View More View Less
 • 1 Soproni Egyetem
Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ), (2004). Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszerhez kapcsolódó Erdőtervezési Útmutató Kódjegyzék és mellékletei. ÁESZ. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babos I. Horváthné Proszt S. , Járó Z. Király L., Szodfridt I., Tóth B., (1966). Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi Z. , (szerk.) (2010). Magyarország kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

 • Járó Z. , (1963) Talajtípusok, Országos Erdészeti Főigazgatóság. Budapest.

 • Michéli E. , Fuchs M., Láng V., Szegi T., Dobos E., Szabóné Kele G., (2015): Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek. Agrokémia és talajtan. 64. (1) 285297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli E. , Fuchs M., Szegi T., Csorba Á., Dobos E., Szabóné Kele G., (2018). A diagnosztikus szemléletben megújított hazai talajosztályozási rendszer. Alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok. Vitaanyag 2018.10.10. SZIE. Gödöllő. http://talaj.hu/wpcontent/uploads/2019/04/Hazai_talajosztalyozasi_rendszerunk_megujitasi_javaslatai_20181010.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits P. , Filep G., Füleky G., (1999). Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.