food and Agriculture organization, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kārkliņš, A., Gemste, I., Mežals, H., Nikodemus, O. and Skujans, R. (2009) Latvijas augšņu noteicējs (Taxonomy of Latvian soils), LLU, Jelgava, (lett, angol összefoglalóval)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krasilnikov, P., Ibanez Marti, J., Arnolds, R. and Shoba, S. 2009. A handbook of soil terminology, correlation and classification.

 • MÉM (1989). (szerk. Jassó F., Horváth B., Izsó I., Király L., Parászka L. és Szabóné Kele G.). Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Melioráció-öntözés és talajvédelem. Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli E. , Fuchs M., Szegi T., Csorba Á., Dobos E., Szabóné Kele G., (2018). A diagnosztikus szemléletben megújított hazai talajosztályozási rendszer: alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok. Vitaanyag 2018.10.10. SZIE, Gödöllő. http://talai.hu/wp-content/uploads/2019/04/Hazai_talajosztalyozasi_rendszerunk_megujitasi_javaslatai_20181010.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nestroy, O., Dannenberg, O. H., English, M., Gessl, A., Herzenberger, E., Kilian, W., Nelhiebel, P., Pecina, E., Pehamberger, A., Schneider, W. und Wagner, J. (2011). ‘Systematische Gliederung der Boden Osterreichs (Osterreichische Bodensystematik 2000 in der revidierten Fassung von 2011)’, Osterreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth G. , (2019). Hazai talajosztályozási rendszerünk megújítási javaslatai (2018.10.10) - felkért referátum melléklete. http://talai.hu/wp-content/uploads/2019/07/Felkert_Referatum_melleklete_TothG.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation